НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.1. – 404 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №2 від 26.02.2015 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Л.І. Копій, Ю.Й. Каганяк, С.Л. Копій, М.М. Михайленко, О.І. Копій

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ БЕРЕЗОВО-СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У БОРАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

8

 

Summary

Н.О. Олексійченко, Н.Ю. Бреус

 

 

 

АЛЕЛОПАТИЧНА АКТИВНІСТЬ ВИДІВ ГАРНОКВІТУЧИХ КУЩІВ, ПРЕДСТАВЛЕНих в ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТА КИЄВА

15

 

Summary

І.Л. Алексіюк, П.І. Лакида

 

 

 

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ МОДАЛЬНИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

20

 

Summary

Г.Г. Гриник

 

 

 

статистичне обґрунтування особливостей виокремлення експозиційно-орографічних груп ялицевих деревостанів Українських Карпат

24

 

Text

А.М. Білоус

 

 

 

Структура депонованого вуглецю вільхових лісів Українського Полісся

31

 

Summary

С.О. Белеля

 

 

 

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА РІСТ СІЯНЦІВ МОДРИНИ ТОНКОЛУСКАТОЇ

36

 

Summary

А.В. Вишневський

 

 

 

ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ПІДРОСТУ ПІД НАМЕТОМ СТИГЛИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У БОРОВИХ УМОВАХ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ

44

 

Summary

В.П. Власюк

 

 

 

Прогнозування чисельності козулі європейської (Capreolus capreolus L.) для різних природно-кліматичних районів Житомирщини

49

 

Summary

А.В. Домніч, Т.В. Іващенко

 

 

 

Особливості ЖИВЛЕННЯ КОЗУЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ (CAPREOLUS CAPREOLUS) У СТЕПОВІЙ І ЛІСОСТЕПОВІЙ ПРИРОДНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ

55

 

Summary

Ю.А. Запливана

 

 

 

РОЗМНОЖЕННЯ РОДУ HEUCHERA L. В УМОВАХ IN VITRO

64

 

Summary

Л.І. Копій, І.В. Фізик, С.Л. Копій, В.О. Агій, М.Л. Копій

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДУБОВИХ ЛІСІВ ЗАКАРПАТТЯ

69

 

Summary

І.М. Кульбанська

 

 

 

Інфекційна та неінфекційна патологія ясена звичайного

75

 

Summary

М.М. Лісовий, М.М. Гузь, Р.М. Гречаник, Ю.Є. Синявський

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ АВТОВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng

80

 

Summary

Т.В. Лустюк

 

 

 

ВПЛИВ ОСВІТЛЕНОСТІ ПІД НАМЕТОМ ДЕРЕВОСТАНІВ НА КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ПРИРОДНОГО НАСІННЄВОГО ПОНОВЛЕННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО (QUERCUS ROBUR L.) У ВОЛОГИХ СУБОРАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

87

 

Summary

С.А. Ситник, В.М. Ловинська, Г.П. Думинський

 

 

 

Аналіз стану насаджень за участю основних лісотвірних порід державного підприємства "Дніпропетровське лісове господарство"

92

 

Summary

Г.В. Стрямець, Н.М. Ференц, Н.С. Стрямець

 

 

 

ДАВНІ БУКОВІ ЛІСИ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

96

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.П. Краснов, І.Т. Гулик

 

 

 

СЕЗОННІ ЗМІНИ В АКУМУЛЯЦІЇ 137Cs ЛІСОВИМИ РОСЛИНАМИ - КОМПОНЕНТАМИ РАЦІОНУ КОЗУЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ (CAPREOLUS CAPREOLUS L.) У ЛІСАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

102

 

Summary

Я.В. Геник, М.В. Чернявський, П.Т. Ященко

 

 

 

Прояви трансформацій у лісових екосистемах карпат внаслідок дії різних антропогенних чинників

109

 

Summary

Ю.Ю. Гайова

 

 

 

АНАЛІЗ систематичної структури ФЛОРИ ВИЩИХ СУДИННИХ РОСЛИН ЧЕРКАСЬКО-ЧИГИРИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ

115

 

Summary

Л.Д. Загвойська, Ю.В. Шведюк

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ

123

 

Summary

Г.О. Лобченко

 

 

 

ЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА ТРАВ'ЯНОГО ЯРУСУ ФІТОЦЕНОЗУ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ

130

 

Summary

О.В. Стокалюк

 

 

 

Проблеми знешкодження стоків, забруднених органічними розчинниками

136

 

Summary

О.С. Стрямець, С.П. Стрямець

 

 

 

ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ СТОКУ ТА ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЛЮБЛІНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА

142

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Б.Я. Кшивецький

 

 

 

Вплив вологості та температури на міцність термопластичних клейових з'єднань деревини листяних порід

148

 

Summary

О.М. Мандрик

 

 

 

АНАЛІЗ ПРИЧИН АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА РУЙНУВАНЬ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

155

 

Summary

І.М. Сопушинський, І.С. Вінтонів, І.І. Харитон, Р.В. Осташук

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІМЕТРІЇ ДРОВ'ЯНОЇ ДЕРЕВИНИ

162

 

Summary

В.В. Войтович, В.В. Шостак

 

 

 

ЗНОШУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ НАПРЯМНИКІВ СТРІЧКОПИЛКОВОГО ВЕРСТАТА

166

 

Summary

Ю.Р. Дадак, А.В. Ляшеник, Р.Р. Климаш

 

 

 

шкідливість пилу деревини від деревооброблення

174

 

Summary

Р.В. Павлюк

 

 

 

РОЗРОБЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕРВНИХ АБРАЗИВНИХ КРУГІВ ДЛЯ ЗАГОСТРюваННЯ РАМНИХ ПИЛОК

179

 

Summary

А.С. Ромашко, О.В. Литвин

 

 

 

"ПАРАСОЛЬКОВИЙ ПАТЕНТ" ТА ОСОБЛИВОСТІ розроблення ЙОГО ФОРМУЛИ

184

 

Summary

С.П. Стасевич, І.Р. Фединяк

 

 

 

Аналіз методів створення штучної гіпертермії у біологічних тканинах

189

 

Summary

В.О. Чумакевич, О.Є. Сокульський, С.М. Олійник

 

 

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ВОДОНАСОСНИХ УСТАНОВКАХ УНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

197

 

Summary

В.Б. Шепітчак

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХНІ ОПРОМІНЕННЯ ПОВОРОТНИМИ ІНФРАЧЕРВОНИМИ ОБІГРІВАЧАМИ

203

 

Summary

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

І.Й. Яремко

 

 

 

КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ ДІАГНОСТИКИ І МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

208

 

Summary

О.І. Маслак

 

 

 

СИСТЕМНІ ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

216

 

Summary

Я.В. Кульчицький

 

 

 

СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО "ЗНАННЄВОГО" СУСПІЛЬСТВА

224

 

Summary

Т.В. Пуліна

 

 

 

Визначення конкурентної позиції підприємства на світовому ринку металургійної продукції

230

 

Summary

І.В. Андел

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОНОВЛЕННЯ - ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

239

 

Summary

Т.Г. Васильців, Х.М. Волянюк

 

 

 

тенденції ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ й ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

243

 

Summary

Я.В. Грудзевич, Ю.П. Табачук

 

 

 

вітчизняний та зарубіжний досвід управління ліквідністю банківської системи

247

 

Summary

І.Г. Гурняк, С.О. Козловський

 

 

 

Оцінювання та прогнозування показників еколого- економічної ефективності діяльності деревообробних підприємств методами Економетричного моделювання

256

 

Summary

І.А. Дубовіч, Х.Р. Василишин

 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ

261

 

Summary

І.Б. Дутчак

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНи

266

 

Summary

М.Б. Заблоцький

 

 

 

концептуальні засади системи регулювання фінансового ринку і національної економіки

272

 

Summary

Б.Ю. Кишакевич, О.А. Юзьв'як

 

 

 

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКУ: ПІДХОДИ, МЕТОДИ, СВІТОВИЙ ДОСВІД

277

 

Summary

О.М. Кобзар

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ реалізації НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОЛІТИК УКРАЇНИ ТА РУМУНІЇ

283

 

Summary

І.Я. Кулиняк, О.І. Глянцева

 

 

 

Фінансова безпека підприємства: сутність та оцінювання її рівня

289

 

Summary

Т.Є. Маселко, О.В. Геник

 

 

 

Особливості формування логістичної стратегії на меблевих підприємствах

297

 

Summary

Р.О. Маслик

 

 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ СУБВЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ З ДЕРЖАВНОГО МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ

302

 

Summary

Л.Г. Медвідь, Д.О. Харинович-Яворська

 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯК СКЛАДОВОЇ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

307

 

Summary

О.М. Мезенцева

 

 

 

Концептуальні засади управління розвитком підприємств торгівлі

314

 

Summary

Л.І. Павлюк

 

 

 

Теоретико-методичні особливості функціонування внутрішнього ринку регіону

320

 

Summary

І.С. Почтарук

 

 

 

Інституційне забезпечення конкурентоспроможності вугільної промисловості України

325

 

Summary

С.Й. Сажинець, В.Я. Ладнюк

 

 

 

ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

331

 

Summary

Д.В. Попович

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕСУ В ПЕРІОД КРИЗИ

338

 

Summary

Л.О. Петик

 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

344

 

Summary

О.С. Червінська, І.Б. Альфавіцька

 

 

 

ПРОБЛЕМА "ПОДАТКОВИХ ЯМ" ПРИ БЮДЖЕТНОМУ ВІДШКОДУВАННІ Податку на додану вартість В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

351

 

Summary

І.Р. Шніцер

 

 

 

тенденції медико-демографічних процесів і можливості підвищення доступності медичної допомоги населенню в Закарпатській області

355

 

Summary

Х.Я. Яремик

 

 

 

Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "інвестиційний проект"

362

 

Summary

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

П.Я. Пукач

 

 

 

Коливання у деяких сильно нелінійних механічних системах із багатьма ступенями вільності

368

 

Summary

А.І. Головатий, В.М. Теслюк, А.Я. Зелінський

 

 

 

Математична модель П'єзорезистивного мікродавача тиску для компонентного рівня проектування

374

 

Summary

І.І. Верхола

 

 

 

ДИНАМІКА ОДНОВИМІРНИХ ГНУЧКИХ СИСТЕМ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ПОЗДОВЖНЬОЮ ШВИДКІСТЮ РУХУ, ІЗ ВРАХУВАННЯМ ДІЇ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ СИЛ

381

 

Summary

В.П. Карашецький

 

 

 

Побудова графічного контенту застосунків з використанням JavaFX, Swing компонентів І даних, взятих з баз даних

386

 

Summary

С.С. Тригоб'юк

 

 

 

Модель оцінювання моменту прийняття стратегічних управлінських рішень на малих і середніх підприємствах

392

 

Summary

В.М. Шиманський

 

 

 

АПРОКСИМАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ ПОВЗУЧОСТІ ДЕРЕВИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДРОБОВО-ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

397

 

Summary