НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – 424 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №7 від 27.10.2016 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

С.І. Миклуш, В.В. Слижук, Ю.С. Миклуш

 

 

 

ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ РІВНИННИХ БУКОВИХ НАСАДЖЕНЬ БУКОВИНИ

9

 

Summary

В.П. Кучерявий

 

 

 

ФІТОГЕННЕ ПОЛЕ І ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ:  ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА  ПРАКТИКИ

15

 

Summary

П.І. Лакида, І.С. Приліпко, М.Г. Сорока

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ СТОВБУРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЕРЕВОСТАНІВ БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ У ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ПОЛІССІ

24

 

Summary

Н.О. Олексійченко, А.Ф. Ліханов, С.М. Костенко

 

 

 

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН АСИМІЛЯЦІЙНИХ ОРГАНІВ РОСЛИН РОДУ ЛИПА (TILIA L.) В УМОВАХ МІСТА КИЄВА

30

 

Summary

Ю.В. Євтушенко

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ AESCULUS CARNEA HAYNE

38

 

Summary

А.І. Івченко, І.М. Пацура, Н.З. Кендзьора, Н.Л. Блюсюк

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ТА СТІЙКОСТІ ВЕЛИКОВІКОВИХ ДЕРЕВ РЕКРЕАЦІЙНИХ НАСАДЖЕНЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

45

 

Summary

О.Т. Данчук, Т.І. Данчук-Дворецька

 

 

 

ІНТРОДУКОВАНІ ДЕРЕВНІ ПОРОДИ В УМОВАХ  ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ: РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ

49

 

Summary

О.А. Балабак

 

 

 

ФЕНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ФУНДУКА (CORYLUS DOMESTICA KOSENKO ЕT OPALKO) ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

57

 

Summary

І.І. Делеган, Р.В. Цвях

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ДП "РАДЕХІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО"

63

 

Summary

А.А. Дзиба, К.Г. Покотилова

 

 

 

МОДЕЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ  САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА "БАЙРАК"

71

 

Summary

О.Д. Зварич, В.К. Заїка, Г.В. Стрямець, Ю.В. Зварич, С.Б. Паробій

 

 

 

ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ У СТАРОВІКОВИХ ЛІСОСТАНАХ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

77

 

Summary

С.С. Ковалевський

 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН І ТАКСАЦІЙНА СТРУКТУРА ЛІСІВ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

85

 

Summary

А.П. Криворучко

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ДЕЯКИХ ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗМІШАНИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ДУБА ЧЕРВОНОГО (QUERCUS RUBRA L.) ТА ДУБА ЗВИЧАЙНОГО (QUERCUS ROBUR L.) В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ПІДЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ

90

 

Summary

В.С. Кучерявий

 

 

 

ЗНАЧЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ В РОЗВИТКУ І ЗАБАРВЛЕННІ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ ТУЇ ЗАХІДНОЇ

94

 

Summary

М.О. Лакида, І.П. Лакида, Р.Д. Василишин

 

 

 

ЛОКАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ФІТОМАСИ СТОВБУРА ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РЕЗИДЕНЦІЯ "ЗАЛІССЯ"

99

 

Summary

О.М. Леснік

 

 

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ПАРАМЕТРАМИ КРОН ТА ІНШИМИ ТАКСАЦІЙНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ДЕРЕВ ГІРКОКАШТАНА ЗВИЧАЙНОГО В ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ МІСТА КИЄВА

106

 

Summary

Н.Г. Лук'янчук, М.С. Федак

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ФІТОМЕЛІОРАТИВНОЇ РОЛІ НАСАДЖЕНЬ ПАРКУ ПЕРЕНІ У МІСТІ ВИНОГРАДІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

111

 

Summary

В.В. Мамчур

 

 

 

НАСІННЄВЕ РОЗМНОЖЕННЯ AILANTHUS ALTISSIMA MILL.

115

 

Summary

С.А. Масловата, В.П. Шлапак

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО РОСТУ ПАГОНІВ ВИДІВ І ФОРМ РОДУ ULMUS L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

120

 

Summary

М.М. Михайленко, С.Л. Копій, І.В. Фізик, М.Л. Копій, В.М. Гончар, Л.І. Копій

 

 

 

ВПЛИВ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ НА ВМІСТ ПІГМЕНТІВ ХВОЇ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В БОРОВИХ УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

126

 

Summary

О.О. Олійник, А.А. Клюваденко, М.Д. Мельничук

 

 

 

ПОКРАЩЕННЯ СКЛАДУ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ПРИШВИДШЕННЯ РОСТУ І РОЗВИТКУ ТРОЯНДИ ЕФІРООЛІЙНОЇ В КУЛЬТУРІ IN VITRO

134

 

Summary

Н.О. Олексійченко, М.В. Крачковська

 

 

 

КОЛОРИТ ЛАНДШАФТІВ ТЕРИТОРІЙ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ НАЦІОНАЛЬНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ МІСТА КИЄВА

139

 

Summary

І.О. Рибалка, Ю.І. Вергелес

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ОМЕЛИ БІЛОЇ (VISCUM ALBUM L.) НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА

145

 

Summary

Н.О. Сиплива

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЛОКАЛЬНИХ ДЕНДРОФЛОР ПАРКІВ-ПАМ'ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ВІННИЧЧИНИ

152

 

Summary

Н.В. Стратій

 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА ДАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ВИЖНИЦЬКИЙ"

157

 

Summary

І.Я. Тимочко, О.М. Гриник , Ю.А. Мельник, Т.Б. Скробач

 

 

 

ВІКОВА СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ ALLIUM URSINUM L. ТА ЇХНІ ПОТЕНЦІЙНІ БІОЛОГІЧНІ ЗАПАСИ У РІЗНИХ ТИПАХ ЛІСУ В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

162

 

Summary

О.Ю. Чорнобров

 

 

 

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН РОДУ SALIX L.

171

 

Summary

М.В. Швець

 

 

 

БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ БЕРЕЗОВИХ НАСАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ОСОБЛИВОСТІ)

179

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.С. Дем'янюк, О.А. Бунас, О.В. Шерстобоєва

 

 

 

ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ СТРУКТУРУ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ДЕРНОВО-ОПІДЗОЛЕНОГО ҐРУНТУ

186

 

Summary

М.Й. Цайтлер, Т.Б. Скробач

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ПІОНЕРНИХ ЕКОСИСТЕМ НА ВІДВАЛАХ БОРИСЛАВСЬКОГО ОЗОКЕРИТОВОГО РОДОВИЩА У СИСТЕМІ ЕДАФОТОП-ФІТОЦЕНОЗ

194

 

Summary

Н.К. Гойванович, С.С. Монастирська, Г.Л. Антоняк

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КРИНИЧНИХ ВОД ДЕЯКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ВМІСТОМ СПОЛУК АЗОТУ

202

 

Summary

Н.М. Гринчишин

 

 

 

ФІТОТОКСИЧНІСТЬ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ПІД ВПЛИВОМ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ

207

 

Summary

К.В. Кукурудзяк, О.П. Бригас, О.В. Тертична, Т.О. Ревка

 

 

 

САНІТАРНО-МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ

213

 

Summary

Н.Я. Лопотич, В.В. Лихочвор

 

 

 

БІОТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛЬОВОЇ АГРОЕКОСИСТЕМИ В ГІРСЬКІЙ ЧАСТИНІ ЛЬВІВЩИНИ

220

 

Summary

С.С. Монастирська, Я.Я. Павлишак, Н.К. Гойванович

 

 

 

ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ МЕДОНОСНИХ РОСЛИН НАДЗБРУЧЧЯ

224

 

Summary

Л.Я. Побережна

 

 

 

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ТЕХНОГЕННО НАВАНТАЖЕНИХ ТЕРИТОРІЙ  ЗА РІВНЕМ ПОТЕНЦІЙНИХ НЕБЕЗПЕК ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

229

 

Summary

Л.Я. Побережна

 

 

 

РАНЖУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА КАЛУША ЗА РІВНЕМ ПОТЕНЦІЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ

234

 

Summary

І.В. Сталінська

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СИСТЕМІ "ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ - НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ - ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ"

238

 

Summary

А.Б. Ховалко, В.Р. Монастирський

 

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ ЗИМОВОГО СХОДЖЕННЯ НА ГІРСЬКІ ВЕРШИНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

245

 

Summary

Н.І. Шевчук

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

252

 

Summary

Н.В. Шумська, М.Я. Рудейчук-Кобзєва, Р.М. Черепанин, С.Є. Шевчук, О.С. Неспляк

 

 

 

ФЛОРА ПОЛІГОНУ ЗАХОРОНЕННЯ ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛУ БІЛЯ МІСТА КАЛУША ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

257

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Є.В. Походило, В.З. Юзва, О.В. Вікович

 

 

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СПИРТОВИХ РОЗЧИНІВ ЗА ПАРАМЕТРОМ ІМІТАНСУ

263

 

Summary

Л.Я. Побережний, В.В. Грицанчук, А.В. Грицанчук

 

 

 

КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНЕ РУЙНУВАННЯ ТРУБ ВИКИДНИХ ЛІНІЙ СВЕРДЛОВИН ПІД ДІЄЮ ГАЗОВИХ ГІДРАТІВ

267

 

Summary

Б.В. Моркляник, Б.Є. Брездень, П.О. Проценко

 

 

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ З ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ ТА ВЕРТИКАЛЬНИМИ КОЛЕКТОРАМИ

272

 

Summary

Ю.Р. Дадак, А.В. Ляшеник

 

 

 

ЧИННИКИ КОМПЛЕКСНОГО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗНЕПИЛЕННЯ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

277

 

Summary

О.М. Коваль

 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НАГРІВАННЯ ШТАБЕЛІВ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ НА ВІДКРИТИХ СКЛАДАХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

284

 

Summary

В.С. Кравчишин, М.О. Медиковський, Р.В. Мельник, О.Б. Шуневич

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОДИНАМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗА НАЯВНОСТІ АКУМУЛЮВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

291

 

Summary

В.А. Настасенко

 

 

 

ТОРЦЕВІ РІЗАЛЬНІ ТА РІЗАЛЬНО-ДЕФОРМУВАЛЬНІ ФРЕЗИ З БОКОВИМИ БАГАТОГРАННИМИ НЕПЕРЕТОЧУВАНИМИ ПЛАСТИНАМИ

298

 

Summary

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.І. Соколовський, В.І. Яркун, М.В. Левкович

 

 

 

АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕІЗОТЕРМІЧНОГО ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ У СЕРЕДОВИЩАХ ІЗ ФРАКТАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ

308

 

Summary

М.М. Стадник, І.Я. Горбачевський

 

 

 

КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ БІЛЯ ЕЛІПСОЇДАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕННЯ У ТІЛІ ВНАСЛІДОК ПОПЕРЕДНЬОГО ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ

318

 

Summary

Б.І. Сокіл, А.А. Звонко, Р.А. Нанівський, А.О. Дзюба

 

 

 

ПОПЕРЕЧНО-КУТОВІ КОЛИВАННЯ ОДНОВІСНОГО ПРИЧЕПА ІЗ ДОДАТКОВИМ СТАБІЛІЗАЦІЙНИМ ПРУЖНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

323

 

Summary

Л.Ф. Дзюба, О.І. Хитряк, Х.І. Ліщинська, В.В. Бариляк

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЯГОВОГО КАНАТУ  НА ПІДСТАВІ В'ЯЗКОПРУЖНОЇ МОДЕЛІ

329

 

Summary

Р.М. Івах, Ю.В. Хома

 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА БАЗІ ОПЕРАЦІЙНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ

336

 

Summary

В.В. Береговський, В.М. Теслюк, П.Ю. Денисюк, Т.В. Теслюк

 

 

 

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БУДИНКУ" НА БАЗІ НЕЙРОКОНТРОЛЕРІВ

342

 

Summary

С.М. Комаров, В.Р. Пасіка, І.О. Романчук, Н.О. Гембара

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МУФТИ З ДІЛЯНКОЮ КВАЗІНУЛЬОВОЇ ЖОРСТКОСТІ З УРАХУВАННЯМ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОДВИГУНА

349

 

Summary

І.С. Васильківський, В.О. Фединець, Я.П. Юсик

 

 

 

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ  ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИН

357

 

Summary

В.С. Джус, А.Р. Мілянич, І.М. Гончар, О.В. Джус

 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОЕТАПНОЇ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

363

 

Summary

М.М. Касянчук

 

 

 

ПОБУДОВА МОДИФІКОВАНОЇ ДОСКОНАЛОЇ ФОРМИ СИСТЕМИ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ НА ОСНОВІ РОЗВ'ЯЗКУ СИСТЕМ КОНГРУЕНЦІЙ

372

 

Summary

Ю.І. Грицюк, О.О. Сівець

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗУМНОЇ ДОСТАТНОСТІ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

378

 

Summary

Є.В. Левус, О.М. Вітоль, О.Б. Бода

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ АСПЕКТНОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО КОДУ  ЗА ХАРАКТЕРИСТИКОЮ СУПРОВОДЖУВАНОСТІ

388

 

Summary

В.В. Негрич, Я.М. Дем'янчук, В.Р. Процюк

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ КОНВЕКТИВНОГО РУХУ ІЗ ВНУТРІШНІМ ДЖЕРЕЛОМ ТЕПЛА

395

 

Summary

Н.О. Семенишин

 

 

 

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОДНОВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ РЕКУРЕНТНОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ ДЖОРДАНА

405

 

Summary

5. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ