НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – 312 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №4 від 30.04.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.І. Сорока

 

ФЛОРА ТА РОСЛИННІСТЬ ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТОВАНОГО МІЖНАРОДНОГО БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ "РОЗТОЧЧЯ"

7

Ю.В. Плугатар, С.П. Распопіна

 

Ґрунти гірського Криму та деякі пропозиції щодо їх описання

13

В.П. Ворон, В.О. Лещенко, Є.Є. Мельник

 

тенденції виникнення пожеж в лісах двох Державних підприємств зеленої зони ХаркОвА

22

А.М. Гаврусевич, Ю.Д. Кацуляк, В.І. Гніденко, Т.М. Порада

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ І СПОСОБІВ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ПЕРЕДКАРПАТТІ

28

М.М. Лісовий

 

поліморфність Бука лісового (Fagus sylvatica L.)

33

В.В. Попович

 

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА РОЗВИТОК РОСЛИННОСТІ ТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ у ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

37

Р.В. Салогуб

 

Лісівничо-таксаційні особливості деревостанів шпилькових порід у лісовому фонді степового Криму

43

В.М. Скробала

 

КООРДИНАЦІЯ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ: РІВЕНЬ СУБФОРМАЦІЙ

49

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.Т. Мазурак, Т.М. Лозовицька, Г.А. Лисак

 

БІОГЕОТЕХНОЛОГІЇ ДООЧИЩУВАННЯ ШАХТНИХ ВОД ВІД ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

53

І.М. Озарків, І.Є. Кульчицький-Жигайло, О.І. Озарків, В.С. Джигирей

 

ВПЛИВ АЛЬТЕРНАТИВНО-ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА ДОВКІЛЛЯ

58

Г.М. Блищак, І.П. Соловій

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ЛІСІВ У МЕЖАХ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

68

В.Д. Солодкий, В.Я. Заячук

 

Громадськість як дієвий фактор імплементації Карпатської конвенції

74

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.М. Максимів, О.Б. Ференц, З.П. Копинець, І.В. Петришак, Л.Я. Сорока, А.О. Ференц, П.М. Рибіцький

 

Науково обґрунтовані нормативи витрати сировини під час виготовлення штучного паркету та масивної паркетної дошки

78

П.В. Білей, Я.Ф. Кулешник, І.А. Соколовський

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАПЕРУ І КАРТОНУ

84

Ю.І. Грицюк

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗКРОЮ

87

О.А. Кійко

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

99

Ю.Л. Безноско

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ТА ВТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ПРОЦЕСАХ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

109

В.В. Гомонай, М.В. Гомонай-Стрижко

 

Погляд на виробництво твердого біопалива з деревних відходів

113

І.М. Гончар, В.І. Степанишин, Б.О. Магура

 

Передумови створення високопористих абразивних кругів для шліфування масивної деревини

118

А.Є. Рудь

 

Особливості зміцнення високошвидкісним тертям з попутною подачею заготівки

120

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Я.В. Кульчицький, В.С. Кульчицький

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

126

С.М. Тесля

 

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ, ЇХ СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

131

О.І. Іляш, Ю.Б. Клепцова, К.Ю. Чергава

 

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

139

І.В. Андел

 

ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

142

Н.Б. Бідник

 

Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями як чинник економічного розвитку держави

153

М.М. Бабірад

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

157

В.І. Блонська, Н.Г. Дрина

 

Управління цільовою структурою капіталу підприємства

163

І.М. Бриндзя, Ю.А. Семеряк, Г.Є. Шпаргало

 

ЕФЕКТИВНіСТЬ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

169

В.І. Куцик, В.Р. Гірняк

 

Оцінка діючих електронних бізнес-моделей розвитку промислових підприємств

176

І.Н. Карпунь

 

АУДИТ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

179

В.Л. Кльоба

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

187

Р.Л. Кльоба

 

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

196

І.Ю. Кондрат, Х.Ф. Бурбан

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

204

О.В. Копитко

 

Проблеми розвитку соціально-трудової сфери в умовах поглиблення економічних реформ в Україні

208

Т.В. Черничко, А.М. Удовенко

 

УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ЯК ФОРМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ)

217

П.О. Куцик, М.Я. Вірт

 

РЕГІОНАЛЬНА КОНЦЕНТРАЦІЯ ОПТОВОГО ТОВАРООБІГУ ТА ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

221

Ю.Л. Логвиненко

 

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГІВ У ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

223

О.Г. Мельник, Р.С. Косцик

 

Організаційні зміни: сутність та види

231

Л.І. Новосельська, Ю.Ю. Цігуш

 

УНІФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

235

Р.П. Підлипна

 

МЕТОДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛІНГУ

238

Н.Г. Міценко, О.С. Смик

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

243

І.Ю. Кондрат, О.Я. Городиловська

 

Проблеми впровадження та перспективи розвитку обов'язкового медичного страхування в Україні

247

І.В. Борщук

 

РИНКОВА ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ ТА ЇЇ АКЦІЙ

252

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.А. Пастух

 

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ процесу СУМУВАННЯ НЕЧІТКИХ ЧИСЕЛ НА ОСНОВІ КВАНТОВОГО ПРОЦЕСОРА

260

В.І. Блонська

 

Використання сучасних інформаційних технологій у державному податковому менеджменті

265

Г.С. Гудз, О.Л. Коляса, О.З. Горбай

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТОЧНОСТІ РІЗНОВИМІРНИХ ТЕПЛОВИХ МОДЕЛЕЙ АВТОМОБІЛЬНИХ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ

271

І.Я. Кулиняк

 

Теоретичні засади багатоаспектності поняття "лізинг"

276

О.С. Воронко, Ю.С. Дорончук

 

Економіко-математичні засоби удосконалення планування роздрібного товарообігу підприємства

282

О.І. Досяк

 

Система автоматизованого аналізу фінансового стану підприємства

286

І.Ю. Кондрат, М.Б. Юринець

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

294

В.І. Куцик, І.В. Терещенко

 

Якість формування фінансової стратегії підприємства

299

Н.Г. Міценко, А.В. Щербаков

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА"

302

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ