Рисунок2У четвер, 09.06.2022 р. у рамках міжнародної співпраці кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (кафедра АКІТ) Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України) та кафедри комп'ютерних наук (Department of Computer Science) державного Університету Рован  (Rowan University (RU), США, м. Глассборо, штат Нью-Джерсі) завідувачем кафедри, доктором комп'ютерних та інформаційних наук (Ph.D. in Computer and Information Sciences), професором Василем Гнатишиним прочитано в режимі онлайн для співробітників та студентів кафедри АКІТ лекцію на тему: “Основи безпеки комп’ютерних мереж”. Після завершення лекції між її учасниками відбувся плідний обмін фаховими Рисунок1думками. Лектор дав відповідь на значне число запитань за тематикою лекції та ознайомив студентів з організацією і проведенням навчально-наукової роботи як в Університеті Рован, так і на кафедрі комп'ютерних наук цього навчального закладу.

S1730042 Реально важливі ті речі, які мають практичну користь та цінність у застосуванні, – саме це стало підґрунтям для створення Наукового ЕкоТехноАгро Парку, ініціатором і засновником якого є Національний лісотехнічний університет України.

20 червня 2022 року під керівництвом проректора з наукової роботи, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка і члена Президії Лісівничої академії наук України Василя ЛАВНОГО та радника ректора Руслана КОВАЛЬЧУКА відбулося обговорення презентацій навчально-наукових інститутів університету для формування стратегій розвитку Наукового ЕкоТехноАгро Парку.

Презентацію основних напрямів науково-практичної діяльності кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології представила ландшафтний архітектор, к. с-г. н., доцент кафедри Оксана Олейнюк-Пухняк, яка зазначила: “Наші послуги можуть застосовуватись на різних рівнях та у різноманітних ситуаціях. Особливо актуальною на сьогодні є тематика поствоєнного відновлення ландшафтної канви населених пунктів. Також чільним завданням у сьогоденні є проектування здорового середовища та проектування органічних ферм, які є основою харчової безпеки країни. Кафедра готова працювати над глобальними тематиками на міжрегіональному та міждержавному рівні”.

Із презентацією про розроблення технологічного процесу нанесення електроіскрових покриттів з використанням електродів із порошкових дротів для підвищення довговічності деталей технологічного оснащення, що працюють в умовах механічного навантаження та впливу робочих середовищ виступив доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної механіки і технології машинобудування Олександр Гасій. Основні цілі – пропонуються послуги з поверхневого зміцнення металів, що працюють в умовах інтенсивного зношування, зокрема, і при підвищених температурах, що дає можливість застосовувати технології електроіскрового легування для підвищення довговічності інструменту, деталей машин і технологічного оснащення. Потенційними клієнтами можуть бути підприємці, що займаються обробленням металів, деревини, бетону, ґрунту, пластмас, шкіри тощо.

“Інжекторні котли для енергетичного використання відходів деревини та деревних матеріалів” – з такою презентацією виступив кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної механіки і технології машинобудування Іван Гончар. Кафедра прикладної механіки і технології машинобудування спільно з ТОВ “Біоенерготехнології” пропонує промислові зразки котлів потужністю від 0,25 МВт до 3,0 МВт для опалювання, які працюють на дровах, відходах деревини та деревних матеріалів (у т.ч. сміття, при цьому забезпечується ККД 92 -95 % та екологічно-чисте, бездимне спалювання, незалежно від вологості палива. Така розробка є надзвичайно цінною для промислових підприємств, територіальних громад, багатоквартирних будинків, закладів освіти та охорони здоров’я, санаторіїв, складських приміщень, супермаркетів і тощо.

Директор ННІ “Деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну”, доктор технічних наук, професор Володимир Маєвський представив пропозиції кафедр інституту, які охоплюють широкий спектр діяльності науково-педагогічних працівників інституту, зокрема: проектування, виготовлення та монтаж індивідуальних меблевих виробів; розроблення проектів зон відпочинку з елементами вертикального озеленення в урбаністичному та громадському середовищі; визначення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей термічно модифікованої деревини і розроблення режимних параметрів процесів термічного модифікування деревини; розроблення екологічно безпечних антипіренів для деревини; розроблення нормативної та технологічної документації (технічні умови, технологічні регламенти тощо) на технологічні процеси і продукцію з деревини; розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат деревини на продукцію лісопиляльних, деревообробних та меблевих виробництв; розроблення технологічних процесів деревообробки (лісопиляння, сушіння, склеювання, опорядження), виготовлення меблів та виробів з деревини; розроблення технологічних рішень з перероблення вживаної деревини, низькоякісної сировини та відходів; проведення технічних експертиз (експертні заключення) у галузі деревообробки та меблевого виробництва; проведення наукових досліджень щодо вирішення актуальних технологічних питань діяльності лісопиляльних, деревообробних та меблевих виробництв, а також формування бізнес-пропозиції використання науково-технічних лабораторій у складі наукового парку. Більшість із наведених пропозицій є апробованими у реальних виробничих умовах, засвідчили свою ефективність і можуть бути цікавими для представників деревообробного та меблевого бізнесу і потенційних інвесторів, як українських, так і іноземних. Участь в обговоренні пропозицій також взяли: завідувач кафедри технології меблів і виробів з деревини, доктор технічних наук, професор Орест Кійко та доктор технічних наук, професор цієї ж кафедри Сергій Гайда.

Перший в Україні мікоризний препарат “Міковітал” презентувала кандидат біологічних наук, доцент, докторант кафедри лісівництва, доцент кафедри екології Оліферчук Вікторія. Препарат створений на основі нового для науки роду ендофіту “Vitasergia svidasoma Oliferchuk”, зареєстрований у світовому GenBanc та віднесений до родини Debaryomycetaceae. Рід-симбіонт був виділений з плодового тіла “Tuber melanosporum” (чорного трюфеля) у 2000 році. Протягом 22 років активно застосовувався і застосовується як діюча речовина у препараті “Міковітал” для ефективного росту та розвитку рослин. Цей препарат – інноваційний продукт, який використовується у біологічній рекультивації, фіторизоремедіації та регенеративному землекористуванні, у лісовому та сільському господарстві, для відновлення девастованих земель (сіркових кар’єрів, територій після видобування бурштину та шахтних відвалів), у ландшафтному дизайні для відновлення та створення міських екосистем  з метою регуляції функцій ґрунтової мікрофлори, стимуляції утворення загальної мікоризної сітки в екосистемі та при відновленні всіх типів рослинних угруповань. Препарат пройшов випробування по всій території України та частково за її межами, у всіх її кліматичних зонах, на всіх типах ґрунтів і скрізь давав позитивний результат. Цей препарат застосовуватимуть насамперед лісівники, фермери, екологи, ландшафтні архітектори, садівники, городники та всі, хто займається відновленням і створенням фітоценозів.

Про основні напрями інноваційної діяльності кафедр ННІ “Екологічної економіки і менеджменту” розповів директор інституту, кандидат економічних наук, доцент Павло Динька. Кафедра екології має вагомі теоретичні та практичні напрацювання в царині відтворення лісівничими методами земель, порушених внаслідок деструктивної господарської діяльності, техногенних впливів та військових дій, екологічної експертизи різноманітних впливів на довкілля, а також пропонує для широкого впровадження у виробництво інноваційний препарат “Міковітал”, про який вже згадувалося вище. Кафедра екологічної економіки та бізнесу, ґрунтуючись на теоретичних дослідженнях своїх працівників, пропонує надання комерційних послуг за такими напрямами: еколого-економіко-правове обґрунтування та підготовка заявок проектів, аплікацій на грантові заявки, стратегій сталого розвитку, стратегій попередження та адаптації до змін клімату; маркетингові стратегії розвитку, позиціонування бренду на засадах відповідності бізнесу міжнародним вимогам сталості, або ж циркулярної економіки, біоекономіки, органічного виробництва тощо; інформаційна підтримка позиціонування та просування туристичних дестинацій і туристичних брендів, сприяння проведенню сертифікації туроператорів та туристичних об’єктів за стандартами сталого туризму. Кафедра менеджменту та маркетингу, використовуючи теоретичні напрацювання та виробничий досвід членів колективу, пропонує здійснювати економічний супровід проєктів, а також надавати послуги із техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проєктів у галузях лісопромислового комплексу України. Кафедра обліку і аудиту поряд із наданням фахових консультацій з проблеми обліку, аналізу і аудиту в лісовому секторі економіки України також пропонує спеціалізовані послуги з оцінювання вартості майна та майнових прав. Участь в обговорені також взяли кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрій Панківський та завідувач кафедри екологічної економіки і бізнесу, кандидат географічних наук, професор Іон Дубовіч, які конкретизували напрями своєї інноваційної діяльності.

Ознайомившись із запропонованими презентаційними матеріалами, радник ректора Руслан Ковальчук запропонував налагодити співпрацю з Центром зайнятості для організації курсів для навчання внутрішньо переміщених осіб, які повернуться у свої громади та будуть мати певні навички для відновлення територій. 

Учасники наради продуктивно попрацювали і окреслили стратегічні плани, однак ще не всі науково-педагогічні працівники університету змогли долучитися, тому продовження прагматичних напрацювань продовжиться. Бажаючих долучитися до роботи в Науковому ЕкоТехноАгро Парку просимо звертатися з пропозиціями до проректора з наукової роботи Василя Лавного. Виконавцями або співвиконавцями проєктів наукового парку можуть бути не лише науково-педагогічні працівники, але й здобувачі вищої освіти, які залучаються до роботи на умовах сумісництва або на підставі строкових цивільно-правових договорів.

Центр веб-комунікацій НЛТУ України

IMG 818417 червня 2022 року відбувся в онлайн форматі симпозіум, присвячений ознайомленню європейської ландшафтної та архітектурної наукової спільноти з ландшафтами України. До участі у заході були запрошені науковці з десяти країн, що дозволило детальніше обговорити окреслені питання.

З вітальним словом виступив проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України), доктор сільськогосподарських наук, професор Василь Лавний.

IMG 8185Про Українську школу ландшафтної архітектури, її історію, методики, напрями діяльності розповіли науково-педагогічні працівники НЛТУ України, чим викликали велике зацікавлення та безмежну підтримку. Зокрема, виступали співробітники кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології.

Ландшафтний архітектор, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Оксана Олейнюк-Пухняк розкрила історичні аспекти розвитку міських ландшафтів на прикладі Львова з демонстрацією колекції карт, найстарша з яких датується 1768 роком.

Старший викладач кафедри Любомир Пархуць виступив з доповіддю про гірські ландшафти, а також містобудівельні аспекти в українських містах.

Асистент кафедри Михайло Фітак розповів про сучасні методики дослідження паркових фітоценозів у міських умовах.

Центр веб-комунікацій НЛТУ України

masterklas0117 червня 2022 року у приміщенні викладацького залу Національного лісотехнічного університету України відбувся майстер клас по виготовленню композицій з квітів та трав у колі працівників університету, їх дітей та друзів. Проводила його майстриня Ірина Сидь - працівниця кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології, керівниця гуртків екоцентр КЗ ЛОР ЛОЦЕНТУМ, волонтерка ГО "Лісові ініціативи і суспільство" (Forestсom), волонтерка Центру опіки сиріт. 

Учасники заходу активно долучалися до створення композицій і з цікавістю слухали рекомендації майстрині. Впродовж заходу працівники університету, їх діти та друзі отримали масу позитивних емоцій та створили неймовірні композиції з квітів та трав, які перевершили їх очікування. У дружній атмосфері ми вдосконалювали вміння створювати та декорувати композиції, поєднуючи хосту, гвоздику, волошку, троянду та різнотрав'я. 

Дякуємо за надані матеріали для проведення майстер класу завідувачу кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології - Генику Я. В., дякуємо за квітковий матеріал директору Ботанічного саду - Кравчуку Р. М., дякуємо за постійну підтримку проректору з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв'язків - Борису М. М. та начальниці юридичного відділу - Гординській Н. Б., дякуємо за допомогу в організації приміщення для проведення майстер класу проректору з адміністративно-господарської роботи - Цинтилюку Ю. І., дякуємо за інформаційну підтримку працівниці юридичного відділу, адвокатесі - Софії Шутяк, а також усім активним учасникам майстер класу.

Особлива подяка ректору Національного лісотехнічного університету України - Загорському Володимиру Степановичу за підтримку та вклад у розвиток музею деревини та майбутніх майстер класів у ньому!

Авторки статті: 
Ірина Богачук, Ірина Сидь
Фото та відео:
Ірина Богачук

musei derevyny5 причин для відвідин:
  • історична цінність Музею (більше 100 років експонатам, а самому музею більше 30 років)
  • його унікальність (лише 2 музеї деревини у світі)
  • екскурсії адаптовані до різних вікових категорій учасників (наукові знання пояснюються доступно і у цікавій формі)
  • сучасні методи роботи з аудиторією (екскурсії з елементами неформальної освіти)
  • включено практичне значення і цінність дерева (пояснюємо, де використовується дерево і які вироби та рідини отримують з нього).
Щодо організаційних питань,
звертайтесь за тел.: +380916122871 - Іра
(у Viber, Telegram, WhatsApp - Музеї НЛТУ)
15 06 anonsДорогі колеги, працівники НЛТУ!
 
Запрошуємо Вас відволіктись на годинку від справ та тривог і прийти на зустріч з майстринею, чий талант Вас захопить. Приємно проведений час у креативній атмосфері з приємними людьми - гарантований! Спокій тіла, душі і розуму, ще й у гармонії з природою позитивно налаштують Вас на майбутні справи!
Ми пропонуємо за годину Квіто-траво терапії дізнатись більше про дизайн та поєднання квітів і трав у літніх композиціях та виготовлення власного композиційного набору, який принесе Вам успіх у справах!
 
Коли: п'ятниця, 17 червня 2022, об 11 год
Де: м. Львів, вул. Чупринки, 103 (збираємось біля адмін корпусу)
Контактний тел.: +380916122871 - Іра
Вхід вільний.

Нелегкі для нашої України часи повністю змінили і життя нашого університету. Така довгоочікувана навчальна практика з ботаніки проходить у дистанційному режимі з допомогою віртуальних екскурсій, походів у природу в режимі онлайн та з переглядом презентацій, фото і гербарних зразків рослин. Однак це значно ускладнює засвоєння матеріалу студентами, оскільки ботаніка потребує значної концентрації уваги і безпосереднього дослідження видів. Тому до проведення вебінарів і демонстрації ботанічних навчальних фільмів і віртуальних екскурсій долучилися наші давні знайомі – колеги-ботаніки з Університету Природничого в Любліні (Польща). 

Оскільки для груп ЛГ-11, ЛГ-12, СПГ-11 за програмою навчальної практики з ботаніки повинна була висвітлена тема «Тропічні і оранжерейні рослини» та проведена екскурсія в ботанічний сад ЛНУ ім. Івана Франка, зокрема, у оранжерею тропічних рослин, 9 червня 2022 року професор Університету Природничого в Любліні, доктор габілітований Анджей Возьняк спільно з керівниками навчальної практики, професором, д.б.н. Мирославою Сорокою та доцентом, к.с.г.н. Тарасом Юськевичем провели захоплюючу віртуальну екскурсію одним із найзагадковіших куточків Макаронезії – островом Мадейра, з експедиції по якій професор нещодавно повернувся. 

Майже тригодинний вебінар-екскурсія познайомив студентів із флорою і рослинністю острова, національними парками, міськими садами і колекціями найбільшого ботанічного саду Мадейри у Фуншалі.

C:\Users\Кузя\Desktop\Мадейра\Навч.практ ботаніка 09.06.22р. ЛГ-11,12, СПГ-11.jpgC:\Users\Кузя\Desktop\Мадейра\Вебінар.jpg

Макаронезію виділяють у самостійну флористичну область, вона є перехідним ступенем від середземноморської до африкансько-тропічної флор. Оскільки острів Мадейра — вулканічного походження, він ніколи не був частиною континенту, тому тут сформувалася древня самобутня флора, складена із 1226 видів, з яких 123 є ендемічними. Розмаїття тропічних видів рослин, які у досить скромному асортименті культивуються у Львові, студенти мали змогу побачити у природному середовищі. 

Професор А.Возьняк розповів майбутнім лісівникам про склад і будову п'ятьох корінних лісових угруповань Мадейри, а також про лаурісільву – реліктові лаврові вічнозелені ліси, що вкривали Середземномор’я і північ Африки у дольодовиковий період і тепер охороняються як об’єкт світової спадщини ЮНЕСКО.  

З особливим захопленням студенти слухали розповідь і дивилися фільми про Ботанічний сад Мадейри у Фуншалі, тропічний сад «Монте-Паласе» та Муніципальний сад Фуншала, що славляться своєю розкішною рослинністю. 

На останок професор А.Возьняк пообіцяв студентам провести у подібний спосіб віртуальні екскурсії по ботанічних садах Польщі, найцікавішими місцями Високих Татр та екзотичними екосистемами Близького Сходу, що викликало щире захоплення і вдячність наших студентів.

Когут3На початку літа 2022 року у стінах Національного лісотехнічного університету України проведено чергову зустріч науково-педагогічних працівників випускових кафедр університету, які залучені до освітнього процесу за спеціальністю 187 «Деревообробні та меблеві технології», дирекції навчально-наукового інституту деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну, директора Технологічного фахового коледжу НЛТУ України – Романа Дадака з представниками деревообробного та меблевого бізнесу, а саме з головою ГО «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Львівщини» – Миколою Когутом.

Зустріч пройшла у доброзичливій та діловій атмосфері. Основну увагу зустрічі зосереджено на розгляді двох надзвичайно актуальних на цей час питань – функціонування деревообробного та меблевого бізнесу і його взаємовигідна співпраця із закладами освіти в умовах воєнного стану.

Микола Когут під час свої доповіді акцентував увагу на особливостях функціонування деревообробного та меблевого бізнесу, зокрема на прикладах ефективного ведення бізнесу, а також труднощах, з якими зустрічаються представники бізнесу. Одним із болючих питань для деревообробників та меблевиків є складна та неврегульована ситуація на ринку деревини (лісоматеріалів необроблених). За кілька останніх років ситуація на ринку деревини зазнала суттєвих змін: від продажу деревини підприємствами, які входять у структуру Державного агентства лісових ресурсів України, за прямими договорами між лісокористувачами та споживачами; продажу деревини як за прямими договорами між лісокористувачами та споживачами, так і через електронні аукціони; продажу деревини лише через електронні аукціони; до продажу деревини лише через товарні біржі. Такі суттєві зміни без законодавчого підґрунтя не сприяють формуванню цивілізованого та прозорого ринку деревини. Прийняття 18 листопада 2021 року Закону України 4197-д «Про ринок деревини» за основу (у першому читанні) є добрим сигналом для бізнесу та держави, навіть незважаючи на значну кількість вагомих застережень, відмова від урахування яких може не тільки знівелювати цінність цього Закону, але й створити реальні перешкоди для бізнесу. На жаль, на сьогоднішній день запропоновані до Закону України 4197-д «Про ринок деревини» зміни  не враховано, Закон – не прийнятий, а в поєднанні з умовами функціонування промисловості в умовах воєнного стану  становище деревообробного та меблевого бізнесу стає критичним. Тому пошук швидких ефективних рішень для підтримки бізнесу, зокрема деревообробного та меблевого, з боку держави є критично важливим.

Директор навчально-наукового інституту деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну Володимир Маєвський запевнив голову асоціації, що розвиток деревообробного та меблевого бізнесу, у тому числі і його кадрового потенціалу, є надзвичайно важливим для Національного лісотехнічного університету України, оскільки саме для успішного розвитку цього бізнесу в університеті здійснюють підготовку спеціальностей лісотехнічного профілю, зокрема спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» з 1945 року. Підготовка фахівців за спеціальністю 187 «Деревообробні та меблеві технології» в університеті здійснюється на різних ступенях вищої освіти (фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук). Окрім цього, науково-педагогічні працівники, багато з яких успішно поєднують освітню, наукову і виробничу діяльність у деревообробній та меблевій галузях, залучені до вирішення актуальних науково-технічних питань у галузі деревообробки та меблярства, зокрема шляхом підвищення кваліфікації працівників підприємств або виконання відповідних науково-технічних розробок.

У зв’язку з військовою агресією російської федерації, вступна кампанія 2022 року у заклади освіти України зазнала суттєвих змін. Особливості вступу абітурієнтів, зокрема й активних представників деревообробних та меблевих підприємств, до Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України» детально представлена на сайті Приймальної комісії університету. Додаткові інформаційні, роз’яснювальні та рекламні матеріали щодо вступу абітурієнтів до НЛТУ України на спеціальність 187 «Деревообробні та меблеві технології» у 2022 році також представлено на сайті навчально-наукового інституту деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну та Технологічного фахового коледжу НЛТУ України.


Для вступу у 2022 році в Національний лісотехнічний університет України на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» передбачено:


# на ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

- бюджет: 1. Національний мультипредметний тест (НМТ 2022 року) або ЗНО (2019-2021 років) з української мови, математики та історії України (можливе поєднання для трьох предметів: один сертифікат ЗНО і два сертифікати НМТ або два сертифікати ЗНО і один сертифікат НМТ). 2. Мотиваційний лист;

- контракт: Мотиваційний лист.

Для підвищення шансів вступу на місця держбюджету доцільно зареєструватися на підготовчі курси в університеті, які дають змогу отримати до 10-ти додаткових балів до конкурсного балу. 

Прийом заяв та документів з 29 липня до 23 серпня 2022 року.


# на ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший спеціаліст» та ОПС «Молодший бакалавр»

- бюджет: 1. Національний мультипредметний тест (2022 року) або ЗНО (2019-2021 років) з української мови та математики (можливе поєднання для двох предметів: один сертифікат ЗНО і один сертифікат НМТ); 2. Мотиваційний лист;

- контракт: 1. Національний мультипредметний тест (2022 року) або ЗНО (2019-2021 років) з української мови та будь-якого предмету на вибір вступника (можливе поєднання для двох предметів: один сертифікат ЗНО і один сертифікат НМТ); 2. Мотиваційний лист.

Прийом заяв та документів з 29 липня до 23 серпня 2022 року.

У період з 10 до 20 червня 2022 року можна зареєструватися на додаткову сесію НМТ.


# на ОС «Магістр» 

- бюджет: 1. Фаховий іспит в університеті; 2. Мотиваційний лист;

- контракт: 1. Мотиваційний лист.

На ОС «Магістр» можуть вступати абітурієнти, зокрема й фахівці, які працюють на деревообробних та меблевих підприємствах та мають диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра з будь-якої спеціальності.

Прийом заяв та документів з 16 серпня до 15 вересня 2022 року.

Документи для вступу на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» приймаються через інтернет з Електронним цифровим підписом або у паперовому вигляді.

Для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» у Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України за освітньо-професійною програмою «Обробка деревини» у 2022 році передбачено:


# на основі базової загальної середньої освіти

- бюджет: 1. Індивідуальна усна співбесіда (українська мова та математика); 2. Мотиваційний лист;

- контракт: Мотиваційний лист.

Прийом заяв та документів з 30 червня до 13 липня 2022 року.


# на основі повної загальної середньої освіти

- бюджет: 1. Сертифікати ЗНО (2019-2021 років) або НМТ (українська мова або будь-який за вибором вступника) або індивідуальна усна співбесіда (українська мова та математика). 2. Мотиваційний лист;

- контракт: Мотиваційний лист.

Прийом заяв та документів з 14 липня до 31 серпня 2022 року.


# на основі кваліфікованого робітника професій столяр, верстатник деревообробних верстатів, столяр будівельний, тесляр

- бюджет: 1. Індивідуальна усна співбесіда (за фахом) у коледжі. 2. Мотиваційний лист;

- контракт: Мотиваційний лист.

Прийом заяв та документів з 14 липня до 24 липня 2022 року.

Вважаємо, що тільки висококваліфікований персонал забезпечить майбутній успішний розвиток підприємств деревообробної та меблевої галузей України.

Інформація для контактів:

Дирекція навчально-наукового інституту деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайнуЛьвів, вул. Залізняка, 11, тел/факс: (032) 238-44-96, моб. тел. 067-224-41-45, моб. тел. 068-708-51-44

Приймальна комісія Національного лісотехнічного університету України: Львів, вул. Ген. Чупринки, 105, моб. тел. 067-370-23-12

Відбіркова комісія Технологічного фахового коледжу НЛТУ України: Львів, вул. Пулюя, 20, тел. (032) 263-90-25, 263-82-96, моб. тел. 068-958-05-48

Дирекція ННІ ДКТД

IMG 20220610 121401За дорученням проректора з наукової роботи Василя Лавного завідувачі кафедр і дирекції навчально-наукових інститутів університету подали свої пропозиції щодо можливого внеску в діяльність Наукового ЕкоТехноАгро Парку, засновником якого буде наш університет разом з іншими закладами вищої освіти України. Метою діяльності наукового парку є розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників університету, ефективне та раціональне використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази університету для комерціалізації розробок та фінансова підтримка активних працівників університету.

10 червня 2022 р. в залі засідань Вченої ради НЛТУ України відбулася робоча зустріч щодо конкретних розробок і продукції, на які був би попит зі сторони бізнесу чи органів місцевої влади. Спочатку радник ректора Руслан Ковальчук виклав мету, завдання та напрями діяльності майбутнього наукового парку. Після цього доцент кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Оксана Олейнюк-Пухняк та докторантка кафедри лісівництва Вікторія Оліферчук представили свої пропозиції щодо діяльності в майбутньому науковому парку. Пізніше перспективи діяльності в науковому парку представили директор ННІ деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну проф. Володимир Маєвський та директор ННІ IMG 20220610 121335інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій проф. Ігор Ребезнюк. У дискусії та обміні думками взяли участь юристконсульт університету Софія Шутяк, завідувач кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг доцент Борис Бакай, директор Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату Михайло Свистак і доцент кафедри менеджменту та маркетингу Юлія Шведюк.

Бажаючих долучитися до роботи в науковому парку просимо звертатися з пропозиціями до проректора з наукової роботи Василя Лавного. Виконавцями або співвиконавцями проєктів наукового парку можуть бути не лише науково-педагогічні працівники, але й здобувачі вищої освіти, які залучаються до роботи на умовах сумісництва або на підставі строкових цивільно-правових договорів.

Центр веб-комунікацій НЛТУ України

IMG 20988 червня 2022 року в Музеї деревини кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України відбулися навчально-пізнавальні екскурсії для учнів шостого та дев’ятого класів ліцею № 52 імені Миколи Лобачевського Львівської міської ради (ліцей з поглибленим вивченням математики та інформатики). Провів екскурсії кандидат сільськогосподарських наук, доцент Заячук Василь Яремович, а за організаційні питання відповідала Богачук Ірина Василівна (співробітник відділу міжнародних зв’язків).

Учні дізналися про історію розвитку Національного лісотехнічного університету України та історію становлення лісівничої освіти в Галичині. 

Також відвідувачі отримали цікаву інформацію про види хвойних та листяних дерев і кущів, що ростуть в Державному ботанічному саду університету, особливості їх використання в озелененні населених місць. Особлива увага під час екскурсії була приділена видам, занесеним до Червоної книги України.

Учні зрозуміли особливості важливої та відповідальної праці лісівників у збереженні та відтворенні лісових насаджень України, а також ролі лісів у формуванні клімату на планеті. 

В музеї деревини відвідувачі побачили колекцію деревини ботаніка Остапа Волощака та багато інших цікавих експонатів. Окрема тема екскурсії була присвячена використанню недеревної продукції лісу (чаї з лікарських та харчових рослин, їстівні гриби, продукти бджільництва, березовий сік та ін.)

Учні отримали багато позитивних емоцій від активно проведеного часу, а найактивніші з них у вікторині – сувеніри.

Підготували статтю: Заячук В. Я. та Богачук І. В.

Фото: Богачук І. В.

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікації

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper