НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 201
4. – Вип. 24.4. – 400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №4 від 24.04.2014 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.П. Кучерявий, Р.Б. Дудин, Т.М. Левусь

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАРКУ ПЕРЕНІ У МІСТІ ВИНОГРАДОВІ ЗАКАРПАТСЬКої ОБЛасті

9

В.М. Черняк

 

НАУКОВІ ОСНОВИ ЛІСОІНТРОДУКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВОЛИНО-ПОДІЛЛІ У КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

14

О.Є. Іванченко, В.П. Бессонова

 

Видовий склад та стан деревних насаджень парку "Воїнам визволителям" міста Дніпропетровська

22

Л.П. Іщук

 

АСОРТИМЕНТ, ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АРКТО-МОНТАННИХ ВИДІВ РОДУ SALIX L.

28

А.В. Вишневський

 

ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ НА ДІЛЯНКАХ, ЩО ВИЙШЛИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОРИСТУВАННЯ

35

С.І. Галкін, Н.В. Драган, Ю.В. Пидорич

 

СТРАТЕГІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ НАСАДЖЕНЬ у СТАРОВИННИХ ПАРКАХ

40

Н.О. Гнатюк

 

АЛЕЛОПАТИЧНА АКТИВНІСТЬ РОСЛИННИХ РЕШТОК ВИДІВ DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM L., HYSSOPUS OFFICINALIS L., MONARDA DIDYMA L

46

Н.М. Дойко

 

Збереження старовинних паркових композицій із граба звичайного у Державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України

51

К.В. Жихарева

 

РОЛЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

57

В.К. Зыкова, Л.И. Улейская, В.П. Коба, В.Н. Герасимчук, А.Л. Харченко, Е.Н. Спотарь

 

СТАНОВЛЕНИЕ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ПРИМОРСКОГО ПАРКА НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА, ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

64

Л.В. Калашнікова, В.Л. Рубіс, Н.М. Дойко, Н.С. Бойко, Л.М. Кривдюк, М.В. Катревич

 

ЕКСПОЗИЦІЙНІ ДІЛЯНКИ ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" НАН УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ

70

О.А. Коваленко, А.В. Чернова, І.В. Кондрашенкова

 

ВИКОРИСТАННЯ ЖОРЖИНИ КУЛЬТУРНОЇ (DAHLIA CULTORUM L.) ПРИ ПЛАНУВАННІ ТА ОЗЕЛЕНЕННІ ДАЧНИХ ДІЛЯНОК

78

С.А. Коваль

 

УТВОРЕННЯ ДОДАТКОВИХ КОРЕНІВ У СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ ТУЇ ЗАХІДНОЇ (ФОРМА КОЛОНОПОДІБНА) ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБЛЕННЯ РОСТОРЕГУЛЯТИВНОЮ РЕЧОВИНОЮ

85

С.М. Левандовська, О.Г. Олешко

 

ІСТОРІЯ ІНТРОДУКЦІЇ ТА СУЧАСНИЙ СВІТОВИЙ СОРТИМЕНТ АЙСТРИ ОДНОРІЧНОЇ (CALLISTEPHUS CHINENSIS (L.) NEES)

91

М.М. Лесь

 

ЕДАФО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ПРИРОДНОГО ТА ЕКСТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ PLEUROTUS OSTERATUS В МЕЖАХ ОДНОГО БІОГЕОЦЕНОТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

96

В.П. Масальський, І.Л. Мордатенко

 

Газо- і димостійкість культивованих видів роду Tilia L. в умовах урбанізованого середовища Правобережного Лісостепу України (на прикладі вуличних насаджень міст Києва та Білої Церкви)

104

М.Ю. Осіпов

 

ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ГЛОДУ ОДНОМАТОЧКОВОГО

108

О.П. Перебойчук

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ PRIMULA L. У КВІТНИКАРСТВІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

112

Л.Я. Плескач, С.Я. Кондратюк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ ЛІХЕНОФЛОРИ ДЕНДРОПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" НАН УКРАЇНИ

119

А.А. Реут, Л.Н. Миронова

 

ЦВЕТОВОДСТВО В БАШКИРИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

125

С.В. Роговський

 

ПРИЧИНИ ДЕГРАДАЦІЇ БАГАТОРІЧНИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ НАЯВНИХ ПРОБЛЕМ НА ПРИКЛАДІ М. БІЛА ЦЕРКВА

130

В.Л. Рубіс, С.І. Галкін, Н.С. Бойко

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕНДРОЛОГІЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" НАН УКРАЇНИ

139

О.О. Середюк, О.М. Якобчук, Г.А. Кривохатько

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХВОЙНИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ МІСТА КИЄВА НА ПРИКЛАДІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

148

С.А. Ситник, В.М. Ловинська

 

Структура деревостанів головних лісотвірних порід сухих типів лісу Кочерезького лісництва Новомосковського лісгоспу

153

В.М. Хрик

 

ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТИВУВАННЯ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

158

Т.Ф. Чипиляк, М.Ю. Мазура, О.О. Береславська, О.М. Лещенюк

 

КВІТНИКОВО-ДЕКОРАТИВНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ МІСТА КРИВИЙ РІГ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ

164

Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер, І.М. Яновська, Т.Р. Юник, Р.І. Фалько

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ У 2013 РОЦІ

169

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

П.Б. Хоєцький, Б.І. Біляк

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ АЗІАТСЬКОГО БУЙВОЛА (BUBALUS BUBALIS L.) У КАРПАТАХ

176

С.Я. Волошанська, Г.М. Коссак, Т.Б. Скробач, Т.І. Харачко

 

Фармакологічні властивості ялівцю звичайного (Juniperus communis L.) та екологічні особливості його поширення на Дрогобиччині

179

С.Л. Грабовська, Л.О. Колодочка

 

Видова різноманітність кліщів-фітосеїд (Parasitiformes, Phytoseiidae) у рослинних насадженнях міста василькова

184

Б.Ю. Депутат

 

Дослідження впливу нафтових родовищ на довкілля на різних стадіях розробки

190

І.А. Дубовіч, Н.А. Юзич

 

Теоретико-методичні та практичні засади реалізації екологізації економіки

196

В.Р. Ковалишин

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІСІВ

201

С.М. Костенко, О.І. Китаєв, С.Б. Ковалевський

 

ІНДУКЦІЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ ХЛОРОФІЛУ ЛИСТКІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ PHILADELPHUS L. В УМОВАХ МІСТА КИЄВА

209

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

А.Д. Кузик

 

Пожежонебезпечні властивості лісових горючих матеріалів

214

Л.В. Пелик

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ У РИНКОВИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

219

О.Т. Возняк, Х.В. Миронюк, І.Є. Сухолова, Н.А. Сподинюк

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИКА ІЗ УТВОРЕННЯМ ЗАКРУЧЕНОЇ І НАСТИЛЬНОЇ СТРУМИНИ

225

В.В. Войтович, В.В. Шостак

 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСУ ВАЛА ТА ОСІ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТРІЧКОПИЛКОВОГО ВЕРСТАТА

231

Р.Й. Салдан, О.О. Шепелюк, М.М. Копанський, О.С. Ковальчук

 

Вплив режимних параметрів на вміст дрібної фракції під час виготовлення паливних гранул

240

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

М.М. Артус

 

Детінізація економіки як засіб фінансово-економічної безпеки України

245

А.М. Штангрет, М.М. Караїм

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

252

Н.М. Воськало

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

258

І.В. Андел

 

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ТРАНСФЕРТІВ У ФІНАНСУВАННІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

263

А.В. Шлапак

 

ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ІСТОРИЧНОГО ЯДРА НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА"

272

Я.М. Гринчишин

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "КРИЗА ПІДПРИЄМСТВА"

277

І.М. Дашко, О.Я. Колещук, О.Л. Зарицька

 

УРАХУВАННЯ ЧИННИКа РИЗИКУ ПРИ ВИБОРІ КРИТЕРІЮ УХВАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

283

Н.І. Дуляба, М.Г. Шкіря

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА МІСЦЕ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

290

О.Ю. Клепанчук

 

Дослідження місця та ролі податків у суспільстві

294

Г.І. Скорик, М.Б. Швецова, О.І. Тревого

 

ЕНЕРГЕТИЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

303

Н.С. Станасюк, М.В. Оліховська

 

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

310

Т.Н. Тиховская

 

Рынок силовой электроники как производная энергетики

316

Ю.В. Шушкова

 

Проблеми та перспективи зміцнення фінансової складової економічної безпеки суб'єктів підприємництва України

320

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Б.П. Поберейко

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ РІВНЯНЬ ВОЛЬТЕРИ-БОЛЬЦМАНА

328

О.А. Пастух

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ КВАНТОВИМИ РАДІОТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

332

З.А. Стоцько, Д.П. Ребот, В.Г. Топільницький

 

Вплив неперіодичних сил на динамічні процеси у сипкому середовищі під час вібраційної сепарації

336

В.І. Ящук, В.Б. Ганусин

 

МОДЕЛІ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-СЕРВІСНИХ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОГО ОБ'ЄКТа

342

Т.В. Іванишин, О.А. Валюх

 

Методика розрахунку параметрів двоверстатної автоматизованої лінії зі стохастичною тривалістю технологічних операцій

347

O.Є. Токар, М.М. Король, І.М. Шпаківська, В.М. Дичкевич

 

Визначення запасів вуглецю у фітомасі лісових насаджень із використанням інформаційних технологій

351

А.Р. Мілянич

 

ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ ПРИ ПРУЖНОМУ КОНТАКТУВАННІ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ГОЛКОФРЕЗИ І ПОВЕРХНЕЮ ЗАСТИГЛОГО ПЕКУ

358

В.І. Ящук, В.І. Іванчак

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

365

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ