НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2007. – Вип. 17.4.300 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 28.06.2007 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Шлапак В.П., Шлапак В.В.

 

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ ПРОФ. З.С. ГОЛОВ'ЯНКА НА ЧИГИРИНЩИНІ

8

Сорока М.І.

 

ГЕНЕЗИС АСОЦІАЦІЙ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ ТА ДИНАМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У НИХ

15

Петрова Л.М.

 

СТАРОВІКОВІ ЛІСОВІ УГРУПОВАННЯ - ЕТАЛОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

22

Василенко І.Д.

 

ВТОРИННЕ СПІВВІДНОШЕННЯ СТАТІ У ТОПОЛЬ ТА ЇЇ ПРОГНОЗУВАННЯ В НАСІННІ та СІЯНЦЯХ

26

Грабовий В.М.

 

ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ЯЛИНИ ТА ШЛЯХИ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНОГО САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ У ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВІ

31

Кратюк О.Л.

 

ВПЛИВ УЗЛІССЯ НА БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ТЕТЕРУКА (LURURUS TETRIX L.) В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

36

Лукащук Г.Б.

 

ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗРУБІВ ҐОРҐАН

39

Нестеренко Г.Б.

 

ЗНАЧЕННЯ ЗОНІНГОВИХ ПРАВИЛ В ОРГАНІЗАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ МІСТ

45

Поронник І.Ю., Євтушенко А.Я.

 

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОЦІНКИ НАСАДЖЕНЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

48

Самойлова Н.О., Смашнюк Л.В.

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ

54

Слободян П.Я.

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ПРИНЦИПИ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

57

Фоменко С.В., Станько В.Ю.

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

61

Копій Л.І., Мелещук О.О.

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ, СТРУКТУРА СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ В УМОВАХ СВІЖОГО ДУБОВОГО СУБОРУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

65

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Білей П.В., Огородник М.М., Яворська Н.П.

 

СУЧАСНИЙ СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДЕРЕВООБРОБКУ

70

Стаднічук О.М., Леськів Г.З.

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

73

Сомар Г.В., Фабін І.Я., Цісінська О.Б.

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

78

Стиранівський О.А., Стиранівський Ю.О.

 

ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ТРЕЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ

83

Щупаківський Я.Б.

 

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РОСЛИННОСТІ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ТЕХНОГЕННИХ ВОДОЙМ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

90

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Горбачова Л.Н., Максимів В.М., Стефанишин І.М.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТІНОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕРЕВ'ЯНОГО ЗРУБУ

95

Сопушинський І.М., Маєвський В.О., Вінтонів І.С.,Сопушинська М.П., Тайшінгер Альфред, Ангельстам Пер, Аксельсон Роберт

 

ЗВ'ЯЗКОК ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ ТА ЯКОСТІ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ

101

Яцишин С.І., Грицюк Ю.І.

 

РОЗРАХУНОК БАЛАНСУ ДЕРЕВИНИ ПІДЧАС РОЗКРОЮ КОЛОД ХВОЙНИХ ПОРІД РОЗВАЛЬНО-СЕГМЕНТНО-КУТОВИМ СПОСОБОМ НА РАДІАЛЬНІ ПИЛОМАТЕРІАЛИ

108

Оріховський Р.Я.

 

НАДІЙНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ У ГАЛУЗІ ДЕРЕВООБРОБЛЕННЯ

120

Озарків І.М., Кобринович М.С., Копинець З.П.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕНЕСЕННЯ ВОЛОГИ В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

124

Біць Г.Є., Панов В.В.

 

БІОКЛЕЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ НАДІЙНОГО СКЛЕЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ

126

Ковальчук О.М.

 

СПОЛУКИ МАГНІЮ ЯК ДОБАВКИ ДО ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГІДНИХ СМОЛ

127

Парнета О.З.

 

ПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНА РІДИНА ДЛЯ МІКРОВИТРАТОМІРІВ ГАЗІВ

130

Пилипчук М.І., Степанчук С.П., Лобода М.В., Офік І.В.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОМІНАНТНИХ ФАКТОРІВ НА ВЕЛИЧИНУ ХВИЛЯСТОСТІ ПРОПИЛУ У ПРОЦЕСІ ПИЛЯННЯ КОЛОД НА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СТРІЧКОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТАХ

134

Салабай Р.Г.

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ НАПОВНЮВАЧА НА ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИННО-СОЛОМ'ЯНИХ СТРУЖКОВИХ ПЛИТ

140

Озарків І.М., Ацбергер Й.Л., Копинець З.П.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ В УМОВАХ ГЕЛІОСУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

145

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Копитко В.І.

 

НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

149

Карпінський Б.А., Залуцька Н.С.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕКОНОМІЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

156

Блонська В.І., Наконечний В.В.

 

ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СТРАТЕГІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ

163

Іляш О.І., Дошак М.В.

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ

165

Іляш О.І., Мікайло М.М.

 

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ

169

Павлишенко М.М., Сивуля Л.А.

 

ЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

172

Качмарик Я.Д., Верещинська О.С.

 

ВИТРАТИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ

174

Заярна Н.М., Іляш Н.М.

 

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕЙТИНГУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

178

Заярна Н.М., Барткевич О.М.

 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

184

Кабаці Б.І.

 

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

190

Іляш О.І., Кобушко Н.В.

 

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

196

Мончак З.В., Дуда С.Т.

 

ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТА СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

198

Плескач М.О.

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

202

Хомицький А.І.; Аверчук Р.В.

 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ МАТЕРИНСТВА: СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ

206

Іляш О.І., Пасерба М.І.

 

ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ

214

Чередько З.Ю.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕМЕРОВЕЦЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ

219

Теплий П.М.

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

221

Кльоба Л.Г.

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

225

Масленніков О.Ю., Сіжук Ю.А.

 

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

231

Павлишенко М.М., Винярська Н.М.

 

ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

233

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Палаш В.М., Назар І.Б., Дубовик В.О.

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ У ТОНКОЛИСТОВИХ ДИСКОВИХ ДЕТАЛЯХ З КОЛОВИМ ЗВАРНИМ ШВОМ

236

Стадник М.М.

 

МІЦНІСТЬ ТІЛА З КРУГОВОЮ ТРІЩИНОЮ ЗА ТРИВІСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

241

Фединець В.О.

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОЗМІННИХ ТЕМПЕРАТУР ГАЗОВИХ ПОТОКІВ

245

Лабай В.Й.

 

ВПЛИВ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ У ВИПАРНИКУ І КОНДЕНСАТОРІ НА ВТРАТИ ЕКСЕРГІЇ У КОМПРЕСОРІ SPLIT-КОНДИЦІОНЕРІВ

249

Дадак Ю.Р.

 

ЧИСЛОВА РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ ЧАСТИНКИ ПИЛУ У ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ З ЖАЛЮЗІЙНИМ ВІДОКРЕМЛЮВАЧЕМ

254

Романишин С.Б., Сай Л.П.

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ BTL-РИНКУ В УКРАЇНІ

259

Зінько Р.В., Маковейчук О.М., Ульященко В.Г.

 

ГРАФОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗАДАЧІ КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

264

Маковейчук О.М.

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ МЕТОДАМИ КЛІТИНКОВИХ АВТОМАТІВ

269

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Свінцов О.М.

 

ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

272

Іщук Л.І.

 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДЕРЖАВАХ СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ

283

Стеців І.С.

 

ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НАВЧАННЯ В УЧБОВИХ ЗАКЛАДАХ НЕДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

289

Блонський Л.А.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

292