НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.

Львів : НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.2. – 300 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 27.03.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.М. Дебринюк

 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ та ФОРМОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ PICEA ABIES [l.] KARST.

7

Н.Н. Агапонов, Г.Н. Агапонов

 

ЛЕСОВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА КАМЕНИСТЫХ ЗЕМЛЯХ КРЫМА

18

М.М. Король, І.В. Рижак, В.В. Костишин

 

ВПЛИВ густоти зростання ТА СКЛАДУ ДЕРЕВОСТАНУ НА формУ стовбура дуба звичайного

25

Р.О. Андрущенко

 

оцінка ролі метеорологічних чинників у багаторічній ДИНАМІці ПЛОЩ ОСЕРЕДКІВ п'ядуна зимового (Operophthera brumata L.) в лісах Центрального Полісся

30

О.О. Климчук

 

Про консортивні зв'язки птахів В ОСІННІЙ ПЕРІОД у СОСНОВОМУ НАСАДЖЕННІ В УМОВАХ Центрального Полісся

36

І.М. Скольський

 

Поширення видів роду Ulmus L. у лісових насадженнях України

40

Ю.С. Шпарик, А. Бюргі, Б. Коммармот, Д.Д. Сухарюк

 

ДИНАМІКА ПРИРОДНОГО ВІДНОВЛЕННЯ БУКОВОГО ПРАЛІСУ

45

З.М. Юрків

 

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ БАРХАТА АМУРСЬКОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

51

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

О.С. Мачуга

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЛІСОЗАГОТІВЛІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ГЕЛІКОПТЕРІВ

58

Г.В. Тимчишин

 

Еколого-біологічні основи розмноження рододендронів із насіння

64

Л.М. Пелиньо

 

Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку та його важливе значення в сфері охорони довкілля

70

Н.С. Стрямець, І.П. Соловій

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВУГЛЕЦЕВОГО БАЛАНСУ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

75

Д.Р. Яцюк

 

Проблеми оцінки еколого-економічної ефективності деревних та недеревних ресурсів лісу

80

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.В. Білей, С.Г. Сеник,  Н.Д. Довга, Й.Л. Ацбергер

 

ГРАФОАНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗКУ РІВНЯННЯ ВОЛОГОПРОВІДНОСТІ ДЕРЕВИНИ

86

В.Л. Старчевський, Н.Л. Максимів

 

Зміна величини хімічного споживання кисню в процесі очищення води від бактеріального забруднення

91

В.Й. Лабай, Я.М. Ханик

 

Залежність втрат ексергії у компресорі split-кондиціонерів від температури навколишнього середовища

96

П.В. Білей, В.М. Павлюст

 

ПЕРЕНЕСЕННЯ ПАРОПОДІБНОЇ ВОЛОГИ В КАПІЛЯРАХ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

100

С.В. Зубик

 

Перспективи застосування пелюсткових абразивних інструментів для шліфування деревини

103

Т.З. Матюхіна

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ОСВОЄННЯ ГІРСЬКИХ ЛІСІВ

106

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Г.С. Шевченко, О.Р. Прокопович

 

Аналіз стану меблевого ринку як метод прийняття маркетингових рішень

110

Г.І. Башнянин, О.С. Вербова, Є.А. Рехлецький, Г.С. Третяк

 

Метрологічні типи дерегулювальної ефективності

113

Є.В. Хлобистов, Т.Л. Чернова

 

Сталий розвиток України крізь методологічні рефлексії глобалізації

121

 Б.А. Карпінський

 

Індикатори фінансової безпеки в контексті Збалансованості фінансової системи держави

131

О.І. Ященко

 

Стратегічний підхід в управлінні витратами підприємства

145

Г.І. Башнянин, О.С. Вербова, Р.П. Шевчик, Г.С. Третяк

 

Динамічні типи дерегулювального ефекту економічних систем

150

Т.Г. Васильків, Н.Я. Басараба

 

Теоретичні засади щодо побудови ефективної системи матеріального стимулювання праці  персоналу підприємства

159

М.М. Галущак

 

Особливості механізму утворення земельної ренти І ТА ІІ

162

С.С. Гринкевич, О.Ю. Сало

 

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" ПІДПРИЄМСТВ

170

А.М. Должанський

 

Методика проведення факторного аналізу на поліграфічних підприємствах

175

О.М. Зелінська

 

Удосконалення економічного регулювання монополізму в трансформаційній економіці

178

А.Б. Лелик

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ

186

М.М. Макарик

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

196

О.Ю. Маслянніков, О.І. Федишин

 

Ефективність формування та використання товарних ресурсів

200

К.Й. Пугачевська

 

Вплив інноваційний форм регіонального розвитку на трансформацію економіки країни

202

О.О. Цогла

 

Вибір оптимального напрямку диверсифікації

208

Г.С. Шевченко, І.Г. Гурняк

 

Аналіз діяльності підприємств меблевої та деревообробної промисловості в Україні

216

Н.Б. Ярошевич, А.В. Мазур, М.Р. Мокринська

 

ФІНАНСОВА РОБОТА НА ПІДПРИЄМСТВАХ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ПРАЦІВНИКІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРа ПІДПРИЄМСТВА

226

 

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

М.М. Стадник

 

ВПЛИВ ТИПУ НАВАНТАЖЕННЯ НА КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕЛІПТИЧНОЮ ТРІЩИНОЮ

232

Б.В. Білик, М.М. Борис, А.Г. Кусий

 

КРУТИЛЬНІ КОЛИВАННЯ В ТРАНСМІСІЯХ ПОВНОПРИВІДНИХ МАШИН З РЕАКТИВНИМИ КОНТУРАМИ

236

М.П. Мартинців, Б.М. М'якуш, А.Л. Ацбергер

 

Розрахунок несних елементів підлоги за методом граничного стану

242

В.Р. Пасіка, П.І. Бегень

 

АВТОМАТИЗОВАНИЙ СИНТЕЗ КОМБІНОВАНИХ ЗАКОНІВ РУХУ ВАЖІЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ З ДІЛЯНКОЮ СТАЛОЇ ШВИДКОСТІ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ

246

О.В. Ермакова

 

разработка программного обеспечения для эколого-биологической оценки рекреативности лесов на юго-востоке Украины

253

П.В. Білей, Н.Д. Довга,  С.Г. Сеник,  Й.Л. Ацбергер

 

АНАЛІТИЧНИЙ метод РОЗВ'ЯЗання РІВНЯННЯ ВОЛОГОПРОВІДНОСТІ

262

Я.Г. Братівник

 

ТРИЗНАЧHE ЧИСЛО ТА ЙОГО ЗОБРАЖЕННЯ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНІЙ ТЕХНІЦІ

267

Р.І. Гущак, О.Б. Біленька

 

ДО ПИТАННЯ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ У РУХОМИХ СЕРЕДОВИЩАХ

273

Р.В. Зінько

 

Дослідження паркування у транспортній мережі великих міст

275

Н.М. Ковалевич

 

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВА МОДЕЛЬ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ КОШТІВ НА ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИКИ РИНКУ ПРАЦІ ЗА НЕЧІТКОЇ ВХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

280

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ