НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.11. – 328 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №10 від 29.10.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

А.І. Прокопів, О.П. Кальмук, І.В. Семенюк, К.О. Скварко

 

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ЖИВЦЮВАННЯ MAGNOLIA x SOULANGIANA SOUL.-BOD.

8

Я.Я. Білик, Ю.Г. Гринюк

 

ПІДСУМКИ ДЕСЯТИРІЧНИХ ФЕНОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У СТРАДЧІВСЬКОМУ АРБОРЕТУМІ (1998-2008 РР.)

11

О.С. Мажула

 

ВИПРОБНІ КУЛЬТУРИ ШТУЧНИХ СОРТІВ - ПОПУЛЯЦІЙ  СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

17

М.Ф. Коваль, Л.М. Містрюкова, Ю.Ф. Терещенко, Т.С. Цьомра

 

ПТАХИ В ПРОЕКТАХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

20

Р.М. Кравчук

 

УПРАВЛІННЯ РОСТОМ ЧОРОВІЛЬХОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЗА ТОВЩИНОЮ СТОВБУРІВ

28

Т.М. Пушкарьова, В.В. Лентяков, О.А. Чаплик

 

НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ АДВЕНТИВНИХ  ВИДІВ НА ПРИКЛАДІ М. ЛЬВОВА

33

Н.О. Самойлова, Л.В. Смашнюк

 

РІСТ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ЗА РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОХІДНИХ РУБАНЬ У ГРАБОВИХ ДІБРОВАХ ПОДІЛЛЯ

35

Р.В. Сендзюк, П.І. Лакида

 

ДИНАМІКА ФІТОМАСИ ТА ВУГЛЕЦЮ В ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39

Т.І. Харачко

 

ОСОБЛИВОСТІ ШТУЧНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У РАВА-РУСЬКО-РАДЕХІВСЬКО- БРОДІВСЬКОМУ ЛІСОКУЛЬТУРНОМУ РАЙОНІ

45

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

О.А. Нємкова, В.М. Крочук

 

СИСТЕМА НОВОВВЕДЕНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

70

Б.І. Гулай, С.С. Жуковський

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІЗ РАДІАЛЬНИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ ВНАСЛІДОК ЗАСТОСУВАННЯ ДИФУЗОРНОГО ОДНОПластинноГО ВИРІВНЮВАЧА ПОТОКУ

73

О.І. Макаруха, В.М. Желих

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРООБМІНУ В ЦЕХУ ОБ'ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

79

І.В. Фаринович

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

83

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

В.І. Блонська, О.Д. Дудко

 

ОБІГОВІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА: НАПРЯМИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

89

С.М. Лихолат, М.В. Федик

 

ЕВОЛЮЦІЯ ГАЛУЗІ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ

95

С.С. Гринкевич, Г.В. Севастьянова, М.М. Голубка

 

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ЕКОНОМІЧНУ  ПРИРОДУ ТА НАСЛІДКИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

100

С.Л. Асаулюк

 

СУТНІСТЬ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

107

С.Г. Бабенко, Г.І. Башнянин, А.Г. Драбовський

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КООПЕРАТИВНИХ ПРОБЛЕМ У КОНТЕКСТІ РИНКОВИХ СИСТЕМ

114

Р.І. Бакалець

 

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

119

С.В. Васильчак, Л.В. Руснак

 

ШЛЯХИ ЦИВІЛІЗОВАНОГО ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

122

Н.М. Воськало

 

ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

126

Т.В. Ясінська, І.С. Процик

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ ШЛЯХОМ ПЕРШОГО ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ НА ІНОЗЕМНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ

135

О.С. Гирик

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ В АКТИВІЗАЦІЇ  БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ МОДЕРНІЗАЦІЇ  МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

141

І.І. Дідович, І.Я. Фабін

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНУ

152

О.Р. Жидяк

 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-  ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ  ГОСПОДАРСТВІ

158

В.П. Залуцький

 

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

163

В.Л. Кльоба

 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКУ

169

М.В. Корягін, І.В. Гончарук, С.С. Гринкевич

 

ЕВОЛЮЦІЯ ФІСКАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІКАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

176

В.С. Крупський

 

МОЖЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

184

С.В. Васильчак, Н.Т. Копитко

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ РЕЙДЕРСТВА В УКРАЇНІ

189

Г.А. Лех, В.О. Телішевський

 

СТАН і ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

194

С.О. Малахова

 

ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО  КАДАСТРУ В ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ  У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

199

М.Г. Москва

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ В ТОРГІВЛІ

205

Н.Я. Петришин, Т.В. Федак

 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

209

О.М. Питльована

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ІНФЛЯЦІЄЮ ТА ДОЛАРИЗАЦІЄЮ В УКРАЇНІ

213

М.Л. Потинський, А.В. Колодійчук

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

220

О.Ю. Саврук

 

ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА

223

Ю.І. Турянський

 

ПОДАТКОВІ СТАВКИ І МЕТОДИКА ЇХ ВСТАНОВЛЕННЯ

231

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.А. Пастух

 

КВАНТОВІ НЕЧІТКІ ГРАФИ ДРУГОГО РОДУ

237

Р.Р. Климаш, В.В. Шостак, А.В. Ляшеник

 

АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС одночасної РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ

240

Ю.І. Грицюк, О.Б. Зачко

 

ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

246

В.І. Блонська, Т.М. Хватамуха

 

ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

252

Л.М. Бойко

 

МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ КУТОВИХ З'ЄДНАНЬ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ

258

С.В. Васильчак, Е.О. Вашкеба

 

РЕЙДЕРСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

261

С.Ю. Гвоздю

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

268

М.К. Колісник, А.М. Ульянова

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ СТРУКТУРИ У СИСТЕМІ ЇЇ УПРАВЛІННЯ

274

Ю.С. Колодій

 

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ІНДИКАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

286

В.В. Костюк, П.О. Русіло, В.М. Афонін, О.Є. Семенова

 

МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ СИТУАЦІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

293

О.І. Цапко-Піддубна

 

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

300

Н.О. Шпак, К.І. Дмитрів

 

УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

311

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ