НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.5. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 30.09.2016 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.С. Олійник, А.Ю. Рак

 

 

 

СУЦІЛЬНІ ТА ЧАСТКОВІ ВІТРОВАЛИ ЛІСУ В ГОРГАНАХ  (НА ПРИКЛАДІ ДП "ВИГОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО")

8

 

Summary

В.О. Агій, С.Л. Копій, І.В. Фізик, Л.І. Копій

 

 

 

ВПЛИВ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ТА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ҐРУНТУ  В ДУБОВИХ ЛІСАХ ЗАКАРПАТТЯ

15

 

Summary

О.П. Бала, Є.Ю. Хань

 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ СЕРЕДНЬОЇ ВИСОТИ МОДАЛЬНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО  ПОХОДЖЕННЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

22

 

Summary

М.М. Бондар

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕННЯ БОБРА РІЧКОВОГО (CASTOR FIBER LINNAEUS, 1758) В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

27

 

Summary

В.С. Ейсмонт

 

 

 

КУЛЬТУРИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА ҐРУНТАХ З ВИХОДАМИ  НА ПОВЕРХНЮ КАМ'ЯНИСТИХ ПОРІД НА ТЕРИТОРІЇ  ДП "КОРОСТИШІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

36

 

Summary

В.Я. Заячук, П.Г. Хомюк, А.П. Хомюк, О.О. Погрібний, А.О. Юркевич

 

 

 

СТРУКТУРА ТА САНІТАРНИЙ СТАН ДЕРЕВОСТАНУ ГІНКГО ДВОЛОПАТЕВОГО (Ginkgo biloba L.) У ДЕНДРАРІЇ ВЛНС "БЕРЕЗИНКА" ДП "МУКАЧІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

41

 

Summary

Н.В. Дерев'янко, В.М. Дерев'янко, Н.Є. Горбенко

 

 

 

Інтродукція хурми віргінської (Diospyros virginiana L.)  в Україні

48

 

Summary

Т.М. Коткова, М.І. Федючка, М.М. Cвітельський, В.І. Котков

 

 

 

ЗМІЦНЕННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ ДЛЯ КАБАНА ТА ЗАЙЦЯ РУСАКА  НА ПРИКЛАДІ ДП "БАРАНІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" ТА ЇЇ ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА

59

 

Summary

О.В. Красноштан

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ПОПУЛЯЦІЇ СОСНИ КРИМСЬКОЇ (PINUS PFLLASIANA D. DON) НА ЗАЛІЗОРУДНОМУ ВІДВАЛІ КРИВОРІЖЖЯ

67

 

Summary

А.Ф. Ліханов, М.С. Рожко, А.А. Клюваденко, С.М. Костенко

 

 

 

ДИНАМІКА ВМІСТУ ПЛАСТИДНИХ ПІГМЕНТІВ У ЛИСТКАХ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ (RIBES NIGRUM L.)

73

 

Summary

В.П. Ландін, В.В. Мороз, В.А. Захарчук, О.М. Руденко

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР  В УКРАЇНІ

80

 

Summary

В.П. Лукашук

 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЛЮЦЕРНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ

86

 

Summary

В.В. Міндер

 

 

 

ПРОТИЕРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІДСТИЛКИ ПАРКОВИХ  НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ СКЛАДНОГО РЕЛЬЄФУ

92

 

Summary

Л.В. Міськевич

 

 

 

РАРИТЕТНІ ВИДИ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН КРЕМЕНЕЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ

98

 

Summary

М.В. Манько, Н.О. Олексійченко, О.І. Китаєв

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКЦІЇ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ ХЛОРОФІЛУ В ЛИСТКАХ РОСЛИН КУЛЬТИВАРІВ ACER PLATANOIDES L. В УМОВах МІСТА КИЄВА

102

 

Summary

С.А. Масловата

 

 

 

Морозостійкість видів та форм роду Ulmus L. В УМОВАХ  МІСТА уМАНі

109

 

Summary

О.М. Мельник

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ КИСНЕПРОДУКУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ПРИП'ЯТЬ-СТОХІД"

115

 

Summary

Р.К. Матяшук, С.Ю. Білоус, А.М. Білоус, М.І. Юрчук, Ю.С. Прокопук

 

 

 

Динаміка фітомаси лісових фітоценозів парку  "Феофанія" - пам'ятки садово-паркового мистецтва

121

 

Summary

К.В. Мирончук

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ СКЛАДНИХ ЖИВОПЛОТІВ

127

 

Summary

В.В. Немерцалов, С.Г. Коваленко, Т.В. Васильєва

 

 

 

ДЕРЕВНО-КУЩОВІ РОСЛИНИ АМЕРИКАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ  У ФЛОРІ МІСТА ОДЕСИ

133

 

Summary

І.С. Приліпко

 

 

 

ПРОДУКЦІЯ СТОВБУРОВОЇ ДЕРЕВИНИ ТА КОРИ ДЕРЕВ БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ У ДЕРЕВОСТАНАХ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ

140

 

Summary

І.О. Рибалка

 

 

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ІНТЕНСИВНІСТЮ ЗАРАЖЕННЯ ОМЕЛОЮ БІЛОЮ (VISCUM ALBUM L.) ТА ДЕЯКИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ДЕРЕВ-ЖИВИТЕЛІВ

146

 

Summary

Л.І. Ткач, О.Б. Бондар

 

 

 

ТИПОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ ВОДОЗБОРІВ РІЧКИ ПСЕЛ

153

 

Summary

О.М. Ткачук

 

 

 

ҐРУНТОЗАХИСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІСУ НА ВОДОЗБОРАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

161

 

Summary

О.П. Трунов, М.С. Колєнкіна, С.І. Скаковський

 

 

 

Поліпшення ВИДОВого СКЛАДу ЧАГАРНИКІВ ПАРКІВ І СКВЕРІВ МІСТА ЛУГАНСЬКА

166

 

Summary

В.М. Турко, А.В. Вишневський, Ю.В. Сірук, Є.П. Печенюк

 

 

 

ПОШИРЕННЯ ХВОРОБ ТА ШКІДНИКІВ У ЛІСАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

170

 

Summary

В.П. Чигринець, М.Г. Румянцев, В.А. Солодовник, М.І. Букша

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДУБОВИХ ЛІСОСТАНІВ В УМОВАХ СВІЖОЇ КЛЕНОВО-ЛИПОВОЇ ДІБРОВИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

177

 

Summary

Ю.І. Шаловило, В.А. Ковальова, Р.Т. Гут

 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ДІАГНОСТИКА BACILLUS PUMILUS  У СОСНОВОМУ ДЕРЕВОСТАНІ

182

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.М. Володимиренко, У.М. Котляревська, В.А. Сурай, В.М. Клочко

 

 

 

Мортмаса лісових екосистем у сучасному  екоресурсному вимірі

188

 

Summary

М.Л. Копій, Л.І. Копій

 

 

 

ВПЛИВ РОСЛИННОСТІ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН  ТА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ТЕХНОЗЕМАХ ЯВОРІСЬКОГО  СІРЧАНОГО КАР'ЄРУ

194

 

Summary

Е.В. Лаптева

 

 

 

Вплив техногенно забрудненого середовища Криворіжжя на якість пилку Pinus sylvestris L. і P. pallasiana D. Don.

204

 

Summary

Н.Г. Лук'янчук, В.А. Сич

 

 

 

УПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТОКІВ ТЗОВ "РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР"

209

 

Summary

В.П. Новицький

 

 

 

ЗАЄЦЬ СІРИЙ (LEPUS EUROPAEUS PALL.): ЕКОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ ВИДУ В СУЧАСНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

214

 

Summary

В.І. Товарянський, А.Д. Кузик

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ СОСНОВИХ МОЛОДНЯКІВ ВІД ВІКУ

220

 

Summary

У.В. Хром'як, А.Б. Тарнавський

 

 

 

ВПЛИВ ЛКП "ЗБИРАНКА" НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ НОВОГО ПОЛІГОНУ

227

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

С.Б. Бєліков, О.Е. Нарівський, Н.В. Маркова

 

 

 

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКТИВНОГО РОЗЧИНЕННЯ СТАЛІ AISI 321 У ВИСОКООКИСНЮВАЛЬНОМУ РОЗЧИНІ НІТРАТНОЇ КИСЛОТИ

233

 

Summary

О.С. Баранова, В.М. Головач

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УДАРНО-АКУСТИЧНОГО ТА УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДІВ ДЕФЕКТОСКОПІЇ ФАНЕРИ

241

 

Summary

Л.М. Бойко, О.В. Анциферова

 

 

 

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕРЕВИННО-ВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ СЕРЕДНЬОЇ ЩІЛЬНОСТІ У БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

245

 

Summary

А.О. Капустянський

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКЕЛЬНОГО СПАЛЮВАННЯ СУМІШІ ПІСНОГО ВУГІЛЛЯ І ЗОЛИ

250

 

Summary

В.І. Корсак

 

 

 

АНАЛІЗ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАСТИНЧАСТОГО ВІБРОІЗОЛЯТОРА

255

 

Summary

О.В. Пономарьова, І.Т. Ребезнюк

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ТРИВКОСТІ СТРІЧКОВИХ ПИЛОК ЩОДО СПРАЦЮВАННЯ

264

 

Summary

О.О. Сапронов, А.В. Букетов, О.В. Лещенко, В.Д. Нігалатій

 

 

 

АНТИКОРОЗІЙНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ЕПОКСИДНОГО ЗВ'ЯЗУВАЧА ДЛЯ ЗАХИСТУ УСТАТКУВАННЯ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ

268

 

Summary

М.Б. Сокіл, І.І. Верхола, Б.І. Сокіл, О.І. Хитряк

 

 

 

НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ СИСТЕМИ ГНУЧКЕ ТРУБЧАСТЕ ТІЛО-СУЦІЛЬНИЙ ПОТІК СЕРЕДОВИЩА, ЩО РУХАЄТЬСЯ ВЗДОВЖ НЬОГО

277

 

Summary

О.І. Хитряк

 

 

 

ВПЛИВ РУХОМОГО ВАНТАЖУ НА КОЛИВАННЯ ПОЗДОВЖНЬО-РУХОМОЇ СТРІЧКИ

282

 

Summary

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

М.Б. Вітер, Х.О. Засадна

 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЄДИНОГО ПРОСТОРУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

288

 

Summary

Е.М. Гуліда, В.О. Мирзоєв, М.-Т.Т. Марчишин

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ параметрів РОЗПОДІЛУ ЧАСУ НАПРАЦЮВАННЯ НА ВІДМОВУ ПОЖЕЖНОЇ ТЕХНІКИ І СПОРЯДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

294

 

Summary

Н.І. Дмитрусь, В.П. Карашецький

 

 

 

Розрахунок двовимірних статичних безвихрових  теплових полів методом скінченних елементів

300

 

Summary

І.М. Журавель, В.М. Максимович

 

 

 

ТРИВИМІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ  ЇХ ФРАКТАЛЬНИХ РОЗМІРНОСТЕЙ

307

 

Summary

О.М. Коваль

 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ  І ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ВІДКРИТИХ СКЛАДАХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ШТАБЕЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ

312

 

Summary

О.П. Максимів, Т.Є. Рак, Д.Д. Пелешко

 

 

 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДІВ ДЕТЕКТУВАННЯ ВОГНЮ  ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ

318

 

Summary

К.В. Матвійчук, В.М. Теслюк, А.Я. Зелінський

 

 

 

ПРОГРАМНА МОДЕЛЬ ПІДСИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МОБІЛЬНОЮ РОБОТОТЕХНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ

325

 

Summary

М. Мальований, А. Жичинська, Г. Диш

 

 

 

Вплив способу забезпечення будинку енергією на величину річної потреби у невідновлюваній первинній енергії

333

 

Summary

О.М. Олеськів, І.П. Микитин

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ КОМПОНЕНТ  КІБЕР-ФІЗИЧНИХ СИСТЕМ

340

 

Summary

І.С. Олійник

 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ "НАСИЧЕНОГО  БЛОКУ" У ЗАДАЧІ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ  ІНТЕРВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРИЧНИХ РІВНЯНЬ

345

 

Summary

Я.І. Соколовський, А.В. Нечепуренко, О.П. Герасимчук

 

 

 

Програмне забезпечення скінченно-елементної дискретизації 2D областей з використанням  паралельних обчислень CUDA

364

 

Summary

Є.Н. Федорчук, Ю.Є. Федорчук

 

 

 

Моделювання процесу для обчислення кластерів у базах даних для технологічних бізнес-процесів

373

 

Summary

С.М. Чумаченко, С.В. Жартовський, О.М. Тітенко, В.В. Троцько

 

 

 

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ АНТИПІРЕНІВ ВСЕРЕДИНІ ВОГНЕЗАХИЩЕНОЇ ДЕРЕВИНИ

378

 

Summary

5. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ