НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.9. – 308 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №7 від 27.11.2008 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.І. Черневий, П.Р. Третяк, В.С. Данилів, А.І. Савчин, Р.М. Юхим

 

ХІД РОСТУ ВІКОВИХ ДЕРЕВ ЯЛИЦІ білої НА ПЕРЕДКАРПАТСЬКІЙ ВИСОЧИНІ

7

О.А. Гірс, М.М. Рековець

 

ДИНАМІКА ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ В СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ НА ОСНОВІ ЧИННИХ ТА ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІКІВ СТИГЛОСТІ В ЛІСАХ УКРАЇНИ

12

Р.Т. Гут

 

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ чинників НА ШИРИНУ РІЧНИХ КІЛЕЦЬ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ РІЗНИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ у ЦЕНОПОПУЛЯЦІЯХ

20

В.В. Андреєва

 

Лісівничо-селекційна оцінка вегетативного потомства плюсових дерев сосни звичайної у Волинській області

25

О.П. Божок, В.О. Божок

 

Фенологічні особливості росту та життєздатність карії на заході України

32

В.А. Вітенко

 

ПРОГНОЗ МОЖЛИВОСТІ МАСОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ ТУТОВОЮ ЩИТІВКОЮ (PSEUDAULACASPIS PENTAGONA TARGIONI TOZZETTI) РОСЛИН РОДИНИ MoRASEAE L. НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

37

І.В. Делеган, М.Б. Шпільчак

 

Особливості ведення Мисливського господарства в ПОЛЬЩІ

42

С.В. Жмурко, І.В. Жмурко, І.П. Мацях

 

Мінливість шишок сосни звичайної у географічних культурах Буцинського лісництва

48

В.Д. Мазуренко, Л.А. Колдар, М.В. Небиков

 

МОРФОГЕННИЙ РОЗВИТОК РОСЛИН ROBINIA PSEUDOACACIA L. ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ В УМОВАХ IN VITRO

52

Н.О. Самойлова, Л.В. Смашнюк

 

АНАЛІЗ уПРОВАДЖЕННЯ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧИХ рубань Г.А. КОРНАКОВСЬКОГО

57

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Л.І. Максимів, О.Л. Лотиш

 

Порівняльний аналіз інструментів екологічного менеджменту

61

В.В. Сабадаш

 

лісові ресурси і екологічний конфлікт: аналіз взаємозв'язків

65

С.В. Роговський

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНОГО ОБЛАШТУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В УКРАЇНІ

78

А.Р. Дуб

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО СПРИЯННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

83

О.І. Каспрук

 

Охорона та збереження насаджень історичної частини міста Львова

89

Н.Г. Лук'янчук, М.Б. Руда

 

ВСТАНОВЛЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ КРИНИЧНОЇ ВОДИ У приміських населених пунктах

93

В.Д. Солодкий

 

РОЗВИТОК СТАЛОГО ТУРИЗМУ У БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТАХ

96

С.Є. Шутка

 

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

99

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Б.П. Поберейко

 

РОЗРОБЛЕННЯ КРИТЕРІЮ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МІЦНОСТІ ДЛЯ ГІГРОСКОПІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗМІННОЇ МАСИ ТА ТЕМПЕРАТУРИ

105

І.М. Озарків, Б.М. Перетятко

 

МЕТОДИКА ПРОСОЧЕННЯ ДЕРЕВИНИ АНТИПІРЕНАМИ МЕТОДОМ ТЕПЛО-ХОЛОДНИХ ВАНН

113

П.В. Білей, І.В. Петришак, І.А. Соколовський

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ під час виготовлення ШПОНУ І ФАНЕРИ

118

І.С. Лозовий, Р.В. Зінько

 

Результати досліджень вібронавантаженості спеціальних транспортувальних засобів

121

В.Б. Назаревич, М.М. Гивлюд

 

ВПЛИВ ГІДРОФОБІЗАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НА ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМІКИ, ВИГОТОВЛЕНОЇ З ВІДХОДІВ ВУГЛЕЗБАГАЧеНня

125

С.П. Степанчук, І.Т. Ребезнюк, М.М. Вовчок

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ ВУЗЬКИМИ СТРІЧКОВИМИ ПИЛКАМИ З порізно РОЗВЕДЕНими ЗУБЦями

129

Г.М. Чайковська, Г.М. Лапіцька, Л.В. Салапак

 

Способи оброблення ДЕРЕВИНИ під час ВИГОТОВЛЕННЯ гнутих меблів

132

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

М.К. Колісник, В.І. Босак

 

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

137

О.П. Павлишин

 

Соціально-економічна природа та функції кредиту у господарській системі регіонального рівня

143

Л.Г. Квасній

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

148

І.А. Маринич, А.М. Сенюкова

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

154

Л.Г. Кльоба, Р.Л. Кльоба

 

Використання маркетингового підходу до вдосконалення управління банківською діяльністю

158

С.О. Козловський, О.В. Геник

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ

167

І.В. Ангелко

 

КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ - ЯВИЩЕ ЗАКОНОМІРНЕ

171

М.М. Бабірад, В.В. Оліярник

 

ОЦІНКА СТАНУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

174

М.Я. Винницька

 

Циклічність агрегатних цін

180

Л.І. Гальків

 

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: БАСИЗНІ ПОНЯТТЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

187

В.Б. Дзьоба

 

СИСТЕМА БЮДЖЕТІВ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

192

М.М. Жибак

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЧИНИ

199

О.А. Зілгалова

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІК

204

І.М. Карамбович

 

ВЗАЄМОДІЯ КРАЇН у РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ЯК ВАЖЛИВА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

209

Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба

 

Ризик-менеджмент комерційного банку

213

І.С. Козій

 

МІСЦЕ І значення ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ

223

О.В. Колянко

 

Вдосконалення контролю за ефективністю використання інвестицій

229

Р.І. Лепак

 

Тенденції розвитку і перспективи ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ груп в Україні

233

В.В. Овчарук

 

Аналіз КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНоСТі ЛІСОгосподарських підприємств хмельницької області

239

І.М. Романович

 

Організація системи закупівель на роздрібному торговельному підприємстві

243

А.В. Симак

 

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ Поняття "інвестиції" та "інвестиційної політики" підприємства

247

О.А. Сич

 

ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

254

Т.В. Склярук (Вовк)

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ

258

Т.А. Городня, І.М. Товкач

 

Діагностика та забезпечення конкурентоспроможності продукції

262

Н.М. Хижа

 

Диспаритет цін: чинники і сфери формування та шляхи подолання

265

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Г.Я. Аніловська

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

270

А.М. Ульянова

 

МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ УСПІХУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ СТРУКТУРИ

273

М.І. Хмелярчук, М.П. Панковець, М.І. Павлишин

 

Теоретичні основи концепції продуктивної зайнятості населення

281

Р.С. Маца

 

ВИЗНАЧЕННЯ КУТІВ ТИСКУ У КУЛАЧКОВІЙ ПАРІ

285

С.М. Петренко

 

Квазінеперервна апроксимація статистичних систем з багаточастинковою взаємодією

287

Т.М. Стоколоса

 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТЬ

296

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ