НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – 404 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №1 від 26.01.2012 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.С. Олійник

 

ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ВОДНОГО РЕЖИМУ ЯЛИНОВИХ ЛІСІВ КАРПАТ

9

В.О. Манойло

 

ВИРОЩУВАННЯ СІЯНЦІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО У КОНТЕЙНЕРАХ З "ПОВІТРЯНИМ ПІДРІЗАННЯМ" КОРІННЯ

14

Н.Є. Горбенко, О.М. Гриник, О.П. Панасюк, Л.І. Улейська

 

КУЛЬТИВУВАННЯ ФОРМ ЛІСОВИХ РОСЛИН У ПАРКАХ УКРАЇНИ

19

М.М. Горбач, В.М. Іваницька

 

Підбір ґрунтів під сади в Закарпатті

23

І.П. Любинець

 

Аутфітосозологічна характеристика рідкісних видів рослин Яворівського національного природного парку

29

Н.В. Михайлович

 

ОЦІНка ДЕКОРАТИВНОСТІ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ"

33

О.А. Стасюк

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ СОСНИ ВЕЙМУТОВОЇ (PINUS STROBUS L.) В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ

37

К.Ф. Хоменко

 

ІСТОРІЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ЧЕРЕМХИ ПІЗНЬОЇ В УКРАЇНІ

42

Н.І. Кульчицька-Жигайло

 

ІНТЕРЦЕПЦІЯ РІДКИХ ОПАДІВ ШТУЧНИМИ ЗМІШАНИМИ ДЕРЕВОСТАНАМИ У ВОЛОГІЙ БУКОВІЙ СУЯЛИЧИНІ БЕСКИД

45

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.І. Парпан, І.І. Козак, Т.В. Парпан

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЛАНДШАФТНОЇ ЕКОЛОГІЇ

52

І.М. Лицур, А.А. Головко

 

Цінова політика у лісовому господарстві в контексті використання лісоресурсного потенціалу України

56

О.В. Врублевська

 

ЦІНОВА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ та ЗМІНА РОЛІ ДЕРЖАВИ

63

У.П. Бабкевич

 

ПРИНЦИПИ Економічного СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ щодо ПОКРАЩЕННЯ ПОГЛИНАННЯ ЛІСОВИМИ ЕКОСИСТЕМАМИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

70

М.І. Бублик

 

Екологічні платежі у складі державної стратегії екологічної політики України

74

О.М. Кушнірчук-Ставнича

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОЛОГО- ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

82

У.В. Павлюк

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ У ПРИРОДОХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МІСТА ЛЬВОВА

89

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Й.В. Андрашек, Р.Б. Щупаківський

 

Аналіз зміни механічних властивостей термічно модифікованої деревини клена (Acer pseudoplatanus L.) та ялини звичайної (Picea abies K.) шляхом дослідження її пористої структури

97

О.А. Васильченко, О.О. П'янкова

 

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ

100

Л.І. Демкевич, М.Ю. Барна, О.В. Сафронова, А.М. Уська

 

Використання хімічних речовин у текстильній промисловості та їх токсикологічна характеристика

110

А.В. Ляшеник, Л.О. Тисовський, Л.М. Дорундяк, Ю.Р. Дадак

 

Дослідження впливу бункера на аеродинаміку циклона шляхом моделювання процесів засобами Cosmos Floworks

113

І.І. Матлай, В.М. Жук, М.А. Саницький

 

Розрахункова витрата та Час концентрації дощового стоку з радіальних у плані басейнів з постійним поздовжнім похилом

119

Г.В. Нощенко, Д.В. Тимик

 

Вплив модифікування лущеного шпону на рН його поверхні

125

А.Б. Пилип'як, Л.Ф. Дзюба, І.Т. Ребезнюк

 

Експериментальне дослідження зміни напруження у вузькій стрічковій пилці під час пиляння деревини

129

В.В. Попович

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ЛАНОК КЕРМОВОГО ПРИВОДА ТА ЇХ ПРИВ'ЯЗУВАЛЬНИХ РОЗМІРІВ ДО РАМИ АВТОБУСА ІЗ ЗАЛЕЖНОЮ ПІДВІСКОЮ

133

Р.Й. Салдан, І.Р. Шепелюк

 

Аналіз впливу процесу гідротермічної обробки на властивості деревини бука

140

М.Б. Сокіл

 

ЗГИННІ КОЛИВАННЯ ГНУЧКИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ ПРИВОДІВ І СТРУКТУРА РОЗВ'ЯЗКУ ЇХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

144

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський, Н.Я. Юрків

 

Капіталізація економічних систем: поняття, типи, ефективність

148

С.В. Васильчак, Л.Р. Демус

 

Оцінка кредитоспроможності позичальника як один із методів забезпечення економічної безпеки банку

154

Т.Г. Васильців, Л.М. Федишин

 

Комплексна оцінка економічної безпеки приватного підприємства "Агро-Січ" та пріоритети її зміцнення в сучасних умовах

161

А.В. Івануса, В.З. Холявка

 

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

165

О.О. Ільчук, Д.С. Драгініч

 

Вдосконалення оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства як передумова оптимального управління ним

170

І.В. Барилюк

 

Аналіз детермінант формування ресурсного потенціалу банків України

174

В.І. Блонська, Я.Б. Горлай

 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

181

Ф.А. Важинський, П.П. Гаврилко

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

185

С.В. Васильчак, М.Ф. Вінтоняк

 

Інформаційне забезпечення комерційної діяльності банків як елемент економічної безпеки

189

І.О. Ворончак

 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ: АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

195

І.В. Гомонай, Г.Г. Чмерук

 

Парадигма результативності регулювання грошової пропозиції в перехідній економіці

203

С.П. Грабовенська

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ДИНАМІКА ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ В УКРАЇНІ

214

М.В. Кмицяк, О.Є. Дендюк, І.Ф. Ясіновська

 

Проблеми платоспроможності підприємств малого бізнесу

221

С.Т. Дуда, І.Б. Манчур

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

226

Н.І. Дулябa, Л.В. Миник

 

Дослідження сутності прибутку підприємства в різноманітних концепціях його формування

229

Н.М. Заярна, К.Ю. Демченко

 

Роль держави у функціонуванні підприємств в Україні в умовах кризи

234

В.Л. Кізима

 

ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

238

Л.П. Коваль

 

ЗМІНИ У СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

244

Ю.В. Машика

 

Сучасний стан ринку праці України в умовах світової фінансової та економічної кризи

250

О.О. Коць, Л.П. Бондаренко

 

Фактори невизначеності на етапі науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва та показники їхнього оцінювання

254

Ю.В. Максимець

 

ТИПИ ПІДПРИЄМЦІВ У ВИМІРІ ПОВЕДІНКОВОЇ АКТИВНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

262

О.В. Копитко

 

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

266

Ю.М. Кушнірчук

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ФІСКАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОДАТКІВ НА ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ З МЕТОЮ ЗМІЦНЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ

273

О.В. Мазуренко

 

СПЕЦИФІКА, УМОВИ ТА ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

281

О.П. Макар

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

284

С.М. Макух

 

Кон'юнктура прямих іноземних інвестицій на ринку міжнародних інвестиційних ресурсів

291

Н.О. Маргіта

 

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

294

І.А. Маринич, З.Б. Горлай

 

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

298

Т.В. Мединська, О.С. Балянда

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

302

Т.В. Мединська, Р.Ю. Корзун

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

308

І.М. Поліщук

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

313

І.С. Скоропад, Л.О. Ніконова

 

Значення бюджету для фінансової системи держави

322

Т.В. Смиковчук

 

МОДЕЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

326

О.С. Червінська, Н.Ю. Піксайкін

 

Ефективність функціонування малого підприємництва в Україні

332

Г.Т. Шелестак

 

СУТНІСТЬ і ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ У РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

336

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

І.М. Озарків, І.А. Соколовський, О.І. Озарків, В.С. Козар

 

КІНЕТИКА І ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ СУШІННЯ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ КОЛОЇДНИХ МАТЕРІАЛІВ

343

Л.М. Буяк, В.К. Паучок

 

Математична модель інвестування в низькопродуктивну економіку

346

О.І. Бринь, П.А. Бехта

 

Моделювання процесу прогрівання просоченого антипіреном шпону під час пресування вогнестійкої фанери

358

В.М. Онишкевич, Х.О. Гапаляк

 

УРАХУВАННЯ СТОХАСТИЧНОСТІ В ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ

361

О.С. Бойченко, В.В. Воротніков, М.І. Сичевський

 

МЕТОДИКА ЗНАХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСПЕКТИВНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НА БАЗІ БЕЗДРОТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ІЗ ДИНАМІЧНО ЗМІНЮВАНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ

366

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ