НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – 408 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №2 від 27.02.2014 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

П.Б. Хоєцький

 

ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УГІДДЯХ ДП МГ "ЗВІРІВСЬКЕ"

9

О.О. Климчук

 

КОНСОРТИВНІ ЗВ'ЯЗКИ ПТАХІВ ЧИСТИХ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ПЕРІОД У ЛІСАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

13

А.І. Задорожний, Г.Г. Гриник

 

Лісівничо-таксаційна характеристика деревостанів державного лісового фонду Полонинського хребта Українських Карпат

17

Т.М. Іванюк

 

Щодо ПРИЧИНИ ВСИХАННЯ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

29

І.С. Вінтонів, П.В. Білей, Р.С. Вінтонів

 

Біомаса і водоємність стовбурів дерев у деревостанах, сформованих на південно-західному мегасхилі Українських Карпат

34

Д.М. Голяка, А.М. Білоус

 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ФІТОМАСИ КУЩІВ SALIX CINEREA L. ДЛЯ БІОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ

39

Г.М. Дудич

 

Динаміка формування та ефективності використання земельних угідь сільськогосподарських підприємств

46

А.М. Жежкун

 

Методика обліку підросту та оцінювання успішності супутнього відновлення у соснових деревостанах, призначених для поступових рубок

51

Т.О. Кравець, Ю.А. Запливана

 

МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСІННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ HEUCHERA L.

57

І.І. Миколайко

 

ФЕНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГЕНОТИПІВ Hippophae rhamnoides L. У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

62

І.Ф. Шишканинець, В.Г. Мазепа

 

ВПЛИВ КЛІМАТУ НА РАДІАЛЬНИЙ ПРИРІСТ РАННЬОЇ ТА ПІЗНЬОЇ ДЕРЕВИНИ БУКА В УМОВАХ ГІРСЬКИХ БУКОВИХ ЛІСІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ ЛАТОРИЦЯ

68

Т.Р. Юник, Р.М. Яцик, В.І. Парпан, В.Я. Заячук

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТРОДУЦЕНТІВ У ГОВЕРЛЯНСЬКОМУ ПРИРОДООХОРОННОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ВІДДІЛЕННІ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

74

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Stanisław Baran, Grażyna Żukowska, Anna Wójcikowska-Kapusta, Sylwia Wesołowska-Dobruk, Marta Bik-Małodzińska, Magdalena Sompor-Kulik

 

The usefulness of sewage sludge and mineral wool for soil reclamation on areas devastated due to sulfur extraction by means of Frash method

85

Н.А. Алексейченко, М.А. Борщевский, О.И. Китаев

 

Внутривидовая адаптационная способность Rhus typhina L. в условиях урбоэдафотопов Киева

95

О.М. Адамовський

 

Еволюція підходів до менеджменту лісових екосистем

102

М.М. Лесь

 

БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕНСИВНОГО ВИРОЩУВАННЯ PLEUROTUS OSTERATUS у ПРИРОДНИХ УМОВАХ ЛЬВІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

109

П.П. Мельник, Т.М. Єгорова

 

Концепції еколого-економічного управління в агроекосистемі

114

Ю.Д. Михайлюк

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТЕРИТОРІЇ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

119

О.В. Соваков

 

Особливості мінерального живлення деревних рослин у міських насадженнях Києва

125

А.Ю. Якимчук

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ ЗА ВИМОГАМИ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

131

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.М. Максимів, П.В. Білей, А.М. Комбаров, П.П. Білей

 

Визначення припусків на всихання пиломатеріалів з деревини явора

143

Л.І. Челядин

 

Фізико-хімічні перетворення шлакошламових відходів у матеріал з очищення викидних газів транспортних засобів

146

С.Т. Дуда, Н.І. Шеремета

 

Формування елементів стратегії покращення життєздатності підприємства

151

О.Д. Мельник, О.С. Малишевська

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ ЯК НАПОВНЮВАЧІВ У БЕТОННІ СУМІШІ

156

О.Е. Нарівський

 

Вплив хімічних елементів І структурної гетерогенності сталі AISI 321 на корозійне розчинення Cr, Ni та Fe у хлоридовмісних розчинах

164

М.Л. Павлишин, Р.М. Захарчин, Є.І. Бурак

 

ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ МОРОЗИВА З ДОДАВАННЯМ ДИКОРОСЛИХ ЯГІД

173

Г.П. Шевчук

 

Використання стовбурів "живої" ДЕРЕВИНИ ДЛЯ ОПОР ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ електропередач напругою до одного кіловата

177

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

М.К. Бондарчук, І.С. Скоропад

 

ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ НА ОСНОВІ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

182

А.М. Дейнека, В.М. Степанишин

 

Пріоритетні напрямки перерозподілу коштів на профілактику виробничого травматизму на підприємствах лісової галузі

186

Т.Г. Васильців, Ю.А. Поповіченко

 

Механізми розвитку та забезпечення економічної безпеки підприємництва на сільських територіях

195

Н.С. Прокопенко, С.А. Навроцький, Н.В. Алтухова

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

200

В.М. Фомішина

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КІНЦЕВИМ СПОЖИВАННЯМ І ЗАОЩАДЖЕННЯМ У СИСТЕМІ ЦІЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

205

Р.М. Безус, Н.І. Демчук

 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ - ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

212

Т.Г. Васильців, Н.В. Магас

 

ПЕРЕДУМОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

218

А.М. Должанський, А.М. Когутич

 

Теоретичні аспекти та класифікація дебіторської заборгованості

222

С.Т. Дуда, В.А. Палько

 

Узагальнення методичних підходів до оптимізації структури капіталу підприємства

227

Н.І. Дуляба, С.О. Корнілов

 

Дослідження сутності вартості підприємства

233

О.В. Сардак

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

239

М.О. Жук, В.В. Здрок

 

Аналіз динаміки величини внутрішніх валових заощаджень України

245

М.Й. Ковач

 

Глобалізація як передумова трансформації контрольних функцій держави

253

І.Я. Кулиняк, О.І. Глянцева

 

Тенденції розвитку світового ринку аутсорсингу

259

Н.О. Маргіта, М.В. Маргіта

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

264

О.В. Прокоф'єва

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕСТРАХОВОЇ ГРУПИ REINSURANCE GROUP OF AMERICA ТА ЇЇ ОСНОВНИХ СЕГМЕНТІВ

268

М.В. Рібун

 

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

274

С.Б. Романишин, І.І. Мартинюк

 

ГОРИЗОНТАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ДРІБНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

281

Р.С. Сорока, І.В. Брень, О.М. Колич

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

288

Л.П. Стеців

 

ПРЕВЕНТИВНИЙ ЗАХИСТ ВІД РЕЙДЕРСЬКОЇ АТАКИ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

298

О.В. Фурсіна

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

303

Т.В. Черничко, С.Ф. Черничко

 

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

310

Л.Ю. Шевців, С.В. Приймак

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ

316

Ю.В. Шушкова

 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

324

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Б.П. Поберейко

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ КОРОТКОЧАСНОЇ МІЦНОСТІ ДЕРЕВИНИ

333

О.А. Пастух, В.В. Яцишин, В.В. Лесів

 

Математичний формалізм елементної бази квантових радіотехнічних систем перетворення інформації

338

М.М. Мандрона, Р.В. Сало

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ОТРИМАННЯ АКУСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

343

Л.М. Буяк, В.К. Паучок

 

Порівняння можливих наслідків інтегрування господарства України в економіку Євросоюзу або Росії

347

Т.Б. Шира

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

361

Л.І. Кучер

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БРЕНДУ

366

О.С. Стрямець

 

МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОРОЗПОДІЛЕНОЇ ФІТОМАСИ ЛІСІВ НА ПРИКЛАДІ МАЗОВЕЦЬКОГО ВОЄВОДСТВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

371

П.В. Скотний

 

ВІРТУАЛЬНА ТА МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

375

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Л.І. Гальків

 

Попередження втрат інтелектуального потенціалу молоді: чинник інвестування освіти

383

Є.Г. Матвіїшин

 

Порівняння підходів до прогнозування видатків на заробітну плату працівників дошкільної та загальної середньої освіти (на прикладі м. Червоноград)

388

Л.Р. Кучер, О.М. Замрій

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСУ НАБОРУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

395

Ю.В. Машика

 

Проблеми ефективної зайнятості населення України

401