НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ :
Збірник науково-технічних праць. -
Львів : УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.5. – 416 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 29.12.2005 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.П. Горошко, П.Г. Хом'юк

 

ЗНАЧЕННЯ ТИПОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ А. П'ЯСЕЦЬКОГО ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

9

В.К. Заїка

 

ФОРМУВАННЯ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ НА РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТА ЛІСОВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ У НИХ

13

І.І. Делеган

 

МІНЛИВІСТЬ ЕКОТИПІВ БУКА ЛІСОВОГО (FAGUS SILVATICA L.) ЗА ВИСОТОЮ, ДІАМЕТРОМ І ПРИРОСТОМ ОСЬОВОГО ПАГОНА В ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУРАХ НА РОЗТОЧЧІ

18

Р.М. Вітер, В.І. Парпан, В.С. Кудра, Т.В. Парпан

 

ДИНАМІКА ПРИРОДНОГО ВІДНОВЛЕННЯ НА ЗРУБАХ БУКОВИХ ЛІСІВ ОПІЛЛЯ

23

Л.О. Бабій

 

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ GLEDITSIA TRIACANTOS L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

28

В.Г. Мазепа, А.А. Новак

 

ТИПОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ ТЕХНОГЕННОЇ ЗОНИ ВАТ "МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ"

34

В.Ф. Багинский, В.В. Зеленский

 

МОДЕЛЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ

42

М.Л. Вдовцов

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗВЕДЕННЯ ДИКИХ ТВАРИН ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІНОБЛАГРОЛІС"

47

М.С. Гунчак, М.М. Лущак

 

БІОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДМЕДЯ БУРОГО (URSUS ARCTOS LINNAEUS, 1758) В КАРПАТАХ

52

Н.С. Дворяшина

 

АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНІСНОГО СТАТУСУ НА ЛІСОВІ РЕСУРСИ

58

І.В. Делеган

 

ПРОСТОРОВО-ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІСНУВАННЯ ПРИРОДНИХ ВОГНИЩ РАБІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ

64

В.Я. Заячук, О.В. Оцишен

 

ВМІСТ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ПЛОДАХ ДИКОРОСЛИХ ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВИХ РОСЛИН

70

Ю.А. Кокоба, А.Ф.Балабак

 

АГРОТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ ГЛОДУ (CRATAEGUS L.) СТЕБЛОВИМИ ЖИВЦЯМИ

74

О.В. Лапицкая

 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДРЕВОСТОЕВ В РУБКУ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОДА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ НА САМООКУПАЕМОСТЬ И САМОФИНАНСИРОВАНИЕ

78

М.В. Небиков, В.П. Шлапак, С.С. Пукас, Л.А. Колдар

 

SOPHORA JAPONICA L. У КУЛЬТУРІ IN VITRO

82

В.В. Розенфельд

 

ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНОЇ МІКРОФЛОРИ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА ЙОГО СХОЖІСТЬ І ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАННЯ

86

С.І Сагайдак

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНОГО КОРІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ РІЗНОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В ҐРУНТІ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

91

О.В. Федонюк

 

ДО МЕТОДИКИ І МЕТИ БАТРАХОГЕРПЕТОЛОГІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ

93

В.П. Ходзінський

 

ПРО ВПЛИВ ВІКУ НАСАДЖЕННЯ НА ФАУНУ ДРІБНИХ ССАВЦІВ

97

В.М. Щербина

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ПЛАТИ ЗА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

100

О.П. Божок, В.О. Божок

 

УТОЧНЕННЯ ВИДОВИХ НАЗВ КАРІЙ, ЩО ІНТРОДУКОВАНІ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

104

Г.Г. Гриник, Р.Р. Вицега

 

БІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСОВИХ МАСИВІВ СКОЛІВСЬКИХ ТА ВЕРХНЬОДНІСТРЯНСЬКИХ БЕСКИДІВ (НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛЬНОГО ПРОСТОРУ "ДНІСТЕР")

109

Р.Т. Гут, Ю.В. Вербовицька

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ МЕТОДІВ ВИДІЛЕННЯ ДНК З ХВОЇ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS L.)

116

В.М. Куриляк

 

ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ У РІЗНИХ ТИПАХ БУКОВИХ ЛІСІВ НА ПРИКАРПАТТІ

121

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

М.П. Мартинців, Й.С. Бадера, О.Т. Ковальчик

 

ВИБІР СХЕМ ТА РОЗРАХУНОК СИСТЕМ З ТЯГОВИМ КАНАТОМ ДЛЯ ОСВОЄННЯ ЛІСОВИХ МАСИВІВ

126

Л.О. Тисовський, І.М. Рудько

 

РОЗРАХУНОК ЗАВАНТАЖЕНОГО НЕСУЧОГО КАНАТУ ТРАНСПОРТНОЇ УСТАНОВКИ

133

М.П. Генсецький

 

СТРУКТУРА ОБ'ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ У РЕЛЯЦІЙНІЙ МОДЕЛІ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

139

В.Р. Пасіка

 

СИНТЕЗ КОМБІНОВАНИХ МАЛЬТІЙСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ З КОРОМИСЛОВИМ ШТОВХАЧЕМ

141

М.П. Мартинців, І.В. Бичинюк

 

АНАЛІЗ СХЕМ ТА РОЗРАХУНОК ОПОР ПІДВІСНИХ КАНАТНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК

145

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я.М. Ханик, О.В. Станіславчук, В.П. Дулеба

 

КІНЕТИКА КОНВЕКТИВНО-КОНДУКТИВНОГО СУШІННЯ ПАСТОПОДІБНИХ ТЕРМОЛАБІЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

151

О.А. Кійко

 

ДОВЖИНА ШЛІФУВАННЯ ЗА ПЕРІОД СТІЙКОСТІ ЖОРСТКОГО АБРАЗИВНОГО ЦИЛІНДРА У ПРОЦЕСІ КАЛІБРУВАННЯ- ШЛІФУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВОЇ ПЛИТИ

155

К.І. Янгурський, І.В. Атаманова, В.М. Фаст

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ У ЗАДАЧАХ ТЕПЛОФІЗИЧНОГО СИНТЕЗУ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

166

В.М. Атаманюк, Я.М. Ханик, В.П. Дулеба

 

КОМБІНОВАНЕ СУШІННЯ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ

173

О.І. Бринь

 

СПОСОБИ ПРОСОЧУВАННЯ ШПОНУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОГНЕТРИВКОЇ ФАНЕРИ

179

Т.В. Голубець

 

МЕТОДИКА РОЗДІЛЕННЯ ФАЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗМІРІВ ВЗІРЦЯ ДЕРЕВИНИ ІЗ ЗМІНОЮ ВОЛОГОВМІСТУ ПРИ ФІКСОВАНІЙ ЛОКАЛЬНІЙ ГЕОМЕТРІЇ МАТЕРІАЛУ

182

Б.Я. Кшивецький, О.П. Гупало, Й.Л. Ацбергер

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ МІЦНОСТІ З'ЄДНАНЬ ДЕРЕВИНИ БЕРЕЗИ КЛЕЯМИ НА ОСНОВІ ПВА

186

Г.А. Матвєєва, Г.С. Петрянич, О.В. Петрянич

 

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ МЕБЛІВ ДЛЯ ДОМУ

189

Р.О. Козак

 

АНАЛІЗ ВТРАТ СИРОВИНИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЛУЩЕНОГО ШПОНУ

193

О.Б. Гасій, В.М. Голубець

 

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЙОННО-ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ

196

В.О. Маєвський, Ю.В. Бенях

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОСТІЙКОСТІ КЛЕЄНИХ ЩИТІВ З МАСИВНОЇ ДЕРЕВИНИ ДУБА

199

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

І.А. Маринич, І.Р. Кудін

 

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ

209

М.К. Колісник, В.Б. Горбань, Г.М. Воляник

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ БАНКІВ ЛЬВІВЩИНИ

214

О.М. Ананьєв, О.В. Сьомко

 

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МІСЦЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА І ОЦІНКА ЗОНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ

225

М.Я. Вірт

 

ПРОБЛЕМИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧИМИ ТОВАРАМИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2002-03 РОКИ

233

І.А. Гербіченко

 

КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ РИНКОВОГО ТИПУ

236

С.Т. Дуда, О.Г. Стецько

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

241

Л.І. Дяченко

 

МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ

245

О.І. Іляш, Н.Б. Шкіль

 

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

249

Н.В. Кальмук, С.Т. Дуда

 

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

254

Л.П. Карбовник

 

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ

258

М.М. Качмарик

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

262

Ю.Я. Ковальчук

 

СИНТЕЗ КЕЙНСІАНСЬКИХ І НЕОКЛАСИЧНИХ ТЕОРІЙ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

266

Х.І. Куниш, С.М. Лихолат

 

ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

271

С.М. Лакіш

 

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ

273

Я.С. Лапчук

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

281

С.М. Лихолат, О.Л. Івасівка

 

ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

288

М.М. Павлишенко, Р.І. Ясинський

 

ЦІНОВА ПОЛІТИКА У РИНКОВИХ УМОВАХ

291

С.М. Лихолат, Н.М. Майданська

 

МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ

295

Н.Й.Олексів

 

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ОБ'ЄДНАНЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

297

Е. Смик

 

ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРИНГУ У ФІНАНСУВАННІ  ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

303

I.I. Стеців

 

ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ГОТІВКОВО-БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТА ЗНАЧЕННЯ ЙОГО СХЕМИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТАКИХ ОПЕРАЦІЙ

309

С.М. Лихолат, Н.І. Фляк

 

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

311

О.І. Ященко, І.П. Кладик

 

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

314

С.І. Лебедевич

 

ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В УКРАЇНІ

318

М.М. Павлишенко, Р.М. Горинь

 

ПРИБУТОК: ЙОГО СУТЬ І МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

321

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Л.К. Гліненко

 

ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНКИ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЙОГО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ

332

С.М. Лихолат, І.І. Нестерович

 

СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

338

С.Т. Дуда, А.І. Винницький

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

340

М.К. Колісник, Н.О. Зинюк

 

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, І МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НЕЮ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

345

С.М. Лихолат, І.І. Кондратьєва

 

СТАНОВЛЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В АПК УКРАЇНИ

352

М.В. Топчак, І.А. Маринич

 

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ЯК СТРАТЕГІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА У СФЕРІ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

355

С.М. Лихолат, Л.М. Копач

 

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІМІДЖУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

359

О.М. Ліпич

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

361

С.М. Макух

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ВІД ВИВЕДЕННЯ У СФЕРУ ПРІОРИТЕТУ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В ЇЇ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

368

І.А. Маринич, Я.Р. Ільницька

 

МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ

376

О.Ю. Масленніков, І.М. Романович

 

ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ  ЗАПАСАМИ КООПЕРАТИВНОЇ ТОРГІВЛІ

380

Н.В. Мисак, О.І. Ященко

 

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЯГНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

384

О.О. Перепьолкіна

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МОНЕТАРНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ З МЕТОЮ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПІДНЕСЕННЯ В УКРАЇНІ

390

І.С. Пігура, М.П. Павлишенко

 

ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА ПРАВОМІРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

400

Н.М. Тимків, М.М. Павлишенко

 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ПАЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

404

Л.П. Карбовник

 

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ

408