НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.4. – 416 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №4 від 30.06.2016 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Я.В. Геник

 

 

 

Трансформаційні процеси в Букових пралісових екосистемах Боржави українських карпат

9

 

Summary

Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер, В.П. Лосюк

 

 

 

СТАН ЛІСІВ НПП "ГУЦУЛЬЩИНА" ТА ЇХ ДИНАМІКА В 2003-2015 РОКАХ

15

 

Summary

Н.О. Олексійченко, М.О. Подольхова

 

 

 

ВІКОВІ ДЕРЕВА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

22

 

Summary

О.П. Трунов, А.Г. Булат, С.І. Скаковський

 

 

 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИН РОДУ PENNISETUM RICHARD EX PERSOON В ОЗЕЛЕНЕННІ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ

28

 

Summary

А.І. Задорожний, Г.Г. Гриник

 

 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ щільності фітомаси стовбурів дерев ялини європейської від типів лісорослинних умов у межах Полонинського хребта Українських Карпат

32

 

Summary

І.Ф. Шишканинець, В.Г. Мазепа

 

 

 

ВПЛИВ ПРОРІДЖУВАННЯ НА ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНИХ БУКОВИХ МОЛОДНЯКІВ ЗАКАРПАТТЯ

39

 

Summary

С.В. Роговський

 

 

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ ДЕРЕВ У ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

45

 

Summary

В.Ю. Яроцький, Т.С. Пивовар, В.П. Пастернак, А.В. Гармаш

 

 

 

СТРУКТУРА ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

53

 

Summary

О.А. Балабак

 

 

 

Особливості вирощування сіянців сортів і форм фундука (Corylus Domestica Kosenko еt Opalko)

59

 

Summary

М.Н. Євтушевський, С.М. Пієв

 

 

 

ЗАХИСТ ЛІСОВИХ МОЛОДНЯКІВ ВІД ПОШКОДЖЕННЯ ДИКИМИ КОПИТНИМИ НА ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ВОВЧАНСЬКЕ лісове господарство" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

64

 

Summary

Н.В. Калиновський

 

 

 

ПОРІВНЯННЯ СПІЛЬНОТ БЕЗХРЕБЕТНИХ ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ У РІЗНИХ РАЙОНАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

72

 

Summary

Н.І. Карпин

 

 

 

Фітопатогени та шкідники видів роду Tilia L. в умовах Міста Львова

76

 

Summary

І.П. Тереля, І.В. Ткачик

 

 

 

ФЛОРОНАСЕЛЕННЯ ЗАПОВІДНОГО УРОЧИЩА "НЕМИРІВ"

82

 

Summary

І.Б. Ковалишин, А.П. Пінчук, Н.Г. Вахновська

 

 

 

Сезонний розвиток представників роду Clematis L. в УМОВАХ МІСТА КИЄВА

87

 

Summary

М.М. Король, O.Є. Токар, В.М. Дичкевич, А.М. Цуняк

 

 

 

ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА МІШАНИХ ялицевих НАСАДЖЕНЬ ПРИКАРПАТТЯ (НА ПРИКЛАДІ СПАСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ДП "БРОШНІВСЬКЕ ЛГ")

91

 

Summary

М.М. Лісовий, М.М. Гузь, О.Р. Гнатюк

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАСІННОГО ТА ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ТИСА ЯГІДНОГО

99

 

Summary

М.В. Матусяк

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО (Quercus robur L.) ЗА ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ НА СУЦІЛЬНИХ ЗРУБАХ В УМОВАХ СВІЖИХ ГРАБОВИХ ДІБРОВ ПОДІЛЛЯ

110

 

Summary

К.В. Мирончук

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРової структури типових живоплотів і їх класифікація

117

 

Summary

О.Б. Михайлів, Г.В. Стрямець, І.Г. Хомин

 

 

 

ПРИРОДНЕ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ У ПРОГАЛИНАХ БУКОВИХ ЛІСІВ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

124

 

Summary

В.В. Назаренко

 

 

 

Похідні деревостани Лісостепу Харківщини

130

 

Summary

О.Л. Порохнява

 

 

 

ВПЛИВ ОСВІТЛЕННЯ НА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ CLADRASTIS KENTUKEA (DUM. - COURS.) RUDD В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ

136

 

Summary

І.М. Усцький, О.А. Михайліченко, М.Г. Румянцев

 

 

 

ВПЛИВ ОСУШУВАЛЬНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ НА РАДІАЛЬНИЙ ПРИРІСТ СОСНОВИХ І ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ В УМОВАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

142

 

Summary

І.В. Фізик, С.Л. Копій, В.О. Агій, О.І. Копій, Ю.Й. Каганяк, Л.І. Копій

 

 

 

ВПЛИВ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ГРАБОВО-ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

147

 

Summary

М.В. Швець

 

 

 

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ BETULA PENDULA L. У НАСАДЖЕННЯХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

156

 

Summary

Ю.М. Юсипович

 

 

 

ДЕФЕНЗИНОПОДІБНІ ПОСЛІДОВНОСТІ У ГЕНОМАХ ПРЕДСТАВНИКІВ ПОРЯДКУ БУКОЦВІТІ (FAGALES)

163

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Л.І. Шевчук, О.І. Строган, І.З. Коваль, Т.С. Фалик

 

 

 

ВІБРОКАВІТАТОР ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ ВІДКРИТИХ ВОДОЙМ

170

 

Summary

Я.М. Семчук, І.І. Мердух

 

 

 

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ РАДІОЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ НА СОЦІАЛЬНУ СКЛАДОВУ УРБОСОЦІОЕКОСИСТЕМИ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

178

 

Summary

G. Jurgiel-Małecka, U. Bashutska, М. Gibczyńska, М. Nawrocka-Pęzik

 

 

 

COMPARISON OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF SELECTED CULTIVARS OF ONION (Allium cepa L.)

185

 

Summary

Н.Г. Сюткіна, М.М. Лісовий, К.І. Бережинський

 

 

 

Екологічні аспекти впливу застосування інсектицидів за різних способів оброблення на чисельність ентомофауни герпетобіонтів агроценозів ріпаку озимого в умовах Лісостепу України

192

 

Summary

Р.В. Зінько, О.С. Білик

 

 

 

ПІДХІД ДО ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ЗА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

197

 

Summary

Д.О. Зорін

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ОСТАННЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ ЗА ЛІТОПИСНИМИ ТА ІСТОРИЧНИМИ ДАНИМИ

204

 

Summary

М.Л. Копій, С.Б. Марутяк, Л.І. Копій

 

 

 

АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПОРУШЕНИХ ҐРУНТІВ У МЕЖАХ НОВОРОЗДІЛЬСЬКОГО ДГХП "СІРКА"

212

 

Summary

М.М. Радомська, Ю.Г. Карташ

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПИЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА КИЄВА

219

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.М. Желих, Ю.В. Фурдас, О.В. Омельчук, В.М. Штець, М.П. Генсецький

 

 

 

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНИХ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОМАСИ НА ПРОЦЕС МЕТАНОУТВОРЕННЯ В МАЛОГАБАРИТНИХ БІОРЕАКТОРАХ

225

 

Summary

І.М. Озарків, Г.В. Сомар, І.А. Соколовський, М.С. Кобринович, Т.А. Сомар, О.М. Левчунець

 

 

 

ОСНОВИ МОКРОГО ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ

230

 

Summary

М.С. Полутренко

 

 

 

КОМПОЗИЦІЙНІ БІОСТІЙКІ ІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

234

 

Summary

В.М. Палаш, А.Р. Дзюбик, Р.В. Палаш, І.Б. Назар

 

 

 

Оцінювання способів зварювання титанового сплаву ОТ4

240

 

Summary

В.І. Ялечко, В.В. Кочубей, Я.М. Гнатишин, Ю.П. Павловський

 

 

 

ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЕВИНИ ВЕРБИ Salix viminalis

247

 

Summary

О.С. Баранова, М.П. Василенко, І.Ю. Скрипник, В.М. Головач

 

 

 

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ФАНЕРИ З АВТОМАТИЗОВАНИМ СЕЛЕКТИВНИМ СОРТУВАННЯМ

251

 

Summary

М.В. Бойко, О.Т. Велика, С.Є. Лясковська, Н.-Т.І. Великий

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МАТРИЦІ ВИРУБНОГО ШТАМПУ

255

 

Summary

І.І. Верхола, А.О. Дзюба

 

 

 

РЕЗОНАНСНІ КОЛИВАННЯ ПРИЧЕПА ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

261

 

Summary

В.К. Д'яконов, З.С. Сірко, О.І. Народицкий

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕРЕВОРІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

268

 

Summary

І.П. Кравець, А.П. Кушнір, О.В. Шаповалов

 

 

 

ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ЯК ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ПЕРЕД ЇЇ ВОГНЕЗАХИСТОМ

271

 

Summary

М.П. Мазур, Р.С. Грабовський, Л.Я. Побережний, М.О. Карпаш, А.В. Грицанчук

 

 

 

ВПЛИВ ГАЗОГІДРАТІВ НА ОПІР ВТОМІ МАТЕРІАЛУ ТРИВАЛОЕКСПЛУАТОВАНИХ ПРОМИСЛОВИХ ТРУБОПРОВОДІВ

277

 

Summary

Н.В. Марченко, С.М. Мазурчук, П.А. Никитюк

 

 

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАГОТОВОК, ВИПИЛЯНИХ З ДЕРЕВИНИ ДУБА

283

 

Summary

Н.Б. Семенюк, І.З. Дзяман, В.Й. Скорохода

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ПОРИСТИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ

290

 

Summary

Ю.В. Сухацький

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАВІТАЦІЙНО-ФЛОТАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ РІДКОФАЗНИХ СЕРЕДОВИЩ ВІД ДИСПЕРСНИХ ЧАСТИНОК

295

 

Summary

В.В. Форос

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФАНЕРИ З ПОПЕРЕДНІМ ІНФРАЧЕРВОНИМ ПРОГРІВАННЯМ ПАКЕТІВ ШПОНУ

303

 

Summary

А.В. Яворський, Л.Я. Побережний, Я.М. Дем'янчук

 

 

 

КОРОЗІЯ СТАЛЕВИХ ГАЗОПРОВОДІВ НИЗЬКОГО ТИСКУ ПІД ДІЄЮ ЗМІННОГО СТРУМУ

308

 

Summary

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Р.Г. Пилип'юк, Р.Р. Пилип'юк, Т.Ю. Грицюк, Б.О. Лиско

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОТИ ЗА ВИМІРЯНИМИ ЗЕНІТНИМИ ВІДСТАНЯМИ ЗІР У ПЕРШОМУ ВЕРТИКАЛІ

315

 

Summary

З.А. Стоцько, Д.П. Ребот, В.Г. Топільницький

 

 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У МОДЕЛЮВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВЕРСТАТІВ З ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ

320

 

Summary

Ю.І. Грицюк, Я.П. Драґан

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МНОГОЧЛЕНА ТЕЙЛОРА ДЛЯ ЧИСЕЛЬНОГО ІНТЕГРУВАННЯ ТАБЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ ВІД ДВОХ НЕЗАЛЕЖНИХ ЗМІННИХ

324

 

Summary

М.С. Пасєка, О.Б. Турчин

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ IT-ТЕХНОЛОГІЙ

334

 

Summary

Ю.Я. Болюбаш

 

 

 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ У СИСТЕМАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

341

 

Summary

І.В. Ничай

 

 

 

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НАД ОДНОВИМІРНОЮ ПЕРІОДИЧНОЮ СТРУКТУРОЮ

355

 

Summary

І.Р. Опірський, Т.І. Головатий

 

 

 

ПОСЛІДОВНА ПЕРЕВІРКА КІЛЬКОХ ПРОГНОЗІВ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ В БАЙЄСІВСЬКІЙ ПОСТАНОВЦІ ЗАДАЧІ

359

 

Summary

О.О. Качурін, А.Ю. Кіт

 

 

 

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АНТИВІРУСНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ANDROID

368

 

Summary

О.Є. Кунта

 

 

 

РОЗРАХУНОК НА СТІЙКІСТЬ БАГАТОПРОГОНОВОЇ ВИСОТНОЇ КОНСТРУКЦІЇ З ЛОКАЛЬНИМИ ПОСЛАБЛЕННЯМИ

372

 

Summary

І.Б. Швороб

 

 

 

НОВИЙ ПІДХІД ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ СЛАБОСТРУКТУРОВАНИХ МЕДИЧНИХ ДАНИХ

382

 

Summary

5. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

В.Є. Мухін, Я.І. Корнага, Є.О. Бойко

 

 

 

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

391

 

Summary

О.О. Морушко, С.К. Андрейчук

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО СОЦІОТИПУ В МАЛИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУПАХ МЕТОДОМ СОЦІОНІЧНОГО АНАЛІЗУ

398

 

Summary

І.М. Мосій

 

 

 

РОЛЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЮ ЛЕКСИКОЮ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) У НЕМОВНОМУ ВНЗ

404

 

Summary

Н.М. Пасєка, М.С. Пасєка, О.В. Ерстенюк

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

409

 

Summary