НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.9. – 396 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №7 від 30.09.2014 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.І. Гайда

 

 

 

ГЕОГРАФІЧНІ КУЛЬТУРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ РЕАКЦІЇ ЛІСОВИХ ДЕРЕВНИХ ВИДІВ НА ЗМІНИ КЛІМАТУ

8

 

Summary

Ю.С. Шпарик, В.І. Парпан, В.І. Токар

 

 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ВИДІЛЕННЯ ВОДОЗБОРІВ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

14

 

Summary

О.А. Гірс, Р.В. Содолінський

 

 

 

оПТИМІЗАЦІЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ЗА ЧИННИМИ ТА ПРОЕКТНИМИ ВІКАМИ СТИГЛОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КИЇВСЬКОї області

21

 

Summary

В.С. Олійник, О.М. Ткачук

 

 

 

ЛІСОВИЙ ПОКРИВ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ ТА ЙОГО СТОКОРЕГУЛЮВАЛЬНА РОЛЬ

26

 

Summary

Г.Г. Гриник

 

 

 

Математико-статистичне обґрунтування виділення експозиційно-орографічних груп ялинових деревостанів Українських Карпат

32

 

Summary

П.Б. Хоєцький, І.М. Скольський, О.М. Похалюк, А.П. Паренюк

 

 

 

ВПЛИВ РАТИЧНИХ ЗВІРІВ НА ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВУ РОСЛИННІСТЬ В УМОВАХ ВОЛЬЄРА ТЗОВ "ЯВІР ПЛЮС"

41

 

Summary

А.М. Білоус

 

 

 

Моделювання мортмаси сухостою осикових Лісів Українського Полісся

45

 

Summary

І.Є. Іващенко

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ THUJA PLICATA D.DON. ТА ЇЇ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

50

 

Summary

Н.Ю. Висоцька

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДНИХ ТОПОЛЬ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ КЛОНУ "ДРУЖБА" (POPULUS TRICHOCARPA TORR. & GRAY × POPULUS LAURIFOLIA LDB.)

54

 

Summary

Р.М. Гречаник, Л.О. Гула, В.Ю. Гбур

 

 

 

Вплив регуляторів росту на схожість насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.)

60

 

Summary

Ю.А. Запливана

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ РОЗМНОЖЕННЯ РОДУ HEUCHERA L.

64

 

Summary

М.О. Кухарська

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ МОРОЗОСТІЙКОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CATALPA SCOP. ЛАБОРАТОРНИМ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПРОМОРОЖУВАННЯ ПАГОНІВ

70

 

Summary

О.Ю. Марно-Куца

 

 

 

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЕВНИХ ПАРКОВИХ НАСАДЖЕНЬ У МІСТІ УМАНЬ

75

 

Summary

В.М. Новосад

 

 

 

Жаростійкість і водоутримувальна здатність Ligustrum vulgare L. та Ligustrum ovalifolium "Aureum"

80

 

Summary

О.М. Ткач

 

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ У ЛІСАХ РІВНЕНЩИНИ

84

 

Summary

Л.О. Торосова

 

 

 

Цитологічні маркери для прогнозування швидкості росту видів і гібридів тополь

90

 

Summary

Я.В. Ковбаса

 

 

 

Моделювання мортмаси деревної ламані березових лісів Східного Полісся України

94

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Л.І. Копій, В.М. Гончар, Ю.Й. Каганяк, С.Л. Копій

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ҐРУНТУ ПІД НАМЕТОМ СОСНОВИХ І БЕРЕЗОВО-СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У СУБОРАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

101

 

Summary

В.П. Бессонова, І.А. Зайцева, С.О. Яковлєва-Носарь

 

 

 

ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЇ НА СТАН СТЕПОВИХ ДІЛЯНОК БАЛКИ ШИРОКОЇ ОСТРОВА ХОРТИЦЯ

109

 

Summary

О.І. Величко

 

 

 

ВПЛИВ УМОВ НАФТОЗАБРУДНЕНОГО ҐРУНТУ НА СПЕКТРАЛЬНИЙ СКЛАД БІЛКІВ РОСЛИН КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ

115

 

Summary

А.С. Власенко

 

 

 

ФІТОЦЕНОТИПНА СТРУКТУРА ЗАПОВІДНОЇ ДЕНДРОСОЗОФЛОРИ EX SITU ЗАПОВІДНИХ ПАРКІВ СТЕПУ УКРАЇНИ

118

 

Summary

Н.О. Гнатюк

 

 

 

АЛЕЛОПАТИЧНА АКТИВНІСТЬ ВІДХОДІВ ЕФІРООЛІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА МОНАРДИ ДВІЙЧАСТОЇ (MONАRDA DIDYMA L.); ЗМІЄГОЛОВНИКА МОЛДАВСЬКОГО (DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM L.); ГІСОПА ЛІКАРСЬКОГО (HYSSOPUS OFFICINALIS L.)

124

 

Summary

М.В. Довгаюк-Семенюк, О.І. Величко, О.І. Терек

 

 

 

ВМІСТ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ТА РІСТ РОСЛИН КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ У НАФТОЗАБРУДНЕНОМУ ҐРУНТІ, ПІДЖИВЛЕНОМУ БАКТЕРІАЛЬНИМ ДОБРИВОМ МІКРО-ВІТАЛ

128

 

Summary

В.І. Курницький

 

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

131

 

Summary

І.В. Масберг

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ І ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО КРИМУ

138

 

Summary

М.M. Paslavskyi, S.V. Rykhlyuk

 

 

 

THE DISTRIBUTION OF ESSENTIAL CHEMICAL ELEMENTS IN MESO-SCALE ECOSYSTEMS OF THE DNIESTER'S PRECARPATHIA

145

 

Summary

О.С. Малишевська, О.Д. Мельник

 

 

 

МЕХАНІЧНИЙ РЕЦИКЛІНГ ВІДХОДІВ ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТОВИХ ПЛЯШОК

149

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.В. Комарницький, К.В. Матвійчук, В.М. Теслюк

 

 

 

СТРУКТУРНА ТА ФІЗИЧНА МОДЕЛІ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ ВІДДАЛЕНОГО УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНОЮ РОБОТОТЕХНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ

156

 

Summary

А.М. Комбаров

 

 

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ ДЕРЕВИНИ ПІД ЧАС НАГРІВАННЯ

161

 

Summary

О.С. Мачуга

 

 

 

Методика очищення відстійників каналізаційних очисних споруд від зАтвердІлого сапропелю

165

 

Summary

І.Р. Шепелюк, О.О. Шепелюк, Р.Й. Салдан, П.В. Лютий

 

 

 

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ СКОПУ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

171

 

Summary

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Н.Я. Юрків, С.В. Васильчак, Н.М. Стручок

 

 

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА З уРАХУВАННЯМ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ

175

 

Summary

В.В. Лифар

 

 

 

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСЯГІВ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ РЕГІОНУ

179

 

Summary

О.П. Буряк

 

 

 

Суть, значення та класифікація банківських криз

186

 

Summary

Ф.А. Важинський, П.П. Гаврилко, М.Ю. Лалакулич

 

 

 

Стратегія інвестиційної активності розвитку соціально- економічного потенціалу сільських територій

192

 

Summary

Р.О. Винничук, Я.Ю. Дмитришин

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

198

 

Summary

М.М. Вишиванюк

 

 

 

Підходи до формування інвестиційної стратегії підприємства в індустрії туризму

203

 

Summary

Н.Р. Возний, Р.Д. Бала

 

 

 

ЕТИМОЛОГІЯ ТА РОЗВИТОК ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

208

 

Summary

О.З. Гірська, Г.Г. Цегелик

 

 

 

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ВІД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

214

 

Summary

І.І. Демко

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕОЦІНЮВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

220

 

Summary

Д.Р. Галоян

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АРМЯНО-ИРАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

226

 

Summary

І.Б. Дутчак

 

 

 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ У РЕГУЛЮВАННІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

231

 

Summary

М.О. Жук, В.В. Здрок

 

 

 

Аналіз структури та функцій системи домогосподарств України на макроекономічному рівні

237

 

Summary

Я.М. Кіпчарська, І.І. Малярчук

 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

243

 

Summary

І.В. Лещух, Н.Р. Олійник

 

 

 

ДОМІНАНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

249

 

Summary

О.В. Максимець, Я.В. Безик

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЛИТТЯ та ПОГЛИНАННЯ В ЛІСОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ШВЕЦІЇ, ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ

255

 

Summary

І.І. Мартинюк

 

 

 

АДАПТАЦІЯ МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

264

 

Summary

Ю.В. Машика

 

 

 

УКРАЇНА ТА КРАЇНИ ЄС У СВІТОВІЙ ХВИЛІ БЕЗРОБІТТЯ

270

 

Summary

Т.В. Морська

 

 

 

Земельно-ресурсний потенціал Закарпатської області та його вплив на розвиток сільського господарства

275

 

Summary

Є.Г. Самойленко

 

 

 

ДЕТІНІЗАЦІЯ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

280

 

Summary

О.О. Столяренко

 

 

 

МЕТОДИКА СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВ

284

 

Summary

Д.С. Тарасюк

 

 

 

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

289

 

Summary

О.І. Шевчук, Я.В. Шевчук

 

 

 

Оцінювання територіальної структури економіки Тернопільської області

296

 

Summary

Я.В. Кульчицький

 

 

 

ЗМІНА РОЛІ ДЕРЖАВИ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

302

 

Summary

О.Я. Савчин

 

 

 

Матеріально-технічна база аграрного сектора України: сучасний стан і проблеми формування

308

 

Summary

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

З.П. Чорній, В.І. Вайданич, І.Б. Пірко, М.В. Дячук, В.М. Салапак

 

 

 

Радіолюмінесценція кристалів BaCl2-Pb за температури T < 145 К

314

 

Summary

В.Б. Дудикевич, В.М. Максимович, Ю.М. Костів, Р.Т. Смук

 

 

 

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДОЗИМЕТРИЧНОГО ДЕТЕКТОРА З МЕРТВИМ ЧАСОМ НЕПРОДОВЖУВАЛЬНОГО ТА ПРОДОВЖУВАЛЬНОГО ТИПІВ

322

 

Summary

М.О. Кужелєв, М.О. Житар

 

 

 

Оцінювання та регулювання адміністративної гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків

328

 

Summary

М.В. Бурдейний, М.В. Коробчинський

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАЄКТОРІЇ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ШЛЯХОМ КОМПЛЕКСУВАННЯ НАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ МАКСИМАЛЬНОЇ ПРАВДОПОДІБНОСТІ

336

 

Summary

М.Б. Вітер, Х.О. Засадна

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

341

 

Summary

М.В. Негрей, Т.В. Гнот

 

 

 

Моделювання динаміки лісових ресурсів України

347

 

Summary

О.Б. Юрченко

 

 

 

АНАЛІЗ НАЯВНИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИМІРЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНювання НА ПІДСТАВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ КАРТИ РЕЗУЛЬТАТІВ

355

 

Summary

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ