НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.13.
400 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №8 від 29.09.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

І.Ф. Калуцький, М.М. Запоточний, Р.В. Осташук

 

Проблеми збереження гірських лісів в умовах інтенсивного розвитку рекреації на Прикарпатті

8

Г.Г. Гриник

 

Лісівничо-таксаційна характеристика ялицевих деревостанів Українських Карпат з урахуванням особливостей рельєфу

17

В.П. Ворон, Є.Є. Мельник, С.Г. Сидоренко

 

Особливості розвитку сосняків після низових пожеж за різних типів пошкодження дерев

28

В.М. Грабовий

 

ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ МОДРИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЩЕПЛЕННЯ

35

В.С. Кучерявий

 

Сезонні кольорові фази туї західної та її форм

39

М.М. Лесь

 

Аутекологічні особливості розвитку гливи звичайної (Pleurotus ostreatus) в умовах екстенсивного вирощування

43

В.С. Олійник, Р.М. Вітер

 

ШКІДЛИВІ СТИХІЙНІ ЯВИЩА У ЛІСАХ КАРПАТ, ЇХ ПОШИРЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ

47

В.І. Стратій, П.Б. Хоєцький

 

РАТИЧНІ ТА ХИЖІ ЗВІРІ В УГІДДЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ВИЖНИЦЬКИЙ"

55

Ю.І. Черневий, А.І. Савчин, В.С. Данилів, П.Р. Третяк

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ СТАРОВІКОВИХ ДЕРЕВ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ (Picea abies (L.) Karst.) БІЛЯ ВЕРХНЬОЇ МЕЖІ ЛІСУ В ҐОРҐАНАХ

62

Ю.І. Шаловило, В.А. Ковальова, Р.Т. Гут

 

ТИПИ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ ХВОЙНИХ РОСЛИН

68

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

М.Х. Шершун

 

СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

73

І.А. Дубовіч, М.Г. Булгакова

 

ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ КВОТАМИ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ

79

В.В. Бальковський

 

Проблеми раціонального використання водних ресурсів Західного економічного району України

86

І.В. Костюк, А.А. Теребух, О.М. Щур

 

Аналіз ефективності туристичної діяльності

92

К.А. Артюшок

 

Формування стратегічних цілей підприємства галузі природокористування

97

М.А. Гнатишин

 

Вплив лібералізації торгівлі на шкідливі викиди в країнах, що розвиваються

101

Г.С. Гулик

 

Основні еколого-економічні передумови правового регулювання лісокористування в Україні

107

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.Є. Леонов, О.І. Скирденко

 

Дослідження впливу магнітного оброблення інструментальних матеріалів на їх питомий електроопір

113

Р.В. Зінько

 

Методика використання графів під час дослідження роботи машини з гусеничним рушієм

117

Л.Н. Горбачова, О.М. Кушпіт, В.Д. Попович

 

Аналіз розмірів кускових відходів під час вироблення пилопродукції

123

В.В. Кий, В.Б. Матушевський, Р.Р. Курка

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗКОЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ РОБОЧИМ ОРГАНОМ СХІДЧАСТОЇ ФОРМИ

126

Р.Р. Курка

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПАЛИВНИХ ГРАНУЛ З ПОДРІБНЕНОЇ ДЕРЕВИНИ ЛИСТЯНИХ ПОРІД

132

В.Й. Лабай, Й.С. Мисак

 

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТИСКИ ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЇ У ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИНАХ SPLIT-КОНДИЦІОНЕРІВ

136

Н.М. Лозан, Ю.І. Муляр, Ю.М. Сапожинський, В.Д. Дупляк

 

КОНСТРУКЦІЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ

141

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, М.Б. Паласевич, Е.О. Сіра

 

Суть та особливості банківської конкуренції на ринку інвестицій

146

С.В. Єлейко, О.Р. Галько, Л.М. Смага

 

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

151

Л.В. Іванець, М.В. Гнатюк

 

МАРКЕТИНГ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

161

Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук, М.Л. Потинський

 

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

166

І.З. Гнилякевич, І.М. Палько

 

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛЯТОРНОГО ПРОЦЕСУ У ПРИРОДНО МОНОПОЛЬНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

171

О.О. Горячка

 

Роль інноваційних креативних колективів у забезпеченні розвитку підприємства

180

А.Г. Драбовський

 

Кооператив як організаційна мікросистема та його значення у господарській системі держави

184

І.Б. Дутчак

 

Документальне оформлення та облік надходження основних засобів на підприємство

188

О.С. Кіндзюр

 

Природні монополії як галузь державного регулювання

195

Н.П. Карачина, Л.С. Філатова

 

Використання антикризових стратегій управління для підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств молочної промисловості

199

Б.А. Карпінський, С.К. Шкулка

 

Динаміка та моделювання надходжень бюджетоутворювальних податків у фінансовій системі держави

205

Є.Ю. Колосінський

 

РОЗВИТОК РИНКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ЯК ФАКТОР ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ РЕГІОНУ

213

О.В. Копитко

 

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

217

О.В. Кореновський

 

Концепція сталого розвитку і фінансова політика

225

Б.В. Кульчицький, Н.В. Джигора, Р.М. Бараняк

 

Інституційні засади обґрунтування економічної моделі розвитку України в умовах глобалізації

229

М.І. Кульчицький, Х.О. Сиротюк

 

РОЗВИТОК КРЕДИТНОГО РИНКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР

233

Б.Ф. Купчак

 

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

239

О.В. Максимець

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛІСОВОЇ ТА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗЕЙ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ДЕРЕВИННОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

245

О.М. Мартин, М.Г. Москва

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ І МОРАТОРІЙ НА ЇХ КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ

254

М.М. Марчук

 

НЕРУХОМІСТЬ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

262

В.В. Орлова

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

267

О.Б. Петрина

 

ОЦІНКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО УБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМТВА

273

Н.Ю. Подольчак, А.А. Тимейчук

 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО РИЗИКУ ПІДПРИЄМСТВ

281

О.С. Ривак

 

СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ ТА ВИХІД ІЗ НЕЇ

287

Н.М. Сороківська

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВВЕДЕННЯ ОЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ СТРАХОВОЇ КОРПОРАЦІЇ

298

Д.С. Тарасюк, А.М. Андрушко

 

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

303

А.К. Титаренко, Я.О. Гусєв

 

СЕЗОННА КОМПОНЕНТА ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

308

Ю.Б. Феленчак

 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ РИЗИКІВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ВТРАТ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ

314

В.З. Холявка, С.Я. Дацько

 

ЗАСТОСУВАННЯ АУКЦІОННОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ПРАКТИЧНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПІДХІД

320

Н.С. Прокопенко, М.І. Виклюк

 

МЕХАНІЗМ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

326

О.В. Хомів

 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

332

О.П. Ютовець

 

ОСНОВНІ ЦІЛІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

336

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.А. Пастух, С.Ю. Герасимчук

 

ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ОПРАЦЮВАННЯ НЕЧІТКИХ ДАНИХ

342

О.В. Житенко

 

ПРОСТОРОВА МОДЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ КОЛІСНОЇ МАШИНИ

346

А.П. Голод

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У СУЧАСНОМУ ТУРИЗМІ: СТАН І ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ

351

А.М. Губський

 

КОМБІНАЦІЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ТА ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ПОХИБОК ГЛОБАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

355

А.Я. Зелінський, В.М. Теслюк

 

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

362

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

М.В. Ніколайчук

 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ

368

Х.М. Притула, Т.О. Аллахвердієва

 

ДЕМОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

373

О.Р. Проців

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СОБАК НА ПОЛЮВАННІ У ГАЛИЧИНІ ТА КОРОЛІВСТВІ ПОЛЬСЬКОМУ У ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

379

Н.В. Пука

 

НАЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ СТАНУ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ'Ї

385

П.В. Скотний

 

ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАННЯ В ПАРАДИГМІ ЕМПІРИЧНОГО І ТЕОРЕТИЧНОГО РІВНІВ ПІЗНАННЯ

391