НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.8. – 332 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №7 від 24.06.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.П. Кучерявий, К.С. Брунець

 

ФІТОЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА НАСАДЖЕННЯ ЛІСОВОГО ПАРКУ ХІХ СТ. у БРЮХОВИЧАХ

8

С.В. Роговський

 

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СТАРОВИННИХ  ДЕНДРОПАРКАХ ТА БОТАНІЧНИХ САДАХ

11

П.Б. Хоєцький, С.М. Кватирко

 

ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В державному підприємстві "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ лісове  мисливське господарство"

17

Г.П. Іщук

 

ЗИМО- ТА МОРОЗОСТІЙКІСТЬ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ ВИДІВ РОДУ JUGLANS L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО  ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

24

В.Д. Ваколюк, В.Н. Дяченко

 

запровадження групово-поступових рубань у зрілих дубових насадженнях державного  підприємства "Чечельницьке Лісове Господарство"

30

Л.В. Вегера

 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД РОДУ RHODODENDRON L.,  ПІДСУМКИ його СИСТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ  у ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА"

33

Н.З. Кендзьора, В.К. Заїка

 

НАгромаджЕННЯ ФІТОМАСИ І ЗОЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  ДЕРЕВАМИ ХВОЙНИХ ПОРІД у ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ ЛЬВІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

38

С.А. Макаринська, В.П. Шлапак

 

БОТАНІЧНА і ДЕКОРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСНИ  ЧОРНОЇ (Pinus nigra Arn.) ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

44

В.Я. Романюк, В.К. Заїка, В.Л. Кравчук

 

ВМІСТ ПЛАСТИДНИХ ПІГМЕНТІВ У ХВОЇ ПЛЮСОВИХ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

53

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Л.П. Іщук

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ВОДОЙМ У МАЛИХ САДАХ

58

В.П. Ворон, В.О. Лещенко, Є.Є. Мельник

 

залежність виникнення пожеж від типів лісу  і характеристик деревостанів та їх розвиток після пожеж

64

М.І. Бублик, П.Г. Ільчук

 

РОЗВИТОК РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ

71

В.О. Мандрик

 

Особливості використання механізмів Кіотського протоколу для реалізації проектів утилізації метану в вугільній промисловості

84

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.А. Бехта, Р.О. Козак, Г.Є. Ортинська

 

оптимізаційна модель процесу виготовлення фанери з використанням шпону підвищеної вологості

89

О.Б. Ференц, С.О. Манзій, М.М. Копанський, І.В. Петришак, О.О. Ференц

 

МЕТОДИКа РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ДЕРЕВИНИ при  виготовленні ПАРКЕТНИХ ДОЩОК

93

І.З. Пилипів

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ  ВИГОТОВЛЕННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕБЛЕВИХ  ВИРОБІВ

100

Ю.В. Максимів

 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ: АКЦЕНТ НА ТВЕРДОМУ БІОПАЛИВІ З ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ

106

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Г.С. Третяк, М.С. Хом'як

 

Дерегуляційна еластичність суспільних  і приватних економічних систем:  вплив соціалізації та капіталізації

116

Н.М. Галазюк, С.С. Іваночко, А.А. Кіпершайн

 

Методика комплексного аналізу результатів фінансово-економічної діяльності природних монополістичних структур

124

А.Г. Драбовський

 

Квазімікроекономічні кооперативні системи  та проблеми концентрації і централізації  кооперативних систем

129

C.Т. Дуда, Х.М. Герега

 

АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

134

В.В. Гачкова, О.Р. Жидяк

 

РОЗВИТОК Тваринництва В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ РИНКУ ЗЕРНА

137

Б.Б. Комарницька

 

МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ "ПОСТАЧАННЯ - ВИРОБНИЦТВО - ЗБУТ"

143

М.Я. Рупняк

 

ВИКУП АКЦІЙ ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПАСИВУ БАЛАНСУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

150

В.І. Франчук

 

Теоретична модель системи забезпечення  економічної безпеки акціонерних підприємств

155

О.І. Шубеляк

 

Мотиваційний аналіз діяльності іноземних інвесторів

162

З.В. Юринець, О.І. Ястремський

 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ У РАЗІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ

168

Stanislav Filip

 

BENCHMARKING OF SLOVAK TOWNS IN 2004-2008

174

В.В. Івасюк

 

ОЦІНКА РІВНЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

184

Я.Р. Біленська, М.К. Бондарчук

 

Діяльність виробничо-господарських структур в системі "інновації - фінанси - виробництво"

190

Ю.П. Вірт, Н.М. Заярна

 

ШЛЯХИ І НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

195

М.М. Ванівський

 

ЧИННИК кредитування у розвитку організацій  і підприємств споживчої кооперації

199

О.Ф. Дубовой, О.В. Кіндрат, Б.І. Кабаці

 

Вплив чинників інституційного середовища  на механізм державного регулювання динаміки економічного зростання

212

Н.Г. Міценко, Л.Л. Бойко

 

Особливості розвитку торговельних мереж  у конкурентному середовищі

216

Н.Я. Наливайко

 

Лізинг як альтернативний інструмент модернізації основного капіталу лісових та деревообробних  підприємств Карпатського регіону України

220

Л.І. Новосельська, В.А. Козанкевич

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

229

Г.О. Партин, І.М. Заяць

 

ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

232

Ю.Ю. Присяжник

 

Методичні підходи до визначення ефективності злиття і поглинань комерційних банків

236

І.С. Скоропад, І.В. Гук

 

Взаємовідносини платників податків  із податковими органами

244

З.О. Толчанова

 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЕВООБРОБНОЇ  ПРОМИСЛОВОСТІ ПОЛІСЬКОГО (ПІВНІЧНОГО) РЕГІОНУ  УКРАЇНИ В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

247

І.Я. Фабін, А.Р. Попик

 

Теоретичні підходи до визначення сутності  та оцінювання економічної безпеки держави

255

Л.Г. Чуфін, Л.О. Малик

 

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТОРГІВЛІ НЕДЕРЕВНИми ЛІСОВИми ПРОДУКТами

260

В.І. Якимів, О.О. Касинець, Н.М. Галазюк

 

Теоретичні аспекти регулювання природних  монополій

265

Н.Б. Ярошевич, Ю.А. Обшта

 

ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО  МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

270

Г.О. Партин, О.В. Дідух

 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ НА  ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

275

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.П. Карашецький

 

Вплив порядку інтерполяції кінцевих елементів на точність розв'язання краєвих задач розрахунку статичних магнітних полів диференціальним методом

280

Н.Г. Міценко, У.Р. Кіндрат

 

РЕСУРСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ  ПІДПРИЄМСТВА

285

В.І. Кутянська, Б.Г. Шаров

 

РОЗВ'ЯЗАННЯ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ РОЗКРОЮ АЛГОРИТМОМ  ОПТИМІЗАЦІЇ БДЖОЛИНОЮ КОЛОНІЄЮ

290

Г.О. Партин, М.С. Мацей

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ

294

І.С. Скоропад, Р.С. Копитко

 

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ  РИЗИКІВ У БАНКАХ

298

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ