НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2007. – Вип. 17.1. 336 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 1.03.2007 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Библюк Н.І., Стиранівський О.А., Євтушенко А.Я.

 

СТАН ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ У ЛІСовому ФОНДІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ГУЦУЛЬЩИНА"

8

Делеган І.І.

 

Галові та некрозні захворювання листя бука лісового в ГЕОГРАФІЧНИХ культурах на Розточчі

15

Кульчицький-Жигайло І.Є., Ошуркевич О.Є.

 

Вплив лісу на формування зимових паводків у бескидах

23

Василишин Р.Д., Лакида П.І., Василишин О.М.

 

Надземна фітомаса дерев ялиці білої (Abies Alba Mill) у деревостанах українських Карпат

28

Делеган І.В.

 

Практичні заходи з Активної охорони рідкісних і зникаючих видів хребетних У лісах Закарпаття

34

Козловський М.П.

 

Вплив рекреації на формування та процеси розкладу підстилки в ялицевих дібровах

42

Кучерявий С.В.

 

Біоекологічні особливості розвитку гливи звичайної в умовах екстенсивної культури

46

Лущак М.М., Делеган І.В., Гунчак М.С.

 

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ ПОПУЛЯЦІЙ МИСЛИВСЬКОЇ ФАУНИ У КАРПАТАХ

49

Новак А.А.

 

ВПЛИВ АЕРОТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА СТРУКТУРУ ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ ДУБНЯКІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

54

Петрова Л.М.

 

РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ РОСЛИН У ЛІСАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

58

Тереля І.П., Кий В.В., Кий А.В.

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСВОЄННЯ ГІРСЬКИХ ЛІСІВ

62

Шевченко С.М.

 

РОЗМНОЖЕННЯ КАРАГАНИ ДЕРЕВОВИДНОЇ (CARAGANA ARBORESCENS LAM.) ЗЕЛЕНИМ ЖИВЦЮВАННЯМ

68

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Мартинців М.П., Бичинюк І.В.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ШТУЧНИХ ЩОГЛ КАНАТНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК

86

Озарків І.М., Ференц О.Б., Кобринович М.С.

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ГЕЛІОСУШИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

91

Грицюк Ю.І.

 

Дослідження впливу базових конфігурацій карт розкрою та типорозмірів плитних деревних матеріалів на зміну продуктивності роботи розкрійного обладнання

97

Кшивецький Б.Я.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАНЬ ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ПОРІД ДЕРЕВИНИ зАЛЕЖНО ВІД ВОЛОГОСТІ

107

Мартинців М.П., Бадера Й.С., Житенко О.В.

 

Дослідження спектрів вертикальних прискорень автонавантажувача

111

Миськів Є.М., Маєвський В.О., Максимів В.М.

 

основні напрямки досліджень технологічного процесу виготовлення клеєного бруса

118

Оріховський Р.Я.

 

ВПЛИВ НАДІЙНОСТІ ОБЛАДНАННЯ НА ПАРАМЕТРИ ІНТЕРВАЛІВ ВИготовлення АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

122

Мартинців М.П., Матвеєва Г.А., М'якуш Б.М.

 

Розрахунок на міцність паркетних дощок як прямокутних пластин

126

Терлич С.В.

 

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ СУДНОВИХ МЕБЛІВ ДЛЯ НЕСАМОХІДНИХ ПЛАВУЧИХ СПОРУД

130

Яремчук Л.А., Дудник А.

 

Порівняння фізичних властивостей водорозчинних лакофарбових матеріалів

133

Яцишин С.І., Грицюк Ю.І.

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОПТИМАЛЬНИХ СХЕМ РОЗКРОЮ КОЛОД НА РАДІАЛЬНІ ПИЛОМАТЕРІАЛИ

136

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Башнянин Г.І., Третяк Г.С., Мартин О.М.

 

РИНКОВЕ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: СУТЬ та ОСНОВНІ ЇЇ ДЕФЕКТИ

147

Аніловська Г.Я.

 

ДОКТРИНАЛЬНІ ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

155

Врублевська О.В.

 

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЛІСОВИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ

160

Іляш О.І., Крижанівська О.А.

 

РИНОК ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

170

Аніловська Г.Я.

 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РИНКОВІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ

173

Ангелко І.В.

 

Тіньова зайнятість: порушення законодавства, експлуатація чи спосіб виживання?

179

Герасимчук О.Б.

 

КЛАСИЧНІ ТА НЕКЛАСИЧНІ МЕТОДИ ОПИСУ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ

186

Городиський Т.І.

 

Оптимізація структурної будови інноваційного потенціалу регіону

193

Давидов І.Г.

 

Інституційні проблеми приватизації та її вплив на національну економіку

201

Дуда С.Т., Луцовят Г.М.

 

Проблеми формування організаційного потенціалу Кіровоградської аграрної біржі

208

Іляш О.І., Петренко О.А.

 

ДІАГНОСТИКА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ

211

Качмарик Я.Д., Петришин Н.В.

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

214

Колісник Г.М.

 

Види і форми державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні

217

Копитко В.І.

 

Особливості формування та використання трудового потенціалу на селі (регіональний аспект)

225

Котирєва С.О., Дуда С.Т.

 

Сутність та особливості управління економічним потенціалом підприємства

234

Лаврентів Л.В.

 

Проблеми фінансового забезпечення діяльності інноваційних структур

239

Лазур П.Ю.

 

Основні засади і фактори АКТИВІЗАЦІЇ політики формування конкурентного середовища у підприємницькій діяльності

243

Міценко Н.Г., Старощук А.С.

 

Необхідність та методи прогнозування товарообігу на підприємстві

251

Майовець Є.Й.

 

Аграрний інноваційний продукт у механізмі енергетичної безпеки України

254

Павлішенко І.Б., Босик О.В.

 

Державне регулювання підприємництва в Україні: напрямки та ПРІОРИТЕТИ

258

Полівчак В.С.

 

СТАНОВЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БІЗНЕСУ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

264

Сороківська М.В.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ РИЗИКОВОЇ ПРЕМІЇ

269

Сорока Р.С.

 

Визначення джерел формування обігового капіталу підприємства

271

Федуник У.П.

 

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ У ДЕРЕВООБРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

276

Шевченко С.Г.

 

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ПРИРОДИ ТА СУТІ ГРОШЕЙ

282

Ященко О.І., Капустяк Н.І.

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ У ТОРГІВЛІ, ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ

286

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Стадник М.М.

 

Напружено-деформівний стан пластини з тріщиною при двовісному розтягуванні

291

Сокіл Б.І., Данилевич Т.Є.

 

НЕСТАЦІОНАРНІ КОЛИВАННЯ У СИСТЕМІ ВАЛ-ВАНТАЖ (ПОГЛИНАЧ КОЛИВАНЬ) ТА ВПЛИВ СИЛИ НА АФХ

296

Гащук П.М., Назар І.І.

 

ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ РУХОМИХ ОДНОВИМІРНИХ НЕЛІНІЙНО-ПРУЖНИХ СИСТЕМ І МЕТОД ВАН-ДЕР-ПОЛЯ В ЇХ ДОСЛІДЖЕННІ

300

Арсиненко Н.О., Сокіл Б.І., Стоцько З.А., Топільницький В.Г.

 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН І ЙОГО ДИНАМІКА ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМУ ЗБУРЕННІ

304

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ