НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – 408 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 28.03.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.І. Гайда, Р.М. Яцик

 

НАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

9

В.Г. Мазепа, І.Ф. Шишканинець

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВОЛОГИХ БУЧИН У ВЕРХІВ'ЯХ БАСЕЙНУ РІЧКИ ЛАТОРИЦЯ

17

М.Н. Євтушевський

 

ЗНАЧЕННЯ КОЗУЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ (CAPREOLUS CAPREOLUS) В БІОЦЕНОЗАХ КАНІВСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

21

В.С. Олійник, О.М. Ткачук, Н.В. Бєлова

 

ЗАХИСНА РОЛЬ ЛІСИСТОСТІ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

26

Р.М. Вітер

 

СТРУКТУРА І ДИНАМІКА ТРАВ'ЯНОЇ РОСЛИННОСТІ НА ЗРУБАХ БУКОВИХ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

31

Р.Д. Василишин, Г.С. Домашовець, А.Ю. Терентьєв

 

АНАЛІЗ ТИПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛІСІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

37

Н.М. Волощук, В.М. Білоус

 

МІКОБІОТА ЖОЛУДІВ QUERCUS ROBUR L. КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

43

О.В. Жуковський, О.В. Зборовська

 

СТРУКТУРА СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

49

Ю.В. Зварич

 

ДИНАМІКА РОСТУ ПІВСІБСОВИХ ПОТОМСТВ ПІДСОЧЕНИХ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА МАЛОМУ ПОЛІССІ

55

В.О. Файда, Р.М. Гречаник

 

ФОРМОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО (АCER PLATANOIDES L.)

59

А.Ф. Ліханов, С.Ю. Білоус, А.А. Клюваденко

 

ГОРМОНАЛЬНА ІНДУКЦІЯ МОРФОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ У КАЛЮСНИХ ТКАНИНАХ ОСИКИ (POPULUS TREMULA L.) IN VITRO

65

Р.І. Мандзюк, М.М. Гузь

 

СУЧАСНИЙ СТАН І НАСІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕРЕВ МАЛОПОШИРЕНИХ ВИДІВ РОДУ ЯЛИЦЯ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

74

О.С. Остапчук, С.С. Курка, Г.П. Іщук, В.В. Мамчур

 

ФОРМУВАННЯ ТРАВ'ЯНОЇ РОСЛИННОСТІ ПІД НАМЕТОМ ЛІСУ В УМОВАХ СВІЖОЇ ГРАБОВОЇ ДІБРОВИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

80

В.П. Чигринець, В.А. Ігнатенко, Л.О. Романенко

 

ДОСВІД ВВЕДЕННЯ МОДРИНИ В ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ В СВІЖІЙ КЛЕНОВО-ЛИПОВІЙ ДІБРОВІ НА ПІВНІЧНОМУ СХОДІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

88

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.Р. Хомин, Б.Й. Маєвський, Л.Є. Шкіца, Л.І. Челядин

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ПОШУКАХ І ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ

92

В.В. Лавний, В.Г. Мазепа

 

ВПЛИВ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА ВІТРОВАЛИ І БУРЕЛОМИ ЛІСУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

97

Я.В. Геник

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЕКОСИСТЕМ З МЕТОЮ ЇХ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ

103

Н.В. Василиха

 

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

108

В.В. Гулай

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ КОМПОНЕНТІВ ФІТОЦЕНОЗІВ ВІЛЬХОВИХ ЧАГАРНИКОВИХ БОЛІТ НА СПІРОХЕТ LEPTOSPIRA INTERROGANS

113

Л.В. Рібун, Г.В. Стричак

 

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АГРОТУРИЗМУ

117

О.І. Мілашовська, Н.М. Гоблик-Маркович

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

121

Н.І. Козій, Л.І. Копій, І.Є. Кульчицький-Жигайло

 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПЕРЕХОПЛЕННЯ ОПАДІВ ЛІСОВИМ НАМЕТОМ

128

П.П. Мельник

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРОСФЕРІ

134

К.В. Мирончук

 

ФЕНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЖИВОПЛОТІВ У ЕКОЛОГО-ФІТОЦЕНОТИЧНИХ ПОЯСАХ БУКОВИНИ

140

Н.В. Павлюк, В.В. Павлюк

 

БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОВИХ ТРАВ'ЯНИХ РОСЛИН І ЇХ ФІТОЦЕНОТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

145

В.В. Пророчук, С.І. Фокшей

 

СТРАТЕГІЯ ОХОРОНИ МАКРОМІЦЕТІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ "ГУЦУЛЬЩИНА"

151

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Р.О. Демчина, І.М. Озарків, М.Ф. Федина, П.П. Гриджук, Б.М. Перетятко

 

ВИКОРИСТАННЯ АМІДОФОСФАТУ КМ ЯК АНТИПІРЕНУ ДЛЯ ПРОСОЧУВАННЯ ДЕРЕВИНИ МЕТОДОМ "ПРОГРІВ-ХОЛОДНА ВАННА"

156

Т.В. Юськевич

 

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ СОСНИ

166

Л.А. Яремчук

 

ОПОРЯДЖЕННЯ НАСТИЛІВ ПІДЛОГИ ЕКОЛОГІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ ОЛІЙ

170

Л.М. Бойко, С.М. Кульман

 

МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ ІЗ ЛИЧКОВАНИХ СТРУЖКОВИХ ПЛИТ

174

Л.А. Гаврилюк, І.М. Озарків

 

АНАЛІЗ СКЛАДІВ АНТИСЕПТИКІВ ДЛЯ ПРОСОЧУВАННЯ ЧОРНОВИХ МЕБЛЕВИХ ЗАГОТОВОК

180

Р.Й. Салдан, Р.О. Козак, О.О. Шепелюк

 

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТРИВАЛОСТІ ПРОВАРЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ БУКА НА МЕХАНІЧНУ МІЦНІСТЬ РАДІАЛЬНОГО СТРУГАНОГО ШПОНУ

185

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк, І.Д. Стасюк

 

БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ З ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

189

В.В. Дятлова, О.В. Саєнко

 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

194

О.Є. Бавико

 

ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ПОЛІТИКИ КЛАСТЕРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

199

І.М. Горбан

 

ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

207

Г.І. Бодак

 

ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

213

Т.І. Городиський

 

ПОТРЕБА ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ "ДРОГОБИЧЧИНА"

217

А.М. Должанський, Н.М. Гранчук

 

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТАМИ

223

А.М. Должанський, О.С. Джоголь

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

230

О.М. Кавин

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

236

М.Й. Ковач, М.П. Лазур

 

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

242

С.М. Макух

 

МОТИВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНВЕСТУВАННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІК

248

О.Я. Маліновська, О.В. Матвіїв

 

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ, ЙОГО СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

251

Б.М. Пісний

 

ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЯКІСНУ ПРОДУКЦІЮ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

256

Н.В. Палапа

 

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

263

Н.Я. Скірка

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО СТРУКТУРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

268

Ю.І. Стеблецька

 

SWOT-АНАЛІЗ - МЕТОД ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ НЕБЕЗПЕК

275

С.М. Тесля, М.І. Платко

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

280

П.М. Томич

 

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

286

В.Ф. Халло

 

СУБ'ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖГАЛУЗЕВОЇ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

291

О.М. Чабанюк, Н.О. Юганович

 

ОБЛІК ТОВАРІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

297

С.Ю. Шаповалов

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЯК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

301

О.І. Шкуратов

 

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

309

Р.В. Шуляр, М.Б. Хома

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ГНУЧКІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ

314

А.І. Ясінська

 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

319

Ю.Є. Ковний

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

324

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Б.А. Карпінский, В.О. Григоренко

 

КОНЦЕПЦІЯ ОПТИМІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТЕРИТОРІЇ

331

Н.В. Чудінова, Ю.І. Грицюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

337

Р.О. Козак, М.М. Копанський

 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ ФУР'Є ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ РЕЖИМІВ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ СОРТИМЕНТІВ

346

Н.М. Коркуна, Г.Г. Цегелик

 

ДВОКРИТЕРІАЛЬНА ЗАДАЧА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА, ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ МАКСИМАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ ВІДРАХУВАННЯ

350

О.В. Мельников, М.М. Караїм

 

БАГАТОФАКТОРНИЙ ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ ОПТИМАЛЬНОГО АНТИКРИЗОВОГО РІШЕННЯ В ПРОЦЕСІ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ НЕЧІТКОГО ВІДНОШЕННЯ ПЕРЕВАГИ

355

В.К. Паучок

 

БАЗОВА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

362

 

 

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

С.Т. Дуда, С.В. Попівняк

 

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

370

С.Г. Шевченко

 

ДЖЕРЕЛА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

375

Л.М. Гнатик, М.М. Баран, І.М. Васькович

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА

380

Р.Р. Августин

 

УКРАЇНСЬКИЙ СВІТОГЛЯДНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС У ГАЛИЧИНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

385

І.І. Горін

 

ТЕНДЕНЦІЇ ПОТОЧНИХ І КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЇ У ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ НА СУЧАСНОМУ РІВНІ

399