НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.17. –
400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №11 від 24.11.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Р.М. Гречаник, М.М. Гузь, Н.О. Олексійченко

 

Особливості введення в культуру in vitro шовковиці білої (MORUS ALBA LINN.)

9

М.І. Сорока

 

ВИСОТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОСЛИННОСТІ НА РОЗТОЧЧІ

21

М.П. Горошко, Г.Г. Гриник, С.В. Портах

 

Взаємозв'язок між товарною структурою та горизонтальною будовою ялицевих лісостанів Українських Карпат

27

Я.В. Геник, О.Ю. Стасюк

 

СКЛАД ТА СТРУКТУРА ФЛОРИ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

34

Г.П. Іщук

 

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ ВИДІВ РОДУ JUGLANS

38

М.М. Король, І.Р. Гуменюк

 

Стан та структура грабових деревостанів природозаповідного фонду Тернопільщини

43

В.О. Манойло

 

Особливості розміщення дерев у різновікових природних сосняках після лісовідновного рубання вибірковим способом

49

Ф.Ф. Марков

 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ОБ'ЄКТИ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ ТА ЇХ СУЧАСНИЙ СТАН

55

К.О. Скварко, О.П. Кальмук, Ю.І. Бено

 

Вплив лазерного, УФ-С- i червоного світла на проростання насіння Arnica montana L.

59

Н.С. Стрямець, М.М. Елбакідзе, В.П. Рябчук, П.Е. Ангельстам

 

Особливості використання недеревних ресурсів лісу сільськими жителями Швеції (на прикладі регіону Смоланд)

65

Т.І. Харачко

 

ПЕРСПЕКТИВИ МІЖВИДОВОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ ЯЛИЦЬ В УКРАЇНІ

70

Т.В. Юськевич, Т.Б. Скробач, В.М. Сміх

 

ПОШИРЕННЯ PINUS NIGRA ARN. ТА PINUS PALLASIANA D.DON У ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

74

Д.І. Бідолах, Ю.Г. Гринюк, В.С. Кузьович, Я.М. Шляхта

 

ЛАНДШАФТНА РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКИХ ПАРКІВ ЯК ЗАСІБ КОМПЕНСАЦІЇ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ЗБИТКІВ

76

П.С. Теліш

 

Стан використання лісових ресурсів Верхньодністровських Бескидів та шляхи його оптимізації

81

В.В. Лавний, Г.Т. Криницький

 

ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПІДРОСТУ ДЕРЕВНИХ ПОРІД

86

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

І.М. Лицур, А.А. Головко

 

Роль принципів, критеріїв та індикаторів сталого розвитку у формуванні системи управління лісами та лісовим господарством України

91

І.П. Соловій, Х.І. Ільків

 

Еколого-економічна оцінка процесу поглинання вуглецю лісовими екосистемами Карпатського регіону

97

І.В. Козій

 

Забезпечення вимог суспільства з допомогою багатоцільового лісокористування

104

Т.Я. Кулешник

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙ ПОСЛУГ ЕКОСИСТЕМ У КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ УПРАВЛІННЯ ЛАНДШАФТАМИ І ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

108

Т.В. Курбет

 

Особливості нагромадження 137Cs різними органами конвалії звичайної у вологих сугрудах Полісся України

114

І.С. Позинич

 

Флористичні особливості території карпатської частини річки Дністер

121

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

І.М. Озарків, В.С. Козар

 

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ КРИВОЇ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

125

Є.Й. Ріпецький

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПЕРЕМІЩЕНЬ РАМИ НАВАНТАЖУВАЧА

128

Р.В. Зінько, Є.В. Сулоєва

 

МОБІЛЬНІ РОБОТИ У СИСТЕМІ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ

132

С.С. Жуковський, Г.М. Клименко

 

Ефективність вентилювання виробничих приміщень з потужними джерелами тепловиділень за схемами перетікання повітря "знизу - вверх"

138

С.С. Жуковський, Р.А. Гудз

 

Особливості визначення розрахункових параметрів основних видів повітря у процесах загального механічного вентилювання приміщень

144

А.Б. Пилип'як, Л.Ф. Дзюба, І.Т. Ребезнюк

 

Методика експериментального дослідження напруження у вузькій стрічковій пилці під час різання деревини

151

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.В. Васильчак, Д.Г. Магомедрасупова

 

Мотивація персоналу в системі безпеки підприємницької діяльності

155

В.І. Блонська, О.Р. Венгжин

 

Ефективне управління прибутком підприємства - основа розвитку його стратегічного потенціалу

160

O.L. Borshch

 

Problems of Decentralization of Financial Relations in Ukraine

165

Ф.А. Важинський, П.П. Гаврилко, М.Л. Потинський

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

170

С.В. Васильчак, Н.С. Галан

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

175

В.М. Вишняков

 

Роль контракту в управлінні ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства

179

Л.Й. Гнилянська

 

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

185

М.О. Довба, В.С. Дудюк, Р.Б. Колісник

 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

190

Я.О. Зубрицька

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

194

Н.П. Карачина, Л.С. Філатова

 

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

200

О.В. Коваленко

 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

206

О.О. Кучма

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ ВЖИВАНИМ ОДЯГОМ У МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ "ПЛАНЕТА СЕКОНД-ХЕНД"

214

Г.Я. Левчунь

 

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

217

О.В. Лепьохін

 

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

223

О.Я. Маліновська, І.О. Максимів

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ МІСТА ЛЬВОВА

231

А.О. Малець

 

ЧИННИКИ РИЗИКУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

234

О.В. Манойленко

 

ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

237

Л.Г. Олейнікова

 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ТА ПРАКТИКА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

242

О.І. Павленко

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ

247

В.Б. Прокопишак

 

СТАН ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

254

О.Я. Савчук, Н.В. Савчук, О.О. Савчук

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

260

А.Р. Стецик

 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА: СУТЬ ПОНЯТТЯ

268

Л.С. Томашик

 

НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ ОЦІНКИ

274

А.Р. Тушницький

 

СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ: АНАЛІЗ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

280

Л.М. Чиж

 

РИНОК ЗОЛОТИХ МОНЕТ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

294

І.Р. Шпакович

 

ПІДПРИЄМСТВА-ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

299

Н.Б. Ярошевич, В.Є. Матвіїшин

 

РОЗВИТОК В УКРАЇНІ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАКРОФІНАНСОВОГО БЮДЖЕТУВАННЯ

304

І.Ф. Ясіновська, Н.Є. Ціцька

 

ПРОБЛЕМИ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЬВІВЩИНИ

310

Ю.В. Сенейко

 

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

314

О.Р. Бегень

 

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІРСЬКИХ РАЙОНІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

320

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.І. Соколовський, І.Д. Капран

 

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

328

Т.Б. Бас

 

АНАЛІЗ УПОДОБАНЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЩОДО ПОСЛУГ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕПАРАМЕТРИЧНОГО СТАТИСТИЧНОГО АПАРАТУ

335

П.Ю. Денисюк, В.М. Теслюк, М.Є. Перейма, Т.В. Теслюк

 

ВИКОРИСТАННЯ ІЄРАРХІЧНИХ МЕРЕЖ ПЕТРІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ МЕМС

340

А.Я. Зелінський, В.М. Теслюк

 

ПРОГРАМНА МОДЕЛЬ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ЗАДОВОЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

344

В.В. Кулешір

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ БЮДЖЕТІВ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

348

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

П.С. Гнатів, П.Р. Хірівський, Н.Є. Панас

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

356

А.В. Череп, Т.В. Пуліна

 

РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КЛАСТЕРНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

360

В.О. Колотій

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

368

Н.В. Кузьминчук

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У РЕГІОНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПЕРСПЕКТИВИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

374

Т.М. Степура, І.І. Дідович

 

ДЕМОГРАФІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

383

С.В. Філіна

 

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ І НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ СИСТЕМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

391