НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :

Урбанізаційні процеси в гірських ландшафтах і шляхи їхнього регулювання.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.16. – 360 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №11 від 24.11.2011 р.)

1. УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГІРСЬКИХ ЛАНДШАФТАХ
І ШЛЯХИ ЇХНЬОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ПЕРЕДМОВА

8

В.П. Кучерявий, Г. Шнайдер, Л.В. Пархуць, З.Ю. Шеремета, Х.Л. Пархуць

 

ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ ГІРСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І АВСТРІЙСЬКИХ АЛЬП

10

І.А. Дида

 

ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

22

М.М. Габрель

 

Містобудівні механізми регулювання процесів урбанізації в гірських ландшафтах Карпат

28

Ю.М. Дебринюк

 

Всихання смерекових лісів: причини та наслідки

32

В.П. Кучерявий, І.М. Данилик, Р.М. Данилик, В.М. Скробала, Л.В. Пархуць

 

Урбанізація рослинного покриву карпатського села Бусовисько (Середні Бескиди)

39

І.Ф. Калуцький

 

Лісівничо-екологічна суть вітровалів та методологія її пізнання

48

П.С. Гнатів, В.П. Кучерявий

 

УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: СУТЬ ЯВИЩА І НАСЛІДКИ ДЛЯ ГІРСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ ЛЬВІВЩИНИ

53

В.І. Парпан, О.С. Неспляк

 

Принцип створення екологічно ефективних культурфітоценозів на Золошлаковідвалах Бурштинської теплоелектростанції

58

Л.І. Копій, О.І. Копій

 

ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

64

М.І. Сорока

 

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ГІРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ РОСЛИННОСТІ НА РОЗТОЧЧІ

71

О.Б. Вовк

 

Функціональна диференціація ґрунтового покриву урбанізованих екосистем

74

Л.В. Пархуць

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ГІРСЬКИХ ЛАНДШАФТАХ АВСТРІЇ ТА УКРАЇНИ

78

М.П. Горошко, Р.Р. Вицега

 

ОЦІНКА УРБАНІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГІРСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ СУЧАСНИМИ ЗАСОБАМИ ЛІСОІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

85

П.Т. Ященко, О.Я. Надорожняк

 

ТРАСА ГАЗОПРОВОДУ ЯК ОСЕЛИЩЕ РІДКІСНИХ ВИДІВ РОСЛИН У ТРАНСФОРМОВАНОМУ ГІРСЬКОМУ ЛАНДШАФТІ

91

А.А. Бокотей

 

Вплив урбанізаційних процесів на орнітофауну Бескидів

94

П.С. Гнатів, Н.Я. Лопотич

 

УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У БЕСКИДАХ: ІСТОРИЧНІ ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

98

А.Д. Кузик

 

Моделювання пожежної небезпеки лісів

104

В.С. Кучерявий

 

Аутекологічні особливості інтродукції туї західної (Thuja occidentalis L.) у різних кліматичних зонах

112

Я.В. Геник

 

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ЗНЕЛІСНЕННЯ І ДЕГРАДАЦІЇ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ В УКРАЇНІ

118

І.М. Івашків, А.-Т.В. Башта

 

Видовий склад та особливості просторового розподілу рукокрилих урбоекосистем Бескидів

123

О.І. Киселюк, В.Б. Тимочко

 

Моніторинг фауни на природно-заповідних територіях

126

І.С. Ільків, В.М. Савчин, В.В. Слижук

 

Особливості товарної структури модальних букняків Буковинських Карпат

131

А.В. Кічура

 

ШЛЯХИ ОХОРОНИ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛАНДШАФТІВ У ЗОНІ ДІЇ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

135

Л.І. Копій, О.І. Озарків

 

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НАДМІРНОЇ РЕКРЕАЦІЇ НА ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ

140

М.В. Заяць

 

ЗНАЧЕННЯ ПРАЛІСІВ УЖАНСЬКОГО національного природного парку В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

143

Ю.М. Чернобай

 

Принципи класифікації підстилок та фітодетриту за умов антропізації

149

С.І. Кукурудза, О.Р. Перхач

 

СОЦІОЕКОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЕРЕДГІРСЬКИХ ТА ГІРСЬКИХ МІСТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

157

Н.Г. Міронова

 

Роль лісових насаджень у зменшенні ґрунтово- ерозійної складової забруднення техногенних озер Малого Полісся

161

Б.З. Нагорняк

 

Тенденції зміни ялицевих лісів Закарпаття

165

М.М. Паславський, Г.Г. Гриник

 

Теоретичні засади здійснення моніторингу хімізму асиміляційного апарату лісових деревостанів

168

О.О. Погрібний

 

ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЇ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА САНІТАРНИЙ СТАН І СТІЙКІСТЬ НАСАДЖЕНЬ РЕЛІКТОВОЇ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

172

С.В. Портах

 

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІРСЬКИХ ЯЛИЧНИКІВ У ЗОНІ ІНТЕНСИВНОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

177

М.М. Приходько

 

Стійкість та екологічна безпека лісових геосистем у регіоні Українських Карпат і прилеглих територій

181

В.М. Савчин

 

РІСТ МОДРИНИ ЯПОНСЬКОЇ В БЕСКИДАХ (НА ПРИКЛАДІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ КУЛЬТУР)

185

М.В. Чернявський

 

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ СТАЦІОНАРИ З РУБОК ПЕРЕФОРМУВАННЯ І НАБЛИЖЕНОГО ДО ПРИРОДИ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

189

О.А. Дида

 

АРХІТЕКТУРНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ АТРАКТИВНОСТІ СЕРЕДОВИЩА МАЛИХ МІСТ В УМОВАХ ГІРСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ

194

2. Формування культурних ландшафтів

В.П. Шлапак, Г.І. Музика, А.В. Шлапак

 

Методичні поради щодо вартості деревних насаджень об'єктів та територій природно- заповідного фонду

200

Л.С. Юглічек

 

Рослини-трансформери Хмельницької урбосистеми

206

С.В. Янишин, Т.В. Боднарчук, В.В. Снітинський

 

Вплив реструктуризації кам'яновугільних шахт на екологічний стан басейну річки Рата

210

В.І. Парпан, Ю.С. Шпарик, Т.В. Парпан

 

Проблеми оптимізації управління лісовими екосистемами в гірських умовах Українських Карпат

216

Л.П. Казімірова

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕДАФОТОПІВ ВИДІВ ПАПОРОТЕЙ РОДИНИ ASPIDIACEAE ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ЇХ ІНТРОДУКЦІЇ В КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗИ

222

А.І. Івченко, І.М. Пацура, А.С. Мельник

 

РІДКІСНІ ДЕРЕВА АВТОХТОННИХ ТА ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ У ЛАНДШАФТАХ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

226

В.П. Кучерявий, Р.Б. Дудин, Т.М. Левусь

 

ПАРК ІМЕНІ ТРИЛЬОВСЬКОГО У КОЛОМИЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ

232

В.П. Кучерявий, О.О. Стиранівська

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ НАСАДЖЕНЬ ЛІСОПАРКОВОЇ ЗОНИ

236

А.І. Кушнір, В. Грижерчик, О.А. Суханова

 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІКОВИХ ДЕРЕВ У ЄВРОПІ

240

Н.П. Купріна, С.В. Бойко, В.А. Лук'янець

 

ВПЛИВ АГРОТЕХНІЧНИХ ДОГЛЯДІВ НА CТАН І РІСТ КУЛЬТУР ДУБА

245

М.І. Ладнюк

 

ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ та ОЗЕЛЕНЕННЯ САДИБ У РІВНИННІЙ і ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТЯХ

248

М.М. Миленька, Н.В. Довганич

 

БІОІНДИКАЦІЙНА І ФІТОМЕЛІОРАТИВНА РОЛЬ ДЕРЕВНОЇ РОСЛИННОСТІ В УРБОТЕХНОГЕННИХ ЕКОСИСТЕМАХ

254

Т.М. Левусь

 

ЕКОЛОГО-ТИПОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ГІРСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ЛАНДШАФТІВ

260

С.М. Мельничук

 

БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК "ВІДЕНСЬКИЙ ЛІС"

263

Ю.А. Мельник, А.Д. Шовган, А.С. Мельник

 

СТАН ДЕНДРОФЛОРИ БАСІВСЬКОГО ДЕНДРОПАРКУ ДП "ЛЬВІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

268

О.П. Мельник

 

БІОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ В СИСТЕМІ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ЗУБРА (BISON BONASUS L.) НА ГІРСЬКИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЯХ

274

Г.П. Проців, С.Б. Люшняк

 

РОЛЬ МІСЦЕВИХ ГРОМАД і НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ В ОХОРОНІ ТА ЗБЕРЕЖЕННІ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЗАХІДНО-ПОДІЛЬСЬКОГО ГОРБОГІР'Я В ЗОНІ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

280

Н.Г. Лук'янчук, М.В. Руда

 

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

284

М.М. Фітак, В.М. Палій

 

ПАРКОВІ ЛАНДШАФТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕЗУРБАНІЗАЦІЇ

288

М.В. Чернявський, О.І. Каспрук

 

СТАН ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ТА ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ

293

В.-В.В. Ціхоцька

 

ВИДОВЕ ТА ФОРМОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ PINOPSIDA В ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ МІСТА ЛУЦЬКА

298

О.М. Багацька, Т.А. Романенко

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ РОДУ TAMARIX L. В ОЗЕЛЕНЕННІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

301

А.А. Дзиба

 

РОБІНІЯ ПСЕВДОАКАЦІЯ (ROBINIA PSEUDOACACIA L.) У МІСЬКИХ ЛІСАХ КИЄВА

306

М.М. Карабін

 

ПОРУШЕНІ ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ТА ЗАХОДИ З ЇХ ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ ТА РЕКУЛЬТИВАЦІЇ

311

Ю.Г. Масікевич, А.Ю. Масікевич

 

ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ З'ЯСУВАННЯ СТАНУ УРБОЕКОСИСТЕМИ

316

Р.І. Мисяк

 

АКТИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕТИЧНА ПІГМЕНТІВ ЧАГАРНИКІВ ЗА УМОВ РІЗНОЇ ІНСОЛЯЦІЇ

319

В.М. Новосад

 

ВИДОВЕ І ФОРМОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОДУ БИРЮЧИНИ (LIGUSTRUM L.)

323

С.М. Шевченко

 

ПЕРВИННІ ЛИСТОГРИЗНІ ШКІДНИКИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО, ПОШИРЕНІ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДІЛЛЯ

327

І.В. Шукель, Ю.В. Козак

 

ЖИВОПЛОТИ МІСТА ЛУЦЬКА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

331

Т.І. Шуплат

 

ЯЛІВЦІ В ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ УРБАНІЗОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ

335

І.В. Шукель

 

РЕКРЕАЦІЙНЕ ОСВОЄННЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ СМУГИ ОЗЕРА БІЛЕ У РІВНЕНСЬКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ

339

Т.В. Бондаренко

 

ФІТОМАСА ПІДЛІСКОВИХ ЧАГАРНИКІВ ЯК РЕСУРС ДЛЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ПАЛИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

343

К.С. Брунець

 

ФІТОМЕЛІОРАТИВНА РОЛЬ У СОСНОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ЛЬВІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

346

О.І. Величко

 

ВМІСТ НІТРАТНОГО АЗОТУ В ҐРУНТІ ТА ОРГАНАХ РОСЛИН СОЇ ЗА УМОВ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ НАФТОЮ

351

І.Ф. Коляджин

 

ОСОБЛИВОСТІ РУБОК РЕКОНСТРУКЦІЇ МІШАНИХ ЯЛИЦЕВИХ КУЛЬТУР БАСЕЙНУ РІЧОК СВІЧА І ЛІМНИЦЯ

355