НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Менеджмент природних ресурсів, екологічна і лісова політика.
Львів : УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.2. – 212 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №6 від 24.06.2004 р.)

ПЕРЕДМОВА

І.М. Синякевич

 

ПЕРЕДМОВА

9

1. ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА І МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

І.М. Синякевич

 

ЕКОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

8

Л.С. Гринів, О.В. Кривень, В.М. Якобчук

 

НОВІТНЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІСТІВ

15

Я.В. Кульчицький

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИОКРЕМЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

19

Л.І. Максимів

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ЕКОЛОГІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

24

О.А. Бондаренко

 

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

33

О.І. Белей

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

37

М.М. Якуба, О.В. Григор'єва

 

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

43

І.П. Онуфрик

 

ГАРМОНІЗАЦІЯ КЛАСИФІКАТОРА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ КЛАСИФІКАТОРАМИ ПАТЕНТНИХ ДОКУМЕНТІВ

56

І.М. Синякевич

 

ЕКОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

8

Л.С. Гринів, О.В. Кривень, В.М. Якобчук

 

НОВІТНЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІСТІВ

15

Я.В. Кульчицький

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИОКРЕМЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

19

Л.І. Максимів

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ЕКОЛОГІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

24

О.А. Бондаренко

 

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

33

О.І. Белей

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

37

М.М. Якуба, О.В. Григор'єва

 

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

43

І.П. Онуфрик

 

ГАРМОНІЗАЦІЯ КЛАСИФІКАТОРА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ КЛАСИФІКАТОРАМИ ПАТЕНТНИХ ДОКУМЕНТІВ

56

І.М. Синякевич

 

ЕКОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

8

Л.С. Гринів, О.В. Кривень, В.М. Якобчук

 

НОВІТНЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІСТІВ

15

Я.В. Кульчицький

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИОКРЕМЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

19

Л.І. Максимів

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ЕКОЛОГІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

24

О.А. Бондаренко

 

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

33

О.І. Белей

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

37

М.М. Якуба, О.В. Григор'єва

 

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

43

І.П. Онуфрик

 

ГАРМОНІЗАЦІЯ КЛАСИФІКАТОРА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ КЛАСИФІКАТОРАМИ ПАТЕНТНИХ ДОКУМЕНТІВ

56

2. ЛІСОВА ПОЛІТИКА І МЕНЕДЖМЕНТ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Є.В. Мішенін

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ОСНОВ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

66

І.П. Соловій

 

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ

71

А.М. Бобко, Я.Я. Дяченко

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДІЛ ПРИ ЛІСОВПОРЯДКУВАННІ – ОСНОВА КУЛЬТУРИ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

79

В.З. Холявка

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕНЕВИХ ЦІН НА ДЕРЕВИНУ

84

С.О. Мельник

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

90

О.М. Адамовський

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО КРИТЕРІЮ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

97

Г.В. Бондарук, В.В. Лавров

 

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ ЛІСОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІД ВПЛИВОМ СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІСІВ

103

В.В. Лавров, Г.В. Бондарук

 

ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ЛІСОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ: УМОВИ РОЗВИТКУ ТА УЗГОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ РАМОК

109

А.М. Польовський

 

ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОРЕНЕВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ

115

В.Р. Ковалишин

 

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІСІВ УКРАЇНИ

123

О.В. Дячишин

 

ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

128

О.В. Врублевська, І.В. Костенко

 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОПИТУ

134

Є.І. Сенько

 

АНАЛІЗ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

140

І.М. Лицур

 

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ

146

М.М. Огородник, В.М. Онишкевич

 

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

150

Ю.В. Муравйов

 

НОРМАТИВИ ПЛАТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ ТА ФАУНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

152

В.С. Дудюк

 

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВИННИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ (НА ПРИКЛАДІ БЕРЕЗОВОГО СОКУ)

157

О.П. Павліщук

 

АНАЛІЗ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ЕКОЛОГІЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

162

А.М. Дейнека

 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЛЬВІВЩИНИ: ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ, ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

167

А.А. Головко

 

ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ ТА ЛІСАМИ УКРАЇНИ

171

В.П. Пастернак, І.Ф. Букша

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ДИНАМІКИ ВУГЛЕЦЮ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ

177

Л.О. Малик

 

ЛІСОВА ПОЛІТИКА ЧЕХІЇ І ФІНЛЯНДІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВНИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ

181

Н.Г. Криницька

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОВИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВЩИНИ

184

Г.Б. Гладун

 

СУЧАСНИЙ АГРОЛІСОЛАНДШАФТ: ФОРМУВАННЯ ТА ОХОРОНА

190

О.Ю. Галкін

 

УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ СЕКТОРОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

197

С.І. Піхур

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

200

З.О. Ганжа

 

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЛОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

206

Є.В. Мішенін

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ОСНОВ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

66

І.П. Соловій

 

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ

71

А.М. Бобко, Я.Я. Дяченко

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДІЛ ПРИ ЛІСОВПОРЯДКУВАННІ – ОСНОВА КУЛЬТУРИ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

79

В.З. Холявка

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕНЕВИХ ЦІН НА ДЕРЕВИНУ

84

С.О. Мельник

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

90

О.М. Адамовський

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО КРИТЕРІЮ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

97

Г.В. Бондарук, В.В. Лавров

 

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ ЛІСОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІД ВПЛИВОМ СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІСІВ

103

В.В. Лавров, Г.В. Бондарук

 

ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ЛІСОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ: УМОВИ РОЗВИТКУ ТА УЗГОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ РАМОК

109

А.М. Польовський

 

ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОРЕНЕВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ

115

В.Р. Ковалишин

 

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІСІВ УКРАЇНИ

123

О.В. Дячишин

 

ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

128

О.В. Врублевська, І.В. Костенко

 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОПИТУ

134

Є.І. Сенько

 

АНАЛІЗ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

140

І.М. Лицур

 

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ

146

М.М. Огородник, В.М. Онишкевич

 

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

150

Ю.В. Муравйов

 

НОРМАТИВИ ПЛАТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ ТА ФАУНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

152

В.С. Дудюк

 

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВИННИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ (НА ПРИКЛАДІ БЕРЕЗОВОГО СОКУ)

157

О.П. Павліщук

 

АНАЛІЗ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ЕКОЛОГІЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

162

А.М. Дейнека

 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЛЬВІВЩИНИ: ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ, ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

167

А.А. Головко

 

ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ ТА ЛІСАМИ УКРАЇНИ

171

В.П. Пастернак, І.Ф. Букша

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ДИНАМІКИ ВУГЛЕЦЮ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ

177

Л.О. Малик

 

ЛІСОВА ПОЛІТИКА ЧЕХІЇ І ФІНЛЯНДІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВНИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ

181

Н.Г. Криницька

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОВИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВЩИНИ

184

Г.Б. Гладун

 

СУЧАСНИЙ АГРОЛІСОЛАНДШАФТ: ФОРМУВАННЯ ТА ОХОРОНА

190

О.Ю. Галкін

 

УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ СЕКТОРОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

197

С.І. Піхур

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

200

З.О. Ганжа

 

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЛОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

206