НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
Львів: НЛТУ України. 2008. – Вип. 18.3. 304 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №4 від 24.04.2008 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.М. Дебринюк

 

ПЛАНТАЦІЙНЕ ЛІСОВИРОЩУВАННЯ: ОБҐРУНТУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

7

Н.І. Библюк, О.А. Стиранівський, М.М. Бойко, А.Л. Щупак

 

Шкідливий вплив лісогосподарської діяльності на довкілля та шляхи його мінімізації

13

В.П. Оліферчук, У.Р. Гурла, А.І. Сенюк, О.Р. Ходзінська

 

ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОМІЦЕТІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЗА ДОПОМОГОЮ БІОКОНВЕЄРА

22

М.В. Чернявський, Д.Д. Сухарюк, М.Б. Шпільчак, Б. Коммармот, А. Бюргі, Р. Швіттер

 

Переформування похідних смеречників у мішані структуровані ліси у Карпатському біосферному заповіднику

30

П.Б. Хоєцький, Н.О. Стецула

 

РІДКІСНІ ВИДИ ДРІБНИХ ССАВЦІВ ТЕРИТОРІЇ НПП "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ"

37

Б.Я. Бакай

 

аналіз і прогноз розвитку СвітовОГО ринкУ круглих лісоматеріалів

41

Л.О. Бабій

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ GLEDITSIA TRIACANTOS L.

46

Р.Д. Василишин, Г.С. Домашовець

 

ФІТОМАСА ТА ДЕПОНОВАНИЙ ВУГЛЕЦЬ ЛІСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЛІСОРОСЛИННОГО РАЙОНУВАННЯ

50

В.В. Лавний, Р.М. Кравчук

 

ІСТОРІЯ ЛІСІВНИЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МАЛОМУ ПОЛІССІ

58

Л.М. Петрова, С.В. Петров, І.М. Пацура

 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ: СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ ТА МОНІТОРИНГ

62

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Л.Д. Загвойська, Н.І. Копач

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВЩИНИ ПЛАТИТИ ЗА ПОСЛУГИ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

70

І.А. Дубовіч

 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКОРДОННОГО ЕКОЛОГО- ІНФОРМАЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

79

П.О. Русіло, В.В. Костюк, В.М. Афонін

 

ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ВСІХ СТАДІЯХ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

85

Ф.А. Важинський, В.М. Черторижський, А.В. Колодійчук

 

Іноземний капітал: екологічний аспект

89

Н.О. Феньо, В.Є. Швець

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ БУДІВНИЦТВА

94

О.Р. Попович, В.Р. Шевчук

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПОЛІГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

99

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Я.М. Ханик, Г.О. Мазяр, І.О. Гузьова, Я.Д. Ярош

 

ГІДРОДИНАМІКА ПРИ СУШІННІ НЕРІВНОМІРНОГО НЕРУХОМОГО ШАРУ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРІАЛУ

104

М.Г. Адамовський, А.В. Кий

 

ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ КАНАТНО-ТРЕЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ГІРСЬКИХ ЛІСОРОЗРОБОК

107

П.В. Білей, В.М. Павлюст

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ТРИВАЛОСТІ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ

111

О.О. Пінчевська

 

ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА ЯКОСТІ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ З ВІЛЬХИ

117

І.М. Озарків, Н.Д. Довга, З.П. Копинець, Й.Л. Ацбергер, О.І. Озарків

 

Шляхи оптимізації енергії випромінювання в сушарках

121

В.Й. Лабай

 

Залежність втрат ексергії у конденсаторі split-кондиціонерів від температури навколишнього середовища

126

В.О. Фединець

 

КРИТЕРІЙ ВИБОРУ ТЕПЛО- ТА ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

130

І.Я. Тимо, Я.М. Ханик

 

СУШІННЯ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ У НЕРУХОМОМУ ШАРІ

134

В.С. Коваль, Н.В. Марченко, Г.Б. Іноземцев

 

ЩОДО ОЦІНКИ ПРИПУСКІВ НА УСИХАННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ РІЗНОГО ВИДУ РОЗПИЛЮВАННЯ

136

О.Б. Гасій

 

промислові випробування інструменту та технологічного оснащення з вакуумними йонно-плазмовими покриттями

142

Б.І. Личатин, І.М. Личатин

 

Сушильна камера періодичної дії з подвійними поздовжніми стінами для висушування пиломатеріалів

146

Б.М. Микичак, Я.М. Ханик, Д.П. Кіндзера, Я.Д. Ярош

 

КІНЕТИКА ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ СТРУГАНОГО ШПОНУ

148

Н.Л. Пандяк, М.І. Хмільовська

 

ВПЛИВ ДОДАТКІВ ФЛУОРМОНОМЕРУ ТА β-ОКСИЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛПЕРОКСИДУ НА КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ПЕРФТОРПЕЛАРГОНОВОЇ КИСЛОТИ

156

Я.М. Ханик, Н.Я. Цюра

 

ГІДРОДИНАМІКА РУХУ ТЕПЛОНОСІЯ КРІЗЬ ШАР СУХОГО ДИСПЕРСНОГО МАТЕРІАЛУ (ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА ТІО2)

160

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.І. Башнянин, О.С. Вербова, Г.Є. Шпаргало, О.М. Швець, Г.С. Третяк

 

Ефективність дерегулювання державних, кооперативних і приватних мікроекономічних систем у перехідних економіках

163

О.Д. Вовчак, О.І. Шамрай

 

ЧИННИКИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ У БАНКІВСЬКОМУ МІКРОКРЕДИТУВАННІ

174

Б.А. Карпінський

 

Збалансованість фінансової системи держави як інтегральний індикатор стану фінансової безпеки

179

І.Б. Більський

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

192

Б.Ю. Кишакевич

 

ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНО-ДЕФОЛТНИХ БОРГОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЯК ЗАСОБУ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ

198

О.О. Солтисік

 

Аналіз стану ринку праці та активізація ринкових відносин на Львівщині

203

Г.І. Башнянин, О.С. Вербова, Т.О. Коропецька, Г.С. Третяк

 

Методологічні засади аналізу ефективності дерегулювання ГОСПОДАРСЬКИХ систем У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

207

О.М. Зелінська

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ПРИРОДНИМИ МОНОПОЛІСТАМИ

219

А.В. Лелик

 

ОСОБЛИВОСТІ Становлення та розвиткУ грошового ринку в перехідній економіці

227

М.Б. Паласевич, К.М. Слюсарчик

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА БАНКІВ: УМОВИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ

235

Г.В. Река

 

Методи оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності як складових інтелектуального капіталу організації

240

О.В. Сакаль

 

Аналіз РОЗВИТКУ ФОРМ ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ У ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ

246

О.Г. Сербина

 

СУТЬ ТА СТРУКТУРА ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

251

А.Ю. Скіб'як

 

ІНТЕГРАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

258

Р.Л. Кльоба

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДОХОДУ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

265

Н.М. Рущишин

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

271

Л.В. Лаврентів

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ ЯК БАЗИС ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ЦІНИ У МАШИНОБУДУВАННІ

275

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ