НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – 376 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 24.09.2015 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Л.С. Осадчук

 

 

 

СЕЗОННА ДИНАМІКА СМОЛОПРОДУКТИВНОСТІ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS L.)

8

 

Summary

Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна, Д.Я. Фучило, Л.М. Філіпова

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ УКОРІНЕННЯ ЖИВЦІВ І РОСТУ ЖИВЦЕВИХ САДЖАНЦІВ ДЕЯКИХ КУЛЬТИВАРІВ ТОПОЛІ У ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

12

 

Summary

В.В. Лавров, А.В. Житовоз, З.В. Поліщук

 

 

 

ЗМІНА ДУБА ЙОГО СУПУТНИКАМИ У ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ БІЛОЇ ЦЕРКВИ  ПІД ВПЛИВОМ ПОВЕРХНЕВОГО РОЗРОБЛЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН  І РЕКРЕАЦІЇ

16

 

Summary

О.О. Аврамчук, А.М. Білоус, Д.М. Голяка

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ МОРТМАСИ ГРУБИХ ГІЛОК У СОСНОВИХ НАСАДЖЕННЯХ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

24

 

Summary

С.Ю. Білоус

 

 

 

ПРЯМИЙ ОРГАНОГЕНЕЗ POPULUS TREMULA L. З РІЗНИХ ТИПІВ ЕКСПЛАНТІВ IN VITRO

30

 

Summary

Н.В. Гатальська

 

 

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ДЕНДРОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ТА РІВНЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ЛАНДШАФТНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ПРИКЛАДІ ПАРКІВ-ПАМ'ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА НА ТЕРИТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОПРИДНІПРОВСЬКОЇ ВИСОЧИННОЇ ОБЛАСТІ

36

 

Summary

О.І. Захарчук

 

 

 

АДАПТАЦІЯ МІКРОКЛОНІВ В'ЯЗА ГЛАДЕНЬКОГО (ULMUS LAEVIS PALL.) ДО УМОВ IN VIVO

44

 

Summary

С.С. Ковалевський

 

 

 

АНАЛІЗ ЗМІНИ ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ НАСАДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ЛГ" ЗА 1984-2014 РОКИ

47

 

Summary

І.М. Коваль, Д.С. Костяшкін

 

 

 

ВПЛИВ КЛІМАТУ ТА РЕКРЕАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ШАРІВ РІЧНОЇ ДЕРЕВИНИ РАННЬОЇ ТА ПІЗНЬОЇ ФОРМ QUERCUS ROBUR L. У ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ ХАРКОВА

52

 

Summary

В.Л. Кульбіцький, В.П. Шлапак

 

 

 

КОРЕНЕТВОРНА ЗДАТНІСТЬ ЗДЕРЕВ'ЯНІЛИХ ЖИВЦІВ ВИДІВ РОДУ CATALPA SCOP. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

58

 

Summary

І.М. Кульбанська

 

 

 

ЕКОЛОГО-ЛІСІВНИЧІ ЧИННИКИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПОШИРЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО В ЗАХІДНОМУ ПОДІЛЛІ УКРАЇНИ

64

 

Summary

І.П. Лакида

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ БІОПРОДУКТИВНОСТІ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСІВ НА ПРИКЛАДІ ШТУЧНИХ СОСНЯКІВ МІСЬКИХ  ЛІСІВ КИЄВА

71

 

Summary

О.М. Мельник

 

 

 

КОНВЕРСІЙНІ КОЕФІЦІЄНТИ КОМПОНЕНТ ФІТОМАСИ ДЕРЕВОСТАНІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ПРИП'ЯТЬ-СТОХІД"

78

 

Summary

І.Л. Мордатенко

 

 

 

РОЗРОБЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ УРОЧИЩА "ГАЙОК" ДЕНДРОПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ": ЛАНДШАФТНИЙ АНАЛІЗ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ

85

 

Summary

Т.Ю. Сагдєєва

 

 

 

ВИДОВИЙ СКЛАД І СТАН ЗАХИСНИХ НАСАДЖЕНЬ ВУЛИЦЬ ПРОМИСЛОВО-ТРАНСПОРТНОЇ ЗОНИ БІЛОЇ ЦЕРКВИ

90

 

Summary

О.В. Спрягайло

 

 

 

ТАКСОНОМІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ОБ'ЄКТІВ ОЗЕЛЕНЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я

96

 

Summary

І.Я. Тимочко, Ю.А. Мельник

 

 

 

ФЛОРИСТИЧНИЙ СКЛАД ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ ЗА УЧАСТЮ ALLIUM URSINUM L.

102

 

Summary

І.С. Шилін, В.М. Маурер

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛАДАННЯ ТОПОЛЕВИХ ПЛАНТАЦІЙ У ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ ТА ОПІЛЛІ

112

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Я.В. Геник, В.Я. Заячук

 

 

 

СУКЦЕСІЇ РОСЛИННОСТІ НА ПОСТТЕХНОГЕННИХ ТЕРИТОРІЯХ КОЛОМИЙСЬКОГО БУРОВУГІЛЬНОГО РОДОВИЩА

119

 

Summary

В.П. Краснов, Т.В. Курбет, М.Б. Корбут, О.Л. Бойко

 

 

 

РОЗПОДІЛ СУМАРНОЇ АКТИВНОСТІ 137Cs У КОМПОНЕНТАХ БІОГЕОЦЕНОЗУ МЕЗООЛІГОТРОФНИХ БОЛІТ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

124

 

Summary

В.Т. Яворський, Я.А. Калимон, О.І. Рубай

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕСОРБЦІЇ КАРБОНУ (ІV) ОКСИДУ  З ПІДЗЕМНИХ ВОД У ПРОЦЕСІ ЇХ ДЕФЕРИЗАЦІЇ

131

 

Summary

Н.В. Бєлова, В.С. Олійник

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВОДНОГО РЕЖИМУ ЛІСОАГРАРНИХ ЛАНДШАФТІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

137

 

Summary

В.М. Караульна

 

 

 

МОНІТОРИНГ БОТАНІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТА ВМІСТУ ДИХЛОРДИФЕНІЛТРИХЛОРЕТАНУ У ҐРУНТІ НА ТЕРИТОРІЇ ХІМІЧНИХ СКЛАДІВ СТАВИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

143

 

Summary

С.Ю. Кельїна, Д.О. Цимбал, А.Г. Трохименко, А.С. Сухарева

 

 

 

МОНІТОРИНГ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ХІМІЧНОГО СПОЖИВАННЯ КИСНЮ В УМОВАХ ГЕТЕРОГЕННОГО ФОТОКАТАЛІЗУ

147

 

Summary

О.I. Леневич, О.Г. Марискевич

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ  У ГІРСЬКОМУ РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО  ПРИРОДНОГО ПАРКУ "СКОЛІСЬКІ БЕСКИДИ")

153

 

Summary

М.С. Мальований, В.В. Никифоров, О.В. Харламова, О.Д. Синельніков

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ В АКВАТОРІЯХ ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ ВНАСЛІДОК НЕКОНТРОЛЬОВАНОГО РОЗВИТКУ ЦІАНОБАКТЕРІЙ

159

 

Summary

М.В. Матусяк

 

 

 

ФІТОІНДИКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ОСНОВНИХ ТИПІВ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ

165

 

Summary

В.М. Скробала

 

 

 

ЕКОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

170

 

Summary

S. Stankowski, G. Hury, M. Sobolewska, N. Opatowicz, U. Bashutska

 

 

 

WPŁYW NAWOŻENIA SIARKĄ NA PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA  PSZENICY OZIMEJ

174

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Б.Я. Кшивецький

 

 

 

ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ І ТЕМПЕРАТУРИ НА МІЦНІСТЬ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАНЬ ДЕРЕВИНИ ХВОЙНИХ ПОРІД

178

 

Summary

Р.О. Ткаченко, І.О. Вербенко, М.Т. Бринецький

 

 

 

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ КОЛИВАННЯМ ВАНТАЖУ КРАНа З КОРЕКТУВАННЯМ ВУЗЛІВ ФАЗИФІКАЦІЇ

183

 

Summary

М.В. Браїло, А.П. Бень, В.О. Скирденко, Г.В. Рудакова, О.В. Акімов

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ ТРИВКОСТІ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТІВ З ДВОКОМПОНЕНТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

188

 

Summary

В.М. Гобела

 

 

 

ОПТИМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ КОЛОДИ ВІДНОСНО КРУГЛОЇ ПИЛКИ  У КРЯЖУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ МАЯТНИКОВОГО ТА БАЛАНСИРНОГО ТИПІВ

197

 

Summary

Л.Ф. Дзюба, О.В. Меньшикова, Х.І. Ліщинська, І.Т. Ребезнюк

 

 

 

КРУТИЛЬНІ КОЛИВАННЯ ПРИВОДА МЕХАНІЗМУ ПОДАВАННЯ СТРІЧКОВОПИЛКОВОГО ВЕРСТАТА

201

 

Summary

Г.Д. Кобищан

 

 

 

НОВІ ПІДХОДИ В ОЦІНЮВАННІ М'ЯКОСТІ ЛЛЯНИХ ТКАНИН

206

 

Summary

Ю.В. Небесна, В.В. Івасів, Р.В. Небесний, Н.І. Лапичак

 

 

 

ПРОМОТУВАННЯ ОСНОВНИМИ ОКСИДАМИ B2O3-P2O5/SiO2 КАТАЛІЗАТОРА ПРОЦЕСУ СУМІСНОГО ОТРИМАННЯ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ ТА МЕТАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ

211

 

Summary

І.В. Павлюк, Н.Є. Стадницька, І. Ясіцка-Місяк, П.П. Вечорек, В.П. Новіков

 

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

216

 

Summary

О.В. Пономарьова, І.Т. Ребезнюк

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОСТРЮВАННЯ ВУЗЬКИХ СТРІЧКОВИХ ПИЛОК

220

 

Summary

E.V. Pokhodylo, V.Z. Yuzva, O.S. Lyubchyk

 

 

 

MEANS OF IDENTIFICATION OF WATER-SPIRIT SOLUTIONS

225

 

С.Ю. Руденко

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ПОВІТРЯ, ЩО БЕРЕ УЧАСТЬ У ПІНОУТВОРЕННІ КОМПРЕСІЙНОЇ ПІНИ

229

 

Summary

Д.І. Сапожник

 

 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОЛОРИСТИЧНОГО  ОФОРМЛЕННЯ ТКАНИН ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

232

 

Summary

У.В. Фуч, О.М. Оробчук, Р.О. Субтельний, Б.О. Дзіняк

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМУЛЬСІЙНОЇ КООЛІГОМЕРИЗАЦІЇ ФРАКЦІЇ С9  ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ КОЛОЇДНОЇ СИСТЕМИ

236

 

Summary

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.І. Соколовський, О.Л. Сторожук, І.М. Крошний

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

243

 

Summary

Т.Г. Бойко, В.В. Мельник

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВИМОГ ЗАМОВНИКА ДО ПЕРСПЕКТИВНОГО ОБ'ЄКТА

248

 

Summary

С.І. Коширець, Ю.І. Грицюк, М.В. Дендюк

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛІПТИЧНОСТІ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ТОРЦЯ КОЛОДИ ХВОЙНИХ ПОРІД НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИХОДУ РАДІАЛЬНИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

255

 

Summary

А.В. Гоблик

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЯ ГРАДІЄНТА ІНТЕНСИВНОСТІ ТЯЖІННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО ОБ'ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

266

 

Summary

О.М. Коваль, Е.М. Гуліда

 

 

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА СКЛАДАХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

272

 

Summary

Л.В. Мороз, Т.Р. Борецький, Ю.М. Костів

 

 

 

СИНУС-КОСИНУСНИЙ FPGA-ОБЧИСЛЮВАЧ НА ОСНОВІ CORDIC-МЕТОДУ З ПЕРЕКОДУВАННЯМ КУТА

288

 

Summary

В.В. Пасічник, О.І. Артеменко

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

297

 

Summary

М.І. Пилипчук

 

 

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТОЧНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ

311

 

Summary

Ю.В. Прусак

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ДВОВИМІРНОГО В'ЯЗКОПРУЖНОГО СТАНУ ДЕРЕВИНИ  У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ З УРАХУВАННЯМ ЦИЛІНДРИЧНОЇ АНІЗОТРОПІЇ

317

 

Summary

І.Ю. Хомицька, В.М. Теслюк

 

 

 

МЕТОД СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ФОНОЛОГІЧНОМУ РІВНІ

322

 

Summary

І.Г. Цмоць, Я.П. Кісь, В.Я. Антонів

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСОРА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ ПРОЦЕСУ СОРТУВАННЯ ВЕЛИКИХ МАСИВІВ ДАНИХ

328

 

Summary

Ю.І. Грицюк, П.Ю. Грицюк

 

 

 

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ГЕНЕРУВАННЯ QP-МАТРИЦЬ ФІБОНАЧЧІ - КЛЮЧІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИПТОГРАФІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

334

 

З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук, О.Р. Онуфрів

 

 

 

ГЕНЕРАЦІЯ ЦЕНТРІВ ЗАБАРВЛЕННЯ У КРИСТАЛАХ ФЛЮОРИТІВ  З ТЕРМІЧНО НЕРІВНОВАЖНИМИ СТРУКТУРНИМИ ДЕФЕКТАМИ

351

 

Summary

5. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ