Ректор

zahorskyЗАГОРСЬКИЙ
ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ

член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, член Ради та голова комісії з економіки і фінансів Західного наукового центру НАН України та МОН України, голова експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва МОН України. 

Народився 14 лютого 1956 року в м. Великі Мости Сокальського району Львівської області в шахтарській сім’ї.

Трудову діяльність розпочав після закінчення гірничого училища з березня 1975 року на шахті № 4 “Великомостівська”, де працював підземним електрослюсарем. З листопада 1975 року по листопад 1977 року проходив дійсну військову службу.

Після закінчення Львівського торгово-економічного інституту (тепер – Львівська комерційна академія) у 1981 році обраний звільненим головою профкому Львівського торгово-економічного інституту. В 1985-1989 рр. навчався в аспірантурі Київського торгово-економічного інституту, в якому в 1989 році захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. З квітня 1989 року по липень 1991 року працював асистентом кафедри політекономії, а з листопада 1992 року – доцентом кафедри економіки та фінансів Львівського торгово-економічного інституту. З квітня 1993 року – тимчасово виконуючий обов’язки декана, а з травня 1993 року – декан економічного факультету Львівського торгово-економічного інституту. У 1993 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

У лютому 1997 році Загорський В.С. захистив докторську дисертацію на тему “Проблеми становлення та функціонування ринку цінних паперів у перехідній економіці України” та отримав науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – теорія макроекономіки. З 1997 року – професор кафедри фінансів і кредиту Львівської комерційної академії. Вчене звання професора кафедри фінансів і банківської справи присвоєно у 1998 році.

З 2003 по 2005 рр. професор Загорський В.С. очолював Інститут економіки та фінансів Львівської комерційної академії. З 2005 року призначений ректором Національного університету Державної податкової служби України. У 2007-2021 рр. – директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

Професор Загорський В.С. – вчений-економіст, спеціаліст із проблем: сталого розвитку еколого-економічних систем; методології, методики та організації національної економічної системи; аналізу, планування, прогнозування соціально-економічних явищ і процесів; стратегічних пріоритетів планування розвитку освіти регіону відповідно до вимог ринку праці; управління якістю освіти у закладах вищої освіти. Займався питаннями визначеня шляхів інституційного оформлення сучасного грошового ринку з метою пожвавлення інвестиційного процесу в Україні.

Професором Загорським В.С. створено свою наукову школу. Під його науковим керівництвом підготовлено та успішно захищено 8 докторських і 17 кандидатських дисертацій.

Упродовж тривалого часу професор Загорський В.С. проводив і координував експерту роботу в економічній галузі науки – був головою експертної ради з економічних наук Вищої атестаційної комісії при Кабінеті Міністрів України, членом науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів України. 

За підсумками наукової діяльності опубліковано 630 праць, з яких 390 – наукові та навчально-методичні видання, присвячені аналізу показників і залежностей, тенденцій і закономірностей розвитку економічних і соціальних процесів в Україні та світі. Серед них: 42 монографії (з них 7 одноосібних), 48 підручників і посібників, майже 150 наукових статей, зокрема і у виданнях, індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Sciencе.

За вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну наукову-педагогічну діяльність професор Загорський В.С. удостоєний таких урядових нагород: почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України” (2003); орденів “За заслуги” III (2006) та II ступенів (2016); Почесної грамоти Кабінету Міністрів України “За зразкове виконання службових обов’язків, значні досягнення у підготовці кваліфікованих кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування” (2016). Окрім цього Загорського В.С. відзначено кількома десятками відомчих нагород.

Last modified on П'ятниця, 16 липня 2021 15:55

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper