TUNICA Yuri Yuriyovych19 травня 2021 р. виповнюється 80 років заслуженому діячу науки і техніки України, доктору економічних наук, професору, академіку НАН України Юрію Юрійовичу Туниці

Р О З К Л А Д

іспитів/заліків для аспірантів 1 курс ( 2 семестр)

( здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософіі)

Предмет

Дні /з 10.00 год

Викладач

Загальні дисципліни

Іноземна мова для академічних цілей

13.05

доц  Ванівська О.М

Професійна педагогіка

21.05

доц.  Шамлян К.М

Фахові дисципліни

Стратегія управління підприємством

для спец. 051

18.05

проф. Якімцов В.В.

Екологізація економічних систем спец. 051

25.05

проф. Кульчицький Я.В.

   

 

Інтелектуальні обчислення та аналіз даних для спец. 122

17.05

проф. Шабатура Ю.В

Теорія ієрархічних багаторівневих систем проектування для спец. 122

24.05

проф. Процах Н.П

 

   

 

Моделі і методи прийняття рішень у деревообробній галузі для спец. 187

24.05

 проф. Маєвський ВО

Сучасні технології виготовлення виробів

з деревини для спец. 187

26.05

 проф. Гайда С.В.

 

 

 

Управління науковими проектами

для спец. 205,206

19.05

проф. Осадчук Л.С.

Генетико-селекційні засади лісового господарства  для спец. 205

25.05

 доц. Данчук О.Т

Наближене до природи лісівництво

для спец. 205

27.05

 проф. Криницький Г.Т.

   

 

Управління науковими проектами

для спец. 205,206

19.05

проф. Осадчук Л.С.

Паркова біогеоценологія для спец. 206

24.05

проф. Геник Я.В.

Генетико-селекційні засади садово-паркового господарства для спец. 206

26.05

проф. Гузь М.М

80rector0219 травня виповнюється 80 років відомому вченому в галузі економіки природокористування і охорони довкілля, засновнику наукового напряму екологічна економіка, академіку Національної академії наук України, заслуженому діячеві науки і техніки України, кавалеру орденів За заслуги ІІ та ІІІ ступенів, доктору економічних наук, професору Юрію Юрійовичу ТУНИЦІ, який понад півстоліття свого життя віддав благородній місії підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, висококваліфікованих фахівців для лісової та суміжних галузей економіки України, розбудові Національного лісотехнічного університету України, реформуванню вищої лісотехнічної освіти України.

Ювіляр пройшов шлях від студента, аспіранта, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, проректора до ректора університету, очолюючи його понад 28 років.

У 1969 році Ю.Ю. Туниця захистив кандидатську дисертацію на тему “Економічна ефективність використання неліквідної деревини від рубок догляду в умовах Закарпатської області”.

Важливою віхою у житті Ю.Ю. Туниці став захист у 36-річному віці докторської дисертації “Еколого-економічні проблеми комплексного використання та охорони лісових ресурсів (на прикладі Українських Карпат)”, яка мала широкий резонанс серед науковців усього світу.

У 1980 році у видавництві Академії наук СРСР вийшла у світ монографія Ю.Ю. Туниці “Еколого-економічна ефективність природокористування”, яка була визнана вкладом СРСР у Міжнародну програму ЮНЕСКО “Людина і біосфера”. Після опублікування цієї праці в Україні та за її межами розгорнулися широкі наукові дослідження з економічних проблем природокористування та охорони довкілля, що набули особливої актуальності в сучасних умовах.

У 1988 році ректорат Львівського державного університету імені Івана Франка запросив професора Туницю Ю.Ю. очолити новоутворену на географічному факультеті кафедру раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

У березні 1993 року професора Юрія Туницю було обрано ректором Львівського лісотехнічного інституту. Вступаючи на пост ректора, Юрій Юрійович на найвищому здобутку людського духу – Біблії, присягнув, що всі свої сили, помисли та дії спрямує на розвиток Лісотехнічного інституту, як центру національної лісівничої освіти і науки, відкритого для співробітництва з усім цивілізованим світом. Має намір забезпечити вільний від адміністративного тиску режим роботи колективу, бо переконаний, що лише вільна, розкута людина, позбавлена всякого страху й чиношанування, вкладаючи свій інтелект та енергію у справу навчання та виховання майбутнього фахівця, здатна зробити внесок у розвиток освіти та науки.

Під керівництвом професора Туниці Ю.Ю. Львівський лісотехнічний інститут динамічно розвивався і зайняв вагоме місце у сфері національної освіти і науки. Львівський лісотехнічний інститут з 1993 року трансформувався в Український державний лісотехнічний університет, а згодом, у 2005 році – здобув статус національного.

tunytsya2Інтегрувавшись у європейську та світову систему вищої освіти і науки завдяки наполегливій творчій праці співробітників та високому рівню підготовки фахівців, єдиний в Україні університет лісотехнічного профілю здійснює вагомий внесок у розвиток лісового господарства, лісової та деревообробної промисловості, суміжних галузей економіки, чим здобув широке міжнародне визнання.

Завдяки екологізації освітнього процесу та формуванню еколого-економічної компетентності фахівців він об’єктивно став визнаним центром лісівничої науки та освіти і одним з лідерів вітчизняної освіти і науки у сфері пошуку шляхів досягнення цілей сталого розвитку.

Досягнуто вагомих успіхів у створенні та впровадженні багаторівневої системи підготовки фахівців за традиційними для університету напрямами лісового господарства, лісової та деревообробної промисловості.

За ініціативи Ю.Ю. Туниці у 1998 році розроблено і впроваджено першу в континентальній Європі магістерську програму “Економіка довкілля і природних ресурсів” у рамках Спільного Європейського проекту “ЕNAREKO” (Економіка довкілля і природних ресурсів), виконаного за кошти Європейської освітянської фундації TEMPUS-TASIS у партнерстві з провідними університетами Європи: міст Фрайбурга (ФРН), Гента (Бельгія) і Падови (Італія). Його результатом стало впровадження в Україні нової спеціальності на другому (магістерському) рівні – “економіст-еколог”.

З 2004 року на базі Центру підготовки магістрів економіки довкілля і природних ресурсів (ENARECO) створено нові для України – Інститут та кафедру екологічної економіки, яку він очолював до 2014 року.

З метою координації науково-технічного потенціалу вчених, фахівців та громадських діячів різних країн для вирішення екологічних проблем регіону Карпат і прилеглих територій на локальному, регіональному та глобальному рівнях за ініціативи Туниці Ю.Ю. було зареєстровано міжнародне неурядове об’єднання з правами учасника зовнішньоекономічної діяльності – Міжнародний інститут-асоціацію регіональних екологічних проблем (МІАРЕП), до складу якого увійшло 28 університетів та наукових закладів європейських країн і США.

tunytsya1Академік Туниця Ю.Ю. є автором ідеї та концепції створення Екологічної Конституції Землі як глобального міжнародного економіко-правового акта екологічної безпеки і сталого розвитку. Він опублікував книгу “Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми” та низку статей з проблеми підготовки Екологічної Конституції Землі.

Три Президенти України на сесіях Генеральної Асамблеї ООН (1997, 2008, 2009 та 2011 pp.), ґрунтуючись на результатах наукових досліджень професора Ю.Ю. Туниці, проголошували ініціативу підготовки Екологічної Конституції Землі як інструмента трансформації ринкової економіки в екологічно безпечну “зелену” економіку. Ця ж пропозиція прозвучала офіційно від імені України і на Світовому саміті “Ріо+20” у 2012 році.

Професор Юрій Туниця сформував наукову школу з еколого-економічних проблем природокористування та охорони довкілля. Під його керівництвом захищено cім докторських і 44 кандидатських дисертацій. Автор і співавтор 12 монографій і двох підручників. У творчому доробку понад 200 наукових праць.

1903 08aВчений є дійсним членом Національної академії наук України, членом Міжнародної наукової ради Міжнародної спілки лісових дослідницьких організацій (IUFRO), координатором робочої групи IUFRO з еколого-економічних проблем сталого лісового господарства, Почесним президентом і академіком Лісівничої академії наук України, Почесним президентом Ради Європейських Лісівників, Почесним професором Трансільванського університету м. Брашов (Румунія), головним редактором і членом редколегій низки наукових журналів та видань. Тривалий час був віцепрезидентом Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.

Член офіційних делегацій України на 19-тій Спеціальній (1997) та 63-ій (2008) сесіях Генеральної Асамблеї ООН (Нью-Йорк). Учасник XVIII і XXI Світових Конгресів IUFRO та багатьох міжнародних конференцій, зокрема, Всесвітньої конференції ректорів і професорів (Рим, 2000), 21-ї сесії Конференції міністрів освіти країн Європи (Афіни, 2003), Саміту ООН “Ріо+20” (Ріо-де-Жанейро, 2012), Невських екологічних конгресів (2011 і 2013 рр.) та ін.

Координатор проектів NARECO, ENARECO, DENARECO європейської освітньої програми TEMPUS-TACIS від України. У рамках проекту ENARECO стажувався в університетах Ґента (Бельгія) та Йорка (Англія).

Був ініціатором розгляду на Колегії Міністерства освіти і науки України питання “Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку” (рішення Колегії прийнято 27 листопада 2015 року).

Професор Туниця Ю.Ю. бере активну участь у навчальному процесі, викладаючи студентам авторський курс “Екологічна економіка”, який є фундаментальним для навчання економістів-екологів. Під його керівництвом, вперше в Україні, здійснено випуск фахівців з принципово новим еколого-економічним мисленням, здатних трансформувати традиційні способи господарювання в “зелену економіку” для досягнення цілей сталого розвитку та боротьби з кліматичними змінами.

Свій ювілей професор Ю.Ю. Туниця зустрічає з новими творчими задумами та прагненнями. Головне завдання університету він бачить у подальшому інтегруванні його у європейський та світовий освітній і науковий простір, підвищенні його ролі у системі національної освіти і науки, покращенні якості підготовки фахівців та наукових кадрів, спроможних вивести Україну на шлях сталого розвитку.

df2d99b natureAD NATURAM VIVERE DISCIMUS (Вчимося жити в гармонії з природою) – під таким гаслом навчаються студенти та працюють науковці Національного лісотехнічного університету України, дякуючи невтомній праці довголітнього ректора Туниці Юрія Юрійовича.

Науково-педагогічна й академічна громадськість, колектив і студенти Національного лісотехнічного університету України, колеги, друзі та учні від щирого серця вітають відомого вченого, талановитого педагога, знаного організатора і реформатора вищої лісотехнічної освіти, невтомного ентузіаста і патріота лісової галузі, життя якого є яскравим прикладом відданого служіння інтересам освіти, науки, сталому розвитку нашої держави.

Нових Вам, Юрію Юрійовичу, звершень і злетів, невичерпного творчого натхнення і наснаги, міцного здоров’я і довголіття, нових здобутків на науково-освітній ниві України.

Колектив Національного лісотехнічного університету України

SUA scienceDirect 2021Шановні колеги повідомляємо Вас, що працівники Національного Лісотехнічного Університету України мають можливість підключитись до мультидисциплінарної повнотекстової платформи ScienceDirect, згідно договору підписаного між Державною науково-технічною бібліотекою України і компанією Elsevier. Цей доступ надається безкоштовно до грудня 2021 року. ScienceDirect - повнотекстова база даних компанії Elsevier, яка містить 25% світових наукових публікацій з усіх галузей знань від понад 47 тис. авторів. На платформі ScienceDirect представлені такі категорії наукових видань: електронні книги Elsevier (eBooks), книжкові серії (Book Series), довідкові видання (Handbook), навчальні посібники (Textbooks) і ін. Серед переваг використання платформи ScienceDirect – зручний та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, широко розповсюджені формати завантаження повних текстів (PDF і HTML) та наявність гіперпосилань на значну кількість науково-технічних і медичних статей на платформах інших видавництв. Інструкція, як підключитись до даної платформи (посилання на файл).

 

Шановні колеги!

Від щирого серця вітаємо вас з Воскресінням Христовим,
з Пасхою Христовою, нехай царюють у ваших серцях радість
і душевний спокій!
Нехай до Вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пламеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими.

Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!

Всіх Вам земних благ!

 

Ректорат,
Профком.

Сайт Освіта.ua оприлюднив щорічний рейтинг українських закладів вищої освіти за показниками даних наукометричної бази Scopus.

ТОП-5 Науковців НЛТУ за Н-індексом Scopus
АвторДокументи

h-індекс 

1 Bekhta, Pavlo 62 13
2 Chaskovskyy, Oleh 14 11
3 Sokolovskyy, Yaroslav 50 8
4 Demchyna, Roman 19 7
5 Soloviy, Ihor 12 7
6 Zahvoyska, Lyudmyla 14 7
7 Kovaleva, Valentina 21 6
8 Oliinik, V. 44 6

up scopusРезультати рейтингу засновані за показниками цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їх фахівцями. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До бази даних також потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.

За результатами рейтингу НЛТУ піднявся на дві сходинки порівняно з минулим роком. Все це завдяки злагодженій роботі колективу університету який за звітний період опублікував 74 наукові роботи, що входять до наукометричної бази Scopus. Загалом 178 університетських вчених опублікували 363 скопусівських наукових праць. Загальний Н-індекс університету 26, що на 5 пунктів вище ніж минулого року. Загальна кількість цитувань 3292. 

Динамінка показників НЛТУ України 2016-2021рр.
Рік Позиція Кількість публікацій Кількість цитувань Індекс Гірша(h-індекс) Посилання
2021 35 363 3292 26 Джерело
2020 37 283 2451 21 Джерело
2019 37 233 1934 18 Джерело
2018 37 164 1365 15 Джерело
2017 33 130 978 14 Джерело
2016 35 101 687 12 Джерело


НЛТУ України посідає 
5 позицію серед закладів вищої освіти України за якістю публікацій, відношення кількості цитувань до кількості публікацій. 

webinar2Приєднуйтесь до нас на цьому вебінарі, щоб дізнатись, як використання Scopus та ScienceDirect може допомогти вам досягти успіху у ваших дослідженнях. Під час цього вебінару ви дізнаєтесь про можливості та охоплення кожного інструменту, а також, яку мету виконує кожен із них, та як вони перекривають один одного. Ми також пояснимо, як ці дві платформи доповнюють одна одну, і покажемо вам, як отримати максимум, використовуючи їх разом.

  • Опитування першокурсників:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper