Солтис Іван Филимонович

soltys

Посада – доцент кафедри.

Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук.

Вчене звання – доцент кафедри вищої математики.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105
+38-096-301 81 02

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дисципліни

  • Вища математика.
  • Диференціальні рівняння.
  • Вища та прикладна математика.

Досвід роботи:

  • Доцент кафедри математики і фізики – Національний лісотехнічний університет України (2019 – теперішній час).

Основні публікації

  1. Онишкевич В.М., Солтис І.Ф., Турчин О.Ю. Побудова кривої другого порядку, що задається рівнянням загального вигляду на площині. Методичні вказівки для студ І курсу всіх спеціальностей. ‑ Львів: НЛТУ України, 2011. ‑18 с.
  2. Гнідець Б.М., Онишкевич В.М., Солтис І.Ф., Турчин О.Ю., Контрольні завдання з курсу “Вища і прикладна математика” для студентів економічних спеціальностей. – Львів, НЛТУ України, 2013.- 56 с.
  3. Стадник М.М., Солтис І.Ф., Турчин О.Ю., Онишкевич В.М., Контрольні завдання з вищої математики для самостійної роботи студентів напрямів «Лісове і садово-паркове господарство» та «Екологія». – Львів, НЛТУ України, 2015.- 64 с.
  4. Турчин О.Ю., Онишкевич В.М., Солтис І.Ф. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт з вищої математики для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей. Частина І. . – Львів, НЛТУ України, 2016. – 53 с.

Last modified on Tuesday, 26 November 2019 07:04

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper