НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Проблеми створення Екологічної Конституції Землі.
 Львів : НЛТУ України. 2006. – Вип. 16.8. – 184 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №8 від 05.10.2006 р.)

 

В.А. Василенко

 

ГЕНЕЗА, ЗМІСТ І ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

13

Герд Ван Хорік

 

ПРИНЦИП СПІЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮДСТВА ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

23

М.А. Голубець

 

ЕКОЛОГІЧНА КОНСТИТУЦІЯ ЗЕМЛІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ

34

М.В. Костицький

 

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМИН ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ

39

Ю.Ю. Туниця

 

ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ КАРКАСУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

42

Джон Бекер

 

ЗАЛУЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЕКОЛОГІЧНІЙ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ: ОГЛЯД ЮРИДИЧНИХ АСПЕКТІВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ

51

Пол Баррезі

 

ПРАВА ЛЮДИНИ, ДЕРЖАВ ТА ЕКОЛОГІЧНА КОНСТИТУЦІЯ ЗЕМЛІ

57

Вільям Кітон

 

РОЛЬ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОВОГО ФОНДУ ТА МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ СТАЛОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПІВНІЧНО-АМЕРИКАНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

73

Г.С. Гулик

 

ЕКОНОМКО-ПРАВОВЕ ПОЛЕ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

87

Л.С. Гринів

 

НОВІ ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

97

В.І. Довбенко

 

РОЗВИТОК НОВИХ ФОРМ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ І БІЗНЕСУ З ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІДЕЙ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

104

І.А. Дубович

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

117

Ю.В. Караван, Ю.С. Токар

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

122

Ю.А. Краснова

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ У СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УБЕЗПЕЧЕННЯ

126

М.С. Нижник

 

МОДЕЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ

133

О.В. Садченко, С.К. Харічков, Н.В. Скорик

 

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРОЗМАЇТТЯ У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ

144

І.П. Соловій

 

СТВОРЕННЯ СВІТОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (СЕО): ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ, ПЕРЕШКОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

151

С.М. Стойко

 

ГЕОСОЗОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ОХОРОНУ БІОСФЕРИ ЯК ГЛОБАЛЬНОЇ СОЦІОЕКОСИСТЕМИ

157

Т.Ю. Туниця

 

ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

165

А.Ю. Якимчук

 

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

172