НАУКОВИЙ ВІСНИК:

Проблеми урбоекології та фітомеліорації /

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.5 – 424 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №5 від 25.12.2003 р.)

 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УРБОЕКОЛОГІЇ ТА ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ

М.А. Голубець

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ УРБОЕКОЛОГІЇ ТА ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

13

В.П. Кучерявий

 

ВИТОКИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УРБОЕКОЛОГІЇ ТА ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ ЯК НОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

16

Т.М. Черевченко

 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН В УМОВАХ МЕГАПОЛІСІВ ТА ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЯ (НА ПРИКЛАДІ м. КИЄВА)

22

І.П. Ковальчук

 

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ УРБОСИСТЕМ: КОНЦЕПЦІЯ, АЛГОРИТМИ, ПРОБЛЕМИ

27

А.М. Рудницький

 

УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ СЕРЕДОВИЩЕМ

34

І.В. Шукель А.П. Дида, В.А. Бачук

 

ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ОСВОЄННЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ СМУГИ ОЗЕРА БІЛЕ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

38

В.М. Скробала, В.Е. Скробала, С.П. Мельник

 

ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИХІВСЬКОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА

44

І.М. Данилик

 

ПОПУЛЯЦІЙНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЯК ОСНОВА АДАПТАЦІЙНИХ ПОТЕНЦІЙ ВИДІВ РОДУ CAREX (CYPERACEAE) ВИСОКОГІР'Я УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

48

О.Р. Олейнюк

 

ВНУТРІКВАРТАЛЬНІ ВІДКРИТІ ПРОСТОРИ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕНОВАЦІЇ МАЛИХ САДІВ В ЩІЛЬНІЙ ЗАБУДОВІ ІСТОРИЧНОЇ ЧАСТИНИ М. ЛЬВОВА

54

Н.М. Романик

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕВАСТОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ ЯВОРІВСЬКОГО ГІРНОЧО-ХІМІЧНОГО КОМБІНАТУ ШЛЯХОМ ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ

63

В.П. Кучерявий, Т.М. Левусь

 

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ СКЕЛЬНИХ ГІРОК

66

О.С. Пилат

 

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСЕЛЕНОГО ЛЮДЬМИ

69

2. УРБОЕКОЛОГІЯ

Н.В. Бойко, М.В. Кривцова, І.І. Чонка, В.П. Стефурак, В.І. Ніколайчук, З.Й. Фабрі

 

ВАЖКІ МЕТАЛИ: ВІД ПОШИРЕННЯ У ҐРУНТІ ДО МОДЕЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ЇЇ БІОПРОТЕКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ СОЛІ ЦИНКУ)

77

Р.Б. Дудин

 

СТАН НАСАДЖЕНЬ СТРИЙСЬКОГО ПАРКУ м. ЛЬВОВА ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РЕКОНСТРУКЦІЇ

85

В.В. Дідик

 

РОЛЬ ПРИРОДООХОРОННИХ ОБ'ЄКТІВ У РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

89

Г.А. Білецька

 

МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК РІЗНОВИД МОНІТОРИНГОВОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

92

Ю. Богданова

 

ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ У МІСТІ ЛЬВОВІ У ПЕРІОД МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ

96

І.А. Дида

 

ТРАДИЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗЕЛЕНИХ ПРОСТОРІВ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ

100

Р.М. Данилик

 

ЗНАЧЕННЯ ГІДРОФІЛЬНОГО РОСЛИННОГО ПОКРИВУ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ КОМПЛЕКСНОЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ МІСТА ЛЬВОВА

104

І.В. Давидова, Е.О. Аристархова, В.В. Щирський, І.В. Шульга

 

ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТОВИХ КЛІЩІВ ORIBATEI ДЛЯ БІОІНДИКАЦІЇ ТА БІОТЕСТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТУ

113

О.О. Єфремова, С.Б. Рибак, І.Г. Мелешко, Г.М. Павлюк, Т.В. Ган

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СУГАЙНИКА ОТРУЙНОГО З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ ЛЬВОВА

117

О.Я. Думич

 

РОЛЬ ЗООПЛАНКТОНУ У БІОЛОГІЧНІЙ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА САМООЧИСНІЙ ЗДАТНОСТІ ОЗЕР ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

120

В.П. Оліферчук, В.Р. Кокот, Т.П. Гарник, Н.С. Уманець

 

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ АВТОТРАНСПОРТУ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ МІСТА ЛЬВОВА

125

І.В. Гризлюк

 

ВПЛИВ ТРАНСПОРТНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАСЕЛЕНИХ ПЕНКТІВ

131

П.С. Гнатів

 

АНАЛІЗ СТАНУ Й АНТРОПОГЕННОЇ ДИНАМІКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

134

Є.А. Іванов

 

РАДІАЦІЙНЕ ЗАБРУДНЕННЯ УРБОСИСТЕМ ЛЬВОВА

142

В.П. Кучерявий, Н.Д. Кондрат

 

ВЕРТИКАЛЬНЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ м. ЛЬВОВА

145

С.В. Кучерявий

 

ЕКОЛОГІЯ ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ М. ЛЬВОВА

148

М.П. Козловський

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ УГРУПОВАНЬ ҐРУНТОВИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН У МІСЬКИХ ЕКОСИСТЕМАХ

153

Ф.М. Левон

 

СТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА: ВИМОГИ, ЛІМІТУЮЧІ ЧИННИКИ, ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ

157

М.М. Кушниренко

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ЛАНДШАФТА В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

162

М.Я. Магас

 

КОМП'ЮТЕРНЕ КАРТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

170

Н.П. Ковальчук

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МІСЬКОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ М. ЛУЦЬКА

179

І.В. Кух, М.В. Гаранчук, А.П. Мівшук, Б.П. Харкевич, В.П. Ковалишин

 

ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

182

Т.М. Мазур, Є.П. Король, Е.А. Нестерович

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДКРИТИХ ПРОСТОРІВ У РАЙОНАХ МАСОВОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО ЖИТЛА (на прикладі Сихівського житлового масиву у Львові)

187

С.П. Мельничук

 

МІКРОКЛІМАТ РІЗНИХ ТИПІВ ПІДСТИЛАЮЧОЇ ПОВЕРХНІ У М. ЛЬВОВІ

194

Л.В. Пархуць, О.І. Мотовильчук

 

ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

198

Т.М. Олійник, К.М. Дабула, Г.М. Герецун

 

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ЕКОЛОГІЧНО СПРИЙНЯТЛИВА ТЕХНОЛОГІЯ БЛИСКУЧОГО ЦИНКУВАННЯ

206

Ю.І. Панківський, О.П. Проців

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ НА СТАН ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ М. СТРИЯ

208

І.П. Ковальчук

 

МОНІТОРИНГ ВОДНИХ І ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ УРБОСИСТЕМИ ЛЬВОВА

212

Е.М. Різун

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УМОВ ІСНУВАННЯ НАЗЕМНИХ ХРЕБЕТНИХ ПРИМІСЬКИХ І МІСЬКИХ НАСАДЖЕНЬ ЛЬВОВА

216

І.В. Русанова, Г.М. Шульга

 

ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

220

О.І. Савчин

 

МОНІТОРИНГ АВТОМОБІЛЬНИХ ВИКИДІВ У МІСТІ ЛЬВОВІ

224

Л.В. Троян, О.Л. Тульська

 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ УРБАНІЗОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЗА КОМПЛЕКСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

228

В.М. Скробала

 

ДЕНДРОІНДИКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ АРХІТЕКТОНІКИ РОСЛИН

234

З.М. Шелест, Л.О. Солодка, Г.М. Карпович

 

МІКРОБІОЛОГІЧНА ІНДИКАЦІЯ СТАНУ МІСЬКИХ ЕКОТОПІВ

240

І.П. Соловій

 

ЛІСОВА ПОЛІТИКА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

243

Єжи Боричка, Мар'я Стопа-Боричка

 

ЗМІНИ КЛІМАТУ ВАРШАВИ У 18-21 СТОЛІТТЯХ

246

М.І. Сиротюк, Л.Б. Білоус, О.С. Сиротюк, В.Л. Петранівський

 

ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ МІСТА ЛЬВОВА ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ЗМЕНШЕННЯ

256

І.Я. Черняк

 

ВИЯВЛЕННЯ ГЕОСТРУКТУРНОГО КАРКАСУ МІСТА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

260

Ю.М. Забитівський, О.М. Савицька

 

ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ МІДІ У ЛУСЦІ, ЗЯБРАХ І КИШКІВНИКУ КОРОПА

263

3. ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ

А.І. Івченко

 

ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РІДКІСНОГО ВИДУ ЖОСТЕРУ У КОЛЕКЦІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ УкрДЛТУ

273

Е.Р. Арапетян, Р.Г. Гнип, М.Б. Галан, Ю.І. Полевий

 

МОНОХРОМАТИЧНЕ ЧЕРВОНЕ СВІТЛО ЯК ЕКЗОГЕННИЙ ІНДУКТОР ВПЛИВУ НА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ

276

Н.Л. Блюсюк

 

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПАРАМЕТРИ КРОН БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ

280

О.І. Каспрук

 

ФІТОМЕЛІОРАТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРКОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ КЗЗМ ЛЬВОВА

282

О.В. Фіцич

 

ЕКОЛОГО-ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ СИХІВСЬКОГО ЖИТЛОВОГО РАЙОНУ

287

Е.Р. Арапетян, М.Б. Галан, Р.Г. Гнип, М.Д. Надрага, О.П. Єфремова

 

ЕКЗОГЕННІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ РОСТУ НАСІННЯ

290

Л.П. Казімірова

 

ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ У СТРУКТУРІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ М. КАМ'ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО

295

Ю.О. Клименко

 

ДЕРЕВНА РОСЛИННІСТЬ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ ВІННИЧЧИНИ

299

В.П. Кучерявий, В.І. Мокрий, О.Б. Шимків, У.Б. Башуцька, Ш. Бейнц, Б. Вілєм

 

ДІАГНОСТИКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ БІО-НАТУРОЮ СТІЙКОСТІ ФІТОМЕЛІОРАНТІВ ДЕВАСТОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ

303

М.П. Курницька

 

ЖИТТЄВІСТЬ МІСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

308

В.П. Кучерявий, С.І. Миклуш, У.Б. Башуцька

 

БІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОСТУ НАСАДЖЕНЬ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧО-ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

311

С.І. Кузнєцов, Ю.О. Клименко

 

БІОЕКОЛОГІЧНІ ТА ФІТОМЕЛІОРАТИВНІ ЗАСАДИ ПАРКОЗНАВСТВА

317

Н.Г. Лук'янчук

 

РЕІНТРОДУКЦІЯ ЛІСОВИХ ВИСОКОДЕКОРАТИВНИХ ТРАВ'ЯНИХ РОСЛИН У ПАРКОВІ ФІТОЦЕНОЗИ

320

В.О. Мандрик, Л.М. Гут

 

ВУГІЛЬНОВИДОБУВНА ГАЛУЗЬ І ДОВКІЛЛЯ: ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ДЕВАСТОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ

323

С.Б. Марутяк

 

ФОРМУВАННЯ ГАЗОНІВ У ЗОНАХ ІНТЕНСИВНОГО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ

326

М.Г. Мазепа, Д.В. Артемовська, Т.В. Ган

 

ІНТРОДУКЦІЯ В МІСЬКЕ ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ НОВИХ ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВИХ ВИДІВ

331

Ю.А. Мельник, А.Д. Шовган

 

ФЛОРА СУДИННИХ РОСЛИН ТЕРИТОРІЇ ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНОГО ТАБОРУ "ЛІСОТЕХНІК"

334

М.Г. Мазепа, Д.В. Артемовська, Т.В. Ган

 

ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДУ RHODODENDRON В МІСЬКЕ ТЕХНОГЕННЕ ДОВКІЛЛЯ

338

А.С. Мельник

 

ФОРМУВАННЯ ПЛОДІВ І НАСІННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ БОБОЦВІТИХ В УМОВАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

341

М.Д. Надрага, А.І. Прокопів

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ БОТАНІЧНОЇ СИСТЕМИ БОТАНІЧНОГО САДУ ЛЬВІВСЬКОГО НУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА

345

В.В. Никифоров, Н.П. Гальченко

 

ЕКОСИСТЕМНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ'Я

349

А.І. Прокопів

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І РИТМІКА РОЗВИТКУ ВИСОКОГІРНИХ АКОНІТІВ

351

Б.М. Пунько, С.П. Мельничук

 

УРБОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

355

І.Є. Саратов

 

ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

360

В.П. Шлапак, І.С. Косенко

 

АРБОРЕТУМ В.В. ПАШКЕВИЧА ЯК ІСТОРИЧНА ЧАСТИНА ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ

363

К.Б. Шморгай

 

СОСНА ЗВИЧАЙНА (PINUS SILVESTRIS L.) У ПАРКУ САНАТОРІЮ "ЛЬВІВ"

372

М.І. Шумик

 

ДЕКОРАТИВНІ ФОРМИ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН: ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ.

376

І.В. Шукель, А.П. Дида, Ю.В. Ніжаловський

 

ВИКОРИСТАННЯ AMELANCHIER OVALIS MEDIK. В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ

379

М.І. Скібіцька, М.Г. Могиляк

 

ДЕКОРАТИВНІ БАГАТОРІЧНИКИ У КОЛЕКЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН БОТАНІЧНОГО САДУ ЛЬВІВСЬКОГО НУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА

384

О.О. Тарасюк

 

ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ БІНАРНИХ СУМІШЕЙ НА ФІТО-АКУМУЛЯЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН

388

Б.К. Термена, І.І. Даскалюк

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ SYRINGA L. В ОЗЕЛЕНЕННІ

393

А.І. Токарюк, І.І. Чорней

 

РАРИТЕТНІ ВИДИ УРБАНОФЛОРИ М. ЧЕРНІВЦІ

395

Г.В. Тимчишин

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РОДОДЕНДРОНІВ В ОЗЕЛЕНЕННІ М. ЛЬВОВА

399

Т.В. Виговська

 

ПРОБЛЕМИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

404

Я.Б. Щупаківський, В.М. Скробала

 

АГРАРНА ФІТОМЕЛІОРАТИВНА ЗОНА М.МИКОЛАЄВА (ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.): ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ

407

Н.Є. Горбенко

 

ПЛЮЩІ В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТ

410

В.М. Скробала

 

ОПТИМІЗАЦІЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТА ТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ ЗАСОБАМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ

415