НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.3. – 396 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 26.04.2016 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

О.Ю. Андреєва, А.І. Гузій, Р.А. Карчевський

 

 

 

ПОКАЗНИКИ РОСТУ СОСНОВИХ КУЛЬТУР, СТВОРЕНИХ САДИВНИМ МАТЕРІАЛОМ ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ

9

 

Summary

Ю.М. Біла, Л.І. Ткач

 

 

 

ЗАХИСНЕ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ В АГРОЛАНДШАФТАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ БАЙРАЧНОГО СТЕПУ

15

 

Summary

В.Г. Мазепа, І.П. Тереля, І.Ф. Коляджин

 

 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯЛИЦЕВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ БИСТРИЦЯ СОЛОТВИНСЬКА (ПЕРЕДКАРПАТТЯ)

21

 

Summary

Г.Т. Гревцова, З.Г. Бонюк, І.С. Михайлова

 

 

 

КОЛЕКЦІЯ РОДУ COTONEASTER MEDIK. БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. АКАД. О.В. ФОМІНА У СВІТЛІ СИСТЕМИ J. FRYER ET B. HYLMÖ

26

 

Summary

Я.В. Бєлаєва

 

 

 

КОЛЕКЦІЯ ВИДІВ BEGONIA L. (BEGONIACEAE C. AGARDH) У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

35

 

Summary

Д.І. Бідолах, В.С. Кузьович

 

 

 

СУЧАСНІ ПРИЙОМИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ТА КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПАРКУ САНАТОРІЮ "ЧЕРЧЕ"

42

 

Summary

В.А. Вітенко, В.П. Шлапак

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВЕСНЯНОГО ЩЕПЛЕННЯ декоративних форм Morus alba L.

48

 

Summary

Н.О. Гавриленко

 

 

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН "ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ" В ДЕНДРОПАРКУ "АСКАНІЯ-НОВА"

54

 

Summary

І.М. Голубкова

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ВИДІВ РОДУ PERSICA MILL. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

60

 

Summary

І.В. Гончаровська

 

 

 

ДЕКОРАТИВНІ ДРІБНОПЛІДНІ ЯБЛУНІ (Malus Mill.) У ГЕНОФОНДІ НБС ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

65

 

Summary

О.О. Демченко

 

 

 

Перспективи використання видів роду Viburnum L. в умовах Лісостепу України

73

 

Summary

М.М. Запоточний

 

 

 

ВІДНОВЛЕННЯ КОРІННИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЯК ОСНОВА ЗАСТОСУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

78

 

Summary

Л.В. Калашнікова

 

 

 

Моніторингові дослідження інтродукційної популяції Staphylea pinnata L. у фітоценотичних умовах дендропарку "Олександрія"

81

 

Summary

А.В. Клименко

 

 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА CORNACEAE (DUMORT.) DUMORT. В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

87

 

Summary

В.О. Корниенко, М.В. Нецветов

 

 

 

Влияние радиационного облучения на архитектонику надземной части дуба черешчатого Quercus robur L.

93

 

Summary

М.П. Курницька, Г.Б. Лукащук

 

 

 

Композиційне оформлення пізнавального маршруту парку "Високий Замок" у Львові

99

 

Summary

В.В. Кучеревський, Т.В. Сіренко, М.О. Баранець, Г.Н. Шоль

 

 

 

ХОРОЛОГІЧНІ, ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ, БІОМОРФОЛОГІЧНІ ТА ПОПУЛЯЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ASTRAGALUS PONTICUS PALL. НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ

105

 

Summary

А.І. Кушнір, О.А. Суханова, Ю.Ю. Снігир

 

 

 

ВІКОВІ ДЕРЕВА ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА "ЖОРНІВСЬКИЙ" ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙ

112

 

Summary

С.Г. Літвіненко

 

 

 

Особливості органогенезу генеративних пагонів у бруньках Відновлення північноамериканських деревних інтродуцентів в умовах буковини

118

 

Summary

І.П. Любинець, І.Г. Хомин, Н.М. Ференц, Г.А. Лисак

 

 

 

Стан ценопопуляцій Platanthera bifolia (L.) Rich. на території Українського Розточчя

123

 

Summary

М.В. Манько, Н.О. Олексійченко, О.В. Соваков

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВОДОУТРИМНОЇ ЗДАТНОСТІ ЛИСТКІВ РОСЛИН КУЛЬТИВАРІВ ACER PLATANOIDES L. В УМОВАХ МІСТА КИЄВА

131

 

Summary

О.Ю. Марно-Куца

 

 

 

Просторова структура паркових насаджень населених місць Черкащини

137

 

Summary

С.А. Масловата

 

 

 

Насіннєве розмноження видів роду Ulmus L.

141

 

Summary

В.В. Назаренко

 

 

 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ ЛІСОВОГО ФОНДУ ЛІСІВ ЛІСОСТЕПУ ХАРКІВЩИНИ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГУТЯНСЬКЕ ЛГ"

145

 

Summary

О.В. Решетюк

 

 

 

БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА НАСАДЖЕНЬ ДЕНДРОПАРКУ "НИЖНЬОСТАНОВЕЦЬКИЙ"

151

 

Summary

Ю.С. Прокопук, М.В. Нецветов

 

 

 

Динаміка депонування вуглецю у стовбуровій біомасі Quercus robur L. парку "Феофанія"

158

 

Summary

О.М. Сошенський

 

 

 

Таксаційна будова липових деревостанів за діаметром

164

 

Summary

О.П. Суслова

 

 

 

PICEA PUNGENS ENGELM. В УРБАНОДЕНДРОФЛОРІ ПРОМИСЛОВИХ МІСТ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ

172

 

Summary

П.Г. Хомюк, А.М. Редькович, В.О. Максимов

 

 

 

ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЛІСОІНВЕНТАРИЗАЦІЇ І ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ У ЗАХІДНОМУ І ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ

177

 

Summary

В.М. Хрик, С.М. Левандовська

 

 

 

СТАН ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

187

 

Summary

Н.І. Цицюра, В.М. Черняк

 

 

 

РОДИНА CUPRESSACEAE F. NEGER У КОНІФЕРЕТУМІ БОТАНІЧНОГО САДУ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

193

 

Summary

Н.М. Чорномаз

 

 

 

НАСАДЖЕННЯ НА СХИЛАХ МАРІЇНСЬКОГО ПАРКУ: ВИДОВА ТА ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА, СУЧАСНИЙ СТАН

198

 

Summary

М.О. Шепелюк

 

 

 

ЕДАФІЧНІ УМОВИ ЗРОСТАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ міста ЛУЦЬКА

204

 

Summary

М.І. Шумик

 

 

 

Інтродукційна популяція як головний елемент у формуванні ботанічних експозицій та оптимізації урбанізованих екосистем

208

 

Summary

Т.І. Шуплат

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПРЕС-МЕТОДУ ІНДУКЦІЇ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ ХЛОРОФІЛУ В ДОСЛІДЖЕННІ ЖИТТЄВОСТІ ЯЛІВЦЮ КОЗАЦЬКОГО (JUNIPERUS SABINA L.) "BLUE DANUBE" В УРБОГЕННИХ УМОВАХ МІСТА ЛЬВОВА

216

 

Summary

П.П. Яворовський, Ю.Ю. Сегеда

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕЙНЕРНОГО САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО (Quercus robur L.) ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

222

 

Summary

А.Г. Булат

 

 

 

ВПЛИВ НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА ВИХІД СТАНДАРТНИХ СІЯНЦІВ У ПЛІВКОВИХ ТЕПЛИЦЯХ

226

 

Summary

В.П. Власюк

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ЗАЙЦЯ СІРОГО (LEPUS EUROPAEUS PALL.) У ВІДКРИТИХ ТИПАХ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ ЖИТОМИРЩИНИ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

231

 

Summary

Л.М. Стрельчук

 

 

 

ЛІСОВА КОМПОНЕНТА АГРОЛАНДШАФТІВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО СТЕПУ

236

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

M. Bury, S. Stankowski, G. Hury, A. Dawidowski, N. Opatowicz, U. Bashutska

 

 

 

WPŁYW NAWOŻENIA SIARKĄ NA WZROST I PLON BULW ZIEMNIAKA

245

 

Summary

В.П. Краснов, Т.В. Курбет, І.В. Давидова, С.В. Суховецька

 

 

 

ДІЄВІСТЬ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ПОЛІССІ УКРАЇНИ У ВІДДАЛЕНИЙ З ЧАСУ АВАРІЇ НА ЧАЕС період

251

 

Summary

В.В. Снітинський, О.П. Ковальчук, Р.С. Шкумбатюк

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ДОБРОТВІРСЬКОЇ ТЕС НА ГІДРОЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ

257

 

Summary

Б.Б. Артамонов

 

 

 

Аналіз кліматичних змін у місті Хмельницькому за період 2011-2015 роки

264

 

Summary

С.В. Вакал, М.С. Мальований

 

 

 

Концепція створення екобезпечних мінерально-органічних добрив із використанням як сировини відходів виробництва та місцевих природних ресурсів

269

 

Summary

Т.І. Ковтун

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ СОВКОПОДІБНИХ (LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA) В УМОВАХ НАПІВПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ МІСТА ЖИТОМИРа

273

 

Summary

М.Л. Копій, В.П. Оліферчук, Л.І. Копій

 

 

 

ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ МІКРОМІЦЕТІВ ҐРУНТУ ТЕРИТОРІЇ НОВОРОЗДІЛЬСЬКОГО СІРЧАНОГО КАР'ЄРУ

278

 

Summary

С.М. Орел, О.В. Іващенко, М.С. Мальований

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ В РАЙОНІ БОЙОВИХ СТАРТОВИХ ПОЗИЦІЙ БАЛІСТИЧНИХ РАКЕТ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ТА ДОВКІЛЛЯ

287

 

Summary

О.Р. Манюк, М.І. Манюк

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ МАГІСТРАЛЬНИМИ ГАЗОПРОВОДАМИ

293

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук, А.Д. Кульчицький, О.Р. Онуфрів

 

 

 

ІІІ. Термоактиваційні процеси у радіаційно забарвлених кристалах CaF2-Na+

300

 

Summary

Л.Я. Побережний, А.В. Яворський

 

 

 

КОРОЗІЯ ПІДЗЕМНИХ ГАЗОПРОВОДІВ НИЗЬКОГО ТИСКУ ПІД ДІЄЮ ЗМІННОГО СТРУМУ

306

 

Summary

М.М. Гивлюд, В.-П.О. Пархоменко, І.В. Маргаль

 

 

 

ВПЛИВ ГІДРОФОБНИХ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

311

 

Summary

М.В. Глобчак, С.В. Нікіпчук, Я.Я. Кайда

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН НЕРІВНОМІРНОСТІ РОБОТИ РЕМОНТНОЇ МАЙСТЕРНІ ТЗОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП 14631"

317

 

Summary

В.Б. Лоїк, С.Я. Вовк, Р.В. Григоришен

 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, ПОКРИТИХ КОМПОЗИЦІЯМИ НА ОСНОВІ СПУЧЕНОГО ПЕРЛІТУ

323

 

Summary

І.З. Пилипів, В.М. Максимів

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГНУТОКЛЕЄНИХ СТІЛЬЦІВ ІЗ ДЕРЕВОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ

328

 

Summary

В.В. Сабадаш, А.М. Гивлюд, Я.М. Гумницький

 

 

 

Дослідження адсорбції a-оксіпропіонової кислоти в динамічних умовах

333

 

Summary

Р.М. Івах, В.В. Хома, Ю.В. Хома, І.Д. Питель

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБОК ЧАСТОТНИХ АНАЛІЗАТОРІВ ІМПЕДАНСУ ПРЯМОЇ ДІЇ

338

 

Summary

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.Б. Дудикевич, І.Р. Опірський, В.А. Сусукайло

 

 

 

АНАЛІЗ наявнИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОТИДІЇ НЕСАНКЦІОНОВАНОМУ ДОСТУПУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ІГОР

345

 

Summary

Ю.І. Грицюк, Я.П. Драґан

 

 

 

ЧИСЕЛЬНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ТАБЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МНОГОЧЛЕНА ТЕЙЛОРА

350

 

Summary

Б.Б. Круліковський, А.І. Сидор, О.М. Заставний, Я.М. Николайчук

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗПІЗНАВАННЯ БАГАТОМІРНИХ ОБРАЗІВ У ХЕММІНГОВОМУ ПРОСТОРІ

361

 

Summary

O.Є. Токар, А.М. Козел, М.М. Король, А.М. Цуняк

 

 

 

Методи отримання параметрів математичних моделей ДИНАМІКИ деревостанів

368

 

Summary

О.Ю. Федевич

 

 

 

АНАЛІЗАТОР ПРОТОКОЛІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ ПОТОКУ

374

 

Summary

5. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ