НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.13. – 3
24 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №12 від 29.12.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

І.М. Сопушинський, І.С. Вінтонів, В.П. Рябчук

 

особливості внутрішньовидової диференціації листяних деревних видів

8

Е.Р. Арапетьян

 

ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ РОСТУ ECHINOPS SPHAEROCEPHALUS L. (ASTERACEAE) ЗА ВПЛИВУ СПОЛУК МІДІ ТА БОРУ

12

О.В. Василик

 

ЗАПОВІДНІ ДЕНДРОСОЗОФІТИ ПІВДНЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

16

В.А. Майборода

 

РІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ФІТОМАСИ ЧИСТИМИ НАСАДЖЕННЯМИ ДУБА ЧЕРВОНОГО БОРЕАЛЬНОГО (QUERCUS BOREALIS MICH.) В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

22

О.Р. Проців

 

ДІЯЛЬНІСТЬ МИСЛИВСЬКИХ ТОВАРИСТВ В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, РОСІЇ ТА ПОЛЬЩІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – першій половині ХХ СТОЛІТТЯ

25

О.П. Сержук

 

СЕЗОННА ДИНАМІКА РЕГЕНЕРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГЛОДУ

30

В.Д. Солодкий, Г.Д. Шутак, В.Я. Заячук

 

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ КАРПАТСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ НА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

34

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

С.В. Зубик, О.М. Завадович, О.Й. Шкумбатюк, С.В. Янишин

 

Оцінка рекреаційної цінності лісових насаджень Регіонального ландшафтного парку "Знесіння"

39

Maрцін Кубус

 

СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕННЯ ОКРЕМИХ МІСТ ЗАХІДНОГО ПОМОР'Я

43

Ф.Д. Матіко, Г.Ф. Матіко, А.В. Федоришин

 

ВИЗНАЧЕННЯ ГАЗОПРОНИКНОСТІ ҐРУНТІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВТРАТ ГАЗУ ВНАСЛІДОК ПОШКОДЖЕНЬ ПІДЗЕМНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

50

В.В. Пророчук

 

СОЗОТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ КОСІВЩИНИ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

56

Н.С. Стрямець, О.А. Чаплик, Г.В. Стрямець

 

Перспективи розвитку туризму на території транзитної зони проектованого біосферного резервату "Розточчя" у контексті сталого розвитку регіону

60

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Г.А. Матвєєва, В.Г. Дубчук

 

ПРОЕКТУВАННЯ ШАФИ ОФІСНОЇ З МАСИВУ ДЕРЕВИНИ

64

О.М. Петрів

 

ВИКОРИСТАННЯ РЕОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ В'ЯЗКО-ПРУЖНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ПОВЗУЧОСТІ ДЕРЕВОСТРУЖКОВОЇ ПЛИТИ ПІД ЧАС ПРЕСУВАННЯ

67

О.М. Воблий, Л.І. Закалик

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ВПАЛЮВАННЯ РЕЗИСТИВНИХ ПАСТ

70

З.С. Сірко, О.А. Грушанський, А.Ю. Виговський, В.Х. Стефановський

 

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПНЕВМАТИЧНИХ СКОБОЗАБИВНИХ ПІСТОЛЕТІВ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ

73

М.І. Герис

 

Аналіз значущості факторів, які впливають на керованість і курсову стійкість колісних лісотранспортних машин

76

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, Г.С. Третяк, О.Ф. Дубовой

 

Дерегуляція економічних систем та її інтерпретація різними школами економічної теорії

82

М.Е. Матвеєв

 

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЛІСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

90

С.В. Васильчак, В.О. Тренич

 

Банківські послуги, їхня суть ТА перспективи розвитку

96

В.О. Гетьманський

 

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

100

Н.Ю. Гладинець

 

Тенденції та напрями вдосконалення регіональної інноваційної політики в україні

105

С.В. Васильчик, Л.Б. Сельвестр

 

Рейдерство – хвороба економіки, яка прогресує

111

А.Г. Драбовський

 

Сучасні інтерпретації кооперативних систем

116

С.Г. Дрига

 

Інноваційний імператив підприємницької діяльності – глобальна філософія ХХІ сторіччя

121

С.Т. Дуда, Ю.Б. Клепцова

 

ПРОБЛЕМИ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

131

Л.Є. Фурдичко, Л.О. Фурдичко

 

Особливості інфляції: світовий та вітчизняний досвід оцінювання її оптимального рівня

137

В.Й. Жежуха

 

ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

141

І.Н. Карпунь

 

Інноваційна спрямованість як чинник економічного росту суб'єктів господарювання

148

Г.І. Башнянин, Г.С. Третяк, Р.П. Шевчик

 

Ефективність макроекономічної дерегуляції в довготривалому ринковому періоді

154

А.М. Бутов

 

Інноваційна діяльність регіону: теоретичний аспект

160

М.Б. Колісник

 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЯК чинник ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ

166

А.В. Колодійчук, В.М. Пісний

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

172

М.О. Корчун

 

Праця в Україні

178

В.І. Куцик, Н.О. Блазовська

 

РОЗПОДІЛ ЦІЛЬОВОї величини ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

186

Я.С. Лапчук, Г.В. Іванченко, І.В. Гомонай

 

Зміст та форми державного регулювання грошових систем

190

О.В. Максимець

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

195

С.М. Макух

 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

200

Н.Я. Михаліцька

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКА ДОДАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ВАРТОСТІ ЯК КРИТЕРІЮ ПРИРОСТУ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

204

В.І. Куцик, Г.П. Пилипчук

 

ПРОЦЕС БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

210

О.В. Недошитко

 

СИСТЕМА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

214

О.С. Ривак

 

Доходи населення України

221

Л.Ю. Сабадош

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

227

В.І. Ящук

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА РІТЕЙЛУ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

231

С.В. Васильчак, В.І. Франчук

 

Шляхи забезпечення безпеки соціально-економічних систем

237

Ю.О. Раделицький

 

Державне регулювання ринку фінансових інвестицій: зарубіжний досвід і національні реалії

242

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.А. Павлиш, Л.І. Закалик, Р.О. Корж, С.Ю. Лебідь

 

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНО НЕОДНОРІДНИХ СТРУКТУР

249

С.І. Коширець, Ю.І. Грицюк

 

Моделювання вад деревини

254

О.М. Ананьєв, О.І. Белей

 

Інтегральний показник ефективності розвитку суб'єктів господарювання як критерій прийняття управлінських рішень

264

І.Я. Кулиняк

 

Методика економічного аналізу лізингових платежів машинобудівних підприємств

269

В.І. Куцик, Н.В. Борисенко

 

СУТЬ І АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

274

Ю.Л. Логвиненко

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ РЕЙТИНГУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

278

Ю.І. Грицюк, О.Б. Зачко

 

МОДЕЛЮВАННЯ та ОПТИМІЗАЦІЯ комплексу заходів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності

288

С.В. Васильчак, С.В. Теплий

 

Фінансовий моніторинг в Україні

302

О.Г. Мельник

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПРИНЦИПІВ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

306

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ