НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2007. – Вип. 17.5. – 244 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №1 від 31.08.2007 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Кульчицький-Жигайло І.Є., Панківський Ю.І., Ошуркевич О.Є.

 

Дослідження зв'язку між характеристиками стоку води з елементарних гірських водозборів різної лісистості в басейнах Річок СЛАВСЬКА ТА ГОЛОВЧАНКА

7

Черневий Ю.І.

 

Особливості структури лісового покриву Передкарпатської височини у басейні р. Дністер

13

Врублевська О.В., Яремчук І.М.

 

Дослідження економічної цінності лісових активів Бродівського району

22

Ященко П.Т., Горун А.А., Матейчик В.І., Турич В.В.

 

Меч-трава болотна (Cladіum marіscus (L.) Pohl.) як рідкісний вид флори Шацького національного природного парку та результати моніторингу за його локалітетом

30

Голубчак О.І.

 

Особливості розвитку молодих деревостанів Горган

37

Дуб А.Р.

 

Становище та проблеми розвитку фермерства як пріоритетної форми сімейних аграрних господарств

44

Гут Р.Т.

 

ЗМІНА МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СІЯНЦІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ПІД ВПЛИВОМ ЕКЗОГЕННИХ СТИМУЛЯТОРІВ

49

Парпан Т.В., Вітер Р.М.

 

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ З УЧАСТЮ ЯЛИЦІ БІЛОЇ

53

Андел І.В.

 

Моніторинг використання місцевих природних ресурсів у промислових та аграрно-промислових системах регіону

57

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Ханик Я.М., Станіславчук О.В., Дулеба В.П.

 

ОТРИМАННЯ СУХИХ ДРІЖДЖІВ ІЗ СУСПЕНЗІЇ

80

Горбачова Л.Н., Мацюк Р.І., Ільків М.М.

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ СПОСОБІВ РОЗПИЛЮВАННЯ ПИЛОВНИКА НА ОБ'ЄМНИЙ ВИХІД ПИЛОМАТЕРІАЛІВ з ВИКОРИСТАННЯм СУЧАСНОГО КОЛОДОПИЛЯЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

84

Грицюк Ю.І., Яцишин С.І.

 

Щодо методики визначення виду випиляних пиломатеріалів

88

Лабай В.Й.

 

Вплив повітряних потоків у випарнику і конденсаторі на втрати ексергії у конденсаторі split-кондиціонерів

102

Горбачова Л.Н., Бабич В.М., Фучило В.М.

 

Дослідження впливу розмірних характеристик стовбурів і колод на вихід пиловника

107

Грубель М.Г., Крайник Т.Л.

 

Моделювання руху ПОВНОПРИВІДНОГО автомобіля на ґрунтових (піщаних) дорогах

109

Житенко О.В., Крайник Л.В.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ДВОЛАНКОВОГО АВТОВОЗа

116

Харченко Є.В., Семчук Л.В.

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ СТАНУ ШАХТНИХ ПІДІЙМАЛЬНИХ КАНАТІВ

121

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Карпінський Б.А., Залуцька Н.С.

 

Основи формування Стратегічного податкового менеджменту

129

Масленнiков Д.Ю., Ліпінський В.М.

 

Стратегічне забезпечення конкурентоспроможності підприємства

136

Вовчак О.Д.

 

ВКЛАДИ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВЕ ЗОВНІШНЄ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

138

Богіра М.С., Ткачук Л.В.

 

Іпотека – джерело інвестицій

144

Вовчук Т.І.

 

Основні проблеми бухгалтерського обліку лісових біологічних активів та шляхи їх вирішення

145

Джунковський В.Д., Павлишенко М.М.

 

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

149

Краснощок Р.М.

 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

152

Майовець Є.Й., Майовець В.Є.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

157

Медвідь М.М., Проскура В.Ф.

 

Соціальна ефективність на торговельних підприємствах та її оцінка

160

Носов О.Ю.

 

ПРОБЛЕМИ СТАБІЛЬНОЇ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

162

Онишко О.С.

 

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

167

Пиц В.І.

 

Реалії розвитку ринкових відносин у сфері оплати праці в Україні

171

Рущишин Н.М.

 

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ

176

Хомицький А.І., Худа О.В.

 

Сучасні особливості та вплив нелегальної міграції на стан економіки країн ЄС

181

Скибінська З.М.

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ ПРИ ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

184

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Тисовський Л.О., Рудько І.М.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ КАНАТІВ ПІДВІСНИХ СИСТЕМ ГНУЧКИМИ НИТКАМИ

192

Лапіцька Г.М., Чайковська Г.М., Салапак Л.В.

 

Дослідження методики розв'язування геометричних задач на побудову

197

Харченко Є.В., Ковальчук Р.А.

 

Експериментальні дослідження динаміки помпового агрегату бурової установки

202

Маковейчук О.М., Зінько Р.В.

 

Принципи організації анізотропного середовища для клітинкових автоматів

210

Сокіл Б.І., Ліщинська Х.І.

 

ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ У СИЛЬНО НЕЛІНІЙНИХ ДВОВИМІРНИХ СИСТЕМАХ І Ateb-ФУНКЦІЇ В ЇХ ДОСЛІДЖЕННІ

213

Фединець В.О.

 

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОЗМІННИХ ТЕМПЕРАТУР ГАЗОВИХ ПОТОКІВ ШЛЯХОМ ВВЕДЕННЯ ПОПРАВОК У ПОКАЗИ ПРИЙМАЧІВ ТЕМПЕРАТУРИ

217

Стадник М.М., Дідух І.В.

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОСТУ ПОВЕРХНЕВОЇ ПІВЕЛІПТИЧНОЇ ТРІЩИНИ У ПРУЖНОПЛАСТИЧНОМУ ТІЛІ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

220

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ