НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.8. – 392 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №7 від 29.10.2015 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.Ю. Юхновський, Ю.С. Урлюк, М.П. Головецький

 

 

 

ДИНАМІКА ЛІСОВОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ВИЩЕ-ДУБЕЧАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

8

 

Summary

Г.Г. Гриник

 

 

 

Динаміка основних таксаційних показників модальних ялицевих деревостанів різних експозиційно-орографічних груп Українських Карпат

15

 

Summary

N.I. Hrunyk, Yu.M. Yusypovych, V.A. Kovaleva, R.T. Gout

 

 

 

HETEROBASIDION ANNOSUM ROOT ROT INFECTION DEVELOPMENT IN SCOTS PINE AND EVALUATION OF THE EXPRESSION LEVELS OF LIPID TRANSFER PROTEIN AND DEFENSINS IN INFECTED TISSUES

25

 

Text

Л.С. Осадчук

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МІКРОПОРАНЕННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СМОЛОПРОДУКТИВНОСТІ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

32

 

Summary

Я.В. Геник, С.Б. Марутяк, А.П. Дида

 

 

 

СТРУКТУРА ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ГАЗОННОГО ВКРИТТЯ міських ПАРКІВ Карпатського Регіону України

36

 

Summary

В.І. Блищик

 

 

 

ЧИСТА ПЕРВИННА ПРОДУКЦІЯ НАСАДЖЕНЬ ВІЛЬХИ КЛЕЙКОЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

43

 

Summary

І.І. Гнатишин

 

 

 

ВОДНИЙ РЕЖИМ ЛИСТЯ В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

49

 

Summary

І.Я. Тимочко, О.М. Гриник

 

 

 

РЕЖИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА СХОЖІСТЬ насіння Allium ursinum L. у різних типах лісу

53

 

Summary

Л.О. Торосова

 

 

 

Обґрунтування можливостей створення випробних культур тополь та верб невкоріненими живцями

58

 

Summary

М.А. Бузиль, А.М. Білоус, Д.М. Голяка

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДЕРЕВ ТА ФОРМУВАННЯ ВІДПАДУ У МОЛОДНЯКАХ БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ

63

 

Summary

К.В. Мирончук

 

 

 

ВПЛИВ ҐРУНТОВИХ УМОВ НА РІСТ І РОЗВИТОК ЖИВОПЛОТІВ

69

 

Summary

О.В. Спрягайло

 

 

 

БОТАНІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ КУЛЬТИВОВАНОЇ ДЕНДРОФЛОРИ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я

75

 

Summary

І.М. Яновська

 

 

 

СТАДІЇ РОЗВИТКУ БУКОВОГО ПРАЛІСУ ТА ЇХ ДИНАМІКА

82

 

Summary

А.І. Івченко, І.М. Пацура, П.Г. Хомюк

 

 

 

МАЛОПОШИРЕНІ ВЕЛИКОВІКОВІ ДЕРЕВНІ ІНТРОДУЦЕНТИ ПАРКУ ТУРИСТИЧНОЇ БАЗИ "КАРПАТИ" (СКОЛІВЩИНА) ТА ПОТЕНЦІЙНА РОЛЬ ЦИХ ТАКСОНІВ В ОЗЕЛЕНЕННІ І ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

87

 

Summary

В.М. Гриб

 

 

 

ВПЛИВ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ НА СТАН І ПРОДУКТИВНІСТЬ ШТУЧНИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ

95

 

Summary

В.В. Назаренко, В.В. Бабенко

 

 

 

СТАН І ДИНАМІКА ЛІСОВОГО ФОНДУ СКРИПАЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЛІСГОСПУ

100

 

Summary

М.В. Крачковська

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ КОЛОРИТУ ЛАНДШАФТІВ ТЕРИТОРІЙ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ УНІВЕРСИТЕТІВ КИЄВА В ОСІННІЙ ПЕРІОД РОКУ

106

 

Summary

Т.В. Лустюк

 

 

 

ЛІСІВНИЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО НАСІННЄВОГО ПОНОВЛЕННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО (QUERCUS ROBUR L.) СУБОРЕВОГО ЕКОТИПУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

112

 

Summary

М.В. Манько

 

 

 

Внутрішньовидове різноманіття Acer platanoides L. в озелененні Києва та Ботанічних установах України

118

 

Summary

С.С. Монастирська, Р.Д. Стецик, Н.К. Гойванович

 

 

 

ВИВЧЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ПЕРЕДКАРПАТТЯ

123

 

Summary

Я.Я. Павлишак, Н.К. Гойванович

 

 

 

ВИВЧЕННЯ ФЛОРИ "БОРИНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА" (ТУРКІВСЬКИЙ РАЙОН)

128

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.П. Краснов, Т.В. Курбет, М.Б. Корбут, О.Л. Бойко

 

 

 

РОЗПОДІЛ 137Cs У ҐРУНТАХ МЕЗООЛІГОТРОФНИХ БОЛІТ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

134

 

Summary

О.А. Нагурський, М.С. Мальований, С.Д. Синельніков, В.В. Ващук

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ КАПСУЛЮВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

139

 

Summary

Н.Ю. Вронська, М.С. Мальований, Г.В. Сакалова

 

 

 

Дослідження ефективності застосування ультрафіолетово-адсорбційної технології для очищення стічної води від мікробіологічного забруднення

146

 

Summary

І.Ю. Попадюк

 

 

 

Регулювання поверхневого стоку за допомогою багатосекційних резервуарів дощових стічних вод

149

 

Summary

V.M. Malyuga

 

 

 

THE MAIN THESIS OF THE NATURE-CONSERVATION IDEOLOGY

154

 

Text

Т.О. Чернега

 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ СОЇ ВІД БАГАТОРІЧНИХ ВИДІВ БУР'ЯНІВ У СИСТЕМІ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

162

 

Summary

А.С. Івасівка, Н.К. Гойванович

 

 

 

АНАЛІЗ АНТИМІКРОБНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ПЕРЕДКАРПАТТЯ

169

 

Summary

А.Г. Булат, Я.В. Таран

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ ВЕРБИ МАТСУДА (SALIX MATSUDANA Koidz.) НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

174

 

Summary

Н.М. Гринчишин

 

 

 

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ВИТОКІВ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ТРУБОПРОВІДНОМУ ТРАНСПОРТІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

178

 

Summary

G. Hury, M. Sobolewska, N. Opatowicz, U. Bashutska, W. Biel

 

 

 

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY ORKISZ UPRAWIANEJ NA RÓŻNYCH KLASACH GLEBY

186

 

Summary

В.М. Караульна

 

 

 

ВМІСТ 4,4-ДИХЛОРДИФЕНІЛТРИХЛОРЕТАНУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ У МОЛОЦІ КОРІВ СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА ПОРИ РОКУ

191

 

Summary

Т.В. Парпан, Н.В. Кічура

 

 

 

СТАБІЛІЗУЮЧЕ І ПРОТИПАВОДКОВЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІСОВОГО ПОКРИВУ ВОДОЗБОРІВ РІЧОК УЖ І ЛАТОРИЦЯ

195

 

Summary

Л.Я. Побережна

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАСОЛЕННЯ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ ТЕХНОГЕННО НАВАНТАЖЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

203

 

Summary

Н.Г. Луців

 

 

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

209

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Б.Я. Кшивецький, В.Р. Солонинка

 

 

 

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАНЬ ДЕРЕВИНИ В CAD/CAE СИСТЕМАХ

215

 

Summary

В.В. Войтович, В.В. Шостак

 

 

 

СТРУКТУРА РЕМОНТНОГО ЦИКЛУ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТРІЧКОПИЛКОВОГО ВЕРСТАТА

221

 

Summary

Л.Я. Побережний, А.В. Грицанчук, В.В. Грицанчук

 

 

 

ВПЛИВ ГАЗОГІДРАТІВ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ СТАЛІ ТРУБОПРОВОДУ

226

 

Summary

И.В. Цебрюк, С.А. Виноградов, А.Я. Калиновський, В.А. Темников

 

 

 

АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ГАЗОВЫХ ФОНТАНОВ, РАЗРАБОТКА ИХ КЛАССИФИКАЦИИ И ИНДЕКСАЦИИ

232

 

Summary

Н.О. Меранова

 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ И ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ПЛАЗМЕННЫХ АМОРФИЗИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЯХ

240

 

Summary

В.М. Попов, І.А. Чуб

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВІВ МОЖЛИВОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

244

 

Summary

Л.О. Павліш

 

 

 

Оцінювання якості меблевих виробів дитячого призначення

250

 

Summary

Г.М. Присліпська

 

 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ЕЛЕКТРОКОРОЗІЇ ТРУБОПРОВОДІВ У РІЗНИХ ТИПАХ ҐРУНТІВ

254

 

Summary

З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук, О.Р. Онуфрів, А.Д. Кульчицький

 

 

 

Термоактиваційні процеси у радіаційно забарвлених кристалах CaF2-Na+

260

 

Summary

Мечислава Солинска

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАССЫ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ В ПОЛЬШЕ

269

 

Summary

В.М. Корендій, О.С. Бушко, О.Ю. Качур, Р.Ю. Скрипник

 

 

 

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ОСНАЩЕННЯ КРОКУЮЧОГО МОДУЛЯ НА БАЗІ ДВОХ ЦИКЛОВИХ РУШІЇВ МЕХАНІЗМАМИ ОРІЄНТАЦІЇ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ

277

 

Summary

І.М. Рудько

 

 

 

СТРУКТУРНА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЛІСОВИХ ДОРІГ

286

 

Summary

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.В. Грицик

 

 

 

Дослідження завдання вибору методу розпізнавання границь залежно від спектральних значень

293

 

Summary

В.В. Атаманюк

 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛІВ РОЗСІЮВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ І СЦЕН

299

 

Summary

Ю.І. Грицюк, С.І. Коширець

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗМІРНО-ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛОД ХВОЙНИХ ПОРІД НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИХОДУ РАДІАЛЬНИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

306

 

Summary

В.М. Теслюк, А.І. Пукач

 

 

 

Розроблення модифікованого методу фрактального стиснення зображень

314

 

Summary

Н.О. Меранова

 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕНОСА ПРИ НАНЕСЕНИИ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

322

 

Summary

Л.Я. Чигур

 

 

 

Концептуальні засади методу контролю технічного стану об'єкта на основі штучного інтелекту

328

 

Summary

О.О. Мельник

 

 

 

Евристичні алгоритми розв'язання одноетапних задач складання розкладів для удосконалення моделі багаторівневої системи планування

334

 

Summary

М.А. Назаркевич, О.А. Троян

 

 

 

Метод захисту документів на основі ефекту муару

341

 

Summary

Б.Б. Поспелов, Р.М. Полстянкин

 

 

 

МЕТОД ДВОЙНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЗАГОРАНИЙ В ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ ГРУППЫ ДИСТАНЦИОННЫХ СЕНСОРОВ

347

 

Summary

М.З. Лаврівський, Н.Є. Тур

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛІСОВІЙ МІСЦЕВОСТІ

353

 

Summary

Н.Б. Яворський, І.В. Фармага, У.Б. Марікуца

 

 

 

ПОБУДОВА МІКРОРІВНЕВИХ МОДЕЛЕЙ СТРУКТУРИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЗАДАЧАХ ЇХ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

359

 

Summary

І.І. Верхола

 

 

 

ВПЛИВ ТОЧКОВИХ ЗБУРЕНЬ НА НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ГНУЧКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИВІДНИХ СИСТЕМ

367

 

Summary

Т.Х. Гусейнов

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ПО ЭНЕРГИЯМ В ДВОЙНОМ СЛОЕ В ПЛАЗМЕ РТУТНОГО РАЗРЯДА

371

 

Summary

5. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ