НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
Львів : НЛТУ України. 2008. – Вип. 18.7. – 308 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 25.09.2008 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.М. Гузь, Р.М. Гречаник, А.О. Остудімов

 

Особливості розмноження гінкго дволопатевого in vitro

7

І.В. Делеган, М.Б. Шпільчак

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В АВСТРІЇ

16

М.І. Сорока

 

ОРДИНАЦІЯ РОСЛИННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

23

П.Б. Хоєцький

 

КІТ ЛІСОВИЙ (FELIS SІLVESTRIS L.) В МИСЛИВСЬКИХ УГІДДЯХ ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ

29

Л.С. Осадчук, О.М. Тарнопільська

 

СМОЛОПРОДУКТИВНІСТЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У НАСАДЖЕННЯХ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

33

Л.П. Іщук, H.П. Голуб

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ОЗНАК CARPINUS BETULUS L.

37

В.М. Білонога

 

популяції рослин як модульні об'єкти

42

І.Ф. Букша, М.І. Букша, В.С. Кузьович

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕДОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ І КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У САДОВО-ПАРКОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

46

В.І. Домніч, М.О. Малеванова, І.В. Делеган

 

Деякі причини зміни чисельності лося в Україні У системі "хижак-жертва"

53

М.М. Король, В.В. Костишин

 

просторова СТРУКТУРА ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПРИКАРПАТТЯ

63

В.В. Коротченко, Ю.І. Бідниченко

 

Порівняльний аналіз вмісту Корельборину-п у підземних та надземних органах рослин роду Helleborus L.

68

В.Б. Мандзюк

 

Вплив рельєфу на едафічну структуру та склад деревостанів Гологоро-Кременецького горбогір'я

73

В.С. Олійник

 

СТОКОРЕГУЛювальНе та ВОДООХОРОННе значення ЛІСУ НА РІЧКОВИХ БАСЕЙНАХ КАРПАТ

79

Р.В. Осташук

 

Вплив будівництва продуктопроводів на лісові насадження Вигодського лісового господарства

85

Т.В. Парпан

 

СТАБІЛЬНІСТЬ ПРИРОДНИХ ЧИСТИХ ЯЛИНОВИХ ЛІСІВ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

91

Л.М. Петрова, С.В. Петров

 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ: ФРАГМЕНТАЦІЯ

97

І.М. Скольський

 

Ріст та життєздатність в'яза шорсткого у вологих грудах Опілля

104

В.Д. Солодкий, В.Я. Заячук

 

ФЛОРИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТОВАНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ"

109

І.М. Сопушинський, І.С. Вінтонів, В.Д. Шкудор

 

Впровадження і моніторинг клена-явора та дугласії Мензиса в лісорослинних умовах ДП "Сарненський лісгосп"

113

З.М. Юрків

 

ФЕНОЛОГІЧНІ РИТМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДОНОШЕННЯ БАРХАТА АМУРСЬКОГО

118

Ю.М. Юсипович, Р.Т. Гут, В.А. Ковальова

 

ВПЛИВ ФІТОПАТОГЕННИХ ГРИБІВ HETEROBASIDION ANNOSUM ТА FUSARIUM OXYSPORUM НА РІВЕНЬ ЕКСПРЕСІЇ ДЕФЕНЗИНІВ В ПРОРОСТКАХ PINUS SYLVESTRIS ТА PICEA ABIES

123

С.В. Яценко

 

ВПЛИВ СУПЕРАБСОРБЕНТУ ТЕРАВЕТ-100 НА ПРИЖИВЛЮВАНІСТЬ ТА РІСТ КУЛЬТУР ДУБА ЗВИЧАЙНОГО

128

В.О. Рибак, А.Є. Червонний, В.І. Свириденко

 

СТАН КУЛЬТУР СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У ВІЦІ ДО ЗІМКНЕННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

132

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

С.В. Роговський

 

ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ЗАХОДІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ЛАНДШАФТНОМУ ОБЛАШТУВАННІ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

140

А.В. Шлапак

 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ

145

Т.М. Артюх, І.В. Григоренко

 

Проблеми безпеки та надійності ювелірних виробів

153

Р.І. Дмитрах

 

СТАТЕВА ТА ЕКОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОСЛИН В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

157

Р.І. Магійович, О.В. Пилип'як, О.О. Шкрібинець

 

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ

164

П.Т. Ященко, В.С. Найда

 

СОЗОЛОГІЧНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РАРИТЕТІВ ФЛОРИ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ В АСПЕКТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЙОГО ЕКОСИСТЕМ

170

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.А. Бехта, Г.Є. Біць

 

Модифікування фенолоформальдегідної смоли для склеювання шпону підвищеної вологості

177

М.П. Мартинців, О.М. Удовицький

 

КОЛИВАННЯ НЕСУЧОЇ НАВАНТАЖЕНОЇ СТРІЧКИ КОНВЕЄРІВ

180

А.І. Дубинін, В.В. Майструк, Р.І. Гаврилів

 

АНАЛІЗ РУХУ ГАЗОВОГО ПОТОКУ В ПРЯМОТЕЧІЙНОМУ ЦИКЛОНІ З КОАКСІАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ

185

П.А. Бехта, І.І. Рондяк

 

ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ СКЛЕЮВАННЯ ФАНЕРИ ПОПЕРЕДНІМ ХІМІЧНИМ АКТИВУВАННЯМ ПОВЕРХНІ ЛУЩЕНОГО ШПОНУ

188

О.Р. Клипко

 

ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ УМОВ ТЕПЛОВІДДАЧІ АВТОМОБІЛЬНИХ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ НА РЕЖИМАХ ВИПРОБУВАНЬ ІІ

192

Г.В. Озимок, А.П. Закусілов, М.Н. Коваль

 

удосконалення експертних методів дослідження розривних характеристик матеріалів

195

П.А. Бехта, Д.В. Тимик

 

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ СКЛЕЮВАННЯ ФАНЕРИ АКТИВУВАННЯМ ПОВЕРХНІ ШПОНУ

199

Ю.І. Фордзюн, Б.Я. Хом'як

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВОЛОГИ НА ГІГІЄНІЧНІ ТА ТЕПЛОЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ НАТУРАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

202

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

С.О. Козловський, О.В. Геник

 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

207

О.С. Вербова

 

Організаційно-правничі засади формування структури української кооперації у міжвоєнній Польщі

211

О.О. Солтисік

 

Моделювання динамічних економічних систем

214

В.В. Матюха

 

Економічні критерії та показники для оптимізації процесу раціонального використання надр

218

О.А. Зілгалова

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

223

Н.Є. Килипенко

 

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ГРОШОВОГО РИНКУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

227

Ю.В. Малиновський

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

234

О.Н. Слободян

 

Економічна оцінка наслідків приєднання України до Світової організації торгівлі

241

Д.П. Цвик

 

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ТОРГоВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

248

Ф.А. Важинський, О.С. Молнар, А.В. Колодійчук

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ

254

М.М. Нашкерська

 

ОСОБЛИВОСТІ УХИЛЕННЯ ТА УНИКНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

258

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.І. Виклюк, А.Д. Ворошан, Є.В. Рубанець

 

Методика оцінювання інституціональної матриці регіональної економіки

264

І.Й. Яремко

 

БІФУРКАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ СИСТЕМ І МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВАРТІСНИМИ КРИТЕРІЯМИ

269

І.Б. Назар

 

Функція поля пластичних деформацій для визначення залишкових напружень у виготовлених із сталі 65Г тонколистових дискових деталях з коловим зварним швом

277

О.Б. Жихор

 

Теоретичні основи формування інноваційної політики розвитку регіонів

284

Л.М. Пилипенко

 

ПОБУДОВА СЛУЖБИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

288

І.Я. Плугатор, В.Є. Юринець

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

295

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ