НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 201
6. – Вип. 26.1. – 404 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №1 від 25.02.2016 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.С. Олійник, О.М. Ткачук

 

 

 

ЗМІНИ ҐРУНТОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІСІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ ПІД ВПЛИВОМ ВИБІРКОВИХ І СУЦІЛЬНИХ РУБАНЬ

8

 

Summary

О.Г. Часковський, Ю.С. Миклуш, Тобіас Кюмерле, Понтус Олофсон

 

 

 

Вуглецевий баланс природних комплексів Західної України

16

 

Summary

М.М. Лісовий

 

 

 

МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ЦІННИХ ГЕНОТИПІВ TAXUS BACCATA L.

29

 

Summary

О.Т. Данчук

 

 

 

Значення "едафотипів" у лісовій селекції та лісовому селекційному насінництві

35

 

Summary

Р.Б. Дудин, Т.М. Левусь, М.М. Фітак

 

 

 

СТАН ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

41

 

Summary

В.А. Вітенко

 

 

 

Особливості перебігу періоду спокою Morus alba L. та її декоративних форм в Умовах Правобережного Лісостепу України

46

 

Summary

І.В. Вудмаска, А.П. Петрук, Б.І. Колісник

 

 

 

ЕКОЛОГІЯ ЖИВЛЕННЯ ОЛЕНІВ

54

 

Summary

М.Є. Гайдукевич, М.О. Лисенко

 

 

 

ДЕНДРОФЛОРА МАЛО-ТУРЯНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА: АНАЛІЗ ТА ОХОРОНА

62

 

Summary

М.А. Голяка, А.М. Білоус, Л.М. Матушевич, Я.В. Ковбаса, Д.М. Голяка

 

 

 

АНАЛІЗ ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ У БЕРЕЗОВИХ НАСАДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

68

 

Summary

А.В. Житовоз

 

 

 

Стан полезахисних лісових смуг в агроландшафтах півдня Київщини

76

 

Summary

Н.В. Калиновський

 

 

 

МЕЗОФАУНА ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ СВІЖИХ СОСНОВИХ БОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

85

 

Summary

С.С. Ковальська

 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННОЇ БІОМАСИ ШТУЧНИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПІВДЕННОГО ПРИДНІПРОВСЬКОГО ПОЛІССЯ

93

 

Summary

В.В. Мамчур

 

 

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЖИВОПЛОТІВ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ СТАНУ

98

 

Summary

В.В. Назаренко, В.В. Бабенко

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХОДУ РОСТУ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ СКРИПАЇВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА

105

 

Summary

О.М. Мельник

 

 

 

ПОВИДІЛЬНА ОЦІНКА БІОТИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ПРИП'ЯТЬ-СТОХІД"

110

 

Summary

І.С. Нейко, С.А. Лось, О.М. Плотнікова

 

 

 

АДАПТАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ПІДВИДІВ СОСНИ ЖОВТОЇ (PINUS PONDEROSA L.) У ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУРАХ В УМОВАХ ХАРКІВЩИНИ

116

 

Summary

І.С. Шилін

 

 

 

Особливості стану та росту культиварів тополі у фазі приживлення на плантаціях Волинського Полісся та Опілля

122

 

Summary

І.Ф. Шишканинець, В.Г. Мазепа, В.І. Мочан

 

 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ "ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ"

128

 

Summary

М.В. Манько, Н.О. Олексійченко, О.І. Китаєв, В.А. Кривошапка, О.В. Соваков

 

 

 

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ КУЛЬТИВАРІВ ACER PLATANOIDES L., ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ ВИСАДЖУВАННЯ У МІСЬКИХ УМОВАХ

133

 

Summary

Н.О. Олексійченко, А.А. Дзиба, М.О. Подольхова

 

 

 

ДЕНДРОПАРК КЛЕСІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА - ПЕРЛИНА ТОПІАРНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ

139

 

Summary

О.І. Лялін

 

 

 

РІСТ ТА МАСА ОДНОРІЧНИХ СІЯНЦІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО, ВИРОЩЕНИХ У КОНТЕЙНЕРАХ З РІЗНИМ СКЛАДОМ СУБСТРАТУ

145

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.П. Краснов, Т.В. Курбет, С.В. Суховецька

 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБСТЕЖЕННЯ ЛІСІВ З МЕТОЮ ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЗАБРУДНЕНІЙ РАДІОНУКЛІДАМИ

152

 

Summary

S. Stankowski, G. Hury, M. Sobolewska, N. Opatowicz, A. Dawidowski, M. Bury, U. Bashutska, I. Tomczyk

 

 

 

WPŁYW NAWOŻENIA AGROSUPRĄ S NA PLONOWANIE I STRUKTURĘ PLONU JĘCZMIENIA JAREGO

158

 

Summary

Р.В. Безділь, Т.М. Пушкарьова-Безділь, М.А. Щетина

 

 

 

ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВІДХОДАХ КРОЛЕФЕРМИ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ

162

 

Summary

М.І. Бублик, Р.І. Зварич

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ТЕХНОСОЛІТОНІВ - ДОСЯГНЕННЯ БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА

171

 

Summary

М.Л. Копій, Оліферчук

 

 

 

МІКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ҐРУНТУ В МЕЖАХ СФОРМОВАНИХ ЕКОТОПІВ ПОРУШЕНИХ ЛАНДШАФТІВ ЯВОРІВСЬКОГО СІРЧАНОГО КАР'ЄРУ

174

 

Summary

О.О. Мацієвська

 

 

 

Ефективність очищення природних вод від амонійного азоту природними та штучними катіонітами

182

 

Summary

Л.І. Шевчук, І.Є. Никулишин, Т.С. Фалик

 

 

 

КАВІТАЦІЙНЕ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СТОКІВ ПИВОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА у ПРИСУТНОСТІ ГАЗІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ

185

 

Summary

М.М. Радомська, Т.В. Страва, О.А. Колотило

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА МЕТОДОМ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ

190

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Н.І. Библюк, О.А. Стиранівський, М.І. Герис, М.М. Бойко, М.І. Олійник, А.Л. Щупак

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГУСЕНИЧНИХ ТА КОЛІСНИХ ТРЕЛЮВАЛЬНИХ ТРАКТОРІВ НА ЛІСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УМОВАХ СКОЛІВСЬКИХ БЕСКИДІВ

196

 

Summary

Є.М. Лютий, Л.М. Дорундяк

 

 

 

НОВІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРя НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

204

 

Summary

З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук, А.Д. Кульчицький, О.Р. Онуфрів

 

 

 

ІІ. Термоактиваційні процеси в радіаційно забарвлених кристалах CaF2-Na+

212

 

Summary

М.М. Гивлюд, В.В. Артеменко, Р.С. Яковчук, Р.Б. Веселівський

 

 

 

ВОГНЕЗАХИСНІ РЕЧОВИНИ НА ОСНОВІ НАПОВНЕНИХ СИЛІЦІЙЕЛЕМЕНТООРГАНІЧНИХ ЗВ'ЯЗОК ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

217

 

Summary

О.М. Гриценко, Н.Є. Горбенко, А.В. Гайдук, О.В. Суберляк

 

 

 

Використання металонаповнених полімерних гідрогелів для кондуктометричних вологомірів

223

 

Summary

A.R. Dzyubyk, V.M. Palash, I.B. Nazar, L.V. Dzyubyk, R.V. Palash

 

 

 

WELDING RENOVATION OF SUPPORTING UNITS IN GAP-CROSSING PIPELINE STRUCTURES

230

 

Summary

В.В. Кий, І.Ф. Коляджин

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКОВИХ ЛОТКОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРВИННОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

238

 

Summary

В.П. Мотало

 

 

 

МЕТРОЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА РЕЗИСТИВНИХ ПОДІЛЬНИКІВ НАПРУГИ МЕТОДОМ ВИМІРЮВАННЯ ВІДНОШЕННЯ ОПОРІВ

244

 

Summary

Ю.В. Підлипний

 

 

 

Аналіз високої аварійності та смертності на автомобільних дорогах України

252

 

Summary

С.В. Нємий

 

 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ "СТОП-СТАРТ" АВТОМОБІЛІВ

258

 

Summary

І.А. Обертас

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ УМОВИ АНОДНОГО РОЗЧИНЕННЯ МЕТАЛІВ МЕТОДом ФІЛЬТРУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗАВАНТАЖЕННЯ З ОКИСНО-ВІДНОВНИМИ ЯКОСТЯМИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО АЛЮМІНІЮ З ПИТНОЇ ВОДИ

264

 

Summary

З.Г. Піх, І.Є. Никулишин, А.М. Рипка, Р.Т. Чайківська

 

 

 

ТЕРПЕНИ ЯК СИРОВИНА ДЛЯ СИНТЕЗУ НАФТОПОЛІМЕРНИХ СМОЛ

268

 

Summary

В.В. Пасічник, В.В. Савчук, О.А. Лозицький

 

 

 

ДИНАМІЧНЕ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО КОНТЕНТУ ТУРИСТИЧНОГО МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ "МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПУТІВНИК"

274

 

Summary

Л.Я. Побережний, А.І. Станецький

 

 

 

РАНЖУВАННЯ ҐРУНТІВ ЗА НЕБЕЗПЕКОЮ ВТРАТИ НЕСНОЇ ЗДАТНОСТІ ТРУБОПРОВОДАМИ НА ПІЗНІЙ СТАДІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

280

 

Summary

І.В. Паснак, О.В. Придатко, А.Ф. Гаврилюк, А.В. Колеснікова, Ю.В. Гангур

 

 

 

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ТРИВАЛІСТЬ СЛІДУВАННЯ ПОЖЕЖНОГО АВТОМОБІЛЯ ДО МІСЦЯ ВИКЛИКУ

286

 

Summary

В.О. Проценко, О.Ю. Клементьєва

 

 

 

ВПЛИВ КОМПОНування МУФТИ З ТОРЦЕВИМИ КАНАТАМИ ТАНГЕНЦІАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ НА силовУ взаємодіЮ ЇЇ елементів

292

 

Summary

М.М. Ходан, С.В. Зубик

 

 

 

Методи інженерного захисту складних ландшафтних територій під час забудови населених пунктів

298

 

Summary

Ю.В. Хома, Р.М. Івах, І.Д. Питель

 

 

 

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗАТОРА ІМПЕДАНСУ ПРЯМОЇ ДІЇ

305

 

Summary

Ю.І. Цимбалюк

 

 

 

Обґрунтування траєкторії руху трелювальної системи під час переходу на нову смугу трелювання

311

 

Summary

Г.С. Гудз, М.М. Борис, І.Я. Захара

 

 

 

ЙМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ ДЕФЕКТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ КЛАСУ "СТРИЖНІ З НАЯВНІСТЮ СКЛАДНИХ ПОВЕРХОНЬ"

315

 

Summary

Ю.І. Озимок, Ю.Р. Капраль

 

 

 

ТРИВКІСТЬ ЩОДО СПРАЦЮВАННЯ НОЖІВ ЗІ СТАЛІ 45 ТА 8Х6НФТ ПІД ЧАС ОБРОБЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ ДУБА ТА БУКА

320

 

Summary

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.П. Драґан, О.І. Цмоць

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ СИГНАЛІВ ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМСТВО

325

 

Summary

О.І. Думанський, Б.О. Бекас, Ю.С. Процик

 

 

 

Пружний та гранично-рівноважний стан пластинчастого елемента конструкції з криволінійним отвором за дії зосереджених сил

333

 

Summary

І.Г. Цмоць, В.Я. Антонів

 

 

 

Алгоритми та паралельні структури сортування даних методом вставки

340

 

Summary

В.М. Теслюк, О.Ю. Борейко, А.Р. Сидор, Х.В. Береговська

 

 

 

МОДЕЛЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БУДИНКУ"

351

 

Summary

А.М. Бриндас, П.І. Рожак, Н.О. Семенишин, Р.Р. Курка

 

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО АВІАМАРШРУТУ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ ХОПФІЛДА

357

 

Summary

Т.М. Матвійків, В.М. Теслюк

 

 

 

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІЗ УСУНЕННЯ УДАРІВ І ВІБРАЦІЙ ПІД ЧАС ГЛИБИННО-ПОХИЛОГО БУРІННЯ

363

 

Summary

В.Я. Піх

 

 

 

МЕТОД МУЛЬТИБАЗИСНОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ХААРА-КРЕСТЕНСОНА НА ОСНОВІ КОМПАРАТОРІВ З ПАРАФАЗНИМИ ВИХОДАМИ

370

 

Summary

М.Б. Сокіл, І.І. Верхола, О.І. Хитряк

 

 

 

ВПЛИВ СУЦІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА КОЛИВАННЯ ТРУБЧАСТИХ ТІЛ, ЯКІ ВЗАЄМОДІЮТЬ ІЗ ПРУЖНОЮ ОСНОВОЮ

377

 

Summary

М.В. Левкович

 

 

 

АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДРОБОВО-ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНИХ ЯДЕР ПОВЗУЧОСТІ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ

382

 

Summary

5. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ