Кафедра менеджменту організацій і адміністрування

gerb11

 Завідувач кафедри, к.е.н, доцент Головко Андрій Андрійович

 

 79005, м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 105, кім. 508

 

 kaf_emlp(at)ukr.net, mo(at)nltu.edu.ua

 (032)-258-42-20, (032)-258-42-30

 Кафедра МО

Golovko A A1

Завідувач кафедри,
кандидат економічних наук, доцент 
Головко Андрій Андрійович

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

  • Бакалавр:

"Менеджмент і адміністрування"

  • Магістр:

"Менеджмент і адміністрування"

Кафедра менеджменту організацій і адміністрування Національного лісотехнічного університету України здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр та магістр спеціальністю «менеджмент» спеціалізаціями «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент туризму». Викладачі кафедри читають навчальні дисципліни для студентів навчально-наукових інститутів: Екологічної економіки і менеджменту, Лісового і садово-паркового господарства та Інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Історія кафедри бере початок з жовтня 1945 року, коли у Львівському лісотехнічному інституті була утворена кафедра економіки і організації лісової промисловості, першим завідувачем якої був Писаревський Самуїл-Лев Залманович. На початку 80-х років минулого століття на кафедрі сформувався перспективний науковий напрям досліджень – еколого-економічні проблеми природокористування, започаткований доктором економічних наук Туницею Ю.Ю., котрий згодом став ректором Національного лісотехнічного університету України, академіком НАН України, президентом Лісівничої Академії Наук України (ЛАНУ).

Результати наукової роботи представлені в таких монографіях: «Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз (Синякевич І.М., Дейнека А.М., Врублевська О.В., Головко А.А. та ін., 2014), «Екологічна політика» (Синякевич І.М., 2011), «Лісова політика: теорія і практика» (Синякевич І.М., Соловій І.П., Врублевська О.В. та ін., 2008), «Лісове господарство: еколого-економічні засади розвитку» (Дейнека А.М.,2009), «Інструменти екополітики: теорія і практика» (Синякевич І.М., 2003), «Коренева плата за деревину: інструмент лісової політики і екологізації лісового сектору економіки» (Холявка В.З., 2005), «Економіка та організація формування маркетингової туристичної індустрії в Україні» (Малик Л.О.,2011), «Кафедра економіки і менеджменту лісових підприємств: минуле, сучасне, майбутнє» (Синякевич І.М., Сенько Є.І., 2004).

З 1993 до 2017 року кафедру очолював професор, доктор економічних наук, заслужений працівник народної освіти України Синякевич Ігор Макарович. Професор І.М. Синякевич – відомий в Україні та за її межами вчений в галузях екологічної та лісової політики, економіки лісокористування та природокористування, екологізації суспільного розвитку. Автор та співавтор понад 250 наукових робіт, зокрема 16 монографій, підручників та збірників наукових праць. Під його керівництвом захищені докторська та 14 кандидатських дисертацій. Був заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

Last modified on Tuesday, 26 February 2019 12:56

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2019 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper