НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.7. – 332 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 27.05.2010 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.П. Шлапак, Г.І. Музика, В.Ф. Собченко, В.А. Вітенко, Л.І. Марно,
О.П. Тисячний

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ПОШКОДЖЕННЯ VISCUM ALBUM L. ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ В ІСТОРИЧНІЙ ЧАСТИНІ ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА"

8

О.С. Шарапа

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ДИНАМІКИ ЛОПАТИНСЬКОЇ СУБПОПУЛЯЦІЇ ЗУБРА (BISON BONASUS L.)

14

В.М. Іваницька

 

Слива - культура широких можливостей для боротьби з ерозією ґрунтів

22

М.Ю. Осіпов

 

ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ГЛОДУ ОДНОМАТОЧКОВОГО В ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

28

Ю.В. Плугатар, Н.С. Яриш

 

ялівець високий (Junіperus excelsa M.B.) у гірському Криму

31

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.А. Бехта, О.І. Бринь

 

Вплив промислових антипіренів на властивості фанери

56

О.С. Мачуга

 

ЗАСАДИ ІНТЕГРОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ВІДНОВНИХ ДЖЕРЕЛ У ЛІСОЗАГОТІВЛІ

58

С.С. Лис

 

Аналіз експериментальних досліджень газогенератора з суцільним шаром

64

П.А. Бехта, П.В. Лютий

 

Модифікування деревинно-полімерних композицій сумішшю лігносульфонату кальцію та полівінілового спирту

68

С.С. Лис, Я.М. Гнатишин

 

Математичне моделювання процесу газифікації деревини в новій конструкції газогенератора зі суцільним шаром

72

Н.А. Федотова, Н.З. Бойко, А.В. Сащенко

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЧАСТИЧНОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

75

Ю.І. Цимбалюк

 

Обґрунтування маневровості чотириколісного трелювального причепа

80

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

П.Ю. Буряк, С.М. Дорошенко

 

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД ЯК ОСНОВА вДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

84

В.І. Блонська, П.П. Адамович

 

Вдосконалення системи управління розподілом та використанням прибутку підприємства

91

М.О. Корчун

 

Ситуація на ринку праці України та його молодіжному сегменті

96

А.В. Симак, Р.В. Ткачов, М.М. Крочак, В.В. Грицик

 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

103

П.В. Скотний

 

Креативи методологічного індивідуалізму в перспективах сучасної економічної теорії

109

О.А. Тимець, П.З. Козак, М.Т. Бець

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ

117

Л.І. Чернобай, В.Ю. Харчук, В.Ю. Харчук

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РИЗИКУ НОВОВВЕДЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

124

В.І. Блонська, Л.С. Россоловська

 

МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

129

А.М. Вічевич, А.В. Павлюк

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ІМПОРТНОГО ПОСТАЧАННЯ

133

Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук, А.Ю. Яремко

 

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ

138

Н.М. Галазюк, С.С. Іваночко, А.А. Кіпершайн

 

Основні напрями реформування житлово- комунального господарства в трансформаційній економіці України

143

Г.П. Гоголь, А.В. Колодійчук, А.Ю. Яремко

 

СУТНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

148

Н.Б. Демчишак, Н.Б. Ломага

 

Динаміка та перспективи кредитної діяльності комерційного банку в умовах нестабільності фінансового середовища

153

А.Г. Драбовський

 

Теоретичний аналіз кооперативних систем за галузевими типами

159

М.М. Ковальчук

 

Тенденції розвитку інвестиційної діяльності у сільському господарстві та її вплив на результати

165

Ю.С. Колодій

 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ІНДИКАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗЗІ

172

І.А. Лех

 

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

178

О.Я. Маліновська

 

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ

183

І.Б. Олексів

 

сутність груп інтересів та механізми їхнього впливу на діяльність машинобудівного підприємства

188

М.М. Пітюлич

 

Проблеми визначення депресивних сільських територій у сучасних умовах

192

О.А. Похильченко

 

передумови формування деревообробного кластера на території західного регіону україни

197

Ю.Ю. Присяжник

 

Злиття та поглинання комерційних банків: механізми реалізації і принципи застосування

206

В.Ф. Проскура, Г.С. Григорук

 

ЩОДО ПРОБЛЕМ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

214

К.М. Прохоренко, В.Г. Васильців

 

Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств видовищно-розважальної діяльності внаслідок ефективного використання окремих інструментів маркетингу

218

Н.С. Станасюк, О.Я. Марущак

 

АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ

225

І.Р. Шевчик

 

Даглас Норт про ЗАЛУЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ДО ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ

228

В.В. Якімцов

 

Система кооперування меблевих підприємств

237

В.І. Якимів, О.О. Касинець, Н.М. Галазюк

 

Теоретико-методологічні аспекти регулювання діяльності природних монополій

243

Н.Б. Ярошевич, М.П. Гойда, В.І. Мельник

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

248

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Б.Е. Одинцов, В.Д. Шквир

 

ОБРАТНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

254

Л.І. Челядин, Л.І. Григорчук, В.Л. Челядин, П.Д. Романко

 

Теоретичні та практичні аспекти фізико-хімічного очищення стічних вод фільтруванням через вуглецево-мінеральні матеріали та його математична модель

261

М.В. Салабан, Ю.І. Грицюк

 

РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИНАМІЧНИХ СТРУКТУР

273

Л.М. Буяк, Л.В. Данилюк, О.І. Соколовська, В.К. Паучок

 

Модельне розкриття мультистабільності економіки в полі капіталу, фондів, вексельних пасивів й активів як можливого тла для східчастого піднесення її продуктивності

278

Р.О. Жаровський

 

Кореляційні ортогональні системи у задачах оброблення геофізичних сигналів

283

О.А. Валюх, Я.М. Засанський

 

Синтез цифрового регулятора системи електроприводу несучих валів паперорізального верстату

292

Б.І. Купар, Ю.І. Грицюк

 

Сучасні технології проектування веб-сайтів

295

Б.Ю. Кишакевич

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ

300

В.Л. Кльоба

 

Економіко-математичне моделювання як інструмент підвищення ефективності управління банківською діяльністю

307

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ