НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.5. – 376 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 25.06.2015 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.М. Лісовий

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO ЕКСПЛАНТІВ TAXUS BACCATA L.

8

 

Summary

І.Ф. Коляджин

 

 

 

Динаміка складу мішаних ялицевих деревостанів басейну річок Луква і Лімниця

13

 

Summary

В.І. Блистів, В.С. Олійник

 

 

 

ВІТРОВАЛИ І СНІГОЛАМИ У ГРАБОВИХ БУЧИНАХ ЗАКАРПАТТЯ

19

 

Summary

В.Я. Заячук, В.П. Джурик

 

 

 

СТРУКТУРА ДЕНДРОФЛОРИ ТА САНІТАРНИЙ СТАН ПАРКУ "БЕРЕГОМЕТСЬКИЙ" НПП "ВИЖНИЦЬКИЙ"

25

 

Summary

А.В. Балабак

 

 

 

Еколого-Біологічні особливості ВИРОЩУВАННЯ лимонника китайського (Schizandra chinensis (Turcz.) Baill.) в умовах Правобережного Лісостепу України

31

 

Text

О.О. Аврамчук

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАДЗЕМНОЇ МОРТМАСИ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ

36

 

Summary

Г.О. Бойко, Н.В. Пузріна

 

 

 

ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ МІКОБІОТИ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (Pinus sylvestris L.)

42

 

Summary

В.В. Гуменюк

 

 

 

ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ НАСАДЖЕНЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS L.), ПРОЙДЕНИХ НИЗОВИМИ ПОЖЕЖАМИ У РЕГІОНІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

48

 

Summary

Н.І. Карпин

 

 

 

ЛИПА КРИМСЬКА (Tilia × euchlora K. Koch) У СКЛАДІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ЛЬВОВА

56

 

Summary

О.О. Климчук

 

 

 

СЕЗОННА ДИНАМІКА КОНСОРТИВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПТАХІВ ЗІ СОСНОЮ ЗВИЧАЙНОЮ У БЕРЕЗОВО-СОСНОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

61

 

Summary

Я.І. Крилов

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАЛІСНЕННЯ СХИЛОВИХ ЗЕМЕЛЬ КОНТЕЙНЕРНИМ ВИСІВАННЯМ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО

67

 

Summary

Ю.М. Мусієнко

 

 

 

Поширення та продуктивність сосни веймутової (Pinus strobus L.) в Україні

72

 

Summary

О.В. Паламаренко

 

 

 

Кіт лісовий (Felis silvestris) та рись (Lynx lynx) в Україні

78

 

Summary

Т.М. Пушкарьова-Безділь, А.В. Балабак

 

 

 

ВЗАЄМНА АЛЕЛОПАТИЧНА АКТИВНІСТЬ НАСІНИН AMARANTHUS ALBUS L., CHENOPODIUM ALBUM L., BRASSICA NAPUS L. ТА ZEA MAYS L.

84

 

Text

М.В. Сбитна

 

 

 

УКОРІНЕННЯ І РІСТ ЖИВЦЕВИХ САДЖАНЦІВ ЧОРНИХ ТОПОЛЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ТОВЩИНИ ЗИМОВИХ ЖИВЦІВ

89

 

Summary

В.Ф. Собченко

 

 

 

Аналіз колекцій декоративних рослин кварталу № 2 Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України

93

 

Summary

О.М. Тарнопільська

 

 

 

ВПЛИВ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ДОГЛЯДОВИХ РУБАНЬ НА РІСТ, ПРОДУКТИВНІСТЬ І ТОВАРНУ СТРУКТУРУ ШТУЧНИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ІЗЮМСЬКОГО БОРУ

100

 

Summary

Д.Я. Фучило

 

 

 

ДОБІР КУЛЬТИВАРІВ ТОПОЛІ ДЛЯ ПЛАНТАЦІЙНОГО ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ СВІЖОЇ СУДІБРОВИ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

106

 

Summary

І.Я. Тимочко, О.М. Гриник

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ALLIUM URSINUM L. У РІЗНИХ ТИПАХ ЛІСУ

110

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.П. Краснов, Т.В. Курбет, І.В. Давидова, З.М. Шелест, О.Л. Бойко

 

 

 

ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ СУМАРНОЇ АКТИВНОСТІ 137Cs У ҐРУНТАХ ЛІСІВ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

123

 

Summary

В.С. Дудюк, В.В. Гобела

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

130

 

Summary

В.А. Рыбак

 

 

 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

135

 

Summary

У.Б. Башуцька

 

 

 

ЗАХИСТ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ПІД ЧАС МЕХАНІЗОВАНОЇ ЗАГОТІВЛІ ДЕРЕВИНИ У ЛІСОВІЙ МІСЦЕВОСТІ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ (НІМЕЧЧИНА)

145

 

Summary

М.Я. Іванків

 

 

 

ВПЛИВ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ДЕТОКСИКАЦІЇ ПЕСТИЦИДІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

150

 

Summary

С.В. Королько

 

 

 

Технології проектування екологічних коридорів Яворівського гірничо-промислового району

155

 

Summary

А.І. Нєвєнченко

 

 

 

ЕКОЛОГО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ - ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ОПТИМІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

161

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.В. Білей, О.О. Шепелюк, Р.Й. Салдан

 

 

 

Фізичні особливості конвективного процесу сушіння подрібненої деревини

165

 

Summary

Е.М. Гуліда, В.Б. Лоїк, Н.Л. Шерстинюк, Ю.С. Дмитрук

 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ВОГНЕЗАХИСНОГО ЕФЕКТУ ВЕРМИКУЛІТО-СИЛІКАТНИХ ПЛИТ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ НЕСНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

169

 

Summary

Є.П. Кунинець, О.О. Шепелюк, І.Р. Шепелюк

 

 

 

ФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНДУКТИВНОГО НАГРІВАННЯ та СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

174

 

Summary

В.В. Артеменко, Р.С. Яковчук, О.В. Міллер, А.І. Харчук

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ МЕЖІ ВОГНЕСТІЙКОСТІ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ВОГНЕЗАХИСНИМИ РЕЧОВИНАМИ

178

 

Summary

І.О. Вербенко

 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОЛИВАННЯМ ВАНТАЖУ КРАНА НА БАЗІ НЕЙРОНЕЧІТКОГО КОНТРОЛЕРА

183

 

Summary

М.З. Пелешко

 

 

 

ВПЛИВ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ НА ТЕМПЕРАТУРО- ТА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

187

 

Summary

Г.М. Клименко, О.М. Довбуш, Х.В. Миронюк

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОВІТРОРОЗПОДІЛУ МАЛОШВИДКІСНИМИ ПАНЕЛЬНО-СЕКЦІЙНИМИ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИКАМИ ДЛЯ ВИТІСНЯЮЧих ВЕНТИЛЯЦІйних СИСТЕМ

193

 

Summary

Т.М. Обіженко, І.О. Мовчан, Т.В. Бойко

 

 

 

ОГЛЯД НОРМАТИВНОЇ БАЗИ З ВИЗНАЧЕННЯ ШИРИНИ ПРОТИПОЖЕЖНИХ БАР'ЄРІВ ДЛЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЛАНДШАФТНИХ ПОЖЕЖ

200

 

Summary

І.Р. Шепелюк

 

 

 

Класифікація целюлозно-паперового шламу, шляхи його утилізації та можливості використання

204

 

Summary

О.Р. Лопух, О.В. Придатко, І.В. Паснак

 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЛЬВОВА)

210

 

Summary

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

О.В. Бондаренко

 

 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ та АУДИТУ

217

 

Summary

С.Б. Соловій

 

 

 

Розвиток аграрного виробництва у розвинених країнах світу: уроки для україни

225

 

Summary

М.В. Римар, Н.В. Ликун

 

 

 

НАФТОПЕРЕРОБНА ГАЛУЗЬ У СИСТЕМІ ПАЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

231

 

Summary

З.П. Двуліт

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

237

 

Summary

Ю.Ю. Богач, Х.С. Передало

 

 

 

ФАКТОРИНГ ЯК МЕТОД ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ

246

 

Summary

Т.С. Гавриляк

 

 

 

Зарубіжний досвід формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності страхових компаній

251

 

Summary

Н.В. Жмуркo, М.Й. Стахoвська

 

 

 

АНАЛІЗ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

258

 

Summary

О.М. Кушнірчук-Ставнича

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: РЕАЛЬНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

264

 

Summary

В.В. Лакіза

 

 

 

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

269

 

Summary

Л.М. Пилипенко

 

 

 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ: ЕТАПИ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

276

 

Summary

Л.І. Сахарнацька

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

280

 

Summary

Н.С. Хаймьонова

 

 

 

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ У СИСТЕМІ ОБЛІКОВО- ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

287

 

Summary

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Л.В. Мороз, Т.Р. Борецький, М.М. Сколоздра

 

 

 

Удосконалення методу CORDIC для обчислення тригонометричних функцій засобами програмованої логічної інтегральної схеми

292

 

Summary

І.М. Дронюк, О.Ю. Федевич

 

 

 

Прогнозування трафіку комп'ютерної мережі для підвищення Ефективності використання мережевого обладнання

301

 

Summary

О.М. Коваль, Е.М. Гуліда

 

 

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ У ПРИМІЩЕННЯХ ЦЕХІВ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

307

 

Summary

А.Т. Кривов'яз, Ю.І. Бударецький, М.В. Бахмат

 

 

 

МЕТОДИ ПОБУДОВИ ЗАВАДОЗАХИЩЕНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ НАЗЕМНИХ РУХОМИХ ОБ'ЄКТІВ

321

 

Summary

Р.В. Кузьменко, І.Б. Дуфанець

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА, В ТОМУ ЧИСЛІ АВТОМОБІЛЬНА ПІДГОТОВКА"

327

 

Summary

В.В. Попович

 

 

 

Математичний опис кінематики кермового приводА і підвіски автобуса а074

333

 

Summary

О.В. Турковська, М.І. Густі

 

 

 

Алгоритм лісокористування для глобальної геопросторової моделі G4M з врахуванням сортиментної структури

339

 

Summary

П.Ю. Грицюк, Ю.І. Грицюк

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАТРИЧНОЇ АФІННОЇ КРИПТОСИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

346

 

Summary

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ