Турчин Ольга Юріївна

tyrchyn

Посада – доцент кафедри.

Науковий ступінь – Кандидат фізико-математичних наук – 2003, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України («Квазістатичні задачі термопружності плоско-шаруватих тіл при локальному нагріві»).

Вчене звання – доцент кафедри вищої математики.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105
+38-096-301 81 02

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дисципліни

 • Вища математика.
 • Алгебра та геометрія.
 • Теорія ймовірностей і математична статистика.

Освіта

 • Факультет прикладної математики і механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка (1983 – 1988),

 • Аспірантура кафедри механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка (1996 – 1999).

Досвід роботи:

 • Асистент (2004-2007), старший викладач (2007-2011), доцент кафедри вищої математики (2011-2019), доцент кафедри математики і фізики – Національний лісотехнічний університет України (2004 – теперішній час).

   Науковіі інтереси

 • Дослідження нестаціонарних температурних полів і напружень у неоднорідних тілах.

Основні публікації

 1. Timar I., Szulim G., Scukin V., Turchyn O. Qusistatic thermal elastic task for layer–halfspace system with local pulsed heating // GÉP, 2007. V.58, No 12. – P. 39-42.
 2. Онишкевич В.М., Турчин О.Ю. Інтегральне числення функціїї багатьох змінних – Львів: НЛТУ України, 2010. ‑52 с.
 3. Онишкевич В.М., Солтис І.Ф., Турчин О.Ю. Побудова кривої другого порядку, що задається рівнянням загального вигляду на площині. Методичні вказівки для студ І курсу всіх спеціальностей. ‑ Львів: НЛТУ України, 2011. ‑18 с.
 4. Коляно Я.Ю., Стрепко І.Т., Турчин О.Ю. Нестаціонарні задачі термопружності для тіл, що знаходяться під дією рухомого локального теплового навантаження. Комп. техн. друкарства: Зб. наук. праць. – Львів: УАД, 2011. – №25. – С. 218-226.
 5. Турчин О.Ю. Нестаціонарне температурне поле в півсмузі з покриттям при торцьовому нагріванні. ‑ Вісник Львів. унів. Сер. мех..-мат. – 2012.– Вип.. 76.– С.56-64.
 6. Turchyn I., Turchyn O. Transient plane waves in multilayered half-space. ‑ Acta mechanica et automatica. – 2013, Vol 7. No 1 (23). ‑ P. 53‑57.
 7. Турчин О.Ю. Лінійна алгебра та аналітична геометрія ‑ Львів, НЛТУ України, 2013. – 48 с.
 8. Гнідець Б.М., Онишкевич В.М., Солтис І.Ф., Турчин О.Ю., Контрольні завдання з курсу “Вища і прикладна математика” для студентів економічних спеціальностей. – Львів, НЛТУ України, 2013.- 56 с.
 9. Турчин О.Ю. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Методичні вказівки та завдання для студентів за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – Львів, НЛТУ України, 2013. – 48 с.
 10. Турчин О.Ю., Онишкевич В.М. Контрольні завдання з курсу «Алгебра і геометрія» для самостійної роботи студентів напрямку «Комп’ютерні науки». – Львів, НЛТУ України, 2015. – 14 с.
 11. Стадник М.М., Солтис І.Ф., Турчин О.Ю., Онишкевич В.М., Контрольні завдання з вищої математики для самостійної роботи студентів напрямів «Лісове і садово-паркове господарство» та «Екологія». – Львів, НЛТУ України, 2015.- 64 с.
 12. Турчин О.Ю., Онишкевич В.М., Солтис І.Ф. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт з вищої математики для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей. Частина І. . – Львів, НЛТУ України, 2016. – 53 с.

Last modified on Tuesday, 12 November 2019 08:02

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper