НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.6. – 260 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №4 від 28.10.2004 р.)

1. ЛІСОЗНАВСТВО, ЛІСІВНИЦТВО, ЛІСОВА НАУКА І ОСВІТА

Л.І. Копій

 

ВІКОВА СТРУКТУРА ЛІСІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В МЕЖАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

7

А.І. Гузій

 

ОРДИНАЦІЯ У ВИЯВЛЕННІ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ З ТИПАМИ ЛІСУ

15

П.С. Гнатів

 

СЕЛЕКЦІЯ РІДКІСНИХ ФОРМ БУКА ЛІСОВОГО ЗА ОЗНАКАМИ МІНЛИВОСТІ ЙОГО ПІВСИБСОВОГО ПОТОМСТВА

18

В.О. Крамарець, С.Б. Данькевич

 

ЛІСОВІ ПАТОЛОГІЇ В НАСАДЖЕННЯХ ЛІСОНАСІННЄВОГО КОМПЛЕКСУ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У РАДЕХІВСЬКОМУ ДЕРЖЛІСГОСПІ

27

В.В. Павлюк, О.М. Марченко

 

ТИС ЯГІДНИЙ - ЦІННИЙ РЕЛІКТ ТРЕТИННОГО ПЕРІОДУ

35

В.П. Ворон

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОПАДУ I ПIДСТИЛКИ ЯК ПОКАЗНИК ТЕХНОГЕННИХ ЗМІН БІОКРУГООБІГУ У СОСНЯКАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

40

Р.Т. Гут, В.А. Ковальова

 

ДЕФЕНЗИНИ ЯК ФАКТОР РЕЗИСТЕНТНОСТІ РОСЛИН ДО БІОТИЧНОГО СТРЕСУ

49

А.Я. Андрусів, Г.В. Стрямець

 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІСОВИХ МЕДОНОСІВ У БОРОВИХ ТА СУБОРОВИХ УМОВАХ РОЗТОЧЧЯ

55

С.В. Жмурко

 

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ PINUS BANKSIANA LAMB

59

О.З. Ковальчук

 

ВПЛИВ ШТУЧНИХ КИСЛОТНИХ ДОЩІВ НА ВМІСТ МІКРО- І МАКРОЕЛЕМЕНТІВ У ҐРУНТАХ

62

Н.В Максимчук

 

ІНФЕКЦІЙНІ ЦИКЛИ РОЗВИТКУ ЗБУДНИКІВ ДИТЯЧОЇ ХВОРОБИ СІЯНЦІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ВІД НИХ У ТИМЧАСОВИХ РОЗСАДНИКАХ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

67

А.В. Михеєв

 

СЕЗОННА ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ РАЦІОНУ КУНИЦЬ РОДИНИ MARTES В ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ

71

М.А. Олашин, П.Б. Хоєцький

 

ДИКА СВИНЯ В УГІДДЯХ ВИНОГРАДІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА

76

О.О. Орлов

 

АКУМУЛЯЦІЯ 137CS ВИДАМИ ТРАВ'ЯНО-ЧАГАРНИКОВОГО ЯРУСУ ЛІСУ У СВІЖИХ ГРУДАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

83

І.В. Рижак, А.Б. Невпорана

 

ОРНІТОЛОГІЧНИЙ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ОДИН З НОВИХ ПІДХОДІВ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ НА РОЗТОЧЧІ

89

П.Я. Слободян

 

ДІАГНОСТИКА СТАДІЙ ЗАХВОРЮВАННЯ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЗБУДНИКАМИ РАКОВИХ ПУХЛИН

96

Т.М. Чуйко, Г.М. Павлюк, С.Б. Рибак

 

ІНТРОДУКЦІЯ ДЕЯКИХ ТІНЬОВИТРИВАЛИХ РОСЛИН ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ДЛЯ ПОТРЕБ ОЗЕЛЕНЕННЯ

98

І.В. Шукель

 

РЕКРЕАЦІЙНІ ДИГРЕСІЇ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ РЕШУЦЬКОГО ЛІСНИЦТВА У ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ МІСТА РІВНЕ

102

І.Т. Ребезнюк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РОЗВЕДЕННЯ ЗУБІВ ВУЗЬКОЇ СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ

107

І.С. Вінтонів, І.М. Сопушинський, М.П. Сопушинська

 

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОДЕКОРАТИВНОЇ ТЕКСТУРИ ДЕРЕВИНИ

113

О.П. Божок, В.О. Божок

 

БУДОВА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ КАРІЇ СЕРЦЕПОДІБНОЇ

118

Н.Є. Горбенко, О.М. Переходько

 

СТАН ПОПУЛЯЦІЇ КОНВАЛІЇ ЗВИЧАЙНОЇ (CONVALLARIA MAJALIS L.) В УМОВАХ ШАЦЬКОГО УЧБОВО-ДОСЛІДНОГО ЛІСОКОМБІНАТУ

121

М.І. Гордієнко, А.Ф. Гойчук, В.В. Розенфельд

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ У ЛІСОВІЙ ФІТОПАТОЛОГІЇ

125

Ю.А. Марковская, В.В. Трухоновец

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (PLEUROTUS OSTREATUS (FR.) KUMM)

131

В.І. Ткачук

 

ПРОБЛЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ПОКРИВУ ПОЛІССЯ

133

М.Я. Музика

 

КОРІННІ ТА ПОХІДНІ ДЕРЕВОСТАНИ ДІБРОВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

138

2. ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ ТА ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ

М.І. Гордієнко, В.О. Рибак, В.М. Маурер, Л.П. Рафальська, В.В. Грінченко

 

ВОДНИЙ РЕЖИМ ШПИЛЬОК СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У КУЛЬТУРАХ, СТВОРЕНИХ У СВІЖИХ СУБОРАХ З РІЗНИМ СПОСОБОМ ПІДГОТОВКИ ЗРУБІВ

143

Ю.М. Дебринюк

 

РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

148

А.О. Бондар

 

ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН НА ЗРУБАХ

154

Р.М. Гречаник, Л.О. Лебединець

 

ХРОМАТОГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ ЯЛИЦІ БІЛОЇ (ABIES ALBA MILL)

165

Н.П. Братилова

 

КУЛЬТУРЫ КЕДРА КОРЕЙСКОГО (PINUS CORAIENCES) ЗА ПРЕДЕЛАМИ АРЕАЛА

171

О.О. Єфремова, П.С. Олексюк, Г.М. Павлюк, І.Г. Мелешко, Т.В. Ган

 

ІНТРОДУКЦІЯ PULSATILLA З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ

174

О.В. Струтинський

 

ВПЛИВ ДОГЛЯДОВИХ РУБАНЬ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ НА ЛІСОПАТОЛОГІЧНИЙ СТАН І ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ СОСНОВИХ КУЛЬТУР НА ЗЕМЛЯХ, ЩО ВИЙШЛИ З-ПІД СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОРИСТУВАННЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ

176

З.М. Юрків

 

ПОШИРЕННЯ БАРХАТА АМУРСЬКОГО У ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ УКРАЇНИ

180

3. ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ, ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОНОМІКА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА   

В.П. Рябчук, Л.С. Осадчук, Т.В. Юськевич

 

ЗАГОТІВЛЯ ЖИВИЦІ - ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ УКРАЇНИ

187

О.Г. Часковський, С.І. Миклуш

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРСПЕКТРАЛЬНИХ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ЛІСОВИМИ МАСИВАМИ

190

В.Я. Заячук

 

КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ПЛОДОНОШЕННЯ КАЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ

194

Л.М. Матушевич, П.І. Лакида

 

НОРМАТИВИ ОЦІНКИ КОМПОНЕНТІВ НАДЗЕМНОЇ ФІТОМАСИ ЛІСОСТАНІВ БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ

197

П.Г. Хомюк

 

РІСТ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

202

Ю.Й. Каганяк

 

ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ТА КОНТРОЛЬ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

208

П.В. Кравець

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ КОРИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІСУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

212

С.С. Дикий

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ВТРАТ ДЕРЕВИНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ У ДЕРЕВООБРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

219

С.О. Круть

 

ВПЛИВ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЛІСОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

225

О.В. Лапицкая

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТА ДРЕВЕСИНЫ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ БЕЛАРУСИ

230

А.Г. Лащенко

 

ФІТОМАСА ТА ДЕПОНОВАНИЙ ВУГЛЕЦЬ У МОДАЛЬНИХ ШТУЧНИХ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ПОДІЛЛЯ УКРАЇНИ

234

І.П. Онуфрик

 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АБРАЗИВНІЙ ОБРОБЦІ ДЕРЕВИНИ ТА ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ

240

В.М. Легка

 

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЦП ТА ЙОГО ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА

248

М.П. Горошко, І.С. Ільків

 

ПОРІВНЯННЯ МОРФОЛОГО-ТАКСАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МАРГІНАЛЬНИХ БУЧИН

253