НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині.
Львів : УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.8. – 452 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №6 від 25.11.2004 р.)

ПеРЕДМОВА

В.П. Кучерявий

 

ПЕРЕДМОВА

10

1. ІСТОРИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ

С.М. Стойко

 

ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ МОТИВИ СТВОРЕННЯ У ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ РОЗТОЧЧЯ БІЛАТЕРАЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО РЕЗЕРВАТУ ТА ЙОГО БАГАТОГРАННЕ ЗНАЧЕННЯ

12

Анджей Яворскі

 

ОХОРОНА ЛІСОВИХ АСОЦІАЦІЙ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ

18

В.П. Кучерявий

 

ІСТОРИКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДИДАКТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

27

Т. Казьмерчак

 

ПРОФЕСОР МАРІЯН РАЦІБОРСКІ І ПРОФЕСОР ВЛАДИСЛАВ ШАФЕР – ПІОНЕРИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

33

В.П. Кучерявий

 

ПРОФЕСОР ВЛАДИСЛАВ ШАФЕР

36

Єжи Стажик

 

ВКЛАД ЛЬВІВСЬКИХ ЕНТОМОЛОГІВ у РОЗВИТОК ОХОРОНИ ПРИРОДИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ

38

Г.В. Парчук

 

ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ПАН-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОМЕРЕЖІ

46

І.П. Ковальчук, Є.А. Іванов, І.Б. Свідерко

 

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

51

Л.С. Юглічек

 

ІСТОРІЯ БОТАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СХІДНІЙ ЧАСТИНІ МАЛОГО ПОЛІССЯ

62

Ewa Fleszar

 

ЗНАЧЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИРОДНИЧИХ СТЕЖОК У ЛІСІВНИЧІЙ ОСВІТІ

68

В.С. Гавриленко, Н.О. Гавриленко, А.Ф. Рубцов

 

МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "АСКАНІЯ-НОВА"

75

Л.М. Петрова

 

СТРУКТУРА МЕРЕЖІ ЗАПОВІДНИХ ОБ'ЄКТІВ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

80

Sylwia Gwardys-Szczesna

 

КРАЄЗНАВЧЕ ЗАНЯТТЯ В КШАНСЬКІЙ ПУЩІ

88

Януш Ґудовскі, Ю. Нестерук

 

ФЕНОМЕН ВИТОКІВ ДНІСТРА (ДЕЯКІ ДОПОВНЕННЯ ДО ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ДНІСТРА)

93

Л.С. Юглічек

 

ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА МАЛОГО ПОЛІССЯ

96

В.М. Скробала

 

ЛІСОВА ТИПОЛОГІЯ: АСПЕКТИ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ

100

М.П. Горошко, П.М. Молочний

 

СКЛАДОВІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ" З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ

106

С.О. Козловський, О.В. Геник

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

109

М.І. Ониськів, М.В. Сбитна, Т.Р. Сандул

 

СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ БОЯРСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ

118

П.Р. Третяк

 

СТАНОВЛЕННЯ ОХОРОНИ ПРИРОДИ В ГАЛИЧИНІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ МЕРЕЖІ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ

124

2. ЗАПОВІДНА СПРАВА І ОХОРОНА ПРИРОДИ

В.П. Кучерявий

 

ІНТРОДУКЦІЯ ДЕРЕВНИХ І ЧАГАРНИКОВИХ ПОРІД ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ОХОРОНИ НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЛЬВОВА

134

Й.М. Берко

 

ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄВИХ ФОРМ РІДКІСНИХ ВИДІВ: МЕТОДИ І НАПРЯМКИ

139

А.Ф. Рубцов, Н.О. Гавриленко

 

ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН НАСАДЖЕНЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ХЕРСОНЩИНИ

143

П.Т. Ященко, М.В. Чернявський, Я.В. Геник, П.А Шмідт, Т. Глазер

 

ФІТОРІЗНОМАНІТНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ПРИРОДООХОРОННОЇ ЗНАЧИМОСТІ І ТРАНСФОРМОВАНОСТІ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ

148

Ю.О. Клименко

 

ДЕРЕВНА РОСЛИННІСТЬ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

156

Б.Я. Голояд, К.О. Турчак

 

ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТИСА ЯГІДНОГО У ЗАКАЗНИКУ "КНЯЖДВІРСЬКИЙ" ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

165

М.І. Сорока

 

ФЛОРА ТА РОСЛИННІСТЬ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

170

І.В. Шукель

 

НЕГАТИВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ОСВОЄННЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ СМУГИ ЗАПОВІДНОГО ОЗЕРА БІЛЕ

179

Н.Г. Лук'янчук

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ ПІДНАМЕТОВОГО ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

188

В.А. Головашкін, В.П. Пастернак, В.В. Трентовський, В.А. Лук'янець, Ю.О. Болтенков

 

ДИНАМІКА ПРОДУКТИВНОСТІ ТА СТІЙКІСТЬ ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЗАКАЗНИКА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ДАЧА ГАЛІЛЕЯ"

192

Г.В. Стрямець, Н.М. Ференц

 

НЕОБХІДНІСТЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ НАСАДЖЕНЬ З УЧАСТЮ QUERCUS RUBRA DU REI У ЗАПОВІДНИКУ "РОЗТОЧЧЯ"

197

В.О. Крамарець, Я.І. Дубина, М.І. Коханець

 

ОБ'ЄКТИ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ НПП "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ" ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У РЕКРЕАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

201

Р.М. Данилик, М.М. Колодко

 

ГІДРОФІЛЬНИЙ РОСЛИННИЙ ПОКРИВ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ КОМПЛЕКСНОЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ МІСТА ЛЬВОВА

207

Ю. Зінько, В. Брусак, Р. Гнатюк, Р. Кобзяк, І. Ковальчук, Я. Кравчук

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ОХОРОНИ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

213

О.І. Каспрук

 

ЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА САДОВО-ПАРКОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ СТАРОВИННОЇ ЧАСТИНИ М. ЛЬВОВА

223

Т.С. Вініченко, Г.І. Оліяр, В.А. Соломаха

 

ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИН БЕРНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "МЕДОБОРИ"

228

М.В. Чернявський, Г.С. Савка

 

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ "РАВСЬКЕ РОЗТОЧЧЯ"

241

П.Г. Хомюк, А.Б. Невпорана

 

ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ

252

І.М. Пацура

 

ПРОБЛЕМА ОХОРОНИ ТА ВІДТВОРЕННЯ РІДКІСНИХ ЛІСОВИХ УГРУПОВАНЬ

258

А.І. Івченко

 

ВІД МАЛОПОШИРЕНИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ ДО ІНВАЗІЙНОГО СТАНУ ЇХ ПОПУЛЯЦІЙ: ПРОБЛЕМИ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

263

І.М. Пацура, М.Г. Мазепа, Т.В. Ган, Д.В. Артемовська

 

ТИС ЯГІДНИЙ (TAXUS BACCATA L.) – В УМОВАХ ДЕНДРАРІЮ БОТАНІЧНОГО САДУ УкрДЛТУ

267

К.Б. Шморгай

 

ВИДИ СОСЕН У ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ ПРИРОДООХОРОННИХ ОБ'ЄКТІВ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ

271

Т.М. Левусь

 

АЛЬПІЙСЬКІ ГІРКИ – ОРОГРАФІЧНІ ТА ФЛОРИСТИЧНІ СИМВОЛІЧНІ АНАЛОГИ ГІРСЬКОГО ЛАНДШАФТУ

275

В.A. Грабовський, О.С. Дзендзелюк

 

МОНІТОРИНГ ВМІСТУ РАДІОЦЕЗІЮ У ВЕГЕТАТИВНИХ ТА ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНАХ ЧОРНИЦІ ТА ЛОХИНИ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ (ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ) У 1996 – 2003 РР.

278

C.В. Бойко, М.М. Коротко

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ У ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ'ЄКТАХ ПОЛТАВЩИНИ

283

С.П. Мельничук

 

МІКРОКЛІМАТ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ'ЄКТІВ М. ЛЬВОВА

286

О.А. Кушнір

 

ДЕНДРОФЛОРА ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

293

С.В. Кучерявий

 

ЕДИФІКАТОРИ, СУБЕДИФІКАТОРИ ТА АСЕСЕКТАТОРИ ЕТАЛОННИХ ПАРКОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ М. ЛЬВОВА

297

О.В. Тимчук, Н.М. Федорчук, Л.М. Белей

 

OXOPOНА ТА РОЗШИРЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ РІДКІСНИХ ВИДІВ ФЛОРИ НА ТЕРИТОРІЇ КАРПАТСЬКОГО НПП

301

В.І. Годованець, Р.В. Лазарович

 

ВПЛИВ ВИСОТИ Н.Р.М., ЕКСПОЗИЦІЇ ТА КРУТОСТІ СХИЛУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСІВ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

304

В.В. Саратовський

 

ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ АМАРАНТУ НА ПРИКАРПАТТІ

307

З.М. Лискович, Г.М. Павлюк, І.Г. Мелешко

 

ІНТРОДУКЦІЯ CAMPANULA RAPUNCULOIDES L. У ЛЬВОВІ

312

С.М. Шевченко

 

ІНТРОДУКЦІЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CARAGANA LAM. В УКРАЇНІ

315

Ю.Г. Гринюк, Я.Я. Білик

 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДЕРЕВНИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ У НАСАДЖЕННЯХ ЯНІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

320

В.П. Кучерявий, Н.Д. Кондрат

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНА ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ РОДУ PARTHENOCISSUS

324

Р.І. Дмитрах

 

ПОПУЛЯЦІЙНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТА ОХОРОНА МОНТАННИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ VALERIANA L.

328

Д.П. Воронцов, М.І. Коханець, Л.І. Мілкіна

 

УГРУПОВАННЯ "ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ" У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ"

334

О.С. М'ясоєдов

 

ХВОЙНІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ У СКЛАДІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ТРУСКАВЦЯ

338

Р.Б. Дудин

 

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ДЕРЖАВНОГО І МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

342

Н.П. Ковальчук

 

ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ М. ЛУЦЬКА ЯК ОБ'ЄКТИ ЗАПОВІДАННЯ І ОХОРОНИ

345

З.М. Лискович, О.О. Єфремова, Т.М. Чуйко, С.Б. Рибак

 

ІНТРОДУКЦІЯ CAMPАNULA PERSICIFOLIA L. У ЛЬВОВІ

347

В.П. Ткачик, І.Б. Беген

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЙ ВИДІВ РОДИНИ ORCHIDACEAE JUSS. УРОЧИЩА ГОРБКИ ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ"

351

О.А Кушнір

 

РОСЛИННА СИМВОЛІКА У ХРИСТИЯНСЬКІЙ РЕЛІГІЇ

355

М.Г. Могиляк, С.Б. Павлишин

 

ДОСВІД ІНТРОДУКЦІЇ ALYSSUM MURALE WALDST. ET KIT. (BRASSICACEAE) У БОТАНІЧНОМУ САДУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УН-ТУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА

359

В.П. Кучерявий, Я.Б. Щупаківський

 

ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИННОСТІ ТЕХНОГЕННИХ ВОДОЙМ ЛЬВІВЩИНИ

361

М.Г. Могиляк, М.І. Скибіцька

 

ІНТРОДУКЦІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН РОДИНИ ASTERACEAE У БОТАНІЧНОМУ САДУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УН-ТУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА

363

Ю.А Ейсмунт

 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ СИЛЬВАЦЕНОЗІВ І ПРОБЛЕМИ РЕІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН-СИЛЬВАНТІВ У МІСЬКІ ПАРКИ М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

366

А.-Т.В. Башта

 

ОРНІТОСУКЦЕСІЯ: ЗВ'ЯЗОК ІЗ СУКЦЕСІЄЮ РОСЛИННОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСУ

369

М.П. Козловський

 

ВПЛИВ ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ НА УГРУПОВАННЯ ФІТОНЕМАТОД У ЗАПЛАВНИХ ДІБРОВАХ

373

П.Б. Хоєцький

 

РАТИЧНІ В УМОВАХ НПП "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ"

376

О.М. Савицька

 

ФІТОФІЛЬНИЙ ЗООБЕНТОС ОЗЕРА ПІСОЧНЕ

380

Я.І. Капелюх

 

СИНИЦЯ ВЕЛИКА (PARUS MAJOR L.) – ОСНОВНИЙ ФОНОВИЙ ВИД БІОТОПІВ ЗАПОВІДНИКА "МЕДОБОРИ" ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ

382

О.В. Федонюк

 

ЗЕМНОВОДНІ ТА ПЛАЗУНИ ЛІСІВ ЛЬВІВЩИНИ

386

С. Стельмах

 

ДО АНАЛІЗУ ПОПУЛЯЦІЇ КОЗУЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ В ЯВОРІВСЬКОМУ НПП

393

В.П. Ходзінський

 

ПРО ВПЛИВ РЕЖИМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ДРІБНИХ ССАВЦІВ У СОСНОВИХ НАСАДЖЕННЯХ НПП "ЯВОРІВСЬКИЙ"

395

В.Б. Тимочко, О.І. Киселюк

 

ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОКРЕМИХ ГРУП МЕЗОФАУНИ В БІОТОПАХ З УЧАСТЮ БУКА ЛІСОВОГО ПІВНІЧНО-СХІДНИХ МАКРОСХИЛІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

398

І.Є. Кульчицький-Жигайло, О.Є. Ошуркевич

 

ПОКАЗНИКИ ПАВОДКОВОГО СТОКУ З ВОДОЗБОРІВ РІЗНОЇ ЛІСИСТОСТІ У БЕСКИДАХ

402

М.В. Корчемлюк

 

СЕЗОННА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКА МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ВОДИ У МЕЖАХ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ

406

О.Я. Думич

 

ОЦІНКА СТАНУ ОЗЕР ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

409

В.О. Мандрик

 

ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕНИХ ГІРНИЧОДОБУВНОЮ ГАЛУЗЗЮ, У ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ ВУГІЛЬНОМУ БАСЕЙНІ

412

С.І. Миклуш

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РОСТУ РІВНИННИХ БУКОВИХ НАСАДЖЕНЬ УКРАЇНИ В РІЗНИХ ТИПАХ ЛІСУ

416

М.М. Ведмідь, О.Г. Демченко

 

ПРИЖИВЛЮВАНІСТЬ І РІСТ КУЛЬТУР СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ПІД ЧАС ОБРОБЛЕННЯ КОРЕНІВ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ РОСЛИН

421

М.В. Шадура, І.Т. Гулик, А.М. Шадура

 

ПОШКОДЖЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ДИКИМ КАБАНОМ (SUS SCROFA L.) ТА КОЗУЛЕЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ (CAPREOLUS CAPREOLUS L.) НА ПОЛІССІ УКРАЇНИ

426

В.П. Коба

 

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В БИОЦЕНОЗАХPINUS PALLASIANA D. DON., ПОВРЕЖДЕННЫХ ОГНЕМ

434

А.Д. Кузик, О.О. Карабин

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ

438

М.І. Пилипів

 

СУЧАСНИЙ САНІТАРНИЙ СТАН СМЕРЕКОВИХ ЛІСІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

443