НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – 3
92 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 30.06.2011 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.К. Заїка, Р.С. Іваницький, Г.Т. Криницький

 

Стаціонарні дослідження природного поновлення сосново-дубових деревостанів у зв'язку з рубаннями головного користування в умовах Північно- Західного Поділля

8

М.П. Горошко, П.Г. Хомюк

 

Значення типологічного профілю А. Пясецького для оцінювання змін типів лісу в умовах Українського Розточчя

16

М.М. Горбач, В.М. Іваницька

 

Особливості вирощування кісточкових культур

21

А.С. Жила

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І ПРОДУКТИВНОСТІ ШТУЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ЗА УЧАСТЮ ЛІЩИНИ ДЕРЕВОВИДНОЇ

26

В.М. Куриляк

 

ХІД РОСТУ ГРАБОВО-ДУБОВО-БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

32

О.Р. Проців

 

МИСЛИВСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО В ГАЛИЧИНІ ПІД ЧАС НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

38

П.Б. Хоєцький

 

ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УГІДДЯХ державного підприємства "МАНЕВИЦЬКЕ ЛГ"

45

Ю.І. Черневий, П.Р. Третяк,А.І. Савчин

 

Особливості росту дерев сосни кедрової (Pinus cembra L.) у верхів'ї басейну ріки лімниці У Карпатах

54

І.Ф. Шишканинець

 

Особливості природного поновлення бука лісового в Українських Карпатах

61

В.П. Штупун

 

ГЕНЕРАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ РОСЛИН У ХІОНОФІЛЬНИХ УГРУПОВАННЯХ ЧОРНОГОРИ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

65

Г.Г. Гриник

 

ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ З УРАХУВАННЯМ ОРОГРАФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

71

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

А.З. Глухов, Е.В. Кочина

 

Эколого-биогеоценотическая оценка рекреационного потенциала лесонасаждений Великоанадольского лесничества

83

В.С. Олійник

 

Атмосферні опади і випаровування вологи в гірських лісах Карпат

90

В.А. Майборода

 

ЕКОЛОГО-ЛІСІВНИЧЕ ЗНАЧЕННЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО БОРЕАЛЬНОГО (QERCUS BOREALIS MICH.) У ВІДНОВЛЕННІ ДІБРОВНИХ НАСАДЖЕНЬ УКРАЇНИ

96

І.В. Андел

 

Інвестування природоохоронної діяльності за рахунок використання фінансового потенціалу регіону на прикладі областей ЗахоДУ України

103

С.В. Рябоконь

 

ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЧЧИНИ НА ПРИКЛАДІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ

109

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Я.М. Гумницький, Г.А. Тижбір

 

ПОРИСТА СТРУКТУРА ЗОЛИ ВИНОСУ ДОБРОТВІРСЬКОЇ ТЕС ТА ЦЕОЛІТНИХ МАТЕРІАЛІВ, СИНТЕЗОВАНИХ НА ЇЇ ОСНОВІ

117

В.С. Козар, С.С. Терехов

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

123

А.Д. Кузик, В.О. Балицька, Л.І. Ярицька

 

Підвищення точності визначення відносної вологості повітря психрометричним методом

126

О.Б. Ференц, А.О. Ференц, П.Н. Рибіцький, Н.Г. Лук'янова

 

Розроблення РЕСУРСООЩАДНИХ технологій з виготовлення сучасних паркетних дощок

130

Л.І. Шевчук, І.С. Афтаназів, О.І. Строган

 

АКТИВАЦІЯ ВОДИ ПНЕВМОМАГНІТНОго КАВІТАЦІЙНОго ОБРОБлення

132

О.О. Шепелюк, І.Р. Шепелюк

 

Механічне оброблення поверхні лущеного шпону як спосіб покращення якісних його характеристик

137

А.М. Яцун

 

Гармонійний склад додаткових струмів в обмотці статора асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором за наявності дефектів у стрижнях клітки ротора

140

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, М.Б. Паласевич, Е.О. Сіра

 

Проблеми та напрями удосконалення механізму державного регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні

147

С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк, М.П. Дубина

 

Вплив оплати праці на соціально-економічний рівень життя сільського населення

154

О.С. Червінська, І.І. Кутник

 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

159

Г.В. Іванченко

 

Кластерні моделі розвитку як ефективна форма економічного устрою регіону

165

О.О. Ільчук, Н.Р. Тимошенко

 

Особливості реінжинірингу трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання

171

Н.Ф. Басій, А.І. Курилець, Х.М. Юрик

 

Прогнозування продажу як елемент маркетингової орієнтації підприємств

175

М.Т. Бець, М.І. Лісовська

 

Управління ринковою активністю житлово- комунальних підприємств регіону

180

І.М. Буднікевич, Є.І. Венгер

 

Територіальна організація виробництва регіону: аналіз та оптимізація

190

Т.О. Смірнова, К.К. Усатюк

 

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

196

П.П. Гаврилко, А.В. Колодійчук, В.М. Черторижський

 

ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

201

С.Т. Дуда, А.І. Турянський

 

Санація підприємства: обґрунтування програми здійснення та економічні наслідки

206

І.Б. Дутчак

 

Особливості розрахунку та відображення в обліку допомоги з вагітності та пологів

210

Б.Р. Кавецький, М.Ю. Барна

 

Сучасні тенденції розвитку мережі готельного господарства в Україні

216

Б.А. Карпінський, М.І. Худоба

 

Фінансове забезпечення як складова менеджменту сімейної медицини в Україні

221

І.Н. Карпунь

 

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ

231

І.Ф. Ланиця

 

Маркетингові засоби промоції ковбасних виробів із харчовими добавками і наповнювачами

236

Р.Я. Москалик, Л.Р. Москалик

 

Теоретичні проблеми дослідження міжнародного поширення технологій у глобалізованій економіці

245

С.В. Очеретний, С.Р. Семів

 

МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

254

І.В. Партика

 

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

259

Н.Ю. Подольчак, С.Р. Стеців

 

МЕНЕДЖМЕНТ ЗМІН НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ АСПЕКТИ

263

О.М. Попівняк

 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ НА СТАН ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ

267

О.М. Свінцов, Н.Я. Скірка, П.П. Гаврилко

 

СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

276

В.В. Стегура

 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРНИХ ПРОПОРЦІЙ І РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МІЖ СФЕРАМИ АГРАРНО- ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

283

О.Р. Сватюк, Т.А. Королюк

 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

291

Д. Скорупка, О.Р. Голубник

 

ГНУЧКІСТЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО РИНКУ ПРАЦІ ПОЛЬЩІ

295

Г.С. Стефанишин, О.І. Лиса

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

302

З.М. Холод, О.Б. Волович

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

309

Г.Є. Шпаргало

 

УКРАЇНСЬКА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 2009-2011 РОКІВ, НАСЛІДКИ КРИЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

315

О.В. Хомів

 

МОНІТОРИНГ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВЕЛИКОФОРМАТНИХ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

321

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Л.М. Буяк, Н.В. Кулина, В.К. Паучок

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАНОВОГО ВПЛИВУ НА ЦІНУ СПОЖИВЧОГО ТОВАРУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

326

Л.А. Блонський

 

РАДІОФІЗИЧНИЙ АСПЕКТ КОМП'ЮТЕРНОЇ АРХІТЕКТУРИ

331

Л.М. Буяк, Я.М. Матвійчук, В.К. Паучок

 

ДВІ МОДЕЛІ ВПЛИВУ КУРСУ ВАЛЮТ НА ВАЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ

336

Д.Д. Пелешко, А.М. Ковальчук, О.Я. Равлик

 

СУМІСНЕ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЗМІНИ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ТА СИНТЕЗУ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЦЬ-ОПЕРАТОРІВ ПОБУДОВАНИХ ІЗ ПІКСЕЛЬНИХ ВЕКТОРІВ НАБОРІВ ЗОБРАЖЕНЬ

346

О.Б. Зачко

 

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ МОДЕЛІ

352

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

В.І. Франчук

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

356

Н.М. Градюк

 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ

364

М.Й. Мазепа, О.А. Чаплик

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ СТУДЕНТІВ ЛІСОТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

371

О.В. Повстин

 

ВРАХУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМ'Ї В РЕГІОНАЛЬНІЙ СІМЕЙНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

376

А.Ю. Токарська, А.І. Возна

 

МОТИВУВАННЯ ПРАЦІ В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

382

Л.Б. Чайка-Петегирич

 

МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ

385