НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2007. – Вип. 17.6.312 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 25.10.2007 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Андел І.В.

 

МОНІТОРИНГ ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ПРОМИСЛОВИХ ТА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМАХ РЕГІОНУ

7

Петрова Л.М., Петров С.В.

 

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН: РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ

14

Станасюк Н.С.

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВО-КОМПОНЕНТНОЇ СТРУКТУРИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

20

Іщук Г.П.

 

СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР JUGLANS NIGRA L. У ЛІСНИЦТВАХ УМАНСЬКОГО ДЕРЖЛІСГОСПУ

25

Мазуренко В.Д.

 

ТВЕРДОНАСІННІСТЬ ДЕЯКИХ ВИДІВ ROBINIA L. ТА СПОСОБИ ЇЇ УСУНЕННЯ

31

Повк П.Г.

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В АГРОЛАНДШАФТАХ ЗАКАРПАТТЯ

35

Сакаль О.В.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ОБЛІКУ

39

Шевченко С.М.

 

НАСІННЄВЕ РОЗМНОЖЕННЯ ТА ВПЛИВ ГЛИБИНИ ПОСІВУ НА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ КАРАГАНИ ДЕРЕВОПОДІБНОЇ

44

Івченко А.І., Мельник А.С., Мельник Ю.А.

 

ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ КОРЕНЕВИМИ ПАРОСТКАМИ ІНТРОДУКОВАНИХ ДЕРЕВ І КУЩІВ

48

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Дворяшина Н.С.

 

МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ

53

Врублевська О.В., Кульчицький-Жигайло І.Є.

 

КІЛЬКІСНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВОДООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ЛІСУ

58

Дяченко Л.І.

 

ПОНЯТТЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

64

Якімцов В.В.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КООПЕРУВАННЯ МЕБЛЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ

69

Курдина О.О.

 

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ У ВИЗНАЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

76

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Шостак В.В., Климаш Р.Р.

 

ПЕРСПЕКТИВНА КОНСТРУКЦІЯ АСПІРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПОВІТРООЧИЩЕННЯ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

82

Мартинців М.П., Бичинюк І.В., Сологуб Б.В.

 

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОБОТИ ТЯГОВО-НЕСНИХ КАНАТІВ ПІДВІСНИХ УСТАНОВОК В ЗОНІ ПРОМІЖНИХ ОПОР

87

Кшивецький Б.Я., Солонинка В.Р.

 

ТЕРМОПЛАСТИЧНІ КЛЕЙОВІ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛАЦЕТАТУ (ПВА) ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ДЕРЕВООБРОБНІЙ ГАЛУЗІ

92

Гивлюд М.М., Ємченко І.В.

 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ НАПОВНЕНИХ ПОЛІОРГАНОСИЛОКСАНІВ

95

Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І.

 

ПЕРЕВІРКА УМОВ ПОДІБНОСТІ ГАЗОПИЛОВИХ ПОТОКІВ МЕТОДОМ ОТОТОЖНЕННЯ КРИВИХ ЗАЛИШКІВ ПИЛУ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

99

Жуковський С.С., Клименко Г.М.

 

КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛЬНИХ (ФІЛЬТРАЦІЙНИХ) ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИКІВ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

101

Лабай В.Й.

 

ВПЛИВ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ У ВИПАРНИКУ І КОНДЕНСАТОРІ НА ВТРАТИ ЕКСЕРГІЇ У ДРОСЕЛІ SPLIT-КОНДИЦІОНЕРІВ

106

Коширець С.І., Грицюк Ю.І.

 

ВРАХУВАННЯ ЗМІЩЕННЯ ВЕРХНЬОГО ТОРЦЯ КОЛОДИ ВІДНОСНО СХЕМИ РОЗКРОЮ ПІДЧАС ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ВИПИЛЯНИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

112

Оріховський Р.Я., Мисик М.М., Чикалюк Б.В.

 

СИНТЕЗ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПРОМИСЛОВИМ РОБОТОМ

124

Цимбалюк Ю.І.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ ТРЕЛЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ТРЕЛЮВАННЯ ДЕРЕВИННОЇ СИРОВИНИ ПІД НАМЕТОМ ЛІСУ

128

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Карпенко Н.В.

 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

133

Владичин У.В.

 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНОЗЕМНОГО БАНКІВНИЦТВА

143

Степура Т.М.

 

МІҐРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

148

Шевченко С.Г.

 

ПОПИТ НА ГРОШІ В СТРУКТУРАХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

155

Крочук В.М.

 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЮ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

163

Вареник В.А.

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДЕПОЗИТНОГО ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ БАНКУ

167

Галущак М.М.

 

ТРУДОВИЙ ТА НЕТРУДОВИЙ ТИП ВЛАСНОСТІ: СПРОБА ДЕФІНІЦІЇ ТА МОДЕРНІ ЕКОНОМІЧНІ РЕАЛІЇ

170

Лазур П.Ю.

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

175

Лобозинська С.М.

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

180

Носов О.Ю.

 

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ГРОШОВОГО РИНКУ

187

Огоновський А.Р.

 

ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ПОДАТКІВ ТА ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

192

Сербина О.Г.

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

201

Скоморович І.Г.

 

ЗАРОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ СИСТЕМ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

207

Турчин Н.Б.

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕЙТИНГІВ

212

Фединець Н.І.

 

ПРИЧИНИ ТА ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СИТУАЦІЙ

217

Чиж Л.М.

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ В УКРАЇНІ

221

Яворська Т.В.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

226

Яловега Н.І.

 

СЛУЖБА МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

231

Ясінська А.І.

 

МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

238

Сопко В.В., Панченкова Ю.В.

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ

246

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Білей П.В., Кулешник Я.Ф. Соколовський І.А., Яворська Н.П.

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ БУКОВИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ЗА ЗМІНОЮ ЕНТАЛЬПІЇ СЕРЕДОВИЩА

254

Карашецький В.П.

 

КУБАТУРНІ ФОРМУЛИ ЧИСЕЛЬНОГО ІНТЕГРУВАННЯ ЗА ОБ'ЄМОМ ТЕТРАЕДРА НА ОСНОВІ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ ПОВНИХ ПОЛІНОМІВ

258

Гомонай-Стрижко М.В.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ "СИГНІВКА" У МІСТІ ЛЬВОВІ

264

Ліщинська Х.І., Сеник А.П.

 

ПЕРІОДИЧНІ ATEB-ФУНКЦІЇ І МЕТОД ВАН-ДЕР-ПОЛЯ У ДОСЛІДЖЕННІ ОДНОЧАСТОТНИХ КОЛИВАНЬ ДВОВИМІРНИХ НЕЛІНІЙНО ПРУЖНИХ СИСТЕМ

275

Зінько Р.В., Маковейчук О.М.

 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

280

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ