НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ :
Лісівницькі дослідження в Україні (IX-ті Погребняківські читання)
/ Збірник науково-технічних праць.
Львів : УкрДЛТУ. – Вип. 13.3. – 328 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол № 4 від 27.11.2003 р..)

Передмова

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.І. Білоус

 

ЗУСТРІЧІ З АКАДЕМІКОМ П.С.ПОГРЕБНЯКОМ НА ВІННИЦЬКІЙ ЛДС

10

І. Сопушинський, І. Вінтонів, А. Тайшінгер, Р. Міхаляк, Г. Гриник

 

ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ДЕРЕВИНИ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗМІНОЮ ВОЛОГОСТІ

14

С.М. Данькевич, Г.Т. Криницький

 

СТАН І ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ ПЛЮСОВОГО НАСАДЖЕННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У ЗАКАЗНИКУ "ЛОПАТИНСЬКИЙ" – ОСНОВИ ЛІСОНАСІННЄВОЇ БАЗИ РАДЕХІВСЬКОГО ДЕРЖЛІСГОСПУ

22

Б.Ф. Остапенко

 

ТИПИ ЛІСУ РІВНИННОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

27

С.М. Стойко

 

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИСОТНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

43

О.Г. Бабіч, В.Є. Свириденко

 

НАДІЙНИЙ СОРАТНИК І ПОСЛІДОВНИК АКАДЕМІКА  П.С. ПОГРЕБНЯКАПРОФЕСОР Д.Д. ЛАВРИНЕНКО  (ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

52

Б.Ф. Танцюра, В.О. Рибак

 

ПРАЦІ АКАДЕМІКА П.С.ПОГРЕБНЯКА З ЕКОЛОГІЇ ПОЛІССЯ

54

О.П. Божок

 

ВПЛИВ УМОВ ЗРОСТАННЯ НА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЕВИНИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО

58

І.П. Бондар

 

КРУГООБІГ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ҐРУНТИ ЛІСОСТАНІВ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

63

І.Ф. Букша

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МОНІТОРИНГУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ

69

М.Є. Гайдукевич

 

НАРОДНІ ЗНАННЯ ПРО РОСЛИНИГЛИБОКА МУДРІСТЬ ВІКІВ

75

В.К. Заїка

 

БІОСИНТЕЗ ПЛАСТИДНИХ ПІГМЕНТІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ  В УМОВАХ ВИСОКИХ РАДІАЦІЙНИХ РІВНІВ

79

С.В. Зібцев

 

НАКОПИЧЕННЯ 90Sr У ФІТОМАСІ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ

83

Л.І. Копій, І.В. Фізик

 

РОЛЬ ФІТОМЕЛІОРАТИВНИХ НАСАДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНО СТІЙКИХ ЛАНДШАФТІВ В УМОВАХ ГОРБИСТОГО РЕЛЬЄФУ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

89

Я.М. Слободян, М.О. Сірко, П.Я. Слободян, Т.І. Полатайчук

 

КУЛЬТУРАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ та АНТАГОНІСТИЧНІ ВІДНОСИНИ З PLEUROTUS OSTREATUS (FR. EX JACQ.) QUEL ПРИКАРПАТСЬКОГО ШТАМУ ARMILLARIELLA MELLEA (FR. EX VAHL) KARST.

100

М.І. Сорока

 

БУКОВІ ЛІСИ РОЗТОЧЧЯ – СИНТАКСОНОМІЯ ТА ГЕНЕЗИС

106

П.Б. Хоєцький, А.В. Шелипило

 

СТАН ПОПУЛЯЦІЇ БОБРА У МИСЛИВСЬКИХ УГІДДЯХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

116

Я.І. Капелюх

 

ОРНІТОФАУНА ГРАБОВИХ НАСАДЖЕНЬ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "МЕДОБОРИ"

119

Л.С. Киричок

 

ТИПОЛОГІЯ ТЕРИКОНІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНБАСУ ЗА ЛІСОРОСЛИННИМИ УМОВАМИ

123

А.І. Гетьманчук, В.П. Краснов, О.О. Орлов

 

НАКОПИЧЕННЯ 137Cs У КОРІ КРУШИНИ ЛАМКОЇ У ПОЛІССІ УКРАЇНИ

127

І.С. Нейко

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ДІБРОВНИХ ТИПІВ ЛІСУ ВЕРХІВ'Я БАСЕЙНУ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ

132

В.І. Парпан, Р.М. Вітер, Т.В. Парпан, Я.П. Целень

 

ЕКОЛОГІЧНА CУКЦЕСІЯ ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ НА ЗРУБАХ В РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСАХ УКРАЇНИ

135

Я.М. Слободян

 

NECTRIAІНФЕКЦІЙНА ХВОРОБА БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

142

П.А. Трибун

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ І НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ

145

В.П. Ходзінський, В.Б. Різун

 

ЛІТНІЙ АСПЕКТ ЖИВЛЕННЯ КРОТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО  (TALPA EUROPAEA L.) У СВІЖИХ СУГРУДАХ РОЗТОЧЧЯ

148

С.І. Шабарова, І.М. Верхогляд

 

АНАЛІЗ СИСТЕМАТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СУЧАСНОЇ ФЛОРИ ТРАВ'ЯНИСТОГО ПОКРИВУ СУДІБРОВ І ДІБРОВ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ЛІСУ

155

А.Й. Швиденко, О.М. Данілова, І.Д. Бойко

 

ГЕОГРАФІЯ ТИПІВ ЛІСУ УКРАЇНИ

159

Р.М. Яцик, В.І. Ступар, Ю.І. Гайда, В.С. Феннич

 

СТАН ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ МАЛОПОШИРЕНИХ ЛІСОВИХ ВИДІВ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ І НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ

165

П.Т. Ященко, О.Я. Надорожняк

 

СИЛЬВАТИЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС І ФАКТОР РЕНАТУРАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

171

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

М.М. Гузь, С.В. Жмурко, І.В. Жмурко

 

ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ СОСНИ БАНКСА У ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ЗАХІДНОГО ТА МАЛОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

176

В.П. Рябчук, В.Я. Заячук

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМІНІВ ДОЗРІВАННЯ ПЛОДІВ ДИКОРОСЛИХ РОСЛИН

180

М.І. Ониськів, Т.Р. Сандул, М.В. Сбитна, Я.Д. Фучило

 

ДО ПРОБЛЕМИ ЗАЛІСЕННЯ ПІЩАНИХ НЕУГІДЬ ПОЛІССЯ

183

М.М. Гузь,  С.С. Петрик

 

ХВОЙНІ ІНТРОДУЦЕНТИ У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

191

А.О. Бондар, М.І. Гордієнко

 

ВПЛИВ СПОСОБУ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ДУБА НА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ САДЖАНЦІВ

194

 Р.І. Бродович,  Т.М. Порада, І.П. Равлюк

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНА СТРАТЕГІЯ ВІДТВОРЕННЯ ЯЛИЦЕВИХ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

199

А.М. Гаврусевич,  І.В. Мазур

 

КУЛЬТУРИ БУКА В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

206

Р.М. Гречаник, О.Ф. Базюк, З.Д. Бондаренко, Л.В. Федяй

 

ЗАСТОСУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗМНОЖЕННЯ ГІБРИДУ ОСИКИ І ТОПОЛІ ЧОРНОЇ ТА МІКОРИЗАЦІЇ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

210

Ю.М. Дебринюк

 

ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА (смерека) ЯК ВИСОКОПРОДУКТИВНА ПОРОДА МАЛОГО ПОЛІССЯ

221

Ю.Д. Кацуляк,  Р.І. Бродович, Т.М. Порада

 

ЛІСІВНИЧА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОПЕРЕДНІХ ТА ПІДНАМЕТОВИХ КУЛЬТУР У ЛІСАХ ДУБОВОЇ ФОРМАЦІЇ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

228

С.Б. Ковалевський

 

ДИНАМІКА ПОЯВИ ТА РОЗРОСТАННЯ ТРАВ'ЯНИХ РОСЛИН У КУЛЬТУРАХ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У СВІЖИХ БОРАХ СХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

234

 Г.Б. Лукащук

 

ЛІСОВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ НА ЗРУБАХ ҐОРҐАН  (НА ПРИКЛАДІ ОСМОЛОДСЬКОГО ДЛГ)

240

Л.І. Ткач, Г.Б. Гладун

 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИРОЩУВАННЯ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ У СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

245

 З.М. Юрків

 

БАРХАТ АМУРСЬКИЙ ЯК ВИСОКОПРОДУКТИВНА ПОРОДА  В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ РОЗТОЧЧЯ ТА ОПІЛЛЯ

253

П.Т. Ященко, А.А. Горун, В.І. Матейчик, О.В. Ткачук

 

ОСОБЛИВОСТІ СПОНТАННОГО ЗАЛІСЕННЯ ВЕРХІВ'Я ДОЛИНИ РІЧКИ ПРИП'ЯТІ

257

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Клаус фон Гадов, М.П. Горошко, М.М. Король

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КРОНИ ДЕРЕВ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

264

В.І. Парпан,  В.Л. Коржов

 

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ У КАРПАТАХ

273

В.Д. Ваколюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДОВИХ РУБАНЬ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗРІДЖЕННЯ У СЕРЕДНЬОВІКОВИХ  ТА ПРИСТИГАЮЧИХ ДУБОВИХ НАСАДЖЕННЯХ СВІЖИХ ГРАБОВИХ ДІБРОВ ПОДІЛЛЯ

279

П.В. Кравець, О.М. Колосок, П.К. Ганжа

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КРИТЕРІЇВ ТА ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСАМИ В УКРАЇНІ

283

 А.Г. Лащенко

 

ДИНАМІКА ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ МОДАЛЬНИХ ШТУЧНИХ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПОДІЛЛЯ УКРАЇНИ

289

С.І. Миклуш , Р.І. Дудич

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ З УЧАСТЮ БУКА ЛІСОВОГО НА РОЗТОЧЧІ, ОПІЛЛІ ТА ПОДІЛЛІ

296

О.Г. Полякова

 

ВИВЧЕННЯ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ СТИГЛИХ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-БЕЗПЕЧНИХ ВИДІВ РУБАНЬ

301

В.І. Ткачук

 

СОСНА ЗВИЧАЙНА НА ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ПОЛІССІ: ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

306

Т.Ю. Туниця

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО  ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ З РАТИФІКАЦІЄЮ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ ТА ФОРМУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ КВОТ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

312

 О.П. Бала

 

АНАЛІЗ ВІДНОСНОЇ ПОВНОТИ МОДАЛЬНИХ ШТУЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО У ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

321