НАУКОВИЙ ВІСНИК:

Збірник науково-технічних праць.
Львів : УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.1. – 284 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №6 від 27.03.2003 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.Г. Коліщук

 

ДЕНДРОХРОНОЛОГІЯ СОСНИ І ДУБА ОСТАННЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

7

А.К. Малиновський

 

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

16

Ю.А. Мельник

 

ДЕКОРАТИВНІ ФОРМИ РОДИНИ РОЗОВИХ В ОЗЕЛЕНЕННІ

23

Л.С. Осадчук

 

ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДСОЧКИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

27

Ю.М. Дебринюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРЕНЕВИХ СИСТЕМ LARIX DECIDUA MILL. В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

30

Ю.Й. Каганяк

 

ЧАСТКА ДЕРЕВНИХ ЛІСОРЕСУРСІВ, ЗАГОТОВЛЕНИХ ІЗ ВИБРАНОЇ ЧАСТИНИ, У ЗАГАЛЬНІЙ ВАРТОСТІ ДЕРЕВОСТАНУ

43

І.В. Рижак, О.Г. Часковський

 

ДИСТАНЦІЙНІ МЕТОДИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ БІОТОПІВ ФАУНИ (НА ПРИКЛАДІ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ")

47

У.Б. Башуцька

 

ФЛОРОЦЕНОТИПІЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧО-ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

52

М.П. Горошко, С.І. Миклуш, О.Г. Часковський

 

ДИСТАНЦІЙНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ГІРСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОЇ ТИСИ

58

Х.П. Крамарчук

 

ВПЛИВ ПРИРОДНО-СТИХІЙНИХ ФОРМ НА ТВОРЕННЯ ПОЕТИКИ АРХІТЕКТУРНО-ПРЕДМЕТНОГО ДОВКІЛЛЯ

61

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

П.А. Бехта, О.П. Гупало, О.О. Шепелюк

 

ДЕРЕВНА МЕЛЕСА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ НАПОВНЮВАЧ КЛЕЙОВИХ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ КАРБАМІДНИХ СМОЛ

89

В.М. Голубець, І.М. Озарків, Й.Л. Ацбергер

 

ТЕПЛООБМІН У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ З ДЕРЕВИНИ У КИПЛЯЧОМУ ШАРІ

93

П.В. Білей, А.В. Полоз

 

КІНЕТИКА АТМОСФЕРНОГО СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

100

О.А. Кійко

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КАЛІБРУВАННЯ ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ ЖОРСТКИМИ АБРАЗИВНИМИ ЦИЛІНДРАМИ

103

І.М. Озарків, М.С. Кобринович

 

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЕВИНИ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ

106

І.Т. Ребезнюк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КУТОВИХ ПАРАМЕТРІВ ЗУБІВ ПИЛОК ПРИ ПИЛЯННІ НА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СТРІЧКОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТАХ З ПОВОРОТНИМ СУПОРТОМ

112

І.О. Гузьова, Я.М. Ханик, В.М. Атаманюк

 

ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕТИЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ЗМІННОЇ ВИСОТИ ШАРУ

117

В.С. Джус, А.Я. Куліченко, І.П. Лаушник, А.Р. Мілянич

 

ПАРАМЕТРИ ГІДРОАБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ РЕЗЕРВУАРІВ

121

Д.П Кіндзера, Я.М. Ханик, В.М. Атаманюк

 

ГІДРОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИ СУШІННІ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЩІЛЬНОМУ ШАРІ

126

А.І. Мацьків

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСІВ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

133

І.В. Петришак

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЖОРСТКО-ПРУЖНОГО АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТА

137

Є.М. Семенишин, В.І. Троцький, В.І. Федорчук-Мороз

 

КІНЕТИКА ВИЛУЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ КОМПОНЕНТІВ З СОЛОДОВИХ РОСТКІВ

143

О.В. Станіславчук, Я.М. Ханик, В.П. Дулеба

 

СУШІННЯ ПАСТОПОДІБНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЩІЛЬНОМУ ШАРІ

147

І.І. Стеців, Р.І. Стеців, Я.М. Косів

 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ

151

Б.О. Магура

 

РОЗРАХУНОК КОМПОНЕНТІВ АБРАЗИВНОЇ МАСИ ТА РЕЦЕПТУРА ВИГОТОВЛЕННЯ АБРАЗИВНИХ КРУГІВ

155

Л.К. Гліненко, В.М. Фаст, М.М. Янбашев

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПОВІТРОВОДУ З ОТВОРАМИ РІЗНОЇ ПЛОЩІ ДЛЯ СИСТЕМ ПРИМУСОВОЇ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ

160

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Я.В. Кульчицький

 

ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВЕКТОРА СУЧАСНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

164

Ю.І. Стадницький, О.І. Руда

 

МЕХАНІЗМ РИНКОВОГО ЛІЦЕНЗУВАННЯ У ФІНАНСУВАННІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

169

Б.В. Кульчицький

 

КОНФІГУРАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПОРІВНЯННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

176

Г.Я. Аніловська

 

ГОСПОДАРСЬКА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА АРХІТЕКТУРА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

181

С.С. Дикий

 

ПИТАННЯ ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКУ ВІДХОДІВ ТА ВТРАТ ДЕРЕВИНИ

188

С.Є. Дяків

 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

193

Н.М. Кисіль, О.М. Яворська

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ У ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ

196

С.І. Лебедевич

 

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

201

О.М. Ліпич

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

205

О.М. Мартин

 

КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

209

П.С. Михаленич

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ СУСПІЛЬСТВА

214

О.В. Мицак

 

СТРАТЕГІЯ ТА МЕТА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

216

Л.І. Новосельська

 

ПРОЦЕСИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

219

Н.М. Рущишин

 

ПРО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ ОЦІНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ СИСТЕМ

223

У.Р. Cухорська

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

228

У.П. Федуник

 

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

231

В.З. Холявка

 

КОНКУРСНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ТОРГАХ

235

Ю.В. Муравйов

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ДЛГО "ЛЬВІВЛІС"

238

М.М. Огородник

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДЕЯКИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

241

І.В. Костенко

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

245

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Д.Л. Дудюк

 

УЗАГАЛЬНЕНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОПТИМАЛЬНОСТІ ПАРАМЕТРІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

248

Т.В. Рудий, С.А. Гаранджа, І.П. Піцюра

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПРИВОДУ ЛІСОПИЛЬНОЇ РАМИ ТА АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ НА ЕОМ

255

А.І. Дубинін, В.В. Майструк

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ДИСПЕРСНОГО СКЛАДУ ПИЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОФОТОСЕДИМЕНТОМЕТРА

265

Б. Мандзій, Ю. Сторчун

 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ БАГАТОЗОНАЛЬНОЇ ПУЛЬСОМЕТРІЇ З ФУНКЦІОНАЛЬНО НЕЗАЛЕЖНИМИ КАНАЛАМИ

269

К.І. Янгурський, І.В. Атаманова

 

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕПЛОФІЗИЧНОГО СИНТЕЗУ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

273

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ