НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11. – 424 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №10 від 25.12.2014 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Н.О. Олексійченко, М.О. Гричук

 

 

 

ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ТА СИСТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА НАСАДЖЕНЬ ДЕНДРОПАРКІВ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

8

 

Summary

A.F. Goychuk, I.M. Kulbanska

 

 

 

ETIOLOGY OF COMMON ASH DISEASES IN PODOLIA, UKRAINE

15

 

Summary

Ю.І. Гайда

 

 

 

ПЛЮСОВІ ДЕРЕВА ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ТА СКЕЛЬНОГО ЯК ОБ'ЄКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ IN SITU

20

 

Summary

Г.Г. Гриник

 

 

 

статистичне обґрунтування особливостей виділення експозиційно-орографічних груп букових деревостанів Українських Карпат

26

 

Summary

І.В. Блищик

 

 

 

ТАКСАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ПОШИРЕННЯ ДЕРЕВОСТАНІВ ВІЛЬХИ КЛЕЙКОЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

32

 

Summary

Н.Ю. Бреус

 

 

 

ЗИМОСТІЙКІСТЬ ГАРНОКВІТУЧИХ КУЩІВ В ОЗЕЛЕНЕННІ КИЄВА

38

 

Summary

В.П. Власюк

 

 

 

Особливості зимового Живлення зайця сірого (Lepus europaeus Pall.) у лісових угіддях Житомирщини

41

 

Summary

А.В. Вишневський

 

 

 

ВІДТВОРЕННЯ СОСНОВИХ ЛІСІВ У БОРОВИХ УМОВАХ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ

46

 

Summary

І.П. Лакида

 

 

 

ОНОВЛЕНІ МОДЕЛІ ТА ТАБЛИЦІ СУМ ПЛОЩ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ І ЗАПАСІВ ПОВНИХ ЯСЕНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ

50

 

Summary

О.С. Мажула, А.Ю. Гордіященко, Є.С. Голубенко

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СМОЛЯНИХ КАНАЛІВ У ХВОЇ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS L.) У деревостанах ПРИРОДНого походження ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ

56

 

Summary

О.М. Мельник, П.І. Лакида

 

 

 

ДИНАМІКА ЗАПАСІВ І ПЛОЩ ДЕРЕВОСТАНІВ ГОЛОВНИХ ЛІСОТВІРНИХ ПОРІД НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ПРИП'ЯТЬ-СТОХІД"

62

 

Summary

О.Ю. Марно-Куца

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ВНУТРІШНЬО-КВАРТАЛЬНОГО ДВОРИКА МІСТа УМАНЬ

68

 

Summary

Н.Л. Піскун

 

 

 

РОЗМНОЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ LABURNUM MED. ЗЕЛЕНИМ ЖИВЦЮВАННЯМ

73

 

Summary

Н.В. Регуш, Л.Т. Васер, Ю.Й. Каганяк

 

 

 

АНАЛІЗ НАМЕТУ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОРОЗДІЛЬНИХ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ

77

 

Summary

В.М. Скробала

 

 

 

ТИПОЛОГІЯ РОСЛИННОСТІ ГІРСЬКОГО КРИМУ

84

 

Summary

І.П. Тереля, І.Ф. Шишканинець, В.Г. Мазепа

 

 

 

ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БУКОВИХ ЛІСІВ БАСЕЙНУ ЛАТОРИЦІ

88

 

Summary

О.В. Шума, Н.Є. Горбенко

 

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ КВІТНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЛЬВОВА

94

 

Summary

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

П.Д. Завірюха, З.П. Неживий, К.А. Андрійчук, О.М. Шоцька

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ СІЯНЦІВ КАРТОПЛІ F1

98

 

Summary

О.Д. Гнаткович

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

104

 

Summary

О.І. Дерех

 

 

 

ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТАН БУКОВИХ І ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЛЬВОВА

109

 

Summary

Т.А. Козинятко

 

 

 

Віталітетна структура ценопопуляцій Schoenus ferrugineus L. в умовах антропогенного навантаження

117

 

Summary

О.Я. Маліновська, К.C. Голошва

 

 

 

ОСНОВНі ПРОБЛЕМи СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

123

 

Summary

О.А. Матвійчук

 

 

 

ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ОРНІТОФАУНУ ВЕРХНЬОГО І СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ

128

 

Summary

А.Г. Савицька

 

 

 

Печіночники лісових угруповань Передкарпаття та Горган

133

 

Summary

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Е.М. Гуліда, І.О. Мовчан, Т.М. Кіт

 

 

 

методика визначення СОЦІАЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ В ПРИМІЩЕННЯХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

139

 

Summary

І.М. Сопушинський, В.О. Маєвський, Г.М. Воляник, І.І. Харитон

 

 

 

Особливості кваліметрії стовбурної деревини

150

 

Summary

В.Г. Прокопов

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЕ

154

 

Summary

М.І. Васильєв, І.О. Мовчан

 

 

 

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ СИСТЕМИ ГАСІННЯ ТА ЛІКВІДУВАННЯ ПОЖЕЖ НА МІСьких ОБ'ЄКТАХ

159

 

Summary

І.С. Габа, О.Б. Ференц

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОСТІЙКОСТІ ДВЕРНИХ БЛОКІВ, виготовлених з РІЗНИХ ПОРІД ДЕРЕВИНИ

167

 

Summary

Р.В. Зінько, І.С. Лозовий, Р.Б. Мокрицький

 

 

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОБОТИ АДАПТИВНИХ ВІБРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИН З ДЕБАЛАНСНИМ ВІБРОПРИВОДОМ

174

 

Summary

С.В. Зубик, М.М. Ходан

 

 

 

Архітектурно-планувальні методи боротьби з транспортним шумом міста

185

 

Summary

Р.А. Нанівський

 

 

 

вплив нерівностей на стійкість руху колісного транспортного засобу вздовж криволінійної ділянки шляху

192

 

Summary

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук, О.М. Мартин, М.Г. Москва

 

 

 

вплив процесів соціалізації на перехідні мікроекономічні системи

199

 

Summary

О.А. Бітер, Л.Д. Чалапко, І.І. Кобзарук

 

 

 

Актуальні проблеми забезпечення стабільності національної грошової одиниці України

205

 

Summary

І.В. Андел

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ У РЕГІОНІ

213

 

Summary

Т.П. Бабійчук

 

 

 

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА БАНКІВСЬКий СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

219

 

Summary

О.П. Буряк

 

 

 

особливості антикризового регулювання банківської системи України

226

 

Summary

В.А. Вареник

 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ

232

 

Summary

Н.Б. Демчишак

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

236

 

Summary

В.В. Гуменюк

 

 

 

Визначення факторів легалізації підприємництва

242

 

Summary

О.Ю. Клепанчук

 

 

 

Фіскально-економічні важелі впливу на діяльність суб'єктів малого бізнесу

247

 

Summary

О.І. Корончевська

 

 

 

залучення інвестицій в основний капітал лісогосподарських підприємств шляхом побудови Регіональних кластерів

256

 

Summary

О.М. Кульбака

 

 

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

262

 

Summary

Л.І. Лелик

 

 

 

КРЕДИТНІ РЕСУРСИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ І ЇХНІЙ ВПЛИВ НА РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

267

 

Summary

Л.І. Новосельська

 

 

 

методичні аспекти організації податкового обліку

274

 

Summary

О.П. Павліщук

 

 

 

ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ФОРМУВАННі ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

279

 

Summary

С.Б. Соловій, В.В. Пустовар, В.М. Миленький

 

 

 

Аналіз розвитку аграрного виробництва в Україні

286

 

Summary

Н.С. Станасюк, О.І. Грицай

 

 

 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ІННОВАЦІї ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

293

 

Summary

М.Ю. Трофименко

 

 

 

Ефективність бюджетного фінансування соціальної інфраструктури України

299

 

Summary

М.В. Цап

 

 

 

дієвість організаційно-економічного механізму державної структурної політики регулювання імпортозаміщення в Україні

309

 

Summary

И.С. Чишко

 

 

 

оценка и формирование финансовой гибкости субъектов хозяйствования

316

 

Summary

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.М. Березький, Г.М. Мельник, К.М. Березька, Т.В. Дацко

 

 

 

Інтелектуальна система аналізу зображень ауто- та ксеногенних тканин

323

 

Summary

В.Г. Прокопов

 

 

 

ЗАМЕЩЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНОЙ СИСТЕМЕ

330

 

Summary

E.V. Biletskiy

 

 

 

Determination of the dissipation during the flow of non-Newtonian materials in channels with basic geometry

336

 

Summary

Ю.І. Грицюк, М.Ю. Грицюк

 

 

 

Особливості МУЛЬТИПЛІКАТИВНого ЗГОРТАННЯ часткових КРИТЕРІЇВ в узагальнений показник

341

 

Summary

Л.І. Новосельська

 

 

 

Інформаційні моделі податкового обліку

353

 

Summary

О.С. Петрученко, Л.Д. Величко, О.І. Хитряк

 

 

 

особливості ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ЖОРСТКОСТІ РУХОМОГО ОБ'ЄКТУ З ВРАХУВАННЯМ ЙОГО БАГАТОМАСОВОСТІ

357

 

Summary

М.Б. Сокіл

 

 

 

вплив РУХу СУЦІЛЬНого ПОТоку СЕРЕДОВИЩА на ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ГНУЧКИХ ТРУБЧАСТИХ ТІЛ

363

 

Summary

О.Б. Телішевська

 

 

 

ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНО-ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

368

 

Summary

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Т.А. Сафранов, О.Р. Губанова, Т.П. Шаніна, В.Ю. Приходько

 

 

 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ у ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

376

 

Summary

В.І. Ярема, Р.М. Скриньковський

 

 

 

ВПЛИВ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

379

 

Summary

І.І. Новаківський, Ю.В. Войцеховська

 

 

 

Розвиток організаційних систем управління підприємством в умовах інформатизації

382

 

Summary

В.Т. Андрушко, о. Михайло Лучків, Л.М. Волошин, Н.О. Микита

 

 

 

РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ - ГОЛОВНА ЗАСАДА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ

389

 

Summary

І.Ю. Потай

 

 

 

НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

398

 

Summary

З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНТРОПІЇ ШЕННОНА

404

 

Summary

А.І. Тесля

 

 

 

Суть та основні компоненти інтелектуального капіталу

409

 

Summary

І.М. Флис

 

 

 

проблеми та перспективи розвитку Профспілок

418

 

Summary