НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.8. – 4
00 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №9 від 29.12.2016 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.П. Кучерявий, Т.М. Левусь

 

 

 

РОЛЬ ФІТОГЕННОГО ПОЛЯ У ФОРМУВАННІ РОСЛИННОГО КОНТИНУУМУ СКЕЛЬНИХ САДІВ

8

 

Summary

В.О. Агій, С.Л. Копій, І.В. Фізик, Ю.Й. Каганяк, Л.І. Копій

 

 

 

ТИПИ РОЗПОДІЛУ ЗАПАСУ СТИГЛИХ ГРАБОВО-ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЗАКАРПАТТЯ

16

 

Summary

В.О. Божок

 

 

 

БУДОВА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ КАРІЇ ОВАЛЬНОЇ

24

 

Summary

Г.О. Бойко, О.В. Башта, Н.В. Пузріна

 

 

 

ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ВИРОЩУВАННЯ ОДНОРІЧНИХ СІЯНЦІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (Pinus sylvestris L.)

30

 

Summary

А.Г. Булат, М.М. Діденко, Л.В. Дядечко

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ВИДІВ, ФОРМ І СОРТІВ ВЕРБИ ТА ТОПОЛІ НА КОЛЕКЦІЙНО-МАТОЧНІЙ ДІЛЯНЦІ В НАВЧАЛЬНО- ДОСЛІДНОМУ РОЗСАДНИКУ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА

34

 

Summary

О.Г. Василевський, І.С. Нейко, Л.В. Смашнюк, Ю.А. Єлісавенко

 

 

 

РЕГУЛЮВАННЯ ПОРОДНОГО СКЛАДУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДУБОВО-ЯЛИНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПОДІЛЛЯ

39

 

Summary

М.А. Голяка

 

 

 

ВИДОВИЙ СКЛАД МІКОБІОТИ МОРТМАСИ БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ

46

 

Summary

М.П. Горошко, Б.З. Нагорняк

 

 

 

Особливості лісівничо-таксаційної характеристики яличників Закарпаття з урахуванням орографічних умов

54

 

Summary

Л.А. Потіш, А.Л. Потіш

 

 

 

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАН РЕСУРСІВ КУРОПОДІБНИХ Galliformes У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

61

 

Summary

В.В. Горошко

 

 

 

Сучасні тенденції полювання на бабака

67

 

Summary

О.Д. Зварич, В.К. Заїка, Г.В. Стрямець, Ю.В. Зварич, І.О. Тимочко

 

 

 

ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ТА САНІТАРНИЙ СТАН СТАРОВІКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

72

 

Summary

І.М. Коваль

 

 

 

Біоіндикація стану насаджень ясена звичайного Західного Лісостепу на прикладі деревостану Ярунського лісництва ДП "Новоград-Волинське ДЛМГ"

81

 

Summary

В.А. Ковальова, Н.І. Груник, Ю.М. Юсипович, Р.Т. Гут

 

 

 

Експресія гена пероксидази у проростках сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) за абіотичного стресу

87

 

Summary

І.В. Козаченко, В.В. Поліщук, А.Ф. Балабак

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФАУНИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

96

 

Summary

П.В. Кравець, О.П. Павліщук

 

 

 

Лісова галузь України в контексті європейських вимог до забезпечення законності походження деревини

103

 

Summary

А.П. Криворучко

 

 

 

ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН МОЛОДИХ КУЛЬТУР ДУБА ЗВИЧАЙНОГО (QUERCUS ROBUR L.) ТА ДУБА ЧЕРВОНОГО (QUERCUS RUBRA L.)

110

 

Summary

М.В. Куриляк, М.І. Сорока

 

 

 

Особливості формування епігейної ліхенобіоти сухого соснового бору (Cladonio-Pinetum Juraszek 1927) ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

116

 

Summary

М.М. Лісовий

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ Pinus sylvestris L. В УМОВАХ in vitro

123

 

Summary

В.П. Кучерявий, В.В. Попович, М.М. Лесь

 

 

 

ГЛИВА ЗВИЧАЙНА (PLEUROTUS OSTREATUS) у СИСТЕМІ БІОЦЕНОТИЧНИХ СТОСУНКІВ ІЗ ШКІДНИКАми

129

 

Summary

С.Р. Мерензак, І.І. Делеган

 

 

 

Особливості ведення мисливського господарства на державному підприємстві "дрогобицьке лісове господарство"

133

 

Summary

І.С. Нейко, З.М. Юрків, Л.В. Смашнюк, М.С. Богословська, Ю.А. Єлісавенко

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН І НАСІННЄНОШЕННЯ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ (PICEA ABIES (L.) KARST.) ФІНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ НА КЛОНОВІЙ ПЛАНТАЦІЇ В УМОВАХ ВІННИЧЧИНИ

140

 

Summary

В.П. Новицький

 

 

 

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАН РЕСУРСІВ ФАЗАНА ЗВИЧАЙНОГО (PHASIANUS COLCHICUS L.) В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІСОСТЕПУ

146

 

Summary

О.О. Погрібний, В.П. Лосюк, В.Я. Заячук

 

 

 

АНАЛІЗ ЛІСОВОГО ФОНДУ ТА ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА НА КОСІВЩИНІ

151

 

Summary

Ю.В. Сірук, Т.М. Чернюк, Є.П. Печенюк

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТОТИ СОСНОВОГО ПІДРОСТУ ЗА ПОКАЗНИКОМ ТРАПЛЯННЯ В УМОВАХ СВІЖИХ СУБОРІВ

159

 

Summary

М.М. Світельський, О.В. Іщук, М.І. Федючка, В.М. Олексієнко, Н.Б. Прут, В.В. Нищук

 

 

 

Еколого-біологічні особливості дягелю лікарського в умовах Полісся України

165

 

Summary

О.П. Трунов, М.С. Колєнкіна, С.І. Скаковський

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ SESLERIA SCOP. В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ

171

 

Summary

П.Б. Хоєцький, О.М. Похалюк, В.Л. Яриш

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ ТЗОВ "ЯВІР ПЛЮС"

175

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Я.В. Геник

 

 

 

Ревіталізація антропогенно порушених екосистем: методологічні та технологічні особливості

180

 

Summary

В.П. Бессонова, І.А. Зайцева

 

 

 

Онтогенетична та віталітетна структура байрачно-лісових ценопопуляцій Acer campestre L. і A. tataricum L. в умовах рекреаційного навантаження

185

 

Summary

М.Л. Копій, В.К. Заїка, Л.І. Копій

 

 

 

ВПЛИВ СФОРМОВАНИХ ҐРУНТОСУМІШЕЙ НА ВМІСТ ПЛАСТИДНИХ ПІГМЕНТІВ У ДЕРЕВНИХ ПОРОДАХ НА ПОРУШЕНИХ ЗЕМЛЯХ ЯВОРІВСЬКОГО СІРЧАНОГО КАР'ЄРУ

193

 

Summary

В.Ю. Каспійцева, Є.Г. Кушнір, С.З. Поліщук

 

 

 

Транскордонне перенесення забруднювачів і природна захищеність атмосфери

199

 

Summary

О.Є. Ошуркевич-Панківська, Ю.І. Панківський

 

 

 

Способи визначення розрахункової витрати води у водних об'єктах при розрахунку гранично допустимого скиду забруднювальних речовин зі зворотними водами

205

 

Summary

С.І. Матковська, О.М. Климчик

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ВИДІВ РОДУ Picea У ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ МІСТА ЖИТОМИРа

210

 

Summary

Н.Є. Паньків, Н.З. Тетерко

 

 

 

Оцінювання забруднення атмосферного повітря внаслідок завантаженості вулиць Львова автотранспортом

215

 

Summary

Г.П. Петришин, Г.Б. Лукащук, С.П. Тупісь, О.Ю. Криворучко

 

 

 

ЗМІНА ДЕНДРОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ НАСАДЖЕНЬ У СКВЕРІ НА ПЛОЩІ СВЯТОГО ЮРА У ЛЬВОВІ В УМОВАХ МІСТОБУДІВНОЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ

224

 

Summary

М.М. Радомська, О.А. Колотило

 

 

 

Екологічні проблеми та розвиток екотуристичного потенціалу Смотрицького каньйону

232

 

Summary

В.В. Попович, Я.І. Підгородецький, В.Ф. Піндер

 

 

 

ТИПОЛОГІЯ ТЕРИКОНІВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

238

 

Summary

А.В. Яворський, Л.Я. Побережний, В.С. Цих, І.Р. Ващишак

 

 

 

ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК ҐРУНТУ НА ВИЯВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ІЗОЛЯЦІЇ ГАЗОПРОВОДІВ

243

 

Summary

Р.М. Черепанин

 

 

 

Рекомендації щодо збереження деяких рідкісних аркто-альпійських видів рослин у Чорногорі (Українські Карпати)

249

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.М. Атаманюк, М.І. Мосюк, О.С. Іващук, О.В. Захарків

 

 

 

КІНЕТИКА ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ПОДРІБНЕНОГО МІСКАНТУСА

257

 

Summary

В.М. Атаманюк, А.І. Терлич, О.М. Халанія

 

 

 

Фільтраційне сушіння пивної дробини - відходів пивоварного виробництва

264

 

Summary

А.Г. Безкоровайний, В.О. Маєвський, Є.М. Миськів

 

 

 

ДИНАМІКА ФОРМОСТІЙКОСТІ ПОРОЖНИСТИХ КЛЕЄНИХ БРУСІВ ДЛЯ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ

270

 

Summary

Р.І. Гаврилів, В.В. Кочубей, С.Р. Філяс, О.В. Сабинін

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ВОДНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ ДИСПЕРСІЇ МЕТОДАМИ НЕІЗОТЕРМІЧНОГО АНАЛІЗУ

277

 

Summary

Л.Ф. Дзюба, О.І. Хитряк

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСЦЕНТРИСИТЕТУ ОБЕРТОВИХ ЛАНОК НА АМПЛІТУДУ ПОПЕРЕЧНИХ КОЛИВАНЬ ПОЛОТНА СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ

284

 

Summary

А.З. Концур, О.Р. Карп'як, Л.В. Сиса

 

 

 

Особливості регенерації бентоніту з використанням надвисокочастотного випромінювання (на прикладі біогенних іонів)

292

 

Summary

О.О. Сізіков, Я.В. Балло, В.С. Бенедюк

 

 

 

ВПЛИВ ЦІЛЬОВИХ ДОБАВОК ДО ВОДИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ТВЕРДИХ РЕЧОВИН

298

 

Summary

В.Ю. Чоп, Д.І. Дякур, І.В. Паснак, О.В. Придатко

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІНОЗМІШУВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ СТАЦІОНАРНО ВСТАНОВЛЕНОГО НАСОСНОГО УСТАТКУВАННЯ

303

 

Summary

Ю.Р. Дадак, Л.О. Тисовський, А.В. Ляшеник

 

 

 

Математична модель турбулентного руху запиленого потоку повітря у циклоні

308

 

Summary

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.П. Драґан, І.М. Дронюк

 

 

 

Системний аналіз негармонічних сигналів і систем та Ateb-функції

316

 

Summary

Ю.І. Грицюк

 

 

 

КІБЕРІНТЕРВЕНЦІЯ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

327

 

Summary

С.М. Чумаченко, С.В. Жартовський, О.М. Тітенко

 

 

 

МЕТОДИКА РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОГО ЕФЕКТУ В ПРОЦЕСІ НАГРІВАННЯ ЗРАЗКА ДЕРЕВИНИ, ПРОСОЧЕНОГО ВОДНОЮ ВОГНЕБІОЗАХИСНОЮ РЕЧОВИНОЮ

337

 

Summary

Хайдер Раад Надим Аль-Хазаали, В.П. Ковбаса

 

 

 

О взаимодействии рабочего органа с почвой для образования кротовины

347

 

Summary

Б.Я. Бакай, В.В. Кий

 

 

 

ПОБУДОВА ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ВИРОБІВ МАШИНОБУДУВАННЯ

356

 

Summary

А.О. Дзюба

 

 

 

ВПЛИВ НЕЛІНІЙНИХ СИЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ПІДРЕСОРЕННЯ НАПІВПРИЧЕПА ТА МОДИФІКОВАНОЇ ЇЇ СИСТЕМИ ЗЧЕПЛЕННЯ ІЗ ТЯГАЧЕМ НА ДИНАМІКУ ПІДРЕСОРЕНОЇ ЧАСТИНИ

363

 

Summary

Н.М. Пасєка, М.С. Пасєка, О.В. Ерстенюк

 

 

 

СТРУКТУРИЗАЦІЯ МЕТОДІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ І ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ТА ЇХ ІНФОРМАЦІЙНА СУТНІСТЬ

369

 

Summary

О.Ю. Федевич

 

 

 

Застосування методу Ateb-прогнозування для зменшення інтенсивності завантаження каналів комп'ютерних мереж

375

 

Summary

Н.Г. Яцків, С.В. Яцків

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ

381

 

Summary

5. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ