НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Символ дерева у світовій культурі та художній творчості.

 Львів : НЛТУ України. 2006. – Вип.16.4. 284 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №7 від 25.05.2006 р.)

1. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ "ДЕРЕВА-СИМВОЛА"

І.П. Магазинщикова

 

Синтез науки і мистецтва

8

О.П. Божок, В.О. Божок

 

Дерева, оспівані народом

10

Р.В. Вінтонів

 

Символ дерева в поетичній творчості Лесі Українки

14

І.М. Возняк

 

образ дерева у філософії людини

19

М.І. Гайковський

 

Дерево – символ відродження природи і спасіння людини: Символ дерева у християнстві

26

О.О. Герій

 

Відображення символіки Світового дерева у системі орнаментації українських храмів ХІ‑ХІІ століть

32

Т.О. Гонтар

 

Роль дерева в традиційній культурі українців

38

Л.М. Горошко

 

Символи води і світового дерева як компоненти світотворення

42

І.А. Дида

 

ДЕРЕВА В ТРАДИЦІЙНОМУ ОБРАЗІ УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ

47

І.А. Дубович

 

Особливості сучасної екологічної культури та екологічного виховання населення

52

Н.М. Дуда

 

СИМВОЛ ДЕРЕВА У ПЕРВІСНІЙ КУЛЬТУРІ

57

Р.Б. Дудин

 

ДЕРЕВА-ДОВГОЖИТЕЛІ – ВЕЛИЧНІ СИМВОЛИ ПРИРОДИ

62

Л.Д. Загвойська

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ та ЦІННОСТІ ЛІСІВ

66

О.С. Кирилюк

 

Універсально-культурні смисли символу Світового Дерева

72

У.Б. Клюка

 

Дерева-символи у колядках: спроба семантичного трактування

79

М.С. Кравець

 

Діалектика структури політичної культури в умовах формування інформаційного суспільства

83

О.М. Кузьменко

 

Символіка калини в українських піснях національно-визвольних змагань ХХ ст.

87

С.В. Кучерявий

 

Дерева-символи Пагорба Слави у Львові

93

Н.В. Лазарович

 

ПРИНЦИП СИНЕРГІЗМУ ЙОНЕЗІ МАСУДИ ЯК СИМБІОЗ ЛЮДИНИ ТА ПРИРОДИ

95

М.К. Левицька

 

Символ дерева в образотворчості Т. Шевченка

100

Н.Г. Лук'янчук

 

РОСЛИНИ – СИМВОЛИ У ПІСЕННІЙ ТВОРЧОСТІ

105

М.І. Моздир

 

дерево у Святому Письмі

108

Р.Б. Одрехівський

 

Сюжет Єссеєвого дерева у декоративній різьбі інтер'єрів церкви Галичини

114

Н.Б. Пастух

 

Символи дерева у весільній обрядовій пісенності українців: регіональний аспект

119

О.С. Пилат

 

Символ дерева в міфології народів світу

124

Е.П. Семенюк

 

ДЕРЕВО ЗНАННЯ ЯК СИМВОЛ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ЙОГО СОЦІОКУЛЬТУРНА РОЛЬ

130

М.А. Скринник

 

Дерево як символ упорядкованості світу в українському життєбаченні

134

І.З. Ханас

 

СИМВОЛИ РОСЛИННОСТІ У СУЧАСНИХ АНТРОПОНІМНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

141

Т.М. Файник

 

Дерево як символ благополуччя у традиції житлового будівництва українських горян

145

О.Я. Федина

 

Образ "Дерева життя" в ансамблі українського народного костюма кінця XIX – початку XX ст.

149

Т.В. Федяй

 

Пейзажна лірика та зображення дерев у творчості відомих митців

153

К.М. Шамлян

 

СИМВОЛ ДЕРЕВА У ПСИХОДІАГНОСТИЦІ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ

158

С.Л. Шлемкевич

 

ЕКОЛОГІЯ ДУШІ – ЕКОЛОГІЯ ПРИРОДИ

163

2. ДЕРЕВНА РОСЛИННІСТЬ У ФІТОДИЗАЙНІ,
ЛАНДШАФТНІЙ АРХІТЕКТУРІ ТА ОЗЕЛЕНЕННІ

В.П. Кучерявий

 

Символи і формотворення у фітодизайні та ландшафтній архітектурі

168

У.Б. Башуцька

 

РОСЛИННІСТЬ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

174

Н.Р. Гаванюк

 

МЕХАНІЗМ ДІЇ МІНЕРАЛІЗОВАНОЇ (ПЛАСТОВОЇ) ВОДИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОСЛИНИ

178

О.С. Горбенко

 

ФОРМУВАННЯ ВУЛИЧНИХ ДЕРЕВ ОБРІЗУВАННЯМ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

187

М.П. Горошко, С.І. Миклуш, М.М. Король, Р.Р. Вицега

 

Сучасні засоби вимірювальної лісоінвентаризації

192

Р.М. Данилик

 

ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОФІЛЬНИХ РОСЛИН, ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

200

А.І. Івченко, Н.Л. Блюсюк, Л.Б. Коляда

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ І ТРИВАЛІСТЬ ЦВІТІННЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ДЕНДРАРІЮ БОТАНІЧНОГО САДУ

204

О.О. Єфремова, Г.М. Павлюк, І.Г. Мелешко

 

ІНТРОДУКЦІЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ З РОДИНИ GENTIANA В УМОВАХ ЛЬВОВА

212

Л.П. Казімірова, Н.М. Гесаль

 

Polypodiophyta у природній флорі Хмельницької області: Систематична структура, раритетна складова, перспективи реінтродукції у паркові культурфітоценози

217

О.І. Каспрук

 

Декоративність асортименту дерев і чагарників у старовинних парках м. Львова

222

Р.В. Кармазін, Г.П. Любінська

 

ІНТРОДУКЦІЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ ЯЛІВЦІВ В БОТАНІЧНОМУ САДУ НЛТУ УКРАЇНИ

226

С.Ф. Котов, Л.П. Вахрушева

 

Ареалогічна структура та цінність інтродукції деревно-чагарникових видів Ботанічного саду Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

229

А.Д. Кузик

 

Про пожежну небезпеку лісів Малого Полісся

234

Т.М. Левусь

 

СТВОРЕННЯ КАМ'ЯНИСТИХ КОМПОЗИЦІЙ В ЗАТІНЕНИХ УМОВАХ

238

М.Г. Мазепа, Д.В. Артемовська, Т.В. Ган

 

СЕЗОННИЙ РОЗВИТОК GINKGO BILOBA L. У ДЕНДРАРІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ НЛТУ УКРАЇНИ

241

Н.А. Піць

 

Шацький національний парк – окраса Полісся

243

Г.В. Тимчишин

 

БІОЛОГІЧНІ ГРУПИ РОДОДЕНДРОНІВ ТА ЇХ ЗИМОСТІЙКІСТЬ В УМОВАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

246

І.М. Туманов

 

ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ: МЕТОДИКА НАУКОВОГО ПІДХОДУ

251

М.Г. Мазепа, Д.В. Артемовська, Т.В. Ган

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКА ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВІД СПІВВІДНОШЕННЯ СУМИ РОЗЧИННИХ ЦУКРІВ ТА КРОХМАЛЮ

256

К.Б. Шморгай

 

СоснИ в японських садах

260

Б.М. Шевчик

 

ГЕОБІОЦЕНОЗ ЯК ОСНОВА ІНСТИТУЦІЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

264

С.М. Шевченко

 

Карагана деревоподібна (Caragana arborescens Lam.) у фітомеліоративних насадженнях захисних лісосмуг деяких автошляхів Хмельниччини

271

І.В. Шукель

 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ШПИЛЬКОВИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

275