НАУКОВИЙ ВІСНИК:

Збірник науково-технічних праць.
- Львів : УкрДЛТУ. - 2003. – Вип. 13.2. – 284 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №6 від 26.06.2003 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Р.Т. Гут, М.В. Радченко, Г.Т. Криницький

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИДІЛЕННЯ СУМАРНОЇ ДНК З РОСЛИННИХ ОРГАНІЗМІВ

8

Ю.М. Дебринюк

 

РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

21

П.Т. Ященко, А.А. Горун, В.І. Матейчик, П.Т. Семенюк, П.В. Юрчук

 

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ АКТИВНОЇ ОХОРОНИ ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ

33

А.О. Бондар

 

ЧЕРЕШНЯ ЗВИЧАЙНА В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО

36

Ю.Й. Каганяк, Ю.В. Муравйов, Г.Г. Гриник

 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ У ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЯХ РОЗТОЧЧЯ

43

В.А. Майборода

 

ТАКСАЦІЙНА БУДОВА ЧИСТИХ НАСАДЖЕНЬ ДУБА ЧЕРВОНОГО БОРЕАЛЬНОГО ЗА ДІАМЕТРОМ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

48

А.К. Малиновський

 

ЛІСОЕКОЛОГІЧНА ІНДИКАЦІЯ ЗА ДОМІНАНТНИМИ ВИДАМИ

50

П.Я. Слободян

 

СТІЙКІСТЬ ЯЛИННИКІВ І СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЛІСОЗАХИСТУ

58

І.П. Соловій, Л.Ф. Гончаренко

 

ЛІСОВА ПОЛІТИКА ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

65

Н.В. Антонець

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ ДИКОГО КАБАНА ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

74

І.В. Фізик

 

ВПЛИВ ЕРОДОВАНОСТІ ҐРУНТІВ НА РІСТ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

78

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

В.З. Холявка

 

НАЦІОНАЛЬНА ЛІСОВА ПОЛІТИКА ЩОДО ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

83

О.П. Павліщук

 

СТАН ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

86

Б.Я. Бакай

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИМОГ ДО СОРТУВАЛЬНО-ШТАБЕЛЮВАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ НА БАЗІ МАНІПУЛЯТОРА, ОБЛАДНАНОГО ГРЕЙФЕРНИМ ЗАХОПЛЮВАЧЕМ

90

Т.В. Юськевич

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СКИПИДАРУ ІЗ ЖИВИЦІ ДЕЯКИХ ХВОЙНИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ

94

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В.В. Шостак, М.Д. Кірик, П.П. Онуфрик, А.С. Григор'єв

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ СКЛЕЮВАННЯ ПАРКЕТНИХ ВИРОБІВ НА СОТОПЛАСТОВІЙ ОСНОВІ

98

В.М. Голубець, Б.О. Магура

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМНИХ І СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТА НА ДОВЖИНУ ШЛІФУВАННЯ ФАНЕРИ

102

О.А. Кійко

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КАЛІБРУВАННЯ ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ ЖОРСТКИМИ АБРАЗИВНИМИ ЦИЛІНДРАМИ

107

І.М. Озарків

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КОЕФІЦІЄНТА ВОЛОГООБМІНУ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

110

О.Б. Ференц, Л.Н. Горбачова

 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІКОННИХ СИСТЕМ ІЗ ДЕРЕВА ТА ПВХ

114

І.Г. Войтович

 

АНАЕРОБНЕ ПЕРЕРОБЛЕННЯ КУРЯЧОГО ПОСЛІДУ В БІОГАЗ

116

С.В. Гайда

 

ГНУЧКІ ВИРОБНИЧІ МОДУЛІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ҐРАТЧАСТИХ МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ

120

Й.В. Андрашек, Ж.Я. Гуменюк

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ЯКІСТЬ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

122

Ю.М. Губер

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ У КОНВЕКТИВНИХ СУШАРКАХ

124

З.П. Копинець

 

РАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА РЕЖИМІВ СУШІННЯ ТОНКИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

127

В.М. Павлюст

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРАКТИВНИХ РЕЧОВИН ЯК ПОБІЧНОГО ПРОДУКТУ ПРОПАРЮВАННЯ БУКОВОЇ ДЕРЕВИНИ

131

І.В. Петришак

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ ДЕРЕВИНИ БУКА ЖОРСТКО-ПРУЖНИМИ АБРАЗИВНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

133

І.Т. Ребезнюк

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ЗРІЗУВАНОГО ШАРУ ПРИ ПИЛЯННІ НА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СТРІЧКОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТАХ

136

М.І. Савенець

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОЧИХ СУМІШЕЙ ПОЛІЕФІРНИХ МАТЕРІАЛІВ РАДІАЦІЙНОГО ТВЕРДІННЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ

140

Н.Ф. Чопенко

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АДГЕЗІЙНОЇ МІЦНОСТІ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ ДО МОДИФІКОВАНОЇ ДЕРЕВИНИ

142

О.О. Шепелюк

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОКАТУ У ФАНЕРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

145

П.В. Білей, Ж.Я. Гуменюк, І.А. Соколовський

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СУШИЛЬНИХ КАМЕР ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ

150

Г.Є. Михайлівська

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

153

В.В. Якімцов

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА КООПЕРУВАННЯ ІЗ ЩИТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕБЛІВ

155

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Є.І. Цурик

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ 3 УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ФАКТОРА ЧАСУ

159

М.В. Римар,  Л.С. Гарасим

 

РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

166

Я.В. Кульчицький

 

ЦІННОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТНИХ КРИТЕРІЇВ ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

170

У.З. Ватаманюк

 

СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ і ЇХ ЗНАЧЕННЯ У КОМПЛЕКСНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ

175

Л.К. Гліненко, О.Ю. Фірстова

 

ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БІЗНЕСУ

179

О.О. Гудзовата

 

СТВОРЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ БАЗИ ДАНИХ З ВІЗУАЛІЗОВАНИМИ СЕГМЕНТАМИ РИНКУ

186

С.О. Козловський, М.М. Якуба

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ІМПЕРАТИВУ

189

Н.С. Кульчицька

 

ЗНАЧЕННЯ НБУ В РОЗРОБЦІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСАД ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

193

Б.В. Кульчицький

 

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ УТОЧНЮЮЧИХ ОБ'ЄКТИВНИХ КРИТЕРІЇВ

198

О.М. Мартин

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИХОВАНОГО БЕЗРОБІТТЯ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

202

О.В. Мицак

 

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

207

Л.І. Новосельська

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИЧОРНОМОР'Я

209

Л.І. Новосельська, А.О. Ференц

 

НЕВПОРЯДКОВАНІСТЬ ТА ГРОМІЗДКІСТЬ ЧИННОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

213

Н.В. Савчук

 

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ (НА ПРИКЛАДІ ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

217

Л.Б. Синягівська

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

221

А.В. Шлапак

 

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" НАН УКРАЇНИ

225

С.Є. Шутка

 

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ

232

Л.А. Янковська

 

РОЛЬ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

235

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Є.М. Лютий, Л.О. Тисовський, О.С. Кондур, А.В. Ляшеник

 

ДО ВИВЕДЕННЯ РІВНЯННЯ РУХУ ЧАСТИНКИ ПИЛУ У ФІЛЬТРУВАЛЬНОМУ ЦИКЛОНІ

241

Б.П. Поберейко, Я.М. Гнатишин, Я.І. Соколовський

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ АНАЕРОБНОГО ПРОЦЕСУ ЗАЛЕЖНО ВІД ПАРАМЕТРІВ УМОВ ПРОТІКАННЯ

249

В.І. Полоз, В.В. Шостак

 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРУЖКИ ЯК ОБ'ЄКТ НАДІЙНОСТІ

252

Л.Н. Горбачова, В.В. Маслій, Р.Р. Курка

 

СТВОРЕННЯ ТРИВИМІРНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДИНКІВ

257

І.Б. Пірко

 

ВПЛИВ ІОНІВ ЄВРОПІЮ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ FA ® MA+ ПЕРЕТВОРЕНЬ У КРИСТАЛАХ SrCl2

260

З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, С.І. Качан, Т.М. Кушнір

 

ЕФЕКТ РАДІАЦІЙНОЇ ПАМ'ЯТІ У КРИСТАЛАХ SrF2-Na

264

В.М. Павлюст

 

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ТА ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЕКСТРАКТИВНИХ РЕЧОВИН, ЩО ВИДІЛЯЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПРОПАРЮВАННЯ БУКОВОЇ ДЕРЕВИНИ

270

І.Р. Кенс, О.Г. Алещенко, В.М. Петращук, В.С. Коновал,
Т.М. Шелепетень, В.Н. Учанін

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ДЕФЕКТОСКОПІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ АНТИКОРОЗІЙНИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ПОКРИТТІВ НА МЕТАЛАХ

273

І.М. Озарків, Є.В. Басалига, З.П. Копинець

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ РОЗМІРНОСТЕЙ ПІД ЧАС РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ

276

В.М. Сторожук, В.С. Джигирей

 

ВІБРОАКУСТИЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ВИРОБНИЦТВ ГАЛУЗІ

279