НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.9. – 392 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №8 від 25.11.2015 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Л.С. Осадчук

 

 

 

МАСА ТА ВОЛОГІСТЬ ХВОЇ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У ДЕРЕВ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ СМОЛОПРОДУКТИВНОСТІ

9

 

Summary

Н.О. Олексійченко, С.І. Матковська

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ОМОЛОДЖУВАЛЬНОГО ОБРІЗУВАННЯ ДЕРЕВ РОДУ TILIA L. У ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕННЯХ ЖИТОМИРА

14

 

Summary

О.П. Бала, Є.Ю. Хань

 

 

 

СТАТИСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ МОДАЛЬНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

19

 

Summary

О.А. Балабак

 

 

 

Вплив віку маточних рослин на регенераційну здатність стеблових зелених живців фундука (Corylus Domestica Kosenko еt Opalko)

24

 

Summary

Г.О. Бойко, О.В. Башта

 

 

 

Мікобіота насіння сосни звичайної Pinus sylvestris L.

28

 

Summary

В.А. Вітенко

 

 

 

ПІДСУМКИ ВИРОЩУВАННЯ ВЕГЕТАТИВНИХ ПІДЩЕП ДЛЯ ФОРМОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ MORUS ALBA L.

34

 

Summary

В.В. Гуменюк, Д.М. Голяка, С.В. Зібцев

 

 

 

ВПЛИВ НИЗОВОЇ ПОЖЕЖІ НА СОСНОВІ ДЕРЕВОСТАНИ У ЗОНІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

41

 

Summary

І.А. Зайцева, В.П. Бессонова, В.В. Ткач

 

 

 

СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ ULMUS CARPINIFOLIA RUPP. EX SUCKOW І U. LAEVIS PALL. ОСТРОВА ХОРТИЦЯ

50

 

Summary

М.М. Лісовий

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ АВТОВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ Thuja occidentalis L.

57

 

Summary

М.О. Лакида

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ТИПОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "РЕЗИДЕНЦІЯ "ЗАЛІССЯ"

63

 

Summary

Н.О. Олексійченко, М.В. Крачковська

 

 

 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ У КИЄВІ

70

 

Summary

С.А. Масловата

 

 

 

Насичення водою насіння видів роду в'яз (Ulmus L.) та їх декоративних форм

78

 

Summary

О.М. Сошенський

 

 

 

Розроблення нормативів для визначення запасу і розмірно-якісної структури стиглих липових деревостанів

82

 

Summary

М.В. Швець

 

 

 

БАКТЕРІАЛЬНА ВОДЯНКА БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ В НАСАДЖЕННЯХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

89

 

Summary

І.Я. Тимочко

 

 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ALLIUM URSINUM L. ВІД ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНИХ ОЗНАК ДЕРЕВОСТАНІВ РІЗНИХ ТИПІВ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ

96

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Я.В. Геник, О.В. Геник, О.І. Каспрук, Н.Г. Луців

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ЛІСАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

112

 

Summary

M. Bury, G. Hury, A. Dawidowski, N. Opatowicz, M. Sobolewska, M. Świderska-Ostapiak, U. Bashutska

 

 

 

PLONOWANIE SORGO ZWYCZAJNEGO, ODMIANY BIOMASS 150, W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA SIARKĄ

117

 

Summary

Р.В. Безділь

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У ЗОНІ ТВАРИННИЦЬКИХ КОМПЛЕКСІВ - КРОЛЕФЕРМ

124

 

Summary

Ю.Ю. Гайова

 

 

 

ПСАМОФІТНА РОСЛИННІСТЬ ЧЕРКАСЬКО-ЧИГИРИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ

131

 

Summary

В.М. Геник, Ю.Ф. Кирильчук

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬК

139

 

Summary

О.В. Глушков, О.Ю. Хецеліус, Ю.Я. Бунякова, Н. Биковченко, Ж.І. Патлашенко

 

 

 

Моделювання і прогноз часової динаміки концентрації забруднювачів у атмосфері індустріального міста (на прикладі Одеси): низькорозмірний хаос

145

 

Summary

К.В. Маєвський

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ДЕКОРАТИВНОСТІ МОХОПОДІБНИХ НА ПРИКЛАДІ ПРЕДСТАВНИКІВ БРІОФЛОРИ МІСТА КИЄВА

151

 

Summary

Л.Я. Побережна

 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСІДАННЯ ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТІВ У КАЛУСЬКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РАЙОНІ

158

 

Summary

Л.А. Райчук

 

 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЛЯХ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

161

 

Summary

О.П. Савіцька, О.І. Новоставська, Н.В. Савіцька

 

 

 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

166

 

Summary

А.Г. Савицька

 

 

 

Відмерла деревина як субстрат для розвитку мохоподібних лісових угруповань

172

 

Summary

В.В. Савчак

 

 

 

ВИРІШЕННЯ СУДОВОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИЛУЧЕННЯМ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

177

 

Summary

С.М. Стельмах

 

 

 

СЛУКВА (SCOLOPAX RUSTICOLA) НА РОЗТОЧЧІ: ПОШИРЕННЯ, ВІДНОСНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ВИДУ

184

 

Summary

А.Б. Тарнавський, У.В. Хром'як

 

 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДО РОЗМІНУВАННЯ ТА РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ, ПОРУШЕНИХ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ

190

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Б.Я. Кшивецький

 

 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАНЬ ДЕРЕВИНИ БЕРЕЗИ

197

 

Summary

П.В. Білей, Р.О. Рокунь

 

 

 

Динаміка зміни температури профільних заготовок з деревини під час нагрівання в газовому середовищі

203

 

Summary

О.І. Башинський, С.Я. Вовк, М.З. Пелешко

 

 

 

ПРОЕКТ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ПОЖЕЖНОЇ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ: ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ПІДХІД

206

 

Summary

В.І. Криштапович, О.В. Мокрицька

 

 

 

Дослідження тепломасоперенесення у процесі сушіння деревини як багатофазної структури

211

 

Summary

О.В. Лазаренко, Т.Я. Боднарук, В.Б. Лоїк, С.В. Гарник

 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ВОГНЕЗАХИСТУ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ВЕРМИКУЛІТО-СИЛІКАТНИМИ ПЛИТАМИ

220

 

Summary

Р.О. Навродська

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

225

 

Summary

Д.А. Наговський

 

 

 

Проблеми автоматичного регулювання напруги суднових синхронних генераторів

229

 

Summary

І.М. Рудько

 

 

 

ПОТРЕБА І ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КАНАТНИХ ДОРІГ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

233

 

Summary

О.В. Придатко, І.В. Паснак, М.В. Гречка

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ АВАРІЙНОСТІ НА РЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ ЛЬВОВА

239

 

Summary

А.В. Титаренко

 

 

 

ГАЗОНАПОВНЕНА ПІНА - ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

246

 

Summary

Л.Я. Чигур

 

 

 

удосконалення структури системи підтримки прийняття рішень для контролю технічного стану породоруйнівного інструменту

250

 

Summary

Ю.В. Шеренковский

 

 

 

СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРНЫХ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАГРУЗКАХ КОТЛОАГРЕГАТА

255

 

Summary

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.М. Теслюк, Ю.А. Рибак

 

 

 

Програмна реалізація модифікованого методу фрактального стиснення зображень

262

 

Summary

О.І. Артеменко, Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник, В.В. Савчук

 

 

 

СИСТЕМНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

268

 

Summary

В.Л. Кімак

 

 

 

Архітектура спецпроцесора шифрування даних у теоретико-числовому базисі Радемахера-Крестенсона

278

 

Summary

В.М. Коцовський

 

 

 

Кількісні оцінки розпізнавальної здатності двопорогових нейронних елементів

284

 

Summary

О.М. Коваль, Е.М. Гуліда

 

 

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ЗАСОБІВ У ПРИМІЩЕННЯХ ДЕРЕВООБРОБНИХ ЦЕХІВ

290

 

Summary

С.М. Кульман

 

 

 

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МІЦНОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ДЕРЕВИНИ

303

 

Summary

Р.О. Навродська

 

 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОНДЕНСАТОУТВОРЕННЮ У ДИМОВИХ ТРУБАХ ЗА ЗНИЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ КОТЕЛЕНЬ

307

 

Summary

Т.В. Олянишен, Л.А. Яремчук

 

 

 

Використання методу аналізу ієрархій для визначення раціонального лакофарбового матеріалу за основними виробничими критеріями

312

 

Summary

І.Р. Опірський

 

 

 

ПРОЕКТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ЗАГРОЗ З КОМПЛЕКСНОЮ СИСТЕМОЮ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ ДЕРЖАВИ

322

 

Summary

В.Я. Піх

 

 

 

МЕТОД МУЛЬТИБАЗИСНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО КОСИНУСНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є СИГНАЛІВ

328

 

Summary

В.Р. Паращак, Т.О. Коротєєва

 

 

 

АЛГОРИТМ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ АКТИВНОСТЕЙ ЛЮДИНИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ

333

 

Summary

Б.І. Стадник, В.П. Мотало, А.В. Мотало

 

 

 

ШКАЛИ ВИМІРЮВАНЬ: ТЕОРІЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ

339

 

Summary

І.А. Соколовський, І.М. Озарків, М.С. Кобринович

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ТА ДИНАМІКИ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ КОЛОЇДНИХ МАТЕРІАЛІВ

351

 

Summary

О.Л. Сторожук, Я.І. Соколовський

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

355

 

Summary

Ю.В. Шеренковський

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ З КОМБІНОВАНОЮ ВОДЯНОЮ СИСТЕМОЮ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВІД ГАЗОСПОЖИВАЛЬНИХ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ КОТЛІВ

360

 

Summary

5. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ